fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ VIETNAM ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน (VZ) 5วัน 3คืน BT-VN298-VZ – VN0923247

รหัสทัวร์ : VN0923247
เดินทาง : Apr 2023
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์ VIETNAM ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน (VZ) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 22,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ลาวไก  ซาปา  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต   โบสถ์หินซาปา  ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต  ซาปา  นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  Moana Sapa  ฮานอย  ร้านเยื่อไผ่  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกซิน  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย   ฮานอย  นิงห์บิงห์  ล่องเรือตามก๊ก  ฮาลอง  Night Market  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง  ถ้ำนางฟ้า
กิน : เมนูพิเศษ ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอน+ไวน์แดงดาลัด / ทานอาหารบนเรือ
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  สนามบินนอยไบ เวียดนาม  ลาวไก  ซาปา  หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต   โบสถ์หินซาปา  ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต  ซาปา  นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน  Moana Sapa  ฮานอย  ร้านเยื่อไผ่  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์  วันหง๊อกซิน  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย   ฮานอย  นิงห์บิงห์  ล่องเรือตามก๊ก  ฮาลอง  Night Market  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง  ถ้ำนางฟ้า  ฮานอย  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน13-17 (วันสงกรานต์)22,999
เมษายน
13-17 (วันสงกรานต์)22,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต โบสถ์หินซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วันหง๊อกซิน • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย FLOWER GRADEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 ฮานอย • นิงห์บิงห์ • ล่องเรือตามก๊ก • ฮาลอง • Night Market HABOUR HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
4 ฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง • ถ้ำนางฟ้า • ฮานอย
5 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ เวียดนาม • ลาวไก • ซาปา • หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต โบสถ์หินซาปา • ช้อปปิ้งไนซ์มาเก็ต
 • โรงแรม
 • SAPA CHARM HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วันหง๊อกซิน • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 • โรงแรม
 • FLOWER GRADEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮานอย • นิงห์บิงห์ • ล่องเรือตามก๊ก • ฮาลอง • Night Market
 • โรงแรม
 • HABOUR HOTEL 4* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง • ถ้ำนางฟ้า • ฮานอย
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • โรงแรม