fbpx
พบ 9 แพ็คเกจ

รายการทัวร์ลาว 2565-2566 และวันเดินทางที่เปิดรับจอง สามารถดูได้ที่ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : L4422407
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เวียงจันทน์  ประตูชัย  วัดสีเมือง  นั่งรถไฟEMUสู่หลวงพระบาง  หลวงพระบาง   พระธาตุพูสี  เที่ยวชมตลาดมืด  ตักบาตรข้าวเหนียว  วัดวิชุนราช(พระธาตุหมากโม)  น้ำตกตาดแส้  น้ำตกตาดกวางสี  วัดเชียงทอง  พระราชวังหลวงพระบาง  นั่งรถไฟความเร็วสูงไปวังเวียง  สะพานฟ้า  ถ้ำนางฟ้า  ล่องเรือชมแม่น้ำซอง  ตลาดมืดวังเวียง  บลูลากูน  วัดสินไชยาราม  หาดดอนกลาง  เมืองเฟือง  เรือนแพเมืองเฟือง  ตักบาตรแพเมืองเฟือง  เวียงจันทน์  อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  พระธาตุหลวงเวียงจันทน์  หอพระแก้ว
พิเศษ : พัก 4 ดาวทุกคืน / พักบ้านริมแพ 1 คืน / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์ลาว LAOS PREMIUM (DD) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม21-25 (วันปิยมหาราช)17,900
ตุลาคม
21-25 (วันปิยมหาราช)17,900

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : L5422286
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นครหลวงเวียงจันทน์  วัดศรีเมือง  ชมหอพระแก้ว  พระธาตุหลวง  ประตูชัย  ร้านหัตกรรมเครื่องเงิน  ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง  ตลาดมืดหลวงพระบาง  ตักบาตรข้าวเหนียว  วัดเชียงทอง  พระราชวังเก่าหลวงพระบาง  พระธาตุพูสี  น้ำตกตาดกวางสี  ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง  บลูลากูน  สะพานแขวนสีฟ้า  ถ้ำนางฟ้า
พิเศษ : ขึ้นรถไฟความเร็วสูง 2 ครั้ง

ทัวร์อุดรฯ – ลาว น่าฮักหลาย (DD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม7-912,9999,999
14-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)14,99912,999
22-24 (วันปิยมหาราช)14,99913,999
ตุลาคม
7-912,9999,999
14-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)14,99912,999
22-24 (วันปิยมหาราช)14,99913,999
พฤศจิกายน11-13 / 25-27 12,999
พฤศจิกายน
11-13 / 25-27 12,999
ธันวาคม24-26 (วันคริสต์มาส)12,999
3-5 / 4-6 (วันพ่อ) / 9-11 / 10-12 (วันรัฐธรรมนูญ)14,999
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)15,999
ธันวาคม
24-26 (วันคริสต์มาส)12,999
3-5 / 4-6 (วันพ่อ) / 9-11 / 10-12 (วันรัฐธรรมนูญ)14,999
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)15,999
มกราคม1-3 (วันปีใหม่)14,999
มกราคม
1-3 (วันปีใหม่)14,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : L5422285
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นครหลวงเวียงจันทน์  วัดศรีเมือง  ประตูชัย  ชมหอพระแก้ว  พระธาตุหลวง  ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง  ตลาดมืดหลวงพระบาง   พระราชวังเก่าหลวงพระบาง  ถ้ำติ่ง  วัดใหม่สุวรรณภูมาราม  พระธาตุพูสี   ตักบาตรข้าวเหนียว  วัดวิชุน  วัดเชียงทอง  น้ำตกตาดกวางสี  ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากหลวงพระบางสู่วังเวียง  ล่องเรือชมแม่น้ำซอง  บลูลากูน
กิน : เฝอลาว
พิเศษ : ขึ้นรถไฟความเร็วสูง 2 ครั้ง

ทัวร์อุดรฯ - ลาว ข้อยฮักเจ้า (DD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม6-9 / 27-30 / 28-3114,99913,999
12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 / 22-25 (วันปิยมหาราช)16,99914,999
ตุลาคม
6-9 / 27-30 / 28-3114,99913,999
12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 / 22-25 (วันปิยมหาราช)16,99914,999
พฤศจิกายน3-6 / 10-13 / 11-14 / 17-20 14,999
พฤศจิกายน
3-6 / 10-13 / 11-14 / 17-20 14,999
ธันวาคม7-10 / 14-17 / 21-24 / 23-26 (วันคริสต์มาส)14,999
2-5 / 3-6 (วันพ่อ) / 9-12 / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ)16,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)17,999
ธันวาคม
7-10 / 14-17 / 21-24 / 23-26 (วันคริสต์มาส)14,999
2-5 / 3-6 (วันพ่อ) / 9-12 / 10-13 (วันรัฐธรรมนูญ)16,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)17,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : L0922243
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เวียงจันทร์  วัดสีเมือง  หอพระแก้ว  ประตูชัย  พระธาตุหลวง  สถานีรถไฟความเร็วสูง  หลวงพระบาง  ตลาดมืด  ใส่บาตรข้าวเหนียว  ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี  พระราชวังเก่า  วัดวิชุน  วัดเชียงทอง  น้ำตกตาดกวางสี  นั่งรถไฟความเร็วสูง  วังเวียง  ล่องเรือดูแม่น้ำซอง (กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว)  บลูลากูน
พิเศษ : พักดี 4 ดาว / นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ครั้ง / ชมกุ้ยหลินเมืองลาว

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง พักดี 4 ดาว (DD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม7-9 14,999
28-3015,999
22-24 (วันปิยมหาราช)16,999
ตุลาคม
7-9 14,999
28-3015,999
22-24 (วันปิยมหาราช)16,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : L0922352
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หลวงพระบาง  พระธาตุภูษี  ตลาดมืด  ตักบาตรข้าวเหนียว  หมู่บ้านช่างฆ้อง  หมู่บ้านช่างไห  ถ้ำติ่ง  สวนพูนสุขคาเฟ่  น้ำตกตาดกวางสี  พระราชวัง  วัดเชียงทอง  วัดวิชุน  นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง  บลูลากูน  ล่องเรือชมแม่น้ำซอง  เวียงจันทน์  พระธาตุหลวง  ประตูชัย
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-23 (วันปิยมหาราช)18,999
ตุลาคม
20-23 (วันปิยมหาราช)18,999
พฤศจิกายน3-6 / 10-13 / 24-2717,999
พฤศจิกายน
3-6 / 10-13 / 24-2717,999
ธันวาคม8-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 15-1817,999
1-4 (วันพ่อ)18,999
29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)19,999
ธันวาคม
8-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 15-1817,999
1-4 (วันพ่อ)18,999
29-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)19,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : L5422359
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นครหลวงเวียงจันทน์  วัดศรีเมือง  ชมหอพระแก้ว  พระธาตุหลวง  ประตูชัย  ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่หลวงลวงพระบาง  ตลาดมืดหลวงพระบาง  ตักบาตรข้าวเหนียว  วัดเชียงทอง  พระราชวังเก่าหลวงพระบาง  พระธาตุพูสี  น้ำตกตาดกวางสี  ขึ้นรถไฟความเร็วสูงสู่วังเวียง  สะพานแขวนสีฟ้า  ถ้ำนางฟ้า  บลูลากูน 
พิเศษ : ขึ้นรถไฟความเร็วสูง 2 ขา

ทัวร์ลาว อุดรธานี-ลาว โชคดีปีใหม่ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง (SL) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)15,999
ธันวาคม
30-1 ม.ค. / 31-2 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)15,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : L5422358
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นครหลวงเวียงจันทน์  วัดศรีเมือง  ชมหอพระแก้ว  พระธาตุหลวง  ประตูชัย  ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทร์สู่หลวงลวงพระบาง   ตักบาตรข้าวเหนียว  น้ำตกตาดกวางสี  ถ้ำติ่ง  พระธาตุพูสี  ตลาดมืดหลวงพระบาง  พระราชวังเก่าหลวงพระบาง  วัดใหม่สุวรรณภูมาราม  วัดวิชุน  วัดเชียงทอง  ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากหลวงพระบางสู่วังเวียง  ล่องเรือชมแม่น้ำซอง  บลูลากูน 
พิเศษ : นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา

ทัวร์ลาว อุดรธานี-ลาว สะบายดีปีใหม่ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง (SL) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)17,999
ธันวาคม
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)17,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : L1522193
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สนามบินอุดรธานี  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  พระธาตุหลวง  ชมพิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว  ประตูชัย  นครหลวงเวียงจันทน์  เมืองวังวียง  ถ้ำจัง  สะพานส้ม  ล่องเรือแม่น้ำซอง  เมืองวังวียง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  หลวงพระบาง  หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง  บ้านสร้างไห  ถ้ำติ่ง  พระธาตุภูสี  เดินเล่นตลาดกลางคืน  หลวงพระบาง  ตักบาตรข้าวเหนียว  ตลาดเช้า  วัดเชียงทอง  น้ำตาดกวางสี  หลวงพระบาง  บ้านสร้างค้อง  ศูนย์หัตถกรรม ออกพบตก  วัดใหม่  รถไฟความเร็วสูง  เวียงจันทน์  สนามบินอุดรธานี **ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**
พิเศษ : นั่งรถไฟความเร็วสูง / ชมวิวพาโนรามาคุ้งน้ำซองที่สวยสุดจากระเบียงห้องพัก ฉายา "กุ้ยหลินเมืองลาว"

แพ็คเกจทัวร์ลาว EXPLORE LAO 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายนตลอดเดือน มิถุนายน (ราคาเริ่มต้น)12,500
มิถุนายน
ตลอดเดือน มิถุนายน (ราคาเริ่มต้น)12,500
กรกฎาคมตลอดเดือน กรกฎาคม (ราคาเริ่มต้น)12,500
กรกฎาคม
ตลอดเดือน กรกฎาคม (ราคาเริ่มต้น)12,500

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : L4422160
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เวียงจันทน์  ประตูชัย  อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  วัดศรีเมือง  ศูนย์เครื่องเงินหัตถกรรม  นั่งรถไฟความเร็วสูง  หลวงพระบาง  ไนท์บาซาร์หลวงพระบาง  ตักบาตรข้าวเหนียว  ตลาดเช้า  วัดเชียงทอง  หมู่บ้านซ่างไห  ถ้ำติ่ง  น้ำตกตาดกวางสี  เขาพูสี  วัดวิชุนราช  พระราชวังหลวงพระบาง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  วังเวียง  ถ้ำจัง  อิสระเลือกกิจกรรมเสริม  บลูลากูน  เวียงจันทน์  ชมหอพระแก้ว  ดิวตี้ฟรี
พิเศษ : นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ครั้ง

ทัวร์ลาว LAOS THAI HIGH SPEED RAILWAY (DD/VZ/SL) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม25-2815,900
11-14 / 12-15 (วันแม่)16,900
สิงหาคม
25-2815,900
11-14 / 12-15 (วันแม่)16,900
กันยายน1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 / 29-2 ต.ค.15,900
กันยายน
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 / 29-2 ต.ค.15,900
ตุลาคม6-9 / 27-3015,900
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-17 / 21-24 / 22-25 (วันปิยมหาราช)16,900
ตุลาคม
6-9 / 27-3015,900
12-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-17 / 21-24 / 22-25 (วันปิยมหาราช)16,900
พฤศจิกายน3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-2715,900
พฤศจิกายน
3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-2715,900
ธันวาคม15-1815,900
2-5 (วันพ่อ) / 8-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-25 (วันคริสต์มาส)16,900
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)18,900
ธันวาคม
15-1815,900
2-5 (วันพ่อ) / 8-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-25 (วันคริสต์มาส)16,900
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)18,900

** วันหยุด