Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย Bali Tour ตลอดปี 2560 2561 เส้นทางเที่ยวสุดชิค Let's Go Bali เที่ยวบาหลี

 

รายการทัวร์บาหลี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามด้านล่างนี้

BaliThai Lion AirBL281902 ทัวร์บาหลี ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร  เกาะบาหลี วิหารเทมภัคศิริงค์  ตลาดปราบเซียน  บาหลี สวิง (นั่งชิงช้า)  หมู่บ้านคินตามานี  ภูเขาไฟบาตูร์  ทะเลสาบบาตูร์  วัดเบซากีห์ ชมระบำบารอง แดนซ์  วัดเม็งวี  เทือกเขาเบดูกัล  วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน  วิหารทานาล็อท สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  อนุสาวรีย์มหาภารตะ พิเศษ...ชมโชว์ บารองแดนซ์ / สนุกสุดมันส์ เล่นบาหลี สวิง

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 62 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-) 

วันเดินทาง: 2-5 มีนาคม 62 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 13,999.-) 
วันเดินทาง:
9-12, 16-19 มีนาคม 62 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 14,999.-) 
วันเดินทาง: 14-17, 15-18 มีนาคม 62 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-) 
วันเดินทาง:
23-26 มีนาคม 62
ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
21-24 มีนาคม 62 ราคา: 15,999.-
 

BALIAir Asia BL281806 ทัวร์บาหลี ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี สวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู ชายหาดจิมบารัน วิหารเทมภัคศิริงค์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาตูร์ วัดเบซากีห์ ชมระบำบารอง แดนซ์ วัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลัน ดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อท ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ อนุสาวรีย์มหาภารตะ พิเศษ!! ชมโชว์ บารองแด๊นซ์ 

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 1-4 มีนาคม 62 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 16,888.-) 
วันเดินทาง: 16-19, 23-26, 28-31 มีนาคม/ 30 มีนาคม-2 เมษายน 62
ราคา: 14,999.- (ปรับลดจาก 16,888.-) 

BaliAir AsiaBL281903 ทัวร์บาหลี ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร  เกาะบาหลี  วัดเม็งวี  วัดเบซากีห์ ชมระบำบารอง แดนซ์  หมู่บ้านคินตามานี  บาหลี สวิง  ภูเขาไฟบาตูร์  ทะเลสาบบาตูร์  วิหารเทมภัคศิริงค์  ตลาดปราบเซียน วานากิริฮิลล์  ประตูสวรรค์  เทือกเขาเบดูกัล  วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน  วิหารทานาล็อท สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  ห้างกฤษณะ (สิ้นค้าท้องถิ่น)  ชายหาดจิมบารัน  อนุสาวรีย์มหาภารตะ พิเศษ ... รับประทานอาหารพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน / ชมโชว์ บารองแดนซ์ + สนุกสุดมันส์ เล่นบาหลี สวิง

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 21-25 มีนาคม / 28 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 18,999.-) 

วันเดินทาง:
10-14 เมษายน 62 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
11-15 เมษายน 62 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
13-17 เมษายน 62 ราคา: 28,999.-
วันเดินทาง:
18-22 เมษายน / 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 62 ราคา: 17,999.-

วันเดินทาง: 9-13, 23-27 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 62 ราคา: 17,999.-

วันเดินทาง: 13-17, 20-24 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 62 ราคา: 17,999.-

วันเดินทาง: 4-8, 11-15, 18-22 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง: 1-5 สิงหาคม 62 ราคา: 16,999.-
 

BaliAir AsiaBL281901 ทัวร์บาหลี ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร  เกาะบาหลี  สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  ชายหาดจิมบารัน วิหารเทมภัคศิริงค์  ตลาดปราบเซียน  หมู่บ้านคินตามานี  ภูเขาไฟบาตูร์  ทะเลสาบบาตูร์  วัดเบซากีห์ ชมระบำบารอง แดนซ์  วัดเม็งวี  เทือกเขาเบดูกัล  วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อท ย่านคูต้า เซ็นเตอร์  อนุสาวรีย์มหาภารตะ ดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
6-9, 27-30 เมษายน 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
11-14 เมษายน 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง:
12-15 เมษายน 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
13-16 เมษายน 62 ราคา: 22,999.-

วันเดินทาง: 11-14, 16-19, 25-28 พฤษภาคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 13-16, 20-23, 27-30 มิถุนายน 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 5-8, 25-28 กรกฎาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
13-16, 14-17 กรกฎาคม 62 ราคา: 17,999.-

วันเดินทาง: 2-5 สิงหาคม 62 ราคา: 14,999.-