fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ เลสโก เหินฟ้าฟานซิปัน (FD) 4วัน 3คืน (ZHAN12) – V281950

รหัสทัวร์ : V281950
เดินทาง : ์Nov19-Mar20
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน
ราคาเริ่มต้น

฿ 12,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หมู่บ้านก๊าตก๊าต โบสถ์ซาปา ภูเขาฮามรอง น้ำตกสีเงิน เขาฟานซิปัน ล่องเรือกระจาด
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ตลาดก๊กเลี้ยว
กิน : ชาบูแซลม่อน
พิเศษ : Free wifi on bus

V281950 ทัวร์เวียดนาม ท่าอากาศยานนอยไบ  เมืองฮานอย  ลาวไก  เมืองซาปา  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  โบสถ์ซาปา ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  ภูเขาฮามรอง  น้ำตกสีเงิน  กระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน ชายแดนเวียดนาม+จีน  ตลาดก๊กเลี้ยว  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือกระจาด  ตลาดพื้นเมือง  วัดบายดิงห์  เมืองฮานอย  ท่าอากาศยานนอยไบ พิเศษ…ชาบูแซลม่อน + Free wifi on bus


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์13-16 / 20-23 / 27-1 มี.ค.13,999
กุมภาพันธ์
13-16 / 20-23 / 27-1 มี.ค.13,999
มีนาคม5-8 / 12-15 / 19-2214,999
26-2912,999
มีนาคม
5-8 / 12-15 / 19-2214,999
26-2912,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - ลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - โบสถ์ซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA *หรือระดับเทียบเท่า*
2 เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - น้ำตกสีเงิน - กระเช้าไฟฟ้า - ยอดเขาฟานซิปัน NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA *หรือระดับเทียบเท่า*
3 เมืองซาปา - ชายแดนเวียดนาม+จีน - ตลาดก๊กเลี้ยว - เมืองนิงบิงห์ HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*
4 เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด - ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนอยไบ - เมืองฮานอย - ลาวไก - เมืองซาปา - หมู่บ้านก๊าตก๊าต - โบสถ์ซาปา - ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA *หรือระดับเทียบเท่า*
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - น้ำตกสีเงิน - กระเช้าไฟฟ้า - ยอดเขาฟานซิปัน
 • โรงแรม
 • NORTH STAR SAPA / SUNNY MOUNTAIN / MUONG THANH SAPA *หรือระดับเทียบเท่า*
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองซาปา - ชายแดนเวียดนาม+จีน - ตลาดก๊กเลี้ยว - เมืองนิงบิงห์
 • โรงแรม
 • HOA LU HOTEL / ROYAL HOTEL / YEN NHI HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนิงบิงห์ - ล่องเรือกระจาด - ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์ - เมืองฮานอย - ท่าอากาศยานนอยไบ - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม