fbpx

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโก โอบบุญ (8M) 3วัน 2คืน (ZRGN02) – M282006

รหัสทัวร์ : M82006
เดินทาง :
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน
ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองหงสา  พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  พระธาตุอินทร์แขวน (ขึ้นกระเช้า) ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ)  เมืองย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนตาหวาน
ช้อป : ตลาดสก็อต 
กิน : กุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ / พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบู

M282006 ทัวร์พม่า สนามบินมิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง  เมืองหงสา  พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  พระธาตุอินทร์แขวน (ขึ้นกระเช้า) ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ)  เมืองย่างกุ้ง  ตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนตาหวาน  สนามบินมิงกะลาดง พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ / พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบู


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคาตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินทร์แขวน (ขึ้นกระเช้า) KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า
2 พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง Grand United Hotel หรือเทียบเท่า
3 เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – สนามบินมิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินทร์แขวน (ขึ้นกระเช้า)
  • โรงแรม
  • KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 2
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • พระธาตุอินทร์แขวน – ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • โรงแรม
  • Grand United Hotel หรือเทียบเท่า
  • วันที่ 3
  • อาหาร

  • เช้า

    กลางวัน

    เย็น
  • กำหนดการ
  • เมืองย่างกุ้ง – วัดคาบาเอ – ร่วมพิธีเทินพระธาตุ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – สนามบินมิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  • โรงแรม