fbpx

ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล เลสโก หิมะพาเพลิน (XJ) 5วัน 3คืน (ZICN39) – K281992

รหัสทัวร์ : K281992
เดินทาง : Dec 19
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล เล่นสกี
ราคาเริ่มต้น

฿ 16,999 ฿ 14,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : ลานสกี  ไร่สตรอเบอร์รี่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก พระราชวังชางด็อกกุง โซลทาวเวอร์ ถนนแคฮังนูรี 
ช้อป : ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี
พิเศษ : เล่นสกี

K281993 ทัวร์เกาหลี สนามบินอินชอน ลานสกี  ไร่สตรอเบอร์รี่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก  ศูนย์สมุนไพรโสม  ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน  พระราชวังชางด็อกกุง คอสเมติค  ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง โซลทาวเวอร์  ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู  พลอยอเมทิส  ถนนแคฮังนูรี  ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม4-816,999
5-917,999
6-10 / 7-11 / 8-12 / 20-24 / 21-2517,99915,999
12-16 / 13-17 / 14-18 / 19-2316,99914,999
28-1 ม.ค.23,99921,999
29-2 ม.ค.24,99922,999
ธันวาคม
4-816,999
5-917,999
6-10 / 7-11 / 8-12 / 20-24 / 21-2517,99915,999
12-16 / 13-17 / 14-18 / 19-2316,99914,999
28-1 ม.ค.23,99921,999
29-2 ม.ค.24,99922,999

** วันหยุด ** ลดราคา


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) RAMADA GIMPO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
2 ลานสกี – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ RAMADA GIMPO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง - คอสเมติค – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง RAMADA GIMPO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนแคฮังนูรี – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
5 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
 • โรงแรม
 • RAMADA GIMPO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ลานสกี – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 • โรงแรม
 • RAMADA GIMPO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน – พระราชวังชางด็อกกุง - คอสเมติค – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง
 • โรงแรม
 • RAMADA GIMPO HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ถนนแคฮังนูรี – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 • โรงแรม