fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (WE) 4วัน 3คืน ZGHAN-2310WE – VN2823297

รหัสทัวร์ : VN2823297
เดินทาง : Mar-Jun 2023
ระยะเวลา : 4D3N

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (WE) 4วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 16,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองซาปา  โบสถ์หิน  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  เมืองฮานอย  ชมทะเลสาบคืนดาบ  วัดหง็อกเซิน  ถนน 36 สาย  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ+ไวน์แดง
พิเศษ : พัก 4 ดาว 2 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองซาปา  โบสถ์หิน  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  เมืองฮานอย  ชมทะเลสาบคืนดาบ  วัดหง็อกเซิน  ถนน 36 สาย  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  สนามบินนอยไบ  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน20-23 / 21-24 / 22-25 / 27-3017,990
30-3 พ.ค. (วันแรงงาน)18,990
11-14 / 15-18 (วันสงกรานต์) / 28-1 พ.ค. / 29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)19,990
12-15 (วันสงกรานต์)20,990
14-17 (วันสงกรานต์)22,990
เมษายน
20-23 / 21-24 / 22-25 / 27-3017,990
30-3 พ.ค. (วันแรงงาน)18,990
11-14 / 15-18 (วันสงกรานต์) / 28-1 พ.ค. / 29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)19,990
12-15 (วันสงกรานต์)20,990
14-17 (วันสงกรานต์)22,990
พฤษภาคม11-14 / 18-21 / 25-2816,990
5-8 (วันฉัตรมงคล)18,990
4-7 (วันฉัตรมงคล)19,990
พฤษภาคม
11-14 / 18-21 / 25-2816,990
5-8 (วันฉัตรมงคล)18,990
4-7 (วันฉัตรมงคล)19,990
มิถุนายน2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,990
มิถุนายน
2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)18,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน
 • โรงแรม
 • AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย
 • โรงแรม
 • LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือนิงห์บิงห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม