fbpx

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM HANOI SAPA FANSIPAN เวลาน้อยก็ชิลได้ (FD) 3วัน 2คืน HAN05 – VN5422247

รหัสทัวร์ : VN5422247
เดินทาง : Sep-Dec 2022
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM HANOI SAPA FANSIPAN เวลาน้อยก็ชิลได้ (FD) 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองซาปา  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  ถนนคนเดินซาปา  Moana Café  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองลาวไก  ตลาดก๊กเลี๊ยว  เมืองฮานอย  ร้าน OTOP  ทะเลสาบตะวันตก  เจดีย์เฉินก๊วก  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย
กิน : เมนูพิเศษ!!!ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย  เมืองซาปา  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต  ถนนคนเดินซาปา  Moana Café  รถรางเมืองซาปา  กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  เมืองลาวไก  ตลาดก๊กเลี๊ยว  เมืองฮานอย  ร้าน OTOP  ทะเลสาบตะวันตก  เจดีย์เฉินก๊วก  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย  สนามบินนอยไบ  สนามบินดอนเมือง


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-1414,999
14-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)15,999
ตุลาคม
12-1414,999
14-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)15,999
พฤศจิกายน11-13 / 18-2013,999
พฤศจิกายน
11-13 / 18-2013,999
ธันวาคม4-6 (วันพ่อ) / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ)15,999
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)19,999
ธันวาคม
4-6 (วันพ่อ) / 9-11 (วันรัฐธรรมนูญ)15,999
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)19,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ถนนคนเดินซาปา SAPA LOGDE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 Moana Café – รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว LAO CAI ROYAL HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ เมืองฮานอย – เมืองซาปา – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ถนนคนเดินซาปา
 • โรงแรม
 • SAPA LOGDE HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • Moana Café – รถรางเมืองซาปา – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน – เมืองลาวไก – ตลาดก๊กเลี๊ยว
 • โรงแรม
 • LAO CAI ROYAL HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮานอย – ร้าน OTOP – ทะเลสาบตะวันตก – เจดีย์เฉินก๊วก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – สนามบินนอยไบ – สนามบินดอนเมือง
 • โรงแรม