fbpx
พบ 6 แพ็คเกจ

รายการ ทัวร์ตุรกี ตลอดปี 2565  Let’s Go Turkey ตลอดปี 2565 และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK5422120
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อิสตันบูล(ตุรกี)  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ตลาดสไปซ์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์  เมืองชานัคคาเล่  ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood  อุทยานแห่งชาติทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ปามุคคาเล่  โรงงานสิ่งทอ  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองอิสปาร์ตา  สวนดอกไม้หรือสวนผลไม้ตามฤดูกาล  เมืองคอนย่า  ที่พักกองคาราวาน  คัปปาโดเกีย  ระบำ BELLY DANCE  ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ราคาไม่รวมในค่าทัวร์) นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอราม่า  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์  ทะเลสาบเกลือ  เมืองอังการา  สุสานมุสตาฟาอตาเติร์ก  ทักซิมสแควร์
พิเศษ : ชมสวนดอกไม้หรือสวนผลไม้ตามฤดูกาล / พัก ร.รสไตล์ถ้ำ 2 คืน / บินตรง / ที่พัก 4 ดาว / เที่ยวครบ hilight ของตุรกี

ทัวร์ตุรกี TURKEY SUPREME (TK) 9วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน3-11 (วีนเฉลิมราชินี ร.10)37,999
มิถุนายน
3-11 (วีนเฉลิมราชินี ร.10)37,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK5422115
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อิสตันบูล(ตุรกี)  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  ตลาดสไปซ์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์  เมืองชานัคคาเล่  ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood  อุทยานแห่งชาติทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ปามุคคาเล่  โรงงานสิ่งทอ  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส   เมืองอิสปาร์ตา  สวนดอกไม้หรือสวนผลไม้  เมืองคอนย่า  ที่พักกองคาราวาน  เมืองคัปปาโดเกีย  ระบำ BELLY DANCE  ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมในค่าทัวร์)  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอราม่า  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์
กิน : เมนู MIX SEAFOOD
พิเศษ : ชมสวนผลไม้หรือสวนดอกไม้ตามฤดูกาล / ที่พัก 5 ดาว + รร ถ้ำ 1 คืน / บินตรง + บินภายใน 1 ครั้้ง / เที่ยวครบ hilight ของตุรกี

ทัวร์ตุรกี TURKEY GOOD DEAL (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน9-16 / 15-22 / 27-4 ก.ค.39,999
มิถุนายน
9-16 / 15-22 / 27-4 ก.ค.39,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK2822086
ระยะเวลา : 9D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มืองอังการา  สุสานมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก  ทะเลสาบเกลือ  เมืองคัปปาโดเกีย  ชมบอลลูนหลากสี  เมืองเกอเรเม  เมืองใต้ดิน  จุดชมวิวพาโนรามาเมืองเกอเรเม  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ  ชมการแสดง Belly Dance  โรงงานทอพรม  เมืองคอนยา  ที่พักคาราวานเซราย  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา  เมืองปามุคคาเล  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองคูซาดาซี  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  บ้านพระแม่มารี  เตอร์กิช ดีไลท์  เมืองอิซเมียร์  จัตุรัสโคนัค  หอนาฬิกาอิซเมียร์  คาเมอร์ราตีบาซาร์  เมืองชานัคคาเล  ม้าไม้จำลองเมืองทรอย  นั่งเรือข้ามฟากข้ามช่องแคบคาร์คาเนลส์  เมืองอิสตันบูล  พระราชวังโทพคาปึ  แกรนด์บาซาร์  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาห์เช  สไปซ์บาซาร์  หอคอยกาลาตา  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  เซนต์โซเฟีย  จตุรัสทักษิม
กิน : พิเศษ เคบับต้นตำรับ / MIX SEAFOOD
พิเศษ : ผ่อนคลายแช่น้ำร้อนภายในโรงแรมที่พัก / พัก รร สไตล์ถ้ำ 2 คืน

ทัวร์ตุรกี TURKEY คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ อิซเมียร์ อิสตันบูล (TK) 9วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม9-17 (วันอาสาฬหบูชา)38,990
กรกฎาคม
9-17 (วันอาสาฬหบูชา)38,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK2822079
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  สไปซ์บาซาร์  เตอร์กิช ดีไลท์   หอคอย กาลาตา  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  เซนต์โซเฟีย  พระราชวังโทพคาปึ  เมืองเอซีบัต  นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์  เมืองชานัคคาเล  ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล  อุทยานแห่งชาติทรอย  ม้าไม้จำลองเมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียนเซอุส  โรงละครอะโครโปลิส  เมืองคูซาดาซี   โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองปามุคคาเล  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองอิสปาร์ตา  หมู่บ้านคูยูชัก  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  เมืองคัปปาโดเกีย  ที่พักคาราวานเซราย  ชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance  ชมบอลลูนหลากสี (ไม่รวมค่าขึ้น)  เมืองเกอเรเม  เมืองใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอเรเม  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ
กิน : พิเศษ MIX SEAFOOD / kebab ต้นตำรับ
พิเศษ : ฤดูทุ่งดอกลาเวนเดอร์ / บินตรง+บินภายใน 1 เที่ยว / ที่พัก 5 ดาวทุกคืน + สไตล์ถ้ำ 1 คืน / ผ่อนคลายแช่น้ำร้อนภายในโรงแรมที่พัก 1 คืน

ทัวร์ตุรกี TURKEY LAVENDER (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม8-15 (วันอาสาฬหบูชา) / 21-28 (วันเฉลิม ร.10)39,990
กรกฎาคม
8-15 (วันอาสาฬหบูชา) / 21-28 (วันเฉลิม ร.10)39,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK5422139
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อิสตันบูล(ตุรกี)  พระราชวังโดลมาบาห์เช  บันไดหลากสีย่าน BALAT  ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส  ตลาดสไปซ์  ร้านเตอร์กิช ดีไลท์  BLUE MOSQUE  ฮิปโปโดรม  วิหารฮาเจีย โซเฟีย  เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์  เมืองชานัคคาเล่  ม้าไม้เมืองทรอย Hollywood  อุทยานแห่งชาติทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม  อะโครโปลิส  เมืองคูซาดาซี  ร้านเครื่องหนัง  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  บ้านพระแม่มารี  ปามุคคาเล่  โรงงานสิ่งทอ  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองอิสปาร์ตา  ทุ่งลาเวนเดอร์  เมืองคอนย่า  ที่พักกองคาราวาน  คัปปาโดเกีย  ระบำBELLY DANCE   ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย (ค่าขึ้นไม่รวมในค่าทัวร์)  นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอราม่า  โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์
กิน : เมนู MIX SEAFOOD
พิเศษ : ชมทุ่งลาเวนเดอร์ตามฤดูกาล / บินภายใน 1 ขา / พัก 5 ดาว + รร สไตล์ถ้ำ 1 คืน

ทัวร์ตุรกี TURKEY LAVENDER LOVER (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม2-9 / 14-21 (วันอาสาฬหบูชา)39,999
10-17 / 11-18 / 12-19 / 13-20 (วันอาสาฬหบูชา)40,999
กรกฎาคม
2-9 / 14-21 (วันอาสาฬหบูชา)39,999
10-17 / 11-18 / 12-19 / 13-20 (วันอาสาฬหบูชา)40,999
สิงหาคม12-19 (วันแม่)40,999
สิงหาคม
12-19 (วันแม่)40,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : TK2822077
ระยะเวลา : 8D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอิสตันบูล  พระราชวังโดลมาบาห์เช  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  สไปซ์บาซาร์  เตอร์กิช ดีไลท์  หอคอยกาลาตา  สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม  เซนต์โซเฟีย  พระราชวังโทพคาปึ  เมืองเอซีบัต  นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์   เมืองชานัคคาเล  ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล   อุทยานแห่งชาติทรอย  ม้าไม้จำลองเมืองทรอย  นั่งกระเช้าสู่เมืองโบราณเปอร์กามัน  วิหารอะโครโปลิส  วิหารโอลิมเปียนเซอุส  โรงละครอะโครโปลิส   เมืองคูซาดาซี  โรงงานผลิตเครื่องหนัง  เมืองเอฟฟิซุส  ห้องอาบน้ำโรมันโบราณ  หอสมุดเซลซุส  บ้านพระแม่มารี  เมืองปามุคคาเล  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เมืองอิสปาร์ตา  สวนดอกไม้หรืสวนผลไม้  เมืองคัปปาโดเกีย  ที่พักคาราวานเซราย  เมืองใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอเรเม  ชมโชว์ระบำ Belly Dance  ชมบอลลูนหลากสี (ไม่รวมค่าขึ้น)  เมืองเกอเรเม  เมืองใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์เกอเรเม  หุบเขาพาซาแบค  หุบเขานกพิราบ  หุบเขาอุซิซาร์  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิก  โรงงานเครื่องประดับ
กิน : พิเศษ MIX SEAFOOD / เคบับต้นตำหรับ
พิเศษ : ที่พัก 5 ดาวทุกคืน + สไตล์ถ้ำ 1 คืน / บินตรง+ภายใน 1 เที่ยว / รวมประกันโควิด

ทัวร์ตุรกี TURKEY อิสตันบูล ชานัคคาเล่ ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย (TK) 8วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม11-18 (วันแม่)40,990
สิงหาคม
11-18 (วันแม่)40,990
กันยายน7-14 39,990
กันยายน
7-14 39,990

** วันหยุด