fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER NAGOYA SHIRAGAWA LIGHT UP SKI (TG) 5วัน 3คืน – J052024

รหัสทัวร์ : J052024
เดินทาง : Jan-Feb 20
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า ชมงานแสดงไฟหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บินดี เล่นสกี แช่ออนเซ็น
ราคาเริ่มต้น

฿ 42,900

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : นาโกย่า  ทาคายาม่า  อดีตจวนผู้ว่า  ซันมาชิ ซูจิ  งานแสดงไฟหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ   TAKASU SNOW PARK  เมืองกุโจฮาจิมัง  นาโกย่า เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ปราสาทโอซาก้า
ช้อป : ช้อปปิ้งซาคาเอะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ตลาดคุโรมง  ริงคุ เอาท์เล็ต
พิเศษ : ชมงานแสดงไฟหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ บินดี เล่นสกี แช่ออนเซ็น / Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

J052024 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินเซนแทร์ นาโกย่า  ทาคายาม่า  อดีตจวนผู้ว่า  ซันมาชิ ซูจิ  งานแสดงไฟหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ   TAKASU SNOW PARK  เมืองกุโจฮาจิมัง  นาโกย่า  ช้อปปิ้งซาคาเอะ  เกียวโต  วัดคิโยมิสึ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  ปราสาทโอซาก้า  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า  ตลาดคุโรมง  ช้อปปิ้งริงคุ เอาท์เล็ต  สนามบินคันไซ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่ออนเซ็น + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์8-1242,900
กุมภาพันธ์
8-1242,900

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซนแทร์
2 นาโกย่า – ทาคายาม่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – งานแสดงไฟหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ OKADA RYOKAN WARAKUTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ทาคายาม่า – TAKASU SNOW PARK – เมืองกุโจฮาจิมัง – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ VESSEL HOTEL CAMPANA NAGOYA หรือเทียบเท่า
4 นาโกย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งริงคุ เอาท์เล็ต – สนามบินคันไซ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเซนแทร์
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า – ทาคายาม่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – งานแสดงไฟหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
 • โรงแรม
 • OKADA RYOKAN WARAKUTEI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ทาคายาม่า – TAKASU SNOW PARK – เมืองกุโจฮาจิมัง – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • โรงแรม
 • VESSEL HOTEL CAMPANA NAGOYA หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • นาโกย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • โรงแรม
 • OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งริงคุ เอาท์เล็ต – สนามบินคันไซ
 • โรงแรม