fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย ฟานซิปัน ฮาลอง ปังไม่หยุด บินเช้ากลับดึก (FD) 4วัน 3คืน HAN08 – VN5423424

รหัสทัวร์ : VN5423424
เดินทาง : Apr-Sep 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย ฟานซิปัน ฮาลอง ปังไม่หยุด บินเช้ากลับดึก (FD) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 16,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองซาปา  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองฮานอย ร้าน OTOP   เมืองฮาลอง  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง  ถ้ำนางฟ้า  นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG PARK  สวนญี่ปุ่น  นั่งรถราง  ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL  HALONG NIGHT MARKET  เมืองฮานอย  ร้าน OTOP  วัดเฉินก๊วก  ทะเลสาบตะวันตก  สุสานโฮจิมินทร์  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  ทะเลสาบคืนดาบ
กิน : พิเศษ!!! เฝอเวียดนามอันลือชื่อ / ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พิเศษ : บินเช้ากลับดึก เที่ยวคุ้ม

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)  ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย  เมืองซาปา  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองฮานอย ร้าน OTOP   เมืองฮาลอง  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง  ถ้ำนางฟ้า  นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG PARK  สวนญี่ปุ่น  นั่งรถราง  ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL  HALONG NIGHT MARKET  เมืองฮานอย  ร้าน OTOP  วัดเฉินก๊วก  ทะเลสาบตะวันตก  สุสานโฮจิมินทร์  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  ทะเลสาบคืนดาบ  กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) *** พรีเรียดเดินทาง 13-16 กย !!!กระเช้าฟานสิปันปิดปรับปรุง!!! ***


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน30-3 ต.ค.16,99915,999
กันยายน
30-3 ต.ค.16,99915,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต SAPA GREEN CONVENTION HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย –ร้าน OTOP LAROSA HANOI HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG PARK – สวนญี่ปุ่น – นั่งรถราง – ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL – HALONG NIGHT MARKET SEA STAR HALONG HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองฮานอย – ร้าน OTOP - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก - สุสานโฮจิมินทร์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ทะเลสาบคืนดาบ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
 • โรงแรม
 • SAPA GREEN CONVENTION HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย –ร้าน OTOP
 • โรงแรม
 • LAROSA HANOI HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮาลอง – ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม HALONG PARK – สวนญี่ปุ่น – นั่งรถราง – ชิงช้าสวรรค์ SUN WHEEL – HALONG NIGHT MARKET
 • โรงแรม
 • SEA STAR HALONG HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮานอย – ร้าน OTOP - วัดเฉินก๊วก – ทะเลสาบตะวันตก - สุสานโฮจิมินทร์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ทะเลสาบคืนดาบ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
 • โรงแรม