fbpx

ทัวร์เที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง แม่อูคอ 3วัน 2คืน ZMSN01 – TH282037

รหัสทัวร์ : TH282037
เดินทาง : Oct-Dec
ระยะเวลา : 3D2N

ทัวร์เที่ยวแม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง แม่อูคอ 3วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น

฿ 8,999

ช่องทางการสั่งจองทัวร์นี้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว : เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ วัดจองกลาง วัดพระธาตุดอยกองมู บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม ปาย พระธาตุแม่เย็น ถนนคนเดินปาย

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ วัดจองกลาง วัดพระธาตุดอยกองมู บ้านรักไทย ปางอุ๋ง บ้านจ่าโบ่ จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม ปาย พระธาตุแม่เย็น ถนนคนเดินปาย


ตารางราคา และวันเดินทางที่รับได้

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน06-089,999
พฤศจิกายน
06-089,999
ธันวาคม04-06 (วันพ่อ)9,999
ธันวาคม
04-06 (วันพ่อ)9,999

** วันหยุด


ตารางการเดินทาง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ – วัดจองกลาง – วัดพระธาตุดอยกองมู GREEN MOUTAIN RESORT หรือเทียบเท่า
2 บ้านรักไทย – ปางอุ๋ง – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ – แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม – ปาย – พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย DIAMOND DE PAI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 จุดชมวิวหยุ่นไหล – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – จังหวัดเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ – เทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ – วัดจองกลาง – วัดพระธาตุดอยกองมู
 • โรงแรม
 • GREEN MOUTAIN RESORT หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 2
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • บ้านรักไทย – ปางอุ๋ง – บ้านจ่าโบ่ – จุดชมวิวกิกอคอบ้านห้วยเฮี๊ยะ – แวะจุดชมวิวดอยกิ่วลม – ปาย – พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย
 • โรงแรม
 • DIAMOND DE PAI HOTEL หรือเทียบเท่า
 • วันที่ 3
 • อาหาร

 • เช้า

  กลางวัน

  เย็น
 • กำหนดการ
 • จุดชมวิวหยุ่นไหล – สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย – จังหวัดเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • โรงแรม