fbpx

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน เฟิ่งหวง เลสโก ยอดหญิงปราบมาร EP.3 (FD) 6วัน 5คืน (ZCSX16) – CH281999

รหัสทัวร์ : CH281999
เดินทาง : Nov 19
ระยะเวลา : 6D5N

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เทียนเหมินซาน เทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) เฟิ่งหวง เที่ยวครบทุก hilight จบในทริปเดียว + ที่พัก 5 ดาวท้องถิ่น
ราคาเริ่มต้น

฿ 16,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เมืองเฟิ่งหวง  สะพานสายรุ้ง  ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง  ชมวิวแสงสีเมืองโบราณเฟิ่งหวง  เมืองจางเจียเจี้ย  ลำธารแส้ม้าทอง นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  เขาอวตาร  ลิฟท์แก้วไป๋หลง แกรนด์แคนยอน  สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย
ช้อป : ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ถนนคนเดินหวงซิงลู่
กิน : ซีฟู้ด และไวน์แดง / ปิ้งย่างเกาหลี / สุกี้เห็ด / อาหารไทย
พิเศษ : เที่ยวครบทุก hilight + พัก 5 ดาวท้องถิ่น

CH281999 ทัวร์จีน สนามบินฉางซา  เมืองฉางซา  เมืองเฟิ่งหวง  สะพานสายรุ้ง  ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง  ชมวิวแสงสีเมืองโบราณเฟิ่งหวง  เมืองจางเจียเจี้ย  ลำธารแส้ม้าทอง  ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน  นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  เขาอวตาร  ลิฟท์แก้วไป๋หลง แกรนด์แคนยอน  สะพานแก้ว (รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ)  ร้านหยก  ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  ยอดเขาเทียนเหมินซาน (รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน)  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  ถ้ำประตูสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  ร้านยางพารา  เมืองฉางซา  ถนนคนเดินหวงซิงลู่  สนามบินฉางซา พิเศษ!! เมนูซีฟู้ด และไวน์แดง / ปิ้งย่างเกาหลี / สุกี้เห็ด / อาหารไทย + ที่พัก 5 ดาวท้องถิ่น **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน13-18 / 20-25 / 27-2 ธ.ค.16,999
พฤศจิกายน
13-18 / 20-25 / 27-2 ธ.ค.16,999ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉางซา - เมืองฉางซา Vienna Hotel ระดับ 5 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า
2 เมืองฉางซา - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ชมวิวแสงสีเมืองโบราณเฟิ่งหวง Fenghuang Guobin Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองเฟิ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
6 พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉางซา - เมืองฉางซา
 • โรงแรม
 • Vienna Hotel ระดับ 5 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองฉางซา - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - ชมวิวแสงสีเมืองโบราณเฟิ่งหวง
 • โรงแรม
 • Fenghuang Guobin Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • เมืองเฟิ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - เขาอวตาร - ลิฟท์แก้วไป๋หลง
 • โรงแรม
 • Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 4
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) - ร้านหยก - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย
 • โรงแรม
 • Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 5
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์
 • โรงแรม
 • Days Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 6
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ร้านยางพารา - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
 • โรงแรม