fbpx

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง เขาอวตาร เทียนเหมินซาน เลสโก จอมยุทธ์หญิงขี่ม้าขาว (CZ) 5วัน 3คืน (ZCSX12) – CH281992

รหัสทัวร์ : CH281992
เดินทาง : Dec 19-Feb 20
ระยะเวลา : 5D3N

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน (เขาอวตาร)
ราคาเริ่มต้น

฿ 12,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : สะพานสายรุ้ง  ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง  เมืองโบราณเฟิ่งหวง ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์ เขตอู่หลิงหยวน  เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาอวตาร (รวมลิฟท์แก้วขึ้น+ลิฟท์แก้วไป่หลงลง)  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
กิน : สุกี้เห็ด สุกี้ปลา ซีฟู้ด+ไวน์แดง ปิ้งย่างเกาหลี
พิเศษ : เขาอวตาร เมืองโบราณเฟิ่งหวง ยอดเขาเทียนเหมินซาน

CH281992 ทัวร์จีน สนามบินเหอหัว เมืองจางเจียเจี้ย  เมืองเฟิ่งหวง  สะพานสายรุ้ง  ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง  เมืองโบราณเฟิ่งหวง ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์ ร้านหยก  เขตอู่หลิงหยวน  เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาอวตาร (รวมลิฟท์แก้วขึ้น+ลิฟท์แก้วไป่หลงลง)  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  ร้านใบชา ร้านบัวหิมะ  สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  ถนนคนเดินซีปูเจี่ย  สนามบินจางเจียเจี้ย พิเศษ!! เมนู สุกี้เห็ด / สุกี้ปลา / ซีฟู้ด+ไวน์แดง / ปิ้งย่างเกาหลี + ที่พักระดับ 5 ดาวท้องถิ่น **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม6-1014,999
9-13 / 10-14 / 12-16 / 18-22 / 25-2913,999
ธันวาคม
6-1014,999
9-13 / 10-14 / 12-16 / 18-22 / 25-2913,999
มกราคม9-1312,999
15-1913,999
มกราคม
9-1312,999
15-1913,999
กุมภาพันธ์17-21 / 19-23 / 26-1 มี.ค.13,999
กุมภาพันธ์
17-21 / 19-23 / 26-1 มี.ค.13,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินเหอหัว เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง Jishousunshine Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ Ramada Zhangjiajie Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ร้านหยก - เขตอู่หลิงหยวน – เขาเทียนจื่อซาน (รวมลิฟท์แก้วขึ้น+ลิฟท์แก้วไป่หลงลง) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านใบชา Wulingxingtiandi Huatian Choice Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร้านบัวหิมะ - สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - สนามบินจางเจียเจี้ย
5 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินเหอหัว เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง
 • โรงแรม
 • Jishousunshine Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์
 • โรงแรม
 • Ramada Zhangjiajie Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านหยก - เขตอู่หลิงหยวน – เขาเทียนจื่อซาน (รวมลิฟท์แก้วขึ้น+ลิฟท์แก้วไป่หลงลง) - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ร้านใบชา
 • โรงแรม
 • Wulingxingtiandi Huatian Choice Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านบัวหิมะ - สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - สนามบินจางเจียเจี้ย
 • โรงแรม
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม