fbpx

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ เลสโก ฟ้าจรดทราย (VZ) 3วัน 2คืน (ZSGN07) – V281929

รหัสทัวร์ : V281929
เดินทาง : Oct
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่




ราคาเริ่มต้น

฿ 7,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้





ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ลำธารนางฟ้า ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว น้ำตกดาตันลา สวนดอกไฮเดรนเยีย วัดตั๊กลัม สวนดอกไม้เมืองหนาว ฟาร์มชะมด
ช้อป : ตลาดไนท์มาร์เก็ต
กิน : อาหารพื้นเมือง
พิเศษ : พัก ร.ร 5 ดาวท้องถิ่น 1 คืน

V281929 ทัวร์เวียดนาม สนามบินเลียงเคือง  เมืองดาลัด  เมืองมุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ทะเลทรายแดง  จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง เมืองมุยเน่  ทะเลทรายขาว  เมืองดาลัด  น้ำตกดาตันลา  รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์  สวนดอกไฮเดรนเยีย  นั่งกระเช้าชมเมือง  วัดตั๊กลัม  ตลาดไนท์มาร์เก็ต  สวนดอกไม้เมืองหนาว  ฟาร์มชะมด พัก ร.ร 5 ดาวท้องถิ่น 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม25-279,9998,999
ตุลาคม
25-279,9998,999

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – สวนดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์มาร์เก็ต LADALAT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง – จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง
 • โรงแรม
 • REACE RESORT / THAI HOA RESORT 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมุยเน – ทะเลทรายขาว – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ – สวนดอกไฮเดรนเยีย – นั่งกระเช้าชมเมือง – วัดตั๊กลัม – ตลาดไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • LADALAT HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – ฟาร์มชะมด – สนามบินเลียงเคือง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพ
 • โรงแรม