fbpx

ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY (TK) 8วัน 6คืน – TK401929

รหัสทัวร์ : TK401929
เดินทาง : Sep-Oct
ระยะเวลา : 8D6N

ทัวร์ตุรกี ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น

฿ 29,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ม้าไม้กรุงทรอย เมืองโบราณเอฟฟิซุส ปราสาทปุยฝ้าย นครใต้ดินไคมัคลี ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ทะเลสาบเกลือ พระราชวังทอปกาปึ ทักซิม สแควร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน
ช้อป : ตลาดสไปซ์ มาร์เกต
กิน : อาหารพื้นเมือง
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1คืน

TK401929 ทัวร์ตุรกี กรุงอิสตันบูล เมืองบูร์ซ่าร์ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้กรุงทรอย เมืองอิซเมียร์  เมืองโบราณเอฟฟิซุส ช้อปปิ้งเสื้อหนัง เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลี  เมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่าขึ้น) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ ช้อปปิ้งโรงงานเพชรและเซรามิค กรุงอังคาร่า ทะเลสาบเกลือ กรุงอิสตันบูล พระราชวังทอปกาปึ ทักซิม สแควร์ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน ตลาดสไปซ์ มาร์เกต ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พัก ร.ร.ถ้ำ 1คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-12 / 6-13 / 7-1429,900
ตุลาคม
5-12 / 6-13 / 7-1429,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองบูร์ซ่าร์ Tiara Thermal Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
2 เมืองบูร์ซ่าร์-เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้กรุงทรอย-เมืองอิซเมียร์ Blanca Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
3 เมืองอิซเมียร์-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้งเสื้อหนัง-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย Ninova Thermal Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานของตุรกี
4 เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลี Goreme Kaya หรือเทียบเท่า โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ !! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม จะเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
5 เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ -ช้อปปิ้งโรงงานเพชรและเซรามิค-กรุงอังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ Sergah Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานของตุรกี
6 กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-พระราชวังทอปกาปึ- ทักซิม สแควร์ Golden Way Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานของตุรกี
7 กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ตลาดสไปซ์ มาร์เกต-กรุงเทพมหานคร
8 กรุงเทพมหานคร
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองบูร์ซ่าร์
 • โรงแรม
 • Tiara Thermal Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองบูร์ซ่าร์-เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้กรุงทรอย-เมืองอิซเมียร์
 • โรงแรม
 • Blanca Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานตุรกี
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองอิซเมียร์-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้งเสื้อหนัง-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
 • โรงแรม
 • Ninova Thermal Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานของตุรกี
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลี
 • โรงแรม
 • Goreme Kaya หรือเทียบเท่า โรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ !! หมายเหตุ ในกรณีที่โรงแรมถ้ำเต็ม จะเปลี่ยนเป็นนอนโรงแรมระดับ 5 ดาว แทน !!
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ -ช้อปปิ้งโรงงานเพชรและเซรามิค-กรุงอังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ
 • โรงแรม
 • Sergah Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานของตุรกี
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-พระราชวังทอปกาปึ- ทักซิม สแควร์
 • โรงแรม
 • Golden Way Hotel 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานของตุรกี
 • วันที่ 7
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ตลาดสไปซ์ มาร์เกต-กรุงเทพมหานคร
 • โรงแรม
 • วันที่ 8
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพมหานคร
 • โรงแรม