fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ เลสโก ฟานซิปันวิวงาม (VN) 5วัน 4คืน (ZHAN11)- V281949

รหัสทัวร์ : V281949
เดินทาง : Oct19-Mar20
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 12,999 ฿ 11,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ภูเขาปากมังกร โบสถ์ซาปา เขาฟานซิปัน หมู่บ้านก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน จตุรัสบาดิงห์ บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียว ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย วัดบ่ายดิงห์ ล่องเรือฮาลองบก
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ตลาดก๊กเลี๊ยว
กิน : ชาบูแซลม่อน บุฟเฟ่ต์ SEN
พิเศษ : นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน

V281949 ทัวร์เวียดนาม สนามบินนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  ตลาดก๊กเลี๊ยว  เมืองซาปา  ภูเขาปากมังกร  จุดชมวิวเมืองซาปา  โบสถ์ซาปา  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  นั่งรถไฟชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต  เมืองฮานอย  จตุรัสบาดิงห์  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  เมืองนิงห์บิงห์  วัดบ่ายดิงห์  ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน(ล่องเรือนิงห์บิงห์)  สนามิบนนอยไบ ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน / พิเศษ … เมนูชาบูแซลม่อน + บุฟเฟ่ต์ SEN


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม31-4 พ.ย.14,99911,999
ตุลาคม
31-4 พ.ย.14,99911,999
พฤศจิกายน22-26 / 28-2 ธ.ค.14,999
พฤศจิกายน
22-26 / 28-2 ธ.ค.14,999
ธันวาคม12-16 / 13-17 / 20-2414,999
26-3016,999
ธันวาคม
12-16 / 13-17 / 20-2414,999
26-3016,999
มกราคม10-14 13,999
16-2014,999
มกราคม
10-14 13,999
16-2014,999
กุมภาพันธ์6-1015,999
14-18 / 27-2 มี.ค./ 28-3 มี.ค.14,999
กุมภาพันธ์
6-1015,999
14-18 / 27-2 มี.ค./ 28-3 มี.ค.14,999
มีนาคม5-9 / 12-16 / 13-17 / 20-24 / 27-3114,999
มีนาคม
5-9 / 12-16 / 13-17 / 20-24 / 27-3114,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก ARISTO HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
2 เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – ภูเขาปากมังกร – จุดชมวิวเมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงห์บิงห์ HAO LU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
5 เมืองนิงห์บิงห์ – วัดบ่ายดิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน(ล่องเรือนิงห์บิงห์) – สนามิบนนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก
 • โรงแรม
 • ARISTO HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองลาวไก – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – ตลาดก๊กเลี๊ยว – เมืองซาปา – ภูเขาปากมังกร – จุดชมวิวเมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาปา – นั่งรถไฟชมเมืองซาปา – นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – ช้อปปิ้งตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • NORTH STAR SAPA HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาปา – เมืองฮานอย – จตุรัสบาดิงห์ – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – เมืองนิงห์บิงห์
 • โรงแรม
 • HAO LU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนิงห์บิงห์ – วัดบ่ายดิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน(ล่องเรือนิงห์บิงห์) – สนามิบนนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม