fbpx

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน ฺBT-VN081-VZ – VN0922171

รหัสทัวร์ : VN0922171
เดินทาง : Jun-Oct 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 10,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ดานัง  นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุก The Fantasy Park   Le Jardin d’ Amour สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส  วัดลินห์อึ๋ง  เมืองเว้  พระราชวังเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  ล่องเรือแม่น้ำหอม  ตลาด Dong Ba  เจดีย์เทียนมู่  หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  ดานัง  สะพานมังกร  ช้อปปิ้งตลาดฮาน
กิน : เมนูพิเศษ Premium Seafood Hotpot Boatget

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินดานัง  นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุก The Fantasy Park   Le Jardin d’ Amour สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส  วัดลินห์อึ๋ง  เมืองเว้  พระราชวังเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  ล่องเรือแม่น้ำหอม  ตลาด Dong Ba  เจดีย์เทียนมู่  หมู่บ้านกั๊มทาน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  ดานัง  สะพานมังกร  ช้อปปิ้งตลาดฮาน  สนามบินดานัง  กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม22-24 / 23-26 (วันปิยมหาราช)14,999
ตุลาคม
22-24 / 23-26 (วันปิยมหาราช)14,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดานัง • นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุก The Fantasy Park • Le Jardin d’ Amour สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม
2 ดานัง • วัดลินห์อึ๋ง • เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม • ตลาด Dong Ba Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม
3 เจดีย์เทียนมู่ • หมู่บ้านกั๊มทาน • ล่องเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ดานัง HADANA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม
4 สะพานมังกร • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดานัง • นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุก The Fantasy Park • Le Jardin d’ Amour สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส
 • โรงแรม
 • LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดานัง • วัดลินห์อึ๋ง • เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม • ตลาด Dong Ba
 • โรงแรม
 • Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เจดีย์เทียนมู่ • หมู่บ้านกั๊มทาน • ล่องเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ดานัง
 • โรงแรม
 • HADANA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สะพานมังกร • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม