fbpx
พบ 7 แพ็คเกจ

ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ Let’s Go India ตลอดปี 2567 – 2568 พร้อมนำเที่ยว เดินทางสู่เมืองแห่งศาสนา ประตู่สู่แคชเมียร์

รายการทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I0924365
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ศรีนาคา  พาฮาลแกม  ขี่ม้าชมเมือง  ศรีนาคา  กุลมาร์ค  กุลมาร์ค กอนโดล่า  เทือกเขากุลมาร์ค  ทะเลสาบดาล  ล่องเรือชิคาร่า  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : พักบ้านเรือ 2 คืน

ทัวร์แคชเมียร์ มหัศจรรย์ KASHMIR ศรีนาคา พาฮาลแกรม (6E) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน26-3032,999
มิถุนายน
26-3032,999
กรกฎาคม25-29 (วันเฉลิม ร.10)33,999
กรกฎาคม
25-29 (วันเฉลิม ร.10)33,999
สิงหาคม8-12 (วันแม่)33,999
สิงหาคม
8-12 (วันแม่)33,999
กันยายน25-2932,999
กันยายน
25-2932,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2824054
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  เทือกเขาโซนามาร์ค  ธารน้ำแข็งกราเซีย  คาร์กิล  ชมเส้นทางที่สวยงามเปรียบเสมือน “ถนนโลกพระจันทร์”  Zojila Pass  เมืองดราส  จุดชมวิวแม่น้ำ Drass  โซนามาร์ค  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี / พัก 4 ดาวท้องถิ่น + พักบ้านเรือ 1 คืน

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR กุลมาร์ค โซนามาร์ค ลาดักห์ คาร์กิล (6E) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน3-8 / 10-15 / 24-2929,990
กันยายน
3-8 / 10-15 / 24-2929,990
ตุลาคม9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 19-24 (วันปิยมหาราช)31,990
29-3 พ.ย.29,990
ตุลาคม
9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 19-24 (วันปิยมหาราช)31,990
29-3 พ.ย.29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I5424021
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กรุงเดลี  แคชเมียร์  กุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ศรีนาคา  ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  โซนามาร์ค  ทาจิวาสกราเซียร์   ศรีนาคา  ทุ่งหญ้า SAFFRON  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   สวนโมกุล  สวนนิชาท
พิเศษ : พักบ้านเรือ 1 คืน

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR SEASON CHANGE ดีต่อใจ (6E) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน6-11 / 12-17 / 27-2 ต.ค.29,999
กันยายน
6-11 / 12-17 / 27-2 ต.ค.29,999
ตุลาคม10-15 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 20-25 (วันปิยมหาราช)31,999
24-29 / 29-3 ธ.ค.30,999
ตุลาคม
10-15 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 20-25 (วันปิยมหาราช)31,999
24-29 / 29-3 ธ.ค.30,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I0924312
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ชัยปุระ  อินเดีย พระราชวังสายลม  นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท พระราชวังกลางน้ำ CITY PALACE ทัช มาฮาล อัครา ฟอร์ท แชนด์ เบารี วัดพระพิฆเนศ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู (FD) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม17-2020,999
พฤษภาคม
17-2020,999
มิถุนายน14-1718,999
มิถุนายน
14-1718,999
กรกฎาคม12-1518,999
26-29 (วันเฉลิม ร.10)21,999
กรกฎาคม
12-1518,999
26-29 (วันเฉลิม ร.10)21,999
สิงหาคม9-12 (วันแม่)21,999
23-2620,999
สิงหาคม
9-12 (วันแม่)21,999
23-2620,999
กันยายน6-9 / 20-2319,999
กันยายน
6-9 / 20-2319,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I0924473
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ชัยปุระ  พระราชวังสายลม  นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท  พระราชวังกลางน้ำ  CITY PALACE  วัดพระพิฆเนศ  อัครา  แชนด์ เบารี  อัครา ฟอร์ท  ทัช มาฮาล  เดลี  ประตูเมืองอินเดีย  วัดลักษมีนารายัน **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**       
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย เดลี ชัยปุระ อัครา (TG) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม1-5 (วันแรงงาน)28,999
พฤษภาคม
1-5 (วันแรงงาน)28,999
มิถุนายน1-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)27,999
มิถุนายน
1-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10)27,999
กรกฎาคม18-22 (วันอาสาฬหบูชา)28,999
กรกฎาคม
18-22 (วันอาสาฬหบูชา)28,999
สิงหาคม8-12 (วันแม่)28,999
สิงหาคม
8-12 (วันแม่)28,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2824356
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : พาฮาลแกรม  ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด  ศรีนาคา  ทะเลสาบดาล  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ศรีนาคา  เทือกเขาโซนามาร์ค  ธารน้ำแข็งกราเซีย  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ชมเทศกาลดอกทิวลิป

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทิวลิป (6E) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนSold Out35,990
เมษายน
Sold Out35,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I5424338
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กรุงเดลี  สนามบินศรีนาคา  แคชเมียร์  กุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ศรีนาคา  ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  โซนามาร์ค  ทาจิวาสกราเซียร์   ศรีนาคา  ทุ่งดอกมัสตาร์ด  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  สวนโมกุล  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**   
พิเศษ : พักโรงแรมเรือ 1 คืน

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ฤดูใบไม้ผลินี้ ดีต่อใจ (6E) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็ม35,999
เมษายน
เต็ม35,999

** วันหยุด