fbpx

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน (WE) 4วัน 3คืน PVN13-WE – VN4422337

รหัสทัวร์ : VN4422337
เดินทาง : Oct-Dec 2022
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนาม VIETNAM ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน (WE) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 16,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต  น้ำตกซิลเวอร์  ตลาด LOVE MARKET  Moana sapa Café  นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน  ร้านเยื่อไม้ไผ่  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  เมืองฮานอย  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  เมืองฮาลอง  ฮาลอง Night market  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์  ถ้ำนางฟ้า
กิน : สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท / SEN BUFFET นานาชาติ / เมนูซีฟู๊ดบนเรือ

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนอยบ่าย ฮานอย  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต  น้ำตกซิลเวอร์  ตลาด LOVE MARKET  Moana sapa Café  นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน  ร้านเยื่อไม้ไผ่  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย  เมืองฮานอย  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  เมืองฮาลอง  ฮาลอง Night market  ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์  ถ้ำนางฟ้า  เมืองฮานอย  สนามบินนอยไบ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม14-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999
22-25 (วันปิยมหาราช)18,999
ตุลาคม
14-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999
22-25 (วันปิยมหาราช)18,999
ธันวาคม23-26 (วันคริสต์มาส)17,999
2-5 (วันพ่อ)18,999
ธันวาคม
23-26 (วันคริสต์มาส)17,999
2-5 (วันพ่อ)18,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนอยบ่าย ฮานอย-เมืองซาปา-หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต-น้ำตกซิลเวอร์-ตลาด LOVE MARKET NORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 Moana sapa Café-นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-ร้านเยื่อไม้ไผ่-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เมืองฮาลอง-ฮาลอง Night market SEA STER HALONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-เมืองฮานอย-สนามบินนอยไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนอยบ่าย ฮานอย-เมืองซาปา-หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต-น้ำตกซิลเวอร์-ตลาด LOVE MARKET
 • โรงแรม
 • NORTH STAR SAPA/ SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • Moana sapa Café-นั่งรถรางเมืองซาปา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน-ร้านเยื่อไม้ไผ่-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 • โรงแรม
 • MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-เมืองฮาลอง-ฮาลอง Night market
 • โรงแรม
 • SEA STER HALONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-เมืองฮานอย-สนามบินนอยไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม