fbpx
พบ 7 แพ็คเกจ

ทัวร์พม่า ราคาถูก Let’s Go Myanmar  นำเที่ยวไหว้พระ เส้นทางบุญ มัณฑะเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน  เที่ยวพม่า อิ่มบุญ สนุกตลอดเส้นทาง Myanmar Tour

รายการทัวร์พม่า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์พม่า ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M281914
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหงสา  พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  พระธาตุอินทร์แขวน  ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ)  เมืองย่างกุ้ง  ตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ / เมนูเป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์ชาบูซีฟู้ด
พิเศษ : ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน กินดี พัก 5 ดาว 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม28-3012,999
ธันวาคม
28-3012,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M281906
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี สะพานไม้อูเบง แม่น้ำอิระวดี เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน เจดีย์ชินพิวเม เจดีย์กวงมูดอ วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดกุโสดอ
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ
พิเศษ : ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ +ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน ราคาถูกสบายกระเป๋า

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม30-2 ม.ค.18,999
ธันวาคม
30-2 ม.ค.18,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M282002
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  วัดมหาเจดีย์  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา)  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง  เจดีย์คาบาเอ  เมืองสิเรียม  พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ
ช้อป : ตลาดสก็อต
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว / เมนูเป็ดปักกิ่ง และสลัดกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 3วัน 2คืน บิน Air Asia

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม05-079,999
11-13 / 12-14 / 19-21 / 26-2810,999
มีนาคม
05-079,999
11-13 / 12-14 / 19-21 / 26-2810,999
เมษายน01-03 / 02-04 / 22-24 / 23-25 / 29-01 พ.ค.10,999
เมษายน
01-03 / 02-04 / 22-24 / 23-25 / 29-01 พ.ค.10,999
พฤษภาคม07-09 / 14-1610,999
21-23 / 28-308,999
พฤษภาคม
07-09 / 14-1610,999
21-23 / 28-308,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M282001
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองย่างกุ้ง  เมืองหงสา  พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)  พระธาตุอินทร์แขวน  ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย  พระนอนยิ้มหวาน  เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  วัดคาบาเอ  ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนยิ้มหวาน 
ช้อป : ตลาดสก็อต
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ + เป็กปักกิ่ง/สลัดกุ้งมังกร + บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด
พิเศษ : ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3วัน 2คืน พัก 5 ดาว 1 คืน บิน Myanmar Airlines

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม16-18 / 30-01 ก.พ.10,999
17-19 / 18-20 / 31-02 ก.พ.11,999
มกราคม
16-18 / 30-01 ก.พ.10,999
17-19 / 18-20 / 31-02 ก.พ.11,999
กุมภาพันธ์01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-01 มี.ค. / 29-02 มี.ค.11,999
13-15 / 27-2910,999
กุมภาพันธ์
01-03 / 07-09 / 08-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 22-24 / 28-01 มี.ค. / 29-02 มี.ค.11,999
13-15 / 27-2910,999
มีนาคม06-08 / 07-0910,999
13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-3011,999
มีนาคม
06-08 / 07-0910,999
13-15 / 14-16 / 20-22 / 21-23 / 27-29 / 28-3011,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M281910
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : พระราชวังบุเรนอง เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย พระนอนยิ้มหวาน เจดีย์ไจ้ปุ่น (พระ 4 ทิศ) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดคาบาเอ ร่วมพิธีเทินพระธาตุ เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนยิ้มหวาน
ช้อป : ตลาดสก็อต
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ +เป็ดักกิ่ง/สลัดกุ้งมังกร +บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด
พิเศษ : ขึ้นเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้า ไป พระธาตุอินทร์แขวน ที่พักระดับ 4 ดาว 1 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน ราคาถูก ที่พักระดับ 4 ดาว 1 คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม27-2911,999
30-01 ม.ค. / 31-02 ม.ค.13,999
ธันวาคม
27-2911,999
30-01 ม.ค. / 31-02 ม.ค.13,999
มกราคม09-1110,999
มกราคม
09-1110,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M282004
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดมานุหะ วัดอนันดา จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์กุเปียวจี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมยันจี ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี) ระฆังยักษ์มิงกุน เจดีย์มิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) วัดกุโสดอ ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี สะพานไม้สักอูเบ็ง
กิน : พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา 1 มื้อ
พิเศษ : ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ ราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม18-2112,999
มกราคม
18-2112,999
กุมภาพันธ์01-04 / 15-1813,999
08-1115,999
22-25 / 29-03 มี.ค.14,999
กุมภาพันธ์
01-04 / 15-1813,999
08-1115,999
22-25 / 29-03 มี.ค.14,999
มีนาคม07-10 / 14-1714,999
มีนาคม
07-10 / 14-1714,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M282003
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า  เมืองพุกาม  ชมวิวพระอาทิตย์ตก  ทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  วัดอานันดา  วัดมนุหะ  วัดกุบยางกี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมมายันจี ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  เมืองสกายน์  เจดีย์กวงมูดอ  วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก)  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอร์
กิน : กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว
พิเศษ : ชมเจดีย์โบราณ ไหว้พระขอพร / ทานอาหารเย็นพร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ ชมทะเลเจดีย์ ไหว้พระขอพร

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน24-2612,999
เมษายน
24-2612,999
พฤษภาคม04-0614,999
08-10 / 15-1712,999
พฤษภาคม
04-0614,999
08-10 / 15-1712,999
มิถุนายน12-1411,999
19-21 / 26-2812,999
มิถุนายน
12-1411,999
19-21 / 26-2812,999
กรกฎาคม04-0614,999
10-1211,999
17-19 / 24-26 / 31-02 ส.ค.12,999
กรกฎาคม
04-0614,999
10-1211,999
17-19 / 24-26 / 31-02 ส.ค.12,999
สิงหาคม07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-3012,999
สิงหาคม
07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-3012,999
กันยายน04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-2712,999
กันยายน
04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-2712,999
ตุลาคม02-04 / 09-11 / 16-18 / 30-01 พ.ย.13,999
23-2515,999
ตุลาคม
02-04 / 09-11 / 16-18 / 30-01 พ.ย.13,999
23-2515,999
พฤศจิกายน06-08 / 13-1513,999
พฤศจิกายน
06-08 / 13-1513,999

** วันหยุด