fbpx

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (WE) 5วัน 4คืน ZGHAN-2311WE – VN2823298

รหัสทัวร์ : VN2823298
เดินทาง : Mar-Jun 2023
ระยะเวลา : 5D4N

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (WE) 5วัน 4คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 21,990

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองฮหว่าบิ่ญ  เมืองมกโจว  ไร่ชารูปหัวใจ  มกโจว  สะพานกระจก  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  เมืองซาปา  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  โบสถ์หิน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟ+ไวน์แดง
พิเศษ : พัก 4 ดาว 3 คืน / พักซาปา 2 คืน

สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนอยไบ  เมืองฮานอย  เมืองฮหว่าบิ่ญ  เมืองมกโจว  ไร่ชารูปหัวใจ  มกโจว  สะพานกระจก  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  เมืองซาปา  ตลาดเลิฟมาร์เก็ต  นั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน  โบสถ์หิน  โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  เมืองฮานอย  สนามบินโหน่ยบ่าย  สนามบินสุวรรณภูมิ


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม29-2 เม.ย.21,990
มีนาคม
29-2 เม.ย.21,990
เมษายน5-921,990
30-4 พ.ค. (วันแรงงาน)22,990
14-18 (วันสงกรานต์)23,990
เมษายน
5-921,990
30-4 พ.ค. (วันแรงงาน)22,990
14-18 (วันสงกรานต์)23,990
พฤษภาคม1-5 / 3-7 (วันแรงงาน วันฉัตรมงคล)22,990
พฤษภาคม
1-5 / 3-7 (วันแรงงาน วันฉัตรมงคล)22,990
มิถุนายน1-5 / 3-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990
มิถุนายน
1-5 / 3-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10)21,990

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหว่าบิ่ญ – เมืองมกโจว – ไร่ชารูปหัวใจ MUONG THANH MOC CHAU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 มกโจว – สะพานกระจก – เมืองนิงห์บิงห์ HOA LU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – โบสถ์หิน AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
5 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหว่าบิ่ญ – เมืองมกโจว – ไร่ชารูปหัวใจ
 • โรงแรม
 • MUONG THANH MOC CHAU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • มกโจว – สะพานกระจก – เมืองนิงห์บิงห์
 • โรงแรม
 • HOA LU HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต
 • โรงแรม
 • AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – น้ำตกสีเงิน – โบสถ์หิน
 • โรงแรม
 • AZURE SAPA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – เมืองฮานอย – สนามบินโหน่ยบ่าย – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • โรงแรม