fbpx

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน BT-VN89_VZ – VN0923273

รหัสทัวร์ : VN0923273
เดินทาง : Jan - Oct
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์1 คืน (VZ) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 15,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ สะพานสีทอง  Fantasy Park หมู่บ้านฝรั่งเศส เมืองเว้ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เจดีย์เทียนมู่ ตลาดดองบา  ล่องเรือแม่น้ำหอม พระราชวังเว้ นั่งสามล้อซิโคล่ เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานมังกร วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน  
ช้อป : ตลาดดองบา  ตลาดฮาน  
กิน : เมนูบุฟเฟต์บนบานาฮิลส์ +Premium Seafood Hotpot Boatget
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  สนามบินดานัง นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ สะพานสีทอง  Fantasy Park หมู่บ้านฝรั่งเศส เมืองเว้ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เจดีย์เทียนมู่ ตลาดดองบา  ล่องเรือแม่น้ำหอม พระราชวังเว้ นั่งสามล้อซิโคล่ เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานมังกร วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน27-3017,999
เมษายน
27-3017,999
พฤษภาคม4-7 (วันฉัตรมงคล)17,999
11-14 (วันพืชมงคล)16,999
17-2014,999
26-2915,999
พฤษภาคม
4-7 (วันฉัตรมงคล)17,999
11-14 (วันพืชมงคล)16,999
17-2014,999
26-2915,999
มิถุนายน3-6 (วันวิสาขบูชา)17,999
10-13/ 22-2515,999
มิถุนายน
3-6 (วันวิสาขบูชา)17,999
10-13/ 22-2515,999
กรกฎาคม1-4 / 14-1715,999
27-30 (วันเฉลิม ร.10)17,999
กรกฎาคม
1-4 / 14-1715,999
27-30 (วันเฉลิม ร.10)17,999
สิงหาคม1-4 (วันอาสาฬบูชา) / 3-6 / 18-2115,999
12-15 (วันแม่)17,999
สิงหาคม
1-4 (วันอาสาฬบูชา) / 3-6 / 18-2115,999
12-15 (วันแม่)17,999
กันยายน20-2314,999
27-3015,999
กันยายน
20-2314,999
27-3015,999
ตุลาคม7-1016,999
13-16 (วันสวรรคต ร.9) / 19-2217,999
ตุลาคม
7-1016,999
13-16 (วันสวรรคต ร.9) / 19-2217,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ • สะพานสีทอง Fantasy Park • หมู่บ้านฝรั่งเศส โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์
2 เมืองเว้ • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดองบา • ล่องเรือแม่น้ำหอม Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม
3 เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • เมืองโบราณฮอยอัน LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม
4 สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ • สะพานสีทอง Fantasy Park • หมู่บ้านฝรั่งเศส
 • โรงแรม
 • โรงแรม Mercure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเว้ • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดองบา • ล่องเรือแม่น้ำหอม
 • โรงแรม
 • Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • เมืองโบราณฮอยอัน
 • โรงแรม
 • LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** ของมาตรฐานเวียดนาม
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ
 • โรงแรม