fbpx

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ เลสโก บุษบาท่วมทุ่ง (VZ) 4วัน 3คืน (ZSGN06) – V281921

รหัสทัวร์ : V281921
เดินทาง : Oct
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
ราคาเริ่มต้น

฿ 10,999 ฿ 9,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : น้ำตกดาตันลา โรลเลอร์โคสเตอร์ วัดตั๊กลัม สวนดอกไฮเดรนเยีย สวนดอกไม้เมืองหนาว พระราชวังฤดูร้อน บ้านเพี้ยน วัดหลิงเฝือก โบสถ์รูปไก่ ฟาร์มเลี้ยงชะมด ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว โบสถ์นอเทรอดาม ไปรษณีย์กลาง
ช้อป : ตลาดไนท์ มาร์เก็ต ตลาดเบ๋นถั่น
กิน : ซีฟู๊ด +บุฟเฟ่ต์ สไตล์เวียดนาม
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน

V281921 ทัวร์เวียดนาม สนามบินเลียงเคือง  เมืองดาลัด  น้ำตกดาตันลา  โรลเลอร์โคสเตอร์  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  วัดตั๊กลัม  ตลาดไนท์ มาร์เก็ต  สวนดอกไฮเดรนเยีย  สวนดอกไม้เมืองหนาว  พระราชวังฤดูร้อน  บ้านเพี้ยน   สถานีรถไฟเก่า  วัดหลิงเฝือก  โบสถ์รูปไก่  ฟาร์มเลี้ยงชะมด  เมืองมุยเน่  ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายแดง  ทะเลทรายขาว  กรุงโฮจิมินห์  โบสถ์นอเทรอดาม  ไปรษณีย์กลาง  ตลาดเบ๋นถั่น พิเศษ…เมนูซีฟู๊ด / บุฟเฟ่ต์ สไตล์เวียดนาม + ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม25-2812,9999,999
ตุลาคม
25-2812,9999,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์ มาร์เก็ต LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่ LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – กรุงโฮจิมินห์ – โบสถ์นอเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์ มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองดาลัด – สวนดอกไฮเดรนเยีย – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – สถานีรถไฟเก่า – วัดหลิงเฝือก – โบสถ์รูปไก่
 • โรงแรม
 • LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO / RIVER PRINCE HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองดาลัด – ฟาร์มเลี้ยงชะมด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง
 • โรงแรม
 • REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – กรุงโฮจิมินห์ – โบสถ์นอเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ตลาดเบ๋นถั่น
 • โรงแรม