fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETHAM HANOI SAPA TAMCHUC เที่ยวคุ้มเกินปุยมุ้ย (FD) 4วัน 3คืน HAN06 – VN5422249

รหัสทัวร์ : VN5422249
เดินทาง : Sep-Dec 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETHAM HANOI SAPA TAMCHUC เที่ยวคุ้มเกินปุยมุ้ย (FD) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 14,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองซาปา  Moana Café  ถนนคนเดินซาปา  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  เมืองลาวไก  ตลาดก๊กเลี๊ยว  เมืองฮานอย  ร้าน OTOP  ทะเลสาบตะวันตก  เจดีย์เฉินก๊วก  สุสานลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว โบสถ์ใหญ่ฮานอย  วัดตามจุ๊ก ทะเลสาบคืนดาบ  ถนน 36 สาย
กิน : เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)  ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย  เมืองซาปา  Moana Café  ถนนคนเดินซาปา  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  เมืองลาวไก  ตลาดก๊กเลี๊ยว  เมืองฮานอย  ร้าน OTOP  ทะเลสาบตะวันตก  เจดีย์เฉินก๊วก  สุสานลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว โบสถ์ใหญ่ฮานอย  วัดตามจุ๊ก ทะเลสาบคืนดาบ  ถนน 36 สาย  สนามบินนอยไบ  สนามบินดอนเมือง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน13-16 / 27-3014,999
พฤศจิกายน
13-16 / 27-3014,999
ธันวาคม28-31 (วันสิ้นปี)19,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
ธันวาคม
28-31 (วันสิ้นปี)19,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – Moana Café – ถนนคนเดินซาปา SAPA LOGDE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว ROYAL LAO CAI HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินก๊วก – สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – โบสถ์ใหญ่ฮานอย THE LIGHT HANOI HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองฮานาม – วัดตามจุ๊ก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – Moana Café – ถนนคนเดินซาปา
 • โรงแรม
 • SAPA LOGDE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว
 • โรงแรม
 • ROYAL LAO CAI HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินก๊วก – สุสานลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – โบสถ์ใหญ่ฮานอย
 • โรงแรม
 • THE LIGHT HANOI HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮานาม – วัดตามจุ๊ก – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม