fbpx
พบ 6 แพ็คเกจ

ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ Let’s Go India ตลอดปี 2565-2566 พร้อมนำเที่ยว เดินทางสู่เมืองแห่งศาสนา ประตู่สู่แคชเมียร์

รายการทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2823141
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  เทือกเขาโซนามาร์ค  ชมวิวธารน้ำแข็งกาเซียร์ หรือ “Thajiwas”  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : พิชิต 2 เขา ชมธารน้ำแข็ง Glacier / พักบ้านเรือ 4 ดาวทั้ง 3 คืน

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (SG) 6วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์16-21 / 21-26 / 23-2826,990
กุมภาพันธ์
16-21 / 21-26 / 23-2826,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2823142
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : พักบ้านเรือ 4 ดาวทั้ง 3 คืน / ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกม Ep.2 พักบ้านเรือ 3 คืน (SG) 6วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม2-7 (วันมาฆบูชา)27,990
9-14 / 16-21 / 23-28 / 30-4 เม.ย.26,990
มีนาคม
2-7 (วันมาฆบูชา)27,990
9-14 / 16-21 / 23-28 / 30-4 เม.ย.26,990
เมษายน4-9 / 5-10 (วันจักรี)27,990
10-15 / 13-18 (วันสงกรานต์)29,990
เมษายน
4-9 / 5-10 (วันจักรี)27,990
10-15 / 13-18 (วันสงกรานต์)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2823011
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ล่องเรือชิคาราชมวิว ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล (ฤดูดอกทิวลิป)  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ชมเทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย / บินเช้ากลับค่ำ / นั่งกระเช้ากุลมาร์คชมวิว / พักบ้านเรือ 3 คืน

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม พักบ้านเรือ 3 คืน (SG) 6วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม9-14 / 16-21 25,990
2-7 (วันมาฆบูชา)26,990
มีนาคม
9-14 / 16-21 25,990
2-7 (วันมาฆบูชา)26,990
เมษายน11-16 / 13-18 (วันสงกรานต์)29,990
27-2 พ.ค. (วันแรงงาน)28,990
เมษายน
11-16 / 13-18 (วันสงกรานต์)29,990
27-2 พ.ค. (วันแรงงาน)28,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I5423374
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  โซนามาร์ค  ทาจิวาส กราเซียร์   ศรีนาคา  ทุ่งดอกมัสตาร์ด  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  มัสยิดขาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**   

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ฉ่ำสมิหรา สงขลาทิวลิป (6E) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน11-16 / 12-17 / 13-18 (วันสงกรานต์)29,999
เมษายน
11-16 / 12-17 / 13-18 (วันสงกรานต์)29,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822397
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองชัยปุระ  ฮาวา มาฮาล  ซิตี้พาเลส  วัดพระพิฆเนศ โมติดุงกิ  อัลเบิร์ตฮอลล์  ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท  พระราชวังกลางน้ำ หรือ “Jal Mahal”  เมืองอัครา  ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  กุตับมีนาร์  ประตูเมืองอินเดีย  ตลาดพื้นเมืองจันปาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
กิน : อาหารไทย
พิเศษ : นั่งรถจี๊ปชมพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท / ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์อินเดีย INDIA ชัยปุระ อัครา เดลี (SG) 6วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์24-1 มี.ค.22,990
กุมภาพันธ์
24-1 มี.ค.22,990
มีนาคม2-7 (วันมาฆบูชา)23,990
17-22 / 24-29 / 29-3 เม.ย.22,990
มีนาคม
2-7 (วันมาฆบูชา)23,990
17-22 / 24-29 / 29-3 เม.ย.22,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822448
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  เทือกเขาโซนามาร์ค  ชมวิวธารน้ำแข็งกาเซียร์ หรือ “Thajiwas”  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ชมธารน้ำแข็ง Glacier / พักบ้านเรือทั้ง 3 คืน / ไฟล์ทสวย บินเช้ากลับค่ำ / นั่งกระเช้ากุลมาร์คกอนโดล่า ล่องเรือชิคาราชมวิวทะเลสาบดาล

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (SG) 6วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์เต็มทุกกรุ๊ป25,990
กุมภาพันธ์
เต็มทุกกรุ๊ป25,990