fbpx

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน (VZ) 4วัน 3คืน ZGDAD-2310VZ – VN2823265

รหัสทัวร์ : VN2823265
เดินทาง : Mar 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน (VZ) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ซานตา มาริน่า  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  อิสระท่านท่องเที่ยวบนบานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  หาดหมีเค  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : พิเศษ ... เมนูบุฟเฟต์บนบานาฮิลส์ 2 มื้อ / เมนูกุ้งมังกร
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / ที่พัก 3-4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินดานัง  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ซานตา มาริน่า  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  อิสระท่านท่องเที่ยวบนบานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  หาดหมีเค  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต  สนามบินดานัง  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม(ปิดทุกกรุ๊ป)14,990
มีนาคม
(ปิดทุกกรุ๊ป)14,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ซานตา มาริน่า ROLIVA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 อิสระท่านท่องเที่ยวบนบานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – หาดหมีเค – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ROLIVA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ซานตา มาริน่า
 • โรงแรม
 • ROLIVA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง
 • โรงแรม
 • MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อิสระท่านท่องเที่ยวบนบานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – หาดหมีเค – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
 • โรงแรม
 • ROLIVA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม