fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM มกโจว ซาปา ฮานอย EP.2 (WE) 4วัน 3คืน ZGHAN-2302WE – VN2823063

รหัสทัวร์ : VN2823063
เดินทาง : Jan-Mar 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM มกโจว ซาปา ฮานอย EP.2 (WE) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 17,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฮหว่าบิ่ญ  เมืองมกโจว  สะพานกระจก  ไร่ชามกโจว  เมืองฮานอย  ชมทะเลสาบคืนดาบ  วัดหง็อกเซิน  ถนน 36 สาย  เมืองซาปา  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ทะเลสาบเมืองซาปา  โบสถ์หิน  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  เมืองฮานอย  เจดีย์เฉินก๊วก  โบสถ์ใหญ่ฮานอย
พิเศษ : พัก 4 ดาว 2 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองฮหว่าบิ่ญ  เมืองมกโจว  สะพานกระจก  ไร่ชามกโจว  เมืองฮานอย  ชมทะเลสาบคืนดาบ  วัดหง็อกเซิน  ถนน 36 สาย  เมืองซาปา  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ทะเลสาบเมืองซาปา  โบสถ์หิน  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  เมืองฮานอย  เจดีย์เฉินก๊วก  โบสถ์ใหญ่ฮานอย  สนามบินนอยไบ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม16-19 18,99016,990
มีนาคม
16-19 18,99016,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหว่าบิ่ญ – เมืองมกโจว – สะพานกระจก MUONG THANH MOC CHAU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ไร่ชามกโจว – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ทะเลสาบเมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต AZURE SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดีย์เฉินก๊วก – โบสถ์ใหญ่ฮานอย – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหว่าบิ่ญ – เมืองมกโจว – สะพานกระจก
 • โรงแรม
 • MUONG THANH MOC CHAU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไร่ชามกโจว – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย
 • โรงแรม
 • LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ทะเลสาบเมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • AZURE SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดีย์เฉินก๊วก – โบสถ์ใหญ่ฮานอย – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม