fbpx
พบ 13 แพ็คเกจ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกสุดๆ Let’s Go Vietnam ตลอดปี 2565 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัท มุยเน่ ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ขึ้นบาน่าฮิลท์ ครบสูตร

รายการทัวร์เวียดนาม ปี 2022 และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822117
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  ล่องเรือกระด้ง  ร้านเยื้อไผ่  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน25-2711,990
มิถุนายน
25-2711,990
กรกฎาคม9-11, 23-2511,990
กรกฎาคม
9-11, 23-2511,990
สิงหาคม27-2911,990
สิงหาคม
27-2911,990
กันยายน10-12 / 24-2611,990
กันยายน
10-12 / 24-2611,990
ตุลาคม8-1011,990
22-24 (วันปิยมหาราช)13,990
ตุลาคม
8-1011,990
22-24 (วันปิยมหาราช)13,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN2822116
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดองบา  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม  พระราชวังดายโนย  ร้านเยื่อไผ่  นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์  บานา ฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  เมืองดานัง  ร้านหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน30-3 ก.ค.13,990
มิถุนายน
30-3 ก.ค.13,990
กรกฎาคม14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 28-31 (วันเฉลิม ร.10)13,990
กรกฎาคม
14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 28-31 (วันเฉลิม ร.10)13,990
สิงหาคม11-14 (วันแม่)15,990
25-2813,990
สิงหาคม
11-14 (วันแม่)15,990
25-2813,990
กันยายน8-11 / 15-18 / 29-2 ต.ค.13,990
กันยายน
8-11 / 15-18 / 29-2 ต.ค.13,990
ตุลาคม6-913,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)15,990
ตุลาคม
6-913,990
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)15,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422102
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้  พระราชวังเว้  ร้านไม้ไผ่   ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค   นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรักดานัง  วัดหลินอึ๋ง  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM BANAHILLS HUE DANANG (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม29-1 มิ.ย. (การันตีเดินทาง)13,999
พฤษภาคม
29-1 มิ.ย. (การันตีเดินทาง)13,999
มิถุนายน12-1513,999
มิถุนายน
12-1513,999
กรกฎาคม3-6 / 24-2713,999
กรกฎาคม
3-6 / 24-2713,999
สิงหาคม7-10 / 21-24 / 28-3113,999
สิงหาคม
7-10 / 21-24 / 28-3113,999
กันยายน4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-2813,999
กันยายน
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-2813,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422138
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง   สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  นั่งรถราง  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  ล่องเรือกระด้ง  เมืองโบราณฮอยอัน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรักดานัง  วัดหลินอึ๋ง  โบสถ์สีชมพู  ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง VIETNAM บานาฮิลล์ ดานัง ปังปุริเย่ (VZ) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน15-17 / 29-1 ก.ค.11,999
มิถุนายน
15-17 / 29-1 ก.ค.11,999
กรกฎาคม6-811,999
22-2412,999
กรกฎาคม
6-811,999
22-2412,999
สิงหาคม5-712,999
31-2 ก.ย.11,999
สิงหาคม
5-712,999
31-2 ก.ย.11,999
กันยายน7-911,999
16-18 / 30-2 ต.ค.12,999
กันยายน
7-911,999
16-18 / 30-2 ต.ค.12,999
ตุลาคม19-21 / 26-2811,999
ตุลาคม
19-21 / 26-2811,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422140
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรักดานัง  ล่องเรือกระด้ง  ฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  วัดกวางตุ้ง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์  สะพานมือสีทอง  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้ฝรั่งเศส  นั่งรถราง  โรงเก็บไวน์  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ลงเรือมังกรชมดนตรีเว้  พระราชวังเว้  ร้านไม้ไผ่   วัดหลินอึ๋ง  ตลาดฮาน  โบสถ์สีชมพู
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ เว้ นัมเบอร์วัน (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน9-12 / 13-16 / 16-19 / 20-23 / 23-26 / 30-3 ก.ค.13,999
มิถุนายน
9-12 / 13-16 / 16-19 / 20-23 / 23-26 / 30-3 ก.ค.13,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422109
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดงบา ล่องเรือมังกร  เมืองเว้ พระราชวังไดโน้ย ร้านเยื่อไม้ไผ่ เมืองดานัง บานาฮิลล์  นั่งกระเช้าลอยฟ้า สวนดอกไม้ฝรั่งเศส สวนสนุก (FANTASY PARK)  สะพานมือ โกเด้นบริดจ์ รถราง อุโมงค์เก็บไวน์ เมืองดานัง สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน สะพานแห่งความรัก  เมืองดานัง บ้านแกะสลักหินอ่อน นั่งเรือกระด้ง เมืองมรดกโลกฮอยอัน เมืองดานัง  วัดลิงห์อึ๋ง ตลาดฮาน
กิน : แหนมเนืองเวียดนามต้นตำรับ / SEAFOOD / กุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ (VZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม13-1717,999
กรกฎาคม
13-1717,999
สิงหาคม10-14 (วันแม่)17,999
17-21 / 24-2815,999
สิงหาคม
10-14 (วันแม่)17,999
17-21 / 24-2815,999
กันยายน7-11 / 21-2515,999
กันยายน
7-11 / 21-2515,999
ตุลาคม5-9 / 19-23 (วันปิยมหาราช)16,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999
ตุลาคม
5-9 / 19-23 (วันปิยมหาราช)16,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422089
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  วัดเทียนมู่  ตลาดดงบา  ล่องเรือมังกร  เมืองเว้  พระราชวังไดโน้ย  ร้านเยื่อไม้ไผ่  เมืองดานัง  บานาฮิลล์   นั่งกระเช้าลอยฟ้า  สวนดอกไม้  สวนสนุก (FANTASY PARK)  สะพานมือ โกเด้นบริดจ์  รถราง  อุโมงค์เก็บไวน์  เมืองฮอยอัน  บ้านแกะสลักหินอ่อน  นั่งเรือกระด้ง  เมืองดานัง  สะพานมังกร  คาร์ฟดราก้อน  สะพานแห่งความรัก  เมืองดานัง  วัดลิงห์อึ๋ง  ตลาดฮาน
กิน : เมนูแหนมเนืองเวียดนามต้นตำหรับ / SEA FOOD / บุฟเฟ่ต์อินเตอร์บนบานาฮิลล์ / กุ้งมังกร
พิเศษ : พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน12-1513,999
มิถุนายน
12-1513,999
กรกฎาคม10-13 / 24-27 / 31-3 ส.ค.13,999
กรกฎาคม
10-13 / 24-27 / 31-3 ส.ค.13,999
สิงหาคม7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-3113,999
สิงหาคม
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-3113,999
กันยายน11-14 / 25-2813,999
กันยายน
11-14 / 25-2813,999
ตุลาคม2-5 / 9-12 / 16-1913,999
23-26 (วันปิยมหาราช)14,999
ตุลาคม
2-5 / 9-12 / 16-1913,999
23-26 (วันปิยมหาราช)14,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422103
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย  เมืองห่านาม  ล่องเรือชิมน้ำชาเวียดนาม  วัดตามจุ๊ก  เมืองฮาลอง  ตลาดฮาลองไนท์มาเก็ต   ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์  ถ้ำนางฟ้า  เมืองฮานอย  วัดหงอกเซิน  ทะเลสาบคืนดาบ  เจดีย์เฉินก๊วก  ทะเลสาบตะวันตก
กิน : เฝอเวียดนาม / อาหารซีฟู้ดบนเรือ+พิเศษไวน์แดง DALAT

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM HANOI HALONG (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)14,888
17-2013,888
มิถุนายน
3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)14,888
17-2013,888
กรกฎาคม14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 22-2514,888
กรกฎาคม
14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 22-2514,888
สิงหาคม11-14 (วันแม่)14,888
22-2513,888
สิงหาคม
11-14 (วันแม่)14,888
22-2513,888
กันยายน8-11 / 22-2513,888
กันยายน
8-11 / 22-2513,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5422100
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  ถนน 36 สาย  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต  ถนนคนเดินซาปา  นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  น้ำตกสีเงิน   เมืองลาวไก  ตลาดก๊กเลี๊ยว  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน
กิน : เฝอ เวียดนาม / ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

ทัวร์เวียดนามเหนือ VIETNAM HANOI SAPA FANSIPAN (VZ) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน17-2014,888
14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 22-25 15,888
มิถุนายน
17-2014,888
14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 22-25 15,888
สิงหาคม11-14 (วันแม่)15,888
22-2514,888
สิงหาคม
11-14 (วันแม่)15,888
22-2514,888
กันยายน8-11 / 22-2514,888
กันยายน
8-11 / 22-2514,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422133
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฮานอย  ซาปา  ตลาด LOVE MARKET  ซาปา  นั่งรถรางสู่สถานีกระเช้า  นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน  หมู่บ้านชาวเขากั๊ดกั๊ด  ไร่นาขั้นบันไดชาวเขา  น้ำตกซิลเวอร์  ลาวไก  ช้อปปิ้งตลาดชายแดน COC LEU  ถ่ายรูปหน้าด่านชายแดนเวียดนามกับจีน  ช้อปปิ้งร้านเยื่อไผ่  ช้อปปิ้ง 36 สาย  เมืองฮานอย  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  วัดหงอกเซิน
กิน : สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท / SEN BUFFET นานาชาติ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ลาวไก (WE) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม26-29 / 27-30 / 28-3113,999
พฤษภาคม
26-29 / 27-30 / 28-3113,999
มิถุนายน2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)15,999
4-714,999
9-12 / 10-13 / 11-14 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 30-3 ก.ค.13,999
มิถุนายน
2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)15,999
4-714,999
9-12 / 10-13 / 11-14 / 16-19 / 17-20 / 18-21 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 30-3 ก.ค.13,999
กรกฎาคม1-4 / 2-5 / 7-10 / 8-11 / 9-12 / 15-18 / 16-19 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 30-2 ส.ค.13,999
13-16 / 14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 28-31 / 29-1 (วันเฉลิม ร.10)15,999
กรกฎาคม
1-4 / 2-5 / 7-10 / 8-11 / 9-12 / 15-18 / 16-19 / 21-24 / 22-25 / 23-26 / 30-2 ส.ค.13,999
13-16 / 14-17 (วันอาสาฬหบูชา) / 28-31 / 29-1 (วันเฉลิม ร.10)15,999
สิงหาคม4-7 / 5-8 / 6-9 / 13-16 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 25-28 / 26-29 / 27-3013,999
11-14 / 12-15 (วันแม่)15,999
สิงหาคม
4-7 / 5-8 / 6-9 / 13-16 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 20-23 / 25-28 / 26-29 / 27-3013,999
11-14 / 12-15 (วันแม่)15,999
กันยายน1-4 / 2-5 / 3-6 / 8-11 / 9-12 / 10-13 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค.13,999
กันยายน
1-4 / 2-5 / 3-6 / 8-11 / 9-12 / 10-13 / 15-18 / 16-19 / 17-20 / 22-25 / 23-26 / 24-27 / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค.13,999
ตุลาคม1-4 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 15-18 / 27-30 / 28-31 / 29-1 พ.ย.14,999
13 / 14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20 / 21 / 22 (วันปิยมหาราช)15,999
ตุลาคม
1-4 / 6-9 / 7-10 / 8-11 / 15-18 / 27-30 / 28-31 / 29-1 พ.ย.14,999
13 / 14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20 / 21 / 22 (วันปิยมหาราช)15,999
พฤศจิกายน3-6 / 4-7 / 5-8 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 24-27 / 25-28 / 26-2914,999
พฤศจิกายน
3-6 / 4-7 / 5-8 / 10-13 / 11-14 / 12-15 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 24-27 / 25-28 / 26-2914,999
ธันวาคม1-4 / 15-18 / 16-1914,999
8-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 17-2015,999
2-5 / 3-6 (วันพ่อ) / 9-12 / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-25 / 23-26 / 24-27 (วันคริสต์มาส)16,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 65 (วันขั้นปีใหม่)18,999
ธันวาคม
1-4 / 15-18 / 16-1914,999
8-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 17-2015,999
2-5 / 3-6 (วันพ่อ) / 9-12 / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-25 / 23-26 / 24-27 (วันคริสต์มาส)16,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 65 (วันขั้นปีใหม่)18,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422088
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  ทะเลสาบตะวันตก  เจดีย์เฉินก๊วก  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต  นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน  น้ำตกซิลเวอร์  ถนนคนเดินซาปา  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย
กิน : SEN BUFFET นานาชาติ / สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม12-15 / 19-22 / 26-29 / 27-3015,999
พฤษภาคม
12-15 / 19-22 / 26-29 / 27-3015,999
มิถุนายน17-2013,999
9-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 30-3 ก.ค.15,999
2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,999
มิถุนายน
17-2013,999
9-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 30-3 ก.ค.15,999
2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)16,999
กรกฎาคม1-4 / 7-10 / 8-11 / 15-18 / 21-24 / 22-25 / 29-1 ส.ค.15,999
28-31 (วันเฉลิม ร.10)16,999
14-17 (วันอาสาฬหบูชา)17,999
กรกฎาคม
1-4 / 7-10 / 8-11 / 15-18 / 21-24 / 22-25 / 29-1 ส.ค.15,999
28-31 (วันเฉลิม ร.10)16,999
14-17 (วันอาสาฬหบูชา)17,999
สิงหาคม4-7 / 5-8 / 18-21 / 19-22 / 25-28 / 26-2915,999
11-14 / 12-15 (วันแม่)16,999
สิงหาคม
4-7 / 5-8 / 18-21 / 19-22 / 25-28 / 26-2915,999
11-14 / 12-15 (วันแม่)16,999
กันยายน1-4 / 2-5 / 8-11 / 9-12 / 15-18 / 16-19 / 22-25 / 23-26 / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค.15,999
กันยายน
1-4 / 2-5 / 8-11 / 9-12 / 15-18 / 16-19 / 22-25 / 23-26 / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค.15,999
ตุลาคม6-9 / 27-30 / 28-3115,999
7-10 / 14-17 / 20-23 (วันปิยมหาราช)16,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)17,999
ตุลาคม
6-9 / 27-30 / 28-3115,999
7-10 / 14-17 / 20-23 (วันปิยมหาราช)16,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422121
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์  ทำเนียบประธานาธิบดี  บ้านพักลุงโฮ  วัดเจดีย์เสาเดียว  เจดีย์เฉินก๊วก  เมืองซาปา  สะพานแก้วมังกรเมฆ  นั่งรถรางเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน  น้ำตกซิลเวอร์  เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  วัดหงอกเซิน  ถนน 36 สาย
กิน : SEN BUFFET นานาชาติ / สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล+ไวน์แดงดาลัท
พิเศษ : Landmark แห่งใหม่ สะพานแก้วมังกรเมฆ!!! / นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน สะพานแก้ว (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)17,999
17-2015,999
มิถุนายน
3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)17,999
17-2015,999
กรกฎาคม14-17 (วันอาสาฬหบูชา)17,999
22-2516,999
28-31 (วันเฉลิม ร.10)18,999
กรกฎาคม
14-17 (วันอาสาฬหบูชา)17,999
22-2516,999
28-31 (วันเฉลิม ร.10)18,999
สิงหาคม11-14 (วันแม่)18,999
26-2916,999
สิงหาคม
11-14 (วันแม่)18,999
26-2916,999
กันยายน2-5 / 8-11 / 29-2 ต.ค.16,999
กันยายน
2-5 / 8-11 / 29-2 ต.ค.16,999
ตุลาคม6-917,999
ตุลาคม
6-917,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN4422111
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดาลัด  นั่งรถราง Roller Coaster  น้ำตกดาตันลา  ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  วัดติ๊กกลาม  บ้านเพี้ยน  สวนดอกไม้เมืองหนาว  พระราชวังฤดูร้อน  ทะเลทรายขาว  ทะเลทรายแดง  ลำธารนางฟ้า เมืองมุยเน่  โฮจิมินห์  โบสถ์นอร์ทเทอดาม  ไปรษณีย์กลาง  วัดเทียนหาว ทำเนียบอิสรภาพ  ตลาดเบ๋นถั่น ล่องแม่น้ำไซง่อน
กิน : Buffet Bong SEN / Dinner บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไซ่ง่อน

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่ (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม12-15 / 13-16 / 26-29 / 27-3013,999
พฤษภาคม
12-15 / 13-16 / 26-29 / 27-3013,999
มิถุนายน2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)15,999
9-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 30-3 ก.ค.13,999
มิถุนายน
2-5 / 3-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10)15,999
9-12 / 10-13 / 16-19 / 23-26 / 24-27 / 30-3 ก.ค.13,999
กรกฎาคม1-4 / 7-10 / 8-11 / 15-18 / 21-24 / 22-2513,999
14-17 / 29-1 ส.ค. / 28-31 (วันเฉลิม ร.10)15,999
กรกฎาคม
1-4 / 7-10 / 8-11 / 15-18 / 21-24 / 22-2513,999
14-17 / 29-1 ส.ค. / 28-31 (วันเฉลิม ร.10)15,999
สิงหาคม4-7 / 5-8 / 18-21 / 19-22 / 25-26 / 26-2913,999
11-14 / 12-15 (วันแม่)15,999
สิงหาคม
4-7 / 5-8 / 18-21 / 19-22 / 25-26 / 26-2913,999
11-14 / 12-15 (วันแม่)15,999
กันยายน1-4 / 2-5 / 8-11 / 9-12 / 15-18 / 16-19 / 22-25 / 23-26 / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค.13,999
กันยายน
1-4 / 2-5 / 8-11 / 9-12 / 15-18 / 16-19 / 22-25 / 23-26 / 29-2 ต.ค. / 30-3 ต.ค.13,999
ตุลาคม6-9 / 7-10 / 27-30 / 28-3114,999
14-17 / 20-2315,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)16,999
ตุลาคม
6-9 / 7-10 / 27-30 / 28-3114,999
14-17 / 20-2315,999
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)16,999

** วันหยุด