fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM มกโจว ซาปา ฮานอย (WE) 4วัน 3คืน ZGHAN-2208WE – VN2822253

รหัสทัวร์ : VN2822253
เดินทาง : Aug-Dec 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM มกโจว ซาปา ฮานอย (WE) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 18,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฮหว่าบิ่ญ  เมืองมกโจว  สะพานกระจก  ไร่ชามกโจว  เมืองฮานอย  ชมทะเลสาบคืนดาบ  วัดหง็อกเซิน  ถนน 36 สาย  เมืองซาปา  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ทะเลสาบเมืองซาปา  โบสถ์หิน  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  เมืองฮานอย  เจดีย์เฉินก๊วก  โบสถ์ใหญ่ฮานอย
พิเศษ : salmon หม้อไฟ + ชิมไวน์แดงเลิศรส / ที่พัก 4 ดาว 2 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนอยไบ (ฮานอย) เมืองฮหว่าบิ่ญ  เมืองมกโจว  สะพานกระจก  ไร่ชามกโจว  เมืองฮานอย  ชมทะเลสาบคืนดาบ  วัดหง็อกเซิน  ถนน 36 สาย  เมืองซาปา  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  ทะเลสาบเมืองซาปา  โบสถ์หิน  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  เมืองฮานอย  เจดีย์เฉินก๊วก  โบสถ์ใหญ่ฮานอย  สนามบินนอยไบ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน8-11 / 22-2518,990
กันยายน
8-11 / 22-2518,990
ตุลาคม20-23 (วันปิยมหาราช)18,990
21-24 (วันปิยมหาราช)19,990
ตุลาคม
20-23 (วันปิยมหาราช)18,990
21-24 (วันปิยมหาราช)19,990
พฤศจิกายน3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-2718,990
พฤศจิกายน
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-2718,990
ธันวาคม15-18 / 22-2518,990
2-5 (วันพ่อ) / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 24-27 (วันคริสต์มาส)19,990
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,990
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,990
ธันวาคม
15-18 / 22-2518,990
2-5 (วันพ่อ) / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 24-27 (วันคริสต์มาส)19,990
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)21,990
31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)22,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหว่าบิ่ญ – เมืองมกโจว – สะพานกระจก MUONG THANH MOC CHAU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ไร่ชามกโจว – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย MOONVIEW HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ทะเลสาบเมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดีย์เฉินก๊วก– โบสถ์ใหญ่ฮานอย – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหว่าบิ่ญ – เมืองมกโจว – สะพานกระจก
 • โรงแรม
 • MUONG THANH MOC CHAU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ไร่ชามกโจว – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย
 • โรงแรม
 • MOONVIEW HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ทะเลสาบเมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดีย์เฉินก๊วก– โบสถ์ใหญ่ฮานอย – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม