fbpx
พบ 7 แพ็คเกจ

ทัวร์พม่า ราคาถูก Let’s Go Myanmar  ตลอดปี 2565 2566 นำเที่ยวไหว้พระ เส้นทางบุญ มัณฑะเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน  เที่ยวพม่า อิ่มบุญ สนุกตลอดเส้นทาง Myanmar Tour 2022 – 2023

รายการทัวร์พม่า และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์พม่า ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0923234
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หงสา  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  พระธาตุอินทร์แขวน  หงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  ย่างกุ้ง  พระธาตุมุเตา  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์เอ่งต่อหย่า  พระนอนตาหวาน   พระนั่งหงาทัตจี  เจดีย์ไจ๊กะส่าน **รวมค่าประกันสุขภาพพม่า 2,000 บาทแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว / บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู๊ด / บุฟเฟต์ HOTPOT
พิเศษ : พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน / พัก 5 ดาว 1 คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท (DD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์17-1913,999
24-2612,999
กุมภาพันธ์
17-1913,999
24-2612,999
มีนาคม3-5 (วันมาฆบูชา)14,999
10-12 / 17-1913,999
มีนาคม
3-5 (วันมาฆบูชา)14,999
10-12 / 17-1913,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0923233
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หงสา  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  พระธาตุอินทร์แขวน  หงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  ย่างกุ้ง  พระธาตุมุเตา  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ย่างกุ้ง  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์เอ่งต่อหย่า  พระนอนตาหวาน   พระนั่งหงาทัตจี  เจดีย์ไจ๊กะส่าน
กิน : เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว / บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู๊ด / บุฟเฟต์ HOTPOT
พิเศษ : พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน / พัก 5 ดาว 1 คืน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท (DD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์10-1212,999
กุมภาพันธ์
10-1212,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M2823206
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมัณฑะเลย์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  มัณฑะเลย์ฮิลล์  เมืองพุกาม  วัดติโลมินโล  วัดมนุหะ  วัดอานันดา  วิหารธรรมมายันจี  ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์  วัดชเวสันดอว์  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารสัพพัญญู  เมืองอมปุระ  สะพานไม้สักอูเบ็ง  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี **ยังไม่รวมค่าประกันสุขภาพพม่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา / Dinner พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

ทัวร์พม่า MYANMAR มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ (8M) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม3-6 (วันมาฆบูชา)16,990
11-14 / 18-21 / 25-2814,990
มีนาคม
3-6 (วันมาฆบูชา)16,990
11-14 / 18-21 / 25-2814,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0923171
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หงสา  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระนอนชเวตาเลียว  พระธาตุอินทร์แขวน  หงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  ย่างกุ้ง  พระธาตุมุเตา  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์เอ่งต่อหย่า  พระนอนตาหวาน  พระที่นั่งงาทัดจี  เจดีย์ไจ๊ก่าส่าน **รวมค่าประกันสุขภาพพม่าแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว / บุฟเฟ่นานาชาติ / Buffet Hotpot นานาชาติ

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊โท (DD) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์17-1911,999
24-2612,999
กุมภาพันธ์
17-1911,999
24-2612,999
มีนาคม3-5 (วันมาฆบูชา)14,999
10-12 / 17-1913,999
มีนาคม
3-5 (วันมาฆบูชา)14,999
10-12 / 17-1913,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0922417
ระยะเวลา : 1 Day

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ย่างกุ้ง  เจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์โบตาทาว  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระนอนตาหวาน  วัดหงาทัตยี  เจดีย์ไจ๊กะส่าน

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง ดินแดนแห่งมนต์ขลัง (DD) 1วัน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์265,999
กุมภาพันธ์
265,999
มีนาคม12 / 195,999
5 (วันมาฆบูชา)7,999
มีนาคม
12 / 195,999
5 (วันมาฆบูชา)7,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M2823070
ระยะเวลา : 3D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองย่างกุ้ง  พระพุทธรูปหยกขาว  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  สักการะแม่ยักษ์  เมืองหงสา  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์โบตาทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสก๊อต  พระนอนตาหวาน  พระหงาทัตจี
กิน : พิเศษ ... เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว / เมนูบุฟเฟ่หม้อไฟ

ทัวร์พม่า MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี (8M) 3วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม10-12 / 17-19 / 24-26 / 31-2 เม.ย.12,990
3-5 / 4-6 (วันมาฆบูชา)13,990
มีนาคม
10-12 / 17-19 / 24-26 / 31-2 เม.ย.12,990
3-5 / 4-6 (วันมาฆบูชา)13,990
เมษายน6-8 / 7-9 / 21-23 / 28-3012,990
13-15 / 14-16 (วันสงกรานต์) / 30-2 พ.ค. (วันแรงงาน)13,990
เมษายน
6-8 / 7-9 / 21-23 / 28-3012,990
13-15 / 14-16 (วันสงกรานต์) / 30-2 พ.ค. (วันแรงงาน)13,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : M0922242
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ  ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์  นั่งรถสู่พุกาม  วิหารกุบยางจี  วัดมนุหา  วิหารธรรมยานจี  เจดีย์สับพันยู  ชมวิวพระอาทิตย์ตก  เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารติโลมินโล  วิหารอนันดา  มัณฑะเลย์  โรงงานเครื่องเขิน  พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  สะพานไม้อูเบ็ง  วัดมหากันดายงค์
กิน : **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำแบบพื้นเมือง ** / ดินเนอร์พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

ทัวร์พม่า มหัศจรรย์ MYANMAR มนต์เสน่ห์แห่งเมือง พุกาม (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม4-7 (วันมาฆบูชา)17,999
11-1415,999
มีนาคม
4-7 (วันมาฆบูชา)17,999
11-1415,999
เมษายน1-415,999
15-18 (วันสงกรานต์)16,999
8-11 / 29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)17,999
เมษายน
1-415,999
15-18 (วันสงกรานต์)16,999
8-11 / 29-2 พ.ค. (วันแรงงาน)17,999

** วันหยุด