fbpx
พบ 10 แพ็คเกจ

ทัวร์จอร์เจีย ตลอดปี 2565-2566

รายการทัวร์จอร์เจีย และวันเดินทางที่เปิดรับได้ ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG2823688
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : บาทูมี่  อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่  ย่านเมืองเก่า  เมืองคูไตซี  น้ำพุแห่งโคลชิส  วิหารบากราติ  เมืองกอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  เมืองอัพลีสสิค  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองมิทสเคต้า  วิหารสเวติสโคเวลี  วิหารจวารี  เมืองไซห์นากิ  กำแพงเมืองโบราณ  อารามบอดบี  เมืองควาเรลี  ลิ้มรสไวน์ควาเรลี  ซินันดาลี  เมืองเทลาวี  อารามอลาแวร์ดี  เมืองทบิลิซี  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  โบสถ์ตรีนิตี้  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี  ถนนคนเดินชาเดอนี่  สะพานแห่งสันติภาพ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย
กิน : พิเศษ ... เมนู คาชาปูรี ขนมปังหน้าชีส / อาหารไทย
พิเศษ : พัก 4 ดาว

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA บาทูมี คูไตซี กอรี่ คาซเบกี้ กูดาอูรี มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม20-2756,990
กรกฎาคม
20-2756,990
สิงหาคม5-12 / 16-23 / 23-30 / 30-6 ก.ย.56,990
12-19 (วันแม่)59,990
สิงหาคม
5-12 / 16-23 / 23-30 / 30-6 ก.ย.56,990
12-19 (วันแม่)59,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG2823198
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทบิลิซี่  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  เมืองทบิลิซี  สะพานแห่งสันติภาพ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี  โบสถ์ทรีนิตี้  ชาเดอนี่สตรีท  เมืองกอรี  เมืองอัพลีสสิค  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  เมืองคูไตซี  อารามจีลาติ  น้ำพุแห่งโคลชิส  ถ้ำโพรมีเทียส  เมืองบาทูมี  ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี  อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่  ย่านเมืองเก่า  เมโทร ซิตี้ มอลล์
กิน : อาหารไทย / พิเศษ ... เมนู คาชาปูรี ขนมปังหน้าชีส
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / เข้าทบิลิซี่ ออกบาทูมี่

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน24-1 ก.ค.51,990
มิถุนายน
24-1 ก.ค.51,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG2823418
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทบิลิซี่  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  เมือง ทบิลิซี  สะพานแห่งสันติภาพ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี  เมืองกอรี  เมืองอัพลีสสิค  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  เมืองคูไตซี  อารามจีลาติ  น้ำพุแห่งโคลชิส  ถ้ำโพรมีเทียส  เมืองบาทูมี  ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี  อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่  ย่านเมืองเก่า  เมโทร ซิตี้ มอลล์ 
กิน : อาหารไทย / เมนู คาชาปูรี ขนมปังหน้าชีส
พิเศษ : พัก 4 ดาว / พักบนเขากูดาอูรี 1 คืน

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า คูไตซี บาทูมี (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน12-19 54,990
มิถุนายน
12-19 54,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG2823588
ระยะเวลา : 8D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองบาทูมี  ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี  ย่านเมืองเก่า  อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่  ถ้ำโพรมีเทียส  เมืองคูไตซี  น้ำพุแห่งโคลชิส  อารามจีลาติ  มหาวิหารบากราติ  เมืองกอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  เมืองอัพลีสสิค  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  เมืองไซห์นากิ  กำแพงเมืองโบราณ  อารามบอดบี  เมืองควาเรลี  ลิ้มรสไวน์ควาเรลี  โบสถ์ตรีนิตี้  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  สะพานแห่งสันติภาพ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี
กิน : พิเศษ ... เมนูคาชาปูรี ขนมปังหน้าชีส / อาหารไทย
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA บาทูมี่ คูไตซี คาซเบกี้ กูดาอูรี มิสทเคต้า ทบิลิซี่ (TK) 8วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน14-21 / 23-30 / 28-5 ก.ค. / 30-7 ก.ค.50,990
มิถุนายน
14-21 / 23-30 / 28-5 ก.ค. / 30-7 ก.ค.50,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG5423449
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทบิลิซี่  ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า  โบสถ์ตรีนิตี้  อุทยานประวัติศาสตร์  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอรืเจีย  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  ถนนคนเดินชาเดอนี่  เมืองอัพลีสสิค  เมืองกอรี  พิพิทธภัณฑ์สตาลิน  เมืองคูไตซี  ตลาดเช้าคูไตซี  วิหารบากราติ  อารามจีลาติ  บาทูมี่   ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี  บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town  รูปปั้นอาลีและนีโน่  Metro City Mall 
กิน : เมนูอาหารไทย
พิเศษ : พัก 4 ดาว + พักบนเขากูดาอูรี 1 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND GEORGIA BEAUTIFUL MOMENT (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน14-21 / 25-2 ก.ค.54,999
มิถุนายน
14-21 / 25-2 ก.ค.54,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG5423450
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : บาทูมี่  ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี  บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า OLD TOWN  รูปปั้นอาลีและนีโน่  METRO CITY MALL  คูไตซี  วิหารบากราติ  อารามจีลาติ  ตลาดเช้า  เมืองอัพลีสสิค  เมืองกอรี  พิพิทธภัณฑ์สตาลิน  ทบิลิซี่  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรีเมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  ถนนคนเดินชาเดอนี่   ขึ้นกระเช้าสู่ป้อมนาริคาล่า  โบสถ์ตรีนิตี้  อุทยานประวัติศาสตร์จอร์เจีย
กิน : อาหารไทย
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์จอร์เจีย WONDERFUL TIME GEORGIA (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน10-1754,999
มิถุนายน
10-1754,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG2823200
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : บาทูมี่  ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี  อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่  ย่านเมืองเก่า  เมโทร ซิตี้ มอลล์  ถ้ำโพรมีเทียส  เมืองคูไตซี  อารามจีลาติ  วิหารบากราติ  น้ำพุแห่งโคลชิส  เมืองบอร์โจมี่  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า  สวนบอร์โจมี่  เมืองกอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  เมืองอัพลีสสิค  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  เมืองทบิลิซี  สะพานแห่งสันติภาพ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี  โบสถ์ทรีนิตี้ 
กิน : พิเศษ ... เมนู คาชาปูรี ขนมปังหน้าชีส / เมนูอาหารไทย
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / เข้าบาทูมี่ ออกทบิลิซี่

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA บาทูมี คูไตซี บอร์โจมี่ กูดาอูรี คาซเบกี้ มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน19-2654,990
มิถุนายน
19-2654,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG2823687
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองบาทูมี  ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี  ย่านเมืองเก่า  อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่  ถ้ำโพรมีเทียส  เมืองคูไตซี  น้ำพุแห่งโคลชิส  อารามจีลาติ  มหาวิหารบากราติ  เมืองกอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  เมืองอัพลีสสิค  เมืองทบิลิซี่  วิหารจวารี  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย  จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี  เมืองมิทสเคต้า  วิหารสเวติสโคเวลี  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  สะพานแห่งสันติภาพ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี 
กิน : พิเศษ ... เมนูคาชาปูรี ขนมปังหน้าชีส / อาหารไทย
พิเศษ : พัก 4 ดาว / ล่องเรือทะเลดำ Black Sea

ทัวร์จอร์เจีย GEOGIA บาทูมี่ คูไตซี กอรี่ คาซเบกี้ กูดาอูรี มิทสเคต้า ทบิลิซี่ (TK) 7วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน13-1954,990
กันยายน
13-1954,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG2823747
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ชาเดอนี่สตรีท  เมืองกอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  เมืองอัพลีสสิค  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  คาซเบกี้  รูมคาซเบกี้ โฮเทล  นั่งรถ 4WD  โบสถ์เกอร์เกตี้  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย  นั่งกระเช้าไฟฟ้าโคบิ-กูดาอูรี  เมืองไซห์นากิ  กำแพงเมืองโบราณ  อารามบอดบี  เมืองควาเรลี  ลิ้มรสไวน์ควาเรลี  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  โบสถ์ตรีนิตี้  สะพานแห่งสันติภาพ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี
กิน : อาหารไทย
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี / สุดฟินนั่งกระเช้า โคบิ-กูดาอูรี ชมวิวเทือกเขา

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ทบิลิซี่ กอรี่ มิทสเคต้า กูดาอูรี คาซเบกี้ (GF) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน8-15 / 15-22 / 29-6 ต.ค.50,990
22-2949,990
กันยายน
8-15 / 15-22 / 29-6 ต.ค.50,990
22-2949,990
ตุลาคม6-13 / 13-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-27 (วันปิยมหาราช)53,990
ตุลาคม
6-13 / 13-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-27 (วันปิยมหาราช)53,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : GG2823419
ระยะเวลา : 8D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองบาทูมี  ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี  ย่านเมืองเก่า  อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่  ถ้ำโพรมีเทียส  เมืองคูไตซี  น้ำพุแห่งโคลชิส  อารามจีลาติ  มหาวิหารบากราติ  เมืองกอรี  พิพิธภัณฑ์สตาลิน  เมืองอัพลีสสิค  เมืองกูดาอูรี  อนุสรณ์สถานรัสเซีย  จอร์เจีย  เมืองคาซเบกี้  โบสถ์เกอร์เกตี้  ป้อมอนานูรี  อ่างเก็บน้ำซินวาลี  เมืองไซห์นากิ  กำแพงเมืองโบราณ  อารามบอดบี  เมืองควาเรลี  ลิ้มรสไวน์ควาเรลี  โบสถ์ตรีนิตี้  เมืองมิทสเคต้า  วิหารจวารี  วิหารสเวติสโคเวลี  อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย  สะพานแห่งสันติภาพ  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า  มารดาแห่งจอร์เจีย  โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี
กิน : พิเศษ ... เมนูคาชาปูรี ขนมปังหน้าชีส / อาหารไทย
พิเศษ : พัก 4 ดาว + พักบนกูดาอูรี 1 คืน

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA บาทูมี่ คูไตซี กอรี่ คาซเบกี้ กูดาอูรี มิสทเคต้า ทบิลิซี่ (TK) 8วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคมเต็มกรุ๊ป59,99055,990
พฤษภาคม
เต็มกรุ๊ป59,99055,990

** ลดราคา