fbpx

ทัวร์เที่ยวเชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ 4วัน 2คืน ZCRI01– TH282039

รหัสทัวร์ : TH282039
เดินทาง : Oct-Dec
ระยะเวลา : 4D2N

ทัวร์เที่ยวเชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ 4วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 4,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดร่องขุ่น สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง) วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ วัดร่องเสือเต้น พิพิธภัณฑ์บ้านดำ วัดห้วยปลากั้ง ดอยตุง พระตำหนักดอยตุง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ บ้านผาฮี้ ร้านกาแฟภูผาฮี้ ดอยผาฮี้ ไร่ชาฉุยฟง เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์

ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า เชียงราย วัดร่องขุ่น สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง) วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ วัดร่องเสือเต้น พิพิธภัณฑ์บ้านดำ วัดห้วยปลากั้ง ดอยตุง พระตำหนักดอยตุง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ บ้านผาฮี้ ร้านกาแฟภูผาฮี้ ดอยผาฮี้ ไร่ชาฉุยฟง เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม4-7 (วันพ่อ) / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)4,999
29-1 / 30-2 (วันขึ้นปีใหม่)5,999
ธันวาคม
4-7 (วันพ่อ) / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ)4,999
29-1 / 30-2 (วันขึ้นปีใหม่)5,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า – เชียงราย
2 เชียงราย – วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง) – วัดพระแก้ว – วัดพระสิงห์ – วัดร่องเสือเต้น – พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – วัดห้วยปลากั้ง โรงแรมเวิร์ค เดน เชียงราย หรือเทียบเท่า
3 ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ดอยผาฮี้ – ไร่ชาฉุยฟง – เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ โรงแรมเวิร์ค เดน เชียงราย หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์รวมของฝาก จ.เชียงราย – วัดพระธาตุลำปางหลวง - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดีขาออก ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า – เชียงราย
 • โรงแรม
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เชียงราย – วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง) – วัดพระแก้ว – วัดพระสิงห์ – วัดร่องเสือเต้น – พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – วัดห้วยปลากั้ง
 • โรงแรม
 • โรงแรมเวิร์ค เดน เชียงราย หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ดอยผาฮี้ – ไร่ชาฉุยฟง – เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์
 • โรงแรม
 • โรงแรมเวิร์ค เดน เชียงราย หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ศูนย์รวมของฝาก จ.เชียงราย – วัดพระธาตุลำปางหลวง - กรุงเทพฯ
 • โรงแรม