fbpx

ทัวร์เที่ยวเชียงราย ดอยตุง 3วัน 2คืน ZCRI02– TH282038

รหัสทัวร์ : TH282038
เดินทาง : Oct-Dec
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์เที่ยวเชียงราย ดอยตุง 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 7,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : วัดพระแก้ว วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง ดอยตุง พระตำหนักดอยตุง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ บ้านผาฮี้ ร้านกาแฟภูผาฮี้ ดอยผาฮี้ ไร่ชาฉุยฟง เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์

กรุงเทพฯ เชียงราย วัดพระแก้ว วัดร่องเสือเต้น วัดห้วยปลากั้ง ดอยตุง พระตำหนักดอยตุง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ บ้านผาฮี้ ร้านกาแฟภูผาฮี้ ดอยผาฮี้ ไร่ชาฉุยฟง เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน6-8 / 13-15 7,999
พฤศจิกายน
6-8 / 13-15 7,999
ธันวาคม4-6 (วันพ่อ)8,999
11-13 8,999
18-209,999
25-279,999
ธันวาคม
4-6 (วันพ่อ)8,999
11-13 8,999
18-209,999
25-279,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – เชียงราย – วัดพระแก้ว – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง โรงแรมเวิร์คเดน หรือเทียบเท่า
2 ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ดอยผาฮี้ – ไร่ชาฉุยฟง – เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ โรงแรมเวิร์คเดน หรือเทียบเท่า
3 พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง) – วัดร่องขุ่น – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • กรุงเทพฯ – เชียงราย – วัดพระแก้ว – วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง
 • โรงแรม
 • โรงแรมเวิร์คเดน หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ดอยผาฮี้ – ไร่ชาฉุยฟง – เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์
 • โรงแรม
 • โรงแรมเวิร์คเดน หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พิพิธภัณฑ์บ้านดำ – สิงห์ปาร์ค (รวมค่านั่งรถราง) – วัดร่องขุ่น – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม