fbpx
พบ 3 แพ็คเกจ

รายการทัวร์ตุรกี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK282001
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  เมืองคัปปาโดเจีย (ขึ้นบอลลูน optional tour)  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์ เมืองคัปปาโดเจีย (ขึ้นบอลลูน optional tour)  เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  สวนผีเสื้อ เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  เมืองชานัคคาเล่  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาห์เช  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย
ช้อป : สไปซ์บาซาร์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ จัตุรัสทักษิม
กิน : อาหารไทยรสเด็ด
พิเศษ : ทัวร์ขึ้นบอลลูน 2 ครั้ง (optional tour) พัก 4 ดาว / พัก ร.ร. สไตล์ถ้ำ 2 คืน

ทัวร์ตุรกี อังการา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ คูซาดาซี ชานัคคาเล่ อิสตันบูล บินตรง 9วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์09-1729,999
18-26 / 23-02 มี.ค. / 28-07 มี.ค. / 29-08 มี.ค.31,999
กุมภาพันธ์
09-1729,999
18-26 / 23-02 มี.ค. / 28-07 มี.ค. / 29-08 มี.ค.31,999
มีนาคม13-21 / 20-28 / 21-29 / 25-02 เม.ย. / 27-04 เม.ย.32,999
มีนาคม
13-21 / 20-28 / 21-29 / 25-02 เม.ย. / 27-04 เม.ย.32,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK282002
ระยะเวลา : 9D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว :  สวนดอกทิวลิป  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย  พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  เมืองชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมความสวยงามของเมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  เมืองคูซาดาซึ เอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  สวนผีเสื้อ  เมืองคัปปาโดเจีย Optional tour Balloon  เมืองใต้ดิน  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  หุบเขาอุซิซาร์ เมืองอังการ่า ทะเลสาบเกลือ  
ช้อป : ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ  จัตุรัสทักษิม สไปซ์บาซาร์
พิเศษ : สวนดอกทิวลิป / สวนผีเสื้อ / พัก ร.ร. สไตล์ถ้ำ 1 คืน / ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ตุรกี สวนดอกทิวลิป สวนผีเสื้อ เที่ยวครบ hilight ของตุรกี

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน01-09 / 18-26 / 19-2728,999
03-11 / 04-12 / 05-13 / 06-14 / 15-23 / 25-03 พ.ค.29,999
09-1739,999
12-2038,999
13-2136,999
29-07 พ.ค.30,999
เมษายน
01-09 / 18-26 / 19-2728,999
03-11 / 04-12 / 05-13 / 06-14 / 15-23 / 25-03 พ.ค.29,999
09-1739,999
12-2038,999
13-2136,999
29-07 พ.ค.30,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK282003
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอิสตันบูล ทะเลสาบเกลือ  เมืองอังการ่า  สุสานอตาเติร์ก  เมืองคัปปาโดเจีย (optional tour: ขึ้นบอลลูนชมเมือง)  เมืองเกอราเม่  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  เมืองใต้ดิน  หุบเขาอุซิซาร์ เมืองคัปปาโดเจีย (optional tour: ขึ้นบอลลูนชมเมือง)  เมืองคอนย่า  ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ  เมืองปามุคคาเล่  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  บ้านพระแม่มารี เมืองคูซาดาซี เมืองชานัคคาเล่  นั่งกระเช้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียน เซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  เมืองชานัคคาเล่  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมความสวยงามของช่องแคบบอสฟอรัส ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  วิหารเซนต์โซเฟีย สวนดอกทิวลิป
ช้อป : สไปซ์บาซาร์ ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ  จัตุรัสทักษิม
กิน : อาหารไทย 1 มื้อ
พิเศษ : สวนดอกทิวลิป /  พัก ร.ร. สไตล์ถ้ำ 2 คืน / ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ตุรกี สวนดอกทิวลิป เที่ยวครบ hilight ของตุรกี ช่วงวันหยุดสงกรานต์

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน03-11 / 04-12 / 15-23 / 16-24 / 17-25 / 18-26 / 22-3033,999
05-1331,999
06-14 / 13-2136,999
23-01 พ.ค. / 25-03 พ.ค. / 26-04 พ.ค. / 27-05 พ.ค. / 28-06 พ.ค.34,999
เมษายน
03-11 / 04-12 / 15-23 / 16-24 / 17-25 / 18-26 / 22-3033,999
05-1331,999
06-14 / 13-2136,999
23-01 พ.ค. / 25-03 พ.ค. / 26-04 พ.ค. / 27-05 พ.ค. / 28-06 พ.ค.34,999

** วันหยุด