fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM HANOI MOC CHAU ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ (FD) 4วัน 3คืน HAN07 – VN5422250

รหัสทัวร์ : VN5422250
เดินทาง : Sep-Dec 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM HANOI MOC CHAU ปักหมุดแลนด์มาร์คใหม่ (FD) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองซาปา  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  ถนนคนเดินซาปา  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองฮานอย  ตลาดก๊กเลี๊ยว ร้าน OTOP  เมืองม๊กโจว  สวนชาขั้นบันได  ตลาดม๊กโจว  น้ำตก DAI TEM  สะพานกระจก BACH LONG  สวนดอกไม้ HAPPY LAND  ถนน 36 สาย 
กิน : เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT

กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)  ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย  เมืองซาปา  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  ถนนคนเดินซาปา  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองฮานอย  ตลาดก๊กเลี๊ยว ร้าน OTOP  เมืองม๊กโจว  สวนชาขั้นบันได  ตลาดม๊กโจว  น้ำตก DAI TEM  สะพานกระจก BACH LONG  สวนดอกไม้ HAPPY LAND  ถนน 36 สาย  สนามบินนอยไบ  สนามบินดอนเมือง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม23-26 (วันปิยมหาราช)16,999
ตุลาคม
23-26 (วันปิยมหาราช)16,999
พฤศจิกายน20-2315,999
พฤศจิกายน
20-2315,999
ธันวาคม11-14 / 18-2115,999
25-28 (วันคริสต์มาส)17,999
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999
ธันวาคม
11-14 / 18-2115,999
25-28 (วันคริสต์มาส)17,999
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ถนนคนเดินซาปา SAPA LOGDE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ตลาดก๊กเลี๊ยว –ร้าน OTOP MUONG THANH LUXURY HANAM HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองม๊กโจว – สวนชาขั้นบันได – ตลาดม๊กโจว MUONG THANH HOLIDAY MOC CHAU HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 น้ำตก DAI TEM – สะพานกระจก BACH LONG – สวนดอกไม้ HAPPY LAND – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ถนนคนเดินซาปา
 • โรงแรม
 • SAPA LOGDE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองฮานอย – ตลาดก๊กเลี๊ยว –ร้าน OTOP
 • โรงแรม
 • MUONG THANH LUXURY HANAM HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองม๊กโจว – สวนชาขั้นบันได – ตลาดม๊กโจว
 • โรงแรม
 • MUONG THANH HOLIDAY MOC CHAU HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • น้ำตก DAI TEM – สะพานกระจก BACH LONG – สวนดอกไม้ HAPPY LAND – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม