fbpx
พบ 2 แพ็คเกจ

ทัวร์บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย Let’s Go Bali  ตลอดปี 2562 – 2563 เส้นทางเที่ยวสุดชิค  เที่ยวบาหลี Bali Tour

รายการทัวร์บาหลี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : BL282001
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  หาดจิมบารัน วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  วิหารเลมปูยางค์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา วานากิรีฮิลส์  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท  เทือกเขาเบดูกัลป์ วัดอูลันดานูบราตัน  วิหารทานาล็อต  อนุสาวรีย์รามายณะ 
ช้อป : ตลาดปราบเซียน ห้างกฤษณะ
พิเศษ : ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท / ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน / ถ่ายรูปรังนก ที่วานากิริฮิลล์

ทัวร์บาหลี

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-2916,99915,999
กันยายน
05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-2916,99915,999
ตุลาคม16-19 / 17-20 / 29-01 พ.ย. / 30-02 พ.ย. / 31-03 พ.ย.15,999
22-25 (วันปิยะ)17,999
23-26 (วันปิยะ)18,999
24-2716,999
ตุลาคม
16-19 / 17-20 / 29-01 พ.ย. / 30-02 พ.ย. / 31-03 พ.ย.15,999
22-25 (วันปิยะ)17,999
23-26 (วันปิยะ)18,999
24-2716,999
พฤศจิกายน06-09 / 07-10 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-01 ธ.ค.14,999
13-1613,999
พฤศจิกายน
06-09 / 07-10 / 14-17 / 20-23 / 21-24 / 27-30 / 28-01 ธ.ค.14,999
13-1613,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : BL281907
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มืองบาหลี  ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท  เทือกเขาเบดูกัลป์  วัดกลางน้ำ อูลันดานู  กิจกรรมบาหลีสวิง (ไม่รวมค่าเล่น)  วิหารทานาล็อต วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์มหาภารตะ
ช้อป : ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ร้านของฝากกฤษณะ 
กิน : เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน
พิเศษ : เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน ที่พักระดับ 4 ดาว

ทัวร์บาหลี ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท กิจกรรมบาหลีสวิง 3วัน 2คืน