fbpx

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง (FD) 4วัน 3คืน (CXR01) – V541932

รหัสทัวร์ : V541932
เดินทาง :
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด ญาจาง
ราคาเริ่มต้น

฿ 11,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : น้ำตกดาทันลา-สวนดอกไม้เมืองหนาว-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋-วัดตั๊กลัม วัดหลิงเฝือก ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย CRAZY HOUSE- วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร VINPEARL LAND
ช้อป : ตลาดดาลัด-ตลาดไนท์มาร์เก็ต
กิน : เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชิมไวน์แดง DALAT +สุกี้หม้อไฟ+เฝอเวียดนามอันลือชื่อ
พิเศษ : รับฟรี เสื้อยืดเวียดนาม 1 ตัว -นั่งกระเช้าไฟฟ้า


V541932 ทัวร์เวียดนาม  เมืองดาลัด น้ำตกดาทันลา ตลาดดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาว พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม วัดหลิงเฝือก ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย CRAZY HOUSE เมืองญาจาง วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร VINPEARL LAND ตลาดไนท์มาร์เก็ต พิเศษ!!!เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ+ชิมไวน์แดง DALAT +สุกี้หม้อไฟ+เฝอเวียดนามอันลือชื่อ ** รับฟรี เสื้อยืดเวียดนาม 1 ตัว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองญาจาง (สนามบินแคม รานห์) – เมืองดาลัด – น้ำตกดาทันลา - ตลาดดาลัด (-/L/D) Hotel
2 สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – วัดหลิงเฝือก – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - CRAZY HOUSE  (B/L/D) Hotel
3 เมืองญาจาง – วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร – VINPEARL LAND – ตลาดไนท์มาร์เก็ต  (B/L/-)  Hotel
4 เมืองญาจาง (สนามบินแคม รานห์) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เมืองญาจาง (สนามบินแคม รานห์) – เมืองดาลัด – น้ำตกดาทันลา - ตลาดดาลัด (-/L/D)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – วัดหลิงเฝือก – ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย - CRAZY HOUSE  (B/L/D)
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองญาจาง – วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร – VINPEARL LAND – ตลาดไนท์มาร์เก็ต  (B/L/-) 
 • โรงแรม
 • Hotel
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองญาจาง (สนามบินแคม รานห์) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (B/L/-)
 • โรงแรม