fbpx
พบ 22 แพ็คเกจ

ทัวร์เวียดนาม ราคาถูกสุดๆ Let’s Go Vietnam ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัท มุยเน่ ทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ขึ้นบาน่าฮิลท์ ครบสูตร

รายการทัวร์เวียดนาม และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282024
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ทะเลทรายแดง  จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง  ทะเลทรายขาว  เมืองดาลัด  น้ำตกดาตันลา  รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์  นั่งกระเช้าชมเมือง  วัดตั๊กลัม  สวนดอกไฮเดรนเยีย  ซันนี่ ฟาร์ม  บันไดลอยฟ้า  สวนดอกไม้เมืองหนาว  ฟาร์มชะมด
ช้อป : ตลาดไนท์มาร์เก็ต
กิน : เฝอเวียดนาม
พิเศษ : ซันนี่ ฟาร์ม / ฟาร์มชะมด / พัก 5 ดาว 1 คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282023
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดาลัด  นั่งรถรางโลเลอร์โคสเตอร์  น้ำตกดาตันลา  ซันนี่ฟาร์ม  บันไดสวรรค์  กะเช้าไฟฟ้าชมเมือง  วัดตั๊กลั้ม  สวนดอกไฮเดรนเยีย  สวนดอกไม้เมืองหนาว  พระราชวังฤดูร้อน  หมู่บ้านดินเหนียว  เมืองญาจาง  วัดลองเซิน  วัดโพนากาจาม  เจดีย์โพนากา  โบสถ์ปราสาทหิน  เมืองมุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ทะเลทรายขาว  เมืองโฮจิมินห์  โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ไปรษณีย์กลาง 
ช้อป : ตลาดดาลัดไนท์มาร์เก็ต ญาจางไนท์มาร์เก็ต ตลาดเบ๋นถั่น
กิน : บุฟเฟ่ต์อาหารเวียดนาม
พิเศษ : หมู่บ้านดินเหนียว / บันไดสวรรค์ / พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด ญาจาง มุยเน่ โฮจิมินห์

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282005
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  พระราชวังเว้  นั่งรถซิโคล่  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม วัดเจดีย์เทียนมู่  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์ Golden Bridge  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์ บานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองฮอยอัน  เมืองโบราณฮอยอัน  ศาลเจ้าโบราณกว้างตุ้ง  สะพานญี่ปุ่น  บ้านโบราณ  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  เมืองดานัง สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  วัดหลินอึ๋ง
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ + เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / ฟรี! บริการ lounge สายการบิน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลล์ บิน Bangkok Airways

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282010
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ศาลเจ้าโบราณ  หมนู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองดานัง  สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  ชมวิวแม่น้ำห่าน วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  เขาบานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สะพานมือ  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบานาฮิลส์ 1 คืน (4 ดาว)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ ช่วงวันหยุดสงกรานต์

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282003
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  เมืองลาวไก  เมืองซาปา  น้ำตกสีเงิน  ภูเขาฮามรอง หรือ ภูเขาปากมังกร  โบสถ์ซาปา นั่งรถไฟเมืองซาปา  ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า  หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE  เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์  เมืองนิงบิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  วัดบายดิงห์ 
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถนน 36 สาย
กิน : ชาบูแซลม่อน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 3วัน 2คืน บิน Air Asia

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282012
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือนิงห์บิงห์  เมืองฮานอย ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์  เมืองลาวไก  ถ่ายรูปด่านชายแดนจีน/เวียดนาม  เมืองซาปา  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  สะพานแก้วมังกรเมฆ  น้ำตกสีเงิน  นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าฟานซิปัน (รวมค่ารถไฟรางแล้ว)  นั่งกระเช้าฟานซิปัน เมืองฮานอย  สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาบ
ช้อป : ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ถนน 36 สาย
กิน : สุกี้แซลม่อน / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ SEN RESTURANT
พิเศษ : สะพานแก้วมังกรเมฆ / พัก 5 ดาว 1 คืน / Free wifi on bus

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ช่วงวันหยุดจักรีและวันสงกรานต์

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม04-0716,999
05-08 / 17-2015,999
25-2817,999
กรกฎาคม
04-0716,999
05-08 / 17-2015,999
25-2817,999
สิงหาคม06-09 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-3114,999
สิงหาคม
06-09 / 07-10 / 13-16 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-3114,999
กันยายน04-0713,999
กันยายน
04-0713,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282013
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮานอย  เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม/จีน  เมืองซาปา  น้ำตกสีเงิน  หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต นั่งรถไฟชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  เมืองฮานอย  ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ จัตุรัสบาดิงห์  ถ่ายรูปสุสานโฮจิมินห์  สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาบ
ช้อป : ตลาดก๊กเลี๊ยว ตลาดเลิฟ มาร์เก็ต ถนน 36 สาย 
กิน : เมนูชาบูปลาแซลม่อน / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ SEN
พิเศษ : นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน / พัก 5 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ช่วงวันหยุดสงกรานต์

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม04-0716,999
กรกฎาคม
04-0716,999
สิงหาคม01-0414,999
สิงหาคม
01-0414,999
กันยายน10-1314,999
กันยายน
10-1314,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282015
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองซาปา  ภูเขาปากมังกร  จุดชมวิวเมืองซาปา  โบสถ์ซาปา นั่งรถไฟชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  หมู่บ้านก๊าตก๊าต  น้ำตกสีเงิน   เมืองฮานอย  ทะเลสาบคืนดาบ  สะพานแสงอาทิตย์ เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือฮาลองบก ชมความงามแหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน (ล่องเรือนิงห์บิงห์ฮาลองบก) 
ช้อป : ตลาดก๊กเลี๊ยว ตลาดเลิฟมาร์เก็ต ตลาดเลิฟ ไนท์มาร์เก็ต ถนน 36 สาย 
กิน : ชาบูแซลม่อน / บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ SEN
พิเศษ : พัก 5 ดาว 1 คืน / นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ช่วงวันหยุดแรงงาน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม01-05 / 09-13 / 11-15 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 30-03 ส.ค.14,999
03-07 / 25-2915,999
กรกฎาคม
01-05 / 09-13 / 11-15 / 16-20 / 18-22 / 23-27 / 30-03 ส.ค.14,999
03-07 / 25-2915,999
สิงหาคม01-05 / 06-10 / 13-17 / 20-24 / 22-26 / 29-02 ก.ย.13,999
08-1214,999
สิงหาคม
01-05 / 06-10 / 13-17 / 20-24 / 22-26 / 29-02 ก.ย.13,999
08-1214,999
กันยายน03-0712,999
05-09 / 10-14 / 12-16 / 17-21 / 26-3013,999
กันยายน
03-0712,999
05-09 / 10-14 / 12-16 / 17-21 / 26-3013,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282014
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองไฮฟอง  เมืองฮาลอง  ท่าเรือโห่งไก  ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์  ถ้ำนางฟ้า  เกาะไก่ชน  เมืองนิงห์บิงห์  ล่องเรือฮาลองบก  เมืองฮานอย เมืองลาวไก  ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน  เมืองซาปา  หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน  ภูเขาปากมังกร  นั่งรถไฟชมเมืองซาปา  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน  เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์  ทะเลสาบคืนดาว  วัดหงอกเซิน  จัตุรัสบาดิงห์  สุสานโฮจิมินห์
ช้อป : ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต ถนน 36 สาย 
กิน : ซีฟู๊ด+ไวน์แดง / สุกี้หม้อไฟ+เนื้อปลาแซลม่อน / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN
พิเศษ : นั่งรถไฟชมเมืองซาปา / นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน / เข้าไฮฟอง ออกฮานอย ไม่ย้อนทาง

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน03-0714,999
10-14 / 17-2112,999
มิถุนายน
03-0714,999
10-14 / 17-2112,999
กรกฎาคม03-07 / 24-2814,999
08-12 / 22-2613,999
กรกฎาคม
03-07 / 24-2814,999
08-12 / 22-2613,999
สิงหาคม05-09 / 12-1613,999
19-23 / 26-3012,999
สิงหาคม
05-09 / 12-1613,999
19-23 / 26-3012,999
กันยายน09-13 / 16-20 / 23-27 / 30-04 ต.ค.12,999
กันยายน
09-13 / 16-20 / 23-27 / 30-04 ต.ค.12,999
ตุลาคม07-11 / 14-18 / 16-2013,999
09-13 / 21-25 / 23-2714,999
ตุลาคม
07-11 / 14-18 / 16-2013,999
09-13 / 21-25 / 23-2714,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282009
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  วิวแม่น้ำห่าน เมืองเว้  วัดเทียนมู่  พระราชวังเว้  นั่งรถสามล้อ  เมืองฮอยอัน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  เขาบานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  สวนดอกไม้  สะพานมือ  โรงเก็บไวน์ เมืองดานัง  วัดหลินอึ๋ง
ช้อป : ถนนคนเดินฮอยอัน ตลาดฮาน
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูซีฟู้ด
พิเศษ : พักบานาฮิลส์ 1 คืน (4 ดาว)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลล์ ช่วงวันหยุดสงกรานต์

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282007
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ศาลเจ้าโบราณ  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮาน  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สะพานมือยักษ์  สวนดอกไม้  โรงเก็บไวน์  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค
ช้อป : ตลาดฮาน 
กิน : เมนูซีฟู๊ด/กุ้งมังกร + บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : ที่พักระดับ 4 ดาว

ทัวร์เวียดนามกลาง วันหยุดสงกรานต์

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282025
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานแห่งความรัก  สะพานมังกร  ชมวิวแม่น้ำฮาน เมืองดานัง  วัดหลินอึ๋ง  เมืองเว้  พระราชวังเว้  นั่งรถซิโคล่  ล่องเรือมังกร  เมืองเว้  วัดเทียนมู่  เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ศาลเจ้าโบราณ  ล่องเรือกระด้งหมู่บเนกั๊มทาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  กระเช้าไฟฟ้า  บานา ฮิลส์ สะพานมือทอง  สวนดอกไม้  โรงเก็บไวน์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ช้อป : ตลาดดองบา ตลาดฮาน
กิน : เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาว 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282018
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  ศาลเจ้าโบราณ  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  บานาฮิลล์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์  พระราชวังเว้  นั่งรถสามล้อซิโคล่  ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม  วัดเทียนมู่  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  วัดหลินอึ๋ง 
ช้อป : ตลาดดองบา ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / พัก 4 ดาว 2 คืน + ฟรี! แจก sim intermet

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม03-06 / 05-08 / 25-2814,999
04-0715,999
10-13 / 16-19 / 17-20 / 23-26 / 24-27 / 26-29 / 30-02 ส.ค.13,999
กรกฎาคม
03-06 / 05-08 / 25-2814,999
04-0715,999
10-13 / 16-19 / 17-20 / 23-26 / 24-27 / 26-29 / 30-02 ส.ค.13,999
สิงหาคม06-09 / 12-15 / 13-16 / 20-23 / 27-30 / 28-3113,999
สิงหาคม
06-09 / 12-15 / 13-16 / 20-23 / 27-30 / 28-3113,999
กันยายน10-13 / 11-14 / 17-20 / 18-21 / 24-27 / 25-2813,999
กันยายน
10-13 / 11-14 / 17-20 / 18-21 / 24-27 / 25-2813,999
ตุลาคม01-04 / 13-16 / 18-2113,999
08-11 / 09-12 / 15-18 / 16-19 / 17-2014,999
10-1315,999
ตุลาคม
01-04 / 13-16 / 18-2113,999
08-11 / 09-12 / 15-18 / 16-19 / 17-2014,999
10-1315,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282020
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮาน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่น  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101 วัดหลินอึ๋ง  หาดหมีเค  กระเช้าไฟฟ้า  เขาบานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค สวนดอกไม้แห่งความรัก  อุโมงค์ ไวน์  สะพานมือ 
ช้อป : ถนนคนเดินฮอยอัน ตลาดฮาน 
กิน : ซีฟู๊ดและเมนูกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน (4 ดาว)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม08-11 / 12-15 / 14-17 / 16-19 / 19-22 / 23-26 / 29-01 ส.ค.12,999
กรกฎาคม
08-11 / 12-15 / 14-17 / 16-19 / 19-22 / 23-26 / 29-01 ส.ค.12,999
สิงหาคม02-05 / 03-06 / 04-07 / 07-10 / 10-13 / 12-15 / 14-17 / 15-18 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 21-24 / 24-27 / 25-28 / 28-3112,999
สิงหาคม
02-05 / 03-06 / 04-07 / 07-10 / 10-13 / 12-15 / 14-17 / 15-18 / 17-20 / 18-21 / 19-22 / 21-24 / 24-27 / 25-28 / 28-3112,999
กันยายน03-06 / 05-08 / 06-09 / 07-10 / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 14-17 / 15-18 / 17-20 / 19-22 / 21-24 / 22-25 / 24-27 / 26-29 / 28-01 ต.ค.12,999
กันยายน
03-06 / 05-08 / 06-09 / 07-10 / 09-12 / 10-13 / 11-14 / 14-17 / 15-18 / 17-20 / 19-22 / 21-24 / 22-25 / 24-27 / 26-29 / 28-01 ต.ค.12,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282016
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  เมืองดานัง วัดหลินอึ๋ง  ถ่ายรูปหาดหมีเค  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮาน  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  เขาบานาฮิลส์  สวนดอกไม้  อุโมงค์ไวน์  สะพานมือ  สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค บานาฮิลส์ 
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เฝอเวียดนาม
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน (4 ดาว)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม05-07 / 11-13 / 18-20 / 26-2811,999
กรกฎาคม
05-07 / 11-13 / 18-20 / 26-2811,999
สิงหาคม01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-3111,999
สิงหาคม
01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-3111,999
กันยายน05-07 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-2811,999
กันยายน
05-07 / 11-13 / 12-14 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-2811,999
ตุลาคม02-04 / 03-05 / 11-13 / 16-1812,999
21-2311,999
ตุลาคม
02-04 / 03-05 / 11-13 / 16-1812,999
21-2311,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282017
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮาน วัดหลินอึ๋ง  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์  บานาฮิลล์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค  สวนดอกไม้แห่งความรัก  สะพานมือสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE  โรงเก็บไวน์  เมืองฮอยอัน  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ดและเมนูกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์บนเขาบานาฮิลส์ / เฝอเวียดนาม

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม25-2710,999
10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 27-29 / 31-02 ส.ค.9,999
กรกฎาคม
25-2710,999
10-12 / 11-13 / 17-19 / 18-20 / 24-26 / 27-29 / 31-02 ส.ค.9,999
สิงหาคม01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-319,999
สิงหาคม
01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-30 / 29-319,999
กันยายน04-06 / 05-07 / 11-13 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-289,999
12-148,999
กันยายน
04-06 / 05-07 / 11-13 / 18-20 / 19-21 / 25-27 / 26-289,999
12-148,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282021
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเว้  พระราชวังเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม วัดเทียนมู่  นั่งกระไฟฟ้า  ยอดเขาบานาฮิลส์  สะพานมือ  สวนดอกไม้แห่งความรัก  อุโมงไวน์ สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค  เมืองดานัง  วัดเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานญี่ปุ่น  ศาลเจ้าโบราณ  บ้านเลขที่ 101
ช้อป : ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ตลาดฮาน 
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์ / เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน + ไฟลท์ดี บินเช้า กลับค่ำ

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม04-07 / 25-2815,999
05-08 / 16-1914,999
กรกฎาคม
04-07 / 25-2815,999
05-08 / 16-1914,999
สิงหาคม08-11 / 20-23 / 27-3014,999
สิงหาคม
08-11 / 20-23 / 27-3014,999
กันยายน04-07 / 17-20 / 24-2714,999
กันยายน
04-07 / 17-20 / 24-2714,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282022
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  เมืองฮอยอัน  ศาลเจ้าโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่ 101  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมวิวแม่น้ำฮาน เมืองดานัง  วัดหลินอึ๋ง  หาดมีเค  กระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค บานาฮิลส์  สะพานมือ  สวนดอกไม้  โรงเก็บไวน์
ช้อป : ถนนคนเดินฮอยอัน ช้อปปิ้งตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบานาฮิลส์ 1 คืน (4 ดาว)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม06-0811,999
24-2612,999
กรกฎาคม
06-0811,999
24-2612,999
สิงหาคม01-0312,999
สิงหาคม
01-0312,999
ตุลาคม09-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 24-26 / 30-01 พ.ย. / 31-02 พ.ย.12,999
ตุลาคม
09-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 24-26 / 30-01 พ.ย. / 31-02 พ.ย.12,999
พฤศจิกายน06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-2912,999
พฤศจิกายน
06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-2912,999
ธันวาคม03-05 / 06-08 / 07-09 / 12-1412,999
ธันวาคม
03-05 / 06-08 / 07-09 / 12-1412,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281947
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกร วัดเทียนมู่ สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ศาลเจ้าโบราณ หมู่บเนกั๊มทาน บานาฮิลส์ สะพานมือทอง Golden bridge สวนดอกไม้สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ช้อป : ตลาดดองบา ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร +บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บนบานา ฮิลส์ พิเศษ เมนูบุฟเฟต่นานาชาติ
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / ฟรี SIM Internet

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281946
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 ศาลเจ้าโบราณ หมู่บ้านกั๊มทาน สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก วัดหลินอึ๋ง บานาฮิลส์ สะพานมือทอง Golden bridge สวนดอกไม้ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ช้อป : ตลาดฮาน
กิน : ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร + บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลส์ พิเศษ ... บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน / แถมฟรี SIM Internet

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V281955
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองดานัง  สะพานมังกร  สะพานแห่งความรัก  ชมแม่น้ำฮัน  เมืองเว้  นั่งสามล้อซิโคล่  พระราชวังเว้  วัดเทียนมู่  ล่องเรือแม่น้ำหอม เมืองโบราณฮอยอัน  ศาลเจ้าโบราณ  สะพานญี่ปุ่น  บ้านเลขที่101  ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน  หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  บานาฮิลส์  สะพานมือโกลด์เด้นบริดจ์  สวนดอกไม้แห่งความรัก  โรงเก็บไวน์  สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ช้อป : ถนนคนเดินฮอยอัน ช้อปปิ้งตลาดฮาน 
กิน : เมนูซีฟู๊ด และกุ้งมังกร บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
พิเศษ : พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : V282019
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมุยเน่  ลำธารนางฟ้า  ทะเลทรายแดง  จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง  ทะเลทรายขาว  เมืองดาลัด  น้ำตกดาตันลา  รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์  นั่งกระเช้าชมเมือง  วัดตั๊กลัม  สวนดอกไฮเดรนเยีย  ซันนี่ ฟาร์ม  บันไดลอยฟ้า  สวนดอกไม้เมืองหนาว  ฟาร์มชะมด
ช้อป : ตลาดไนท์มาร์เก็ต
กิน : เฝอเวียดนาม
พิเศษ : พัก 5 ดาว 1 คืน

ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม10-12 / 17-19 / 24-26 / 31-02 ส.ค.9,999
กรกฎาคม
10-12 / 17-19 / 24-26 / 31-02 ส.ค.9,999
สิงหาคม07-09 / 21-23 / 28-308,999
สิงหาคม
07-09 / 21-23 / 28-308,999
กันยายน04-06 / 11-13 / 19-21 / 26-289,999
กันยายน
04-06 / 11-13 / 19-21 / 26-289,999
ตุลาคม03-05 / 09-11 / 11-13 / 16-189,999
ตุลาคม
03-05 / 09-11 / 11-13 / 16-189,999