fbpx

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน ZGDAD-2320VZ – VN2823610

รหัสทัวร์ : VN2823610
เดินทาง : Jun-Sep 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 13,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  จัตุรัสแห่งดวงดาว  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟต์ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พัก 4 ดาวมาตรฐานเวียดนาม + พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินดานัง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  บานา ฮิลส์  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  จัตุรัสแห่งดวงดาว  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต  สนามบินดานัง  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน20-2313,99012,990
22-2514,99012,990
28-1 ต.ค. / 29-2 ต.ค.14,990
กันยายน
20-2313,99012,990
22-2514,99012,990
28-1 ต.ค. / 29-2 ต.ค.14,990

** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน GRAND SEA SONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 บานา ฮิลส์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – เมืองดานัง GRAND SEA SONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน
 • โรงแรม
 • GRAND SEA SONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บานา ฮิลส์ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 • โรงแรม
 • MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – เมืองดานัง
 • โรงแรม
 • GRAND SEA SONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม