fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ เลสโก เวียดนามสะพานแก้ว (VJ) 4วัน 3คืน (ZHAN09) – V281937

รหัสทัวร์ : V281937
เดินทาง : Oct-Dec
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์
ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL ไร่ชารูปหัวใจ สะพานแก้ว สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) วัดบายดิงห์
กิน : อาหารพื้นเมือง
พิเศษ : ถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแก้ว

V281937 ทัวร์เวียดนาม สนามบินนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองฮวาบิงห์ เมืองมกโจว  น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL  ไร่ชารูปหัวใจ  สะพานแก้ว  สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก)  วัดบายดิงห์ เมืองไฮฟอง  สนามบินแคทบี ที่พักระดับ 4 ดาว 1 คืน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮวาบิงห์ KHACH SAN HOA BINH HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 ฮวาบิงห์ – เมืองมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานแก้ว – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ MUONG THANH HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองมกโจว – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห์ HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองนิงห์บงห์ – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮวาบิงห์
 • โรงแรม
 • KHACH SAN HOA BINH HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮวาบิงห์ – เมืองมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม DAI YEM WATERFALL – ไร่ชารูปหัวใจ – สะพานแก้ว – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์
 • โรงแรม
 • MUONG THANH HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองมกโจว – เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) – วัดบายดิงห์
 • โรงแรม
 • HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนิงห์บงห์ – เมืองไฮฟอง – สนามบินแคทบี – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม