fbpx

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เว้ ดานัง ฮอนอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน ZGDAD-2312VZ – VN2823267

รหัสทัวร์ : VN2823267
เดินทาง : Mar 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM เว้ ดานัง ฮอนอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 12,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเว้  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  ตลาดองบา  นั่งรถสามล้อซิโคล่  พระราชวังดายโนย  วัดเจดีย์เทียนมู่  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ล่องเรือกระด้ง  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : พิเศษ ... เมนูบุเฟ่บนบานาฮิลส์ / เมนูกุ้งมังกร
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินดานัง  เมืองเว้  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  ตลาดองบา  นั่งรถสามล้อซิโคล่  พระราชวังดายโนย  วัดเจดีย์เทียนมู่  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ล่องเรือกระด้ง  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต  สนามบินดานัง  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม(ปิดทุกกรุ๊ป)12,990
มีนาคม
(ปิดทุกกรุ๊ป)12,990ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดองบา THANH LICH ROYAL BOUTIQUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 นั่งรถสามล้อซิโคล่ – พระราชวังดายโนย – วัดเจดีย์เทียนมู่ – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก LUXTERY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก –สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง LUXTERY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดองบา
 • โรงแรม
 • THANH LICH ROYAL BOUTIQUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งรถสามล้อซิโคล่ – พระราชวังดายโนย – วัดเจดีย์เทียนมู่ – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก
 • โรงแรม
 • LUXTERY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก –สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
 • โรงแรม
 • LUXTERY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม