fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว (VJ) 4วัน 3คืน (ZHAN08)- V281930

รหัสทัวร์ : V281930
เดินทาง : Oct-Dec
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 11,999 ฿ 9,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นั่งรถไฟเมืองซาปา กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน วัดเจิ่นกว๊อก ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย สุสานโฮจิมินห์
ช้อป : ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : ขึ้น กระเช้าไฟฟ้า ยอดเขาฟานซิปัน

V281930 ทัวร์เวียดนาม สนามิบนนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองซาปา  นั่งรถไฟเมืองซาปา  กระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต  เมืองฮานอย  วัดเจิ่นกว๊อก  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย  ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  สนามบินนอยไบ พิเศษ…เมนูสุกี้หม้อไฟ 


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน7-10 / 8-11 / 14-17 / 21-24 12,999
พฤศจิกายน
7-10 / 8-11 / 14-17 / 21-24 12,999
ธันวาคม12-1513,999
19-22 13,999
7-1014,999
26-29 / 27-3015,999
28-3117,999
ธันวาคม
12-1513,999
19-22 13,999
7-1014,999
26-29 / 27-3015,999
28-3117,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามิบนนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต NORTH STAR HOTEL / SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามิบนนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา
 • โรงแรม
 • NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซาปา - นั่งรถไฟเมืองซาปา – กระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • NORTH STAR HOTEL / SUNNY MOUNTIAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาปา – เมืองฮานอย – วัดเจิ่นกว๊อก – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
 • โรงแรม
 • CWD HOTEL / DELIGHT HOTEL / MOON VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮานอย– จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ –สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม