fbpx

ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หมู่บ้านหวงหลิ่ง หังโจว (CA) 5วัน 3คืน SHCAHGHKHN1- CH15231238

รหัสทัวร์ : CH15231238
เดินทาง : Nov 2023 - Jan 2024
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หมู่บ้านหวงหลิ่ง หังโจว (CA) 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 27,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : หังโจว  อู้หยวน  หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ  อู้นี่โจว  ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน  อู้หยวน  หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ)  สะพานกระจก  เมืองซ่างเหรา  อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า WUYUE   อี้หยาง  พระนอนอี้หยางที่ยาวที่สุด  หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่  (ชมบรรยากาศทั้ง  กลางวันและกลางคืน)  ซ่างเหรา  เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ)  กระจกแห่งท้องฟ้า **รวมค่าวีซ่าเดี่ยวแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ….เต้าหู้หวงหลิ่ง / เป็ดย่างซ่างเหรา / ปลาหมักเบียร์อี้หยาง / หมูตงโปหังโจว ขาหมูร่ำรวย / ดินเนอร์บนหุบเขาเทวดา
พิเศษ : ที่พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น + พักในเขตท่องเที่ยวอู้นี่โจว 1 คืน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)  หังโจว  อู้หยวน  หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ  อู้นี่โจว  ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน  อู้หยวน  หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ)  สะพานกระจก  เมืองซ่างเหรา  อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า WUYUE   อี้หยาง  พระนอนอี้หยางที่ยาวที่สุด  หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่  (ชมบรรยากาศทั้ง  กลางวันและกลางคืน)  ซ่างเหรา  เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ)  กระจกแห่งท้องฟ้า  หังโจว  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) **รวมค่าวีซ่าเดี่ยวแล้ว**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม21-25 (วันคริสต์มาส)28,999
ธันวาคม
21-25 (วันคริสต์มาส)28,999
มกราคม17-2129,999
มกราคม
17-2129,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 หังโจว – อู้หยวน – หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ – อู้นี่โจว – ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน WUNUZHOU HOME GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พักในเขตท่องเที่ยวอู้นี่โจว)
3 อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ) – สะพานกระจก – เมืองซ่างเหรา – อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า WUYUE MAISON NEW CENTURY HOTEL SHANGRAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว
4 ซ่างเหรา – อี้หยาง – พระนอนอี้หยางที่ยาวที่สุด – หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ – (ชมบรรยากาศทั้ง กลางวันและกลางคืน) – ซ่างเหรา MAISON NEW CENTURY HOTEL SHANGRAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว
5 ซ่างเหรา – เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ) – กระจกแห่งท้องฟ้า – หังโจว – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หังโจว – อู้หยวน – หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ – อู้นี่โจว – ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน
 • โรงแรม
 • WUNUZHOU HOME GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พักในเขตท่องเที่ยวอู้นี่โจว)
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • อู้หยวน – หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ) – สะพานกระจก – เมืองซ่างเหรา – อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า WUYUE
 • โรงแรม
 • MAISON NEW CENTURY HOTEL SHANGRAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซ่างเหรา – อี้หยาง – พระนอนอี้หยางที่ยาวที่สุด – หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ – (ชมบรรยากาศทั้ง กลางวันและกลางคืน) – ซ่างเหรา
 • โรงแรม
 • MAISON NEW CENTURY HOTEL SHANGRAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ซ่างเหรา – เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ) – กระจกแห่งท้องฟ้า – หังโจว – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม