fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

ทัวร์พม่า ราคาถูก Let’s Go Myanmar  ตลอดปี 2565 2566 นำเที่ยวไหว้พระ เส้นทางบุญ มัณฑะเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน  เที่ยวพม่า อิ่มบุญ สนุกตลอดเส้นทาง Myanmar Tour 2022 – 2023

รายการทัวร์พม่า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์พม่า ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0923538
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ย่างกุ้ง  พระนอนตาหวาน  พระนั่งหงาทัตจี  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์ชเวดากอง  เมืองหงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  พระธาตุมุเตา  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  พระธาตุอินแขวน
กิน : พิเศษ!! บุฟเฟ่นานาชาติ / กุ้งแม่น้ำเผา
พิเศษ : พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท (8M) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน23-2510,999
30-2 ก.ค.11,999
มิถุนายน
23-2510,999
30-2 ก.ค.11,999
กรกฎาคม7-9 / 14-16 / 21-2311,999
28-30 / 29-31 / 30-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)12,999
กรกฎาคม
7-9 / 14-16 / 21-2311,999
28-30 / 29-31 / 30-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)12,999
สิงหาคม4-6 / 18-20 / 25-2711,999
11-13 / 12-14 (วันแม่)12,999
สิงหาคม
4-6 / 18-20 / 25-2711,999
11-13 / 12-14 (วันแม่)12,999
กันยายน1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-1 ต.ค.11,999
กันยายน
1-3 / 8-10 / 15-17 / 22-24 / 29-1 ต.ค.11,999
ตุลาคม6-8 / 20-22 / 27-2912,999
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)13,999
ตุลาคม
6-8 / 20-22 / 27-2912,999
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-23 (วันปิยมหาราช)13,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M2823537
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหงสา  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์  ไจ้ทีโย  พระธาตุอินทร์แขวน  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ  เมืองย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต  พระนอนตาหวาน  พระหงาทัตจี
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว / เป็ดปักกิ่ง+เมนูกุ้งมังกร / ชาบู Buffet Hot Pot
พิเศษ : พักบนอินทร์แขวน 1 คืน

ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (8M) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม14-169,990
28-30 (วันเฉลิม ร.10)11,990
กรกฎาคม
14-169,990
28-30 (วันเฉลิม ร.10)11,990
สิงหาคม12-14 (วันแม่)11,990
18-2010,990
สิงหาคม
12-14 (วันแม่)11,990
18-2010,990
กันยายน1-3 / 15-17 / 22-24 / 29-1 ต.ค.10,990
กันยายน
1-3 / 15-17 / 22-24 / 29-1 ต.ค.10,990
ตุลาคม6-9 / 20-22 / 27-2911,990
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)12,990
ตุลาคม
6-9 / 20-22 / 27-2911,990
13-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)12,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0922242
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ  ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์  นั่งรถสู่พุกาม  วิหารกุบยางจี  วัดมนุหา  วิหารธรรมยานจี  เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารติโลมินโล  วิหารอนันดา  มัณฑะเลย์  โรงงานเครื่องเขิน  พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  สะพานไม้อูเบ็ง  วัดมหากันดายงค์
กิน : **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำแบบพื้นเมือง ** / ดินเนอร์พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR มนต์เสน่ห์แห่งเมือง พุกาม (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม29-1 ส.ค.16,999
กรกฎาคม
29-1 ส.ค.16,999
พฤศจิกายน3-6 / 17-2016,999
10-13 / 24-2715,999
พฤศจิกายน
3-6 / 17-2016,999
10-13 / 24-2715,999
ธันวาคม1-4 / 2-5 (วันพ่อ) / 8-11 / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-25 (วันคริสต์มาส)18,999
15-18 / 16-1917,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)19,999
ธันวาคม
1-4 / 2-5 (วันพ่อ) / 8-11 / 9-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 22-25 (วันคริสต์มาส)18,999
15-18 / 16-1917,999
29-1 ม.ค. / 30-2 ม.ค. / 31-3 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)19,999
มกราคม4-718,999
11-1417,999
18-21 / 25-2816,999
มกราคม
4-718,999
11-1417,999
18-21 / 25-2816,999
กุมภาพันธ์1-4 / 24-2716,999
15-18 / 29-3 มี.ค.15,999
23-2617,999
กุมภาพันธ์
1-4 / 24-2716,999
15-18 / 29-3 มี.ค.15,999
23-2617,999
มีนาคม7-10 / 23-2615,999
14-1716,999
มีนาคม
7-10 / 23-2615,999
14-1716,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0923539
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์   นั่งรถสู่พุกาม  วิหารกุบยางจี  วัดมนุหา  วิหารธรรมยานจี  เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก   เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารติโลมินโล  วิหารอนันดา  มัณฑะเลย์  โรงงานเครื่องเขิน   พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
กิน : เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำแบบพื้นเมือง / ดินเนอร์พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ดินแดนแห่งมรดกโลก (8M) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน22-2515,999
มิถุนายน
22-2515,999
กรกฎาคม6-9 / 28-31 (วันเฉลิม ร.10)16,999
20-2315,999
29-1 ส.ค.14,999
กรกฎาคม
6-9 / 28-31 (วันเฉลิม ร.10)16,999
20-2315,999
29-1 ส.ค.14,999
สิงหาคม11-1415,999
12-15 (วันแม่) / 25-2816,999
สิงหาคม
11-1415,999
12-15 (วันแม่) / 25-2816,999
กันยายน1-4 / 29-2 ต.ค.16,999
15-1815,999
กันยายน
1-4 / 29-2 ต.ค.16,999
15-1815,999
ตุลาคม6-9 / 12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 (วันปิยมหาราช)16,999
ตุลาคม
6-9 / 12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-23 (วันปิยมหาราช)16,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M2823696
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  มัณฑะเลย์ฮิลล์  เมืองพุกาม  วัดติโลมินโล  วัดมนุหะ  วัดอานันดา  วิหารธรรมมายันจี  ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์  วัดชเวสันดอว์  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารสัพพัญญู  เมืองอมปุระ  สะพานไม้สักอูเบ็ง  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
พิเศษ : พิเศษ ... ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

ทัวร์พม่า MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ (8M) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน23-2614,990
กันยายน
23-2614,990
ตุลาคม13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)16,990
ตุลาคม
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)16,990

** วันหยุด