fbpx
พบ 12 แพ็คเกจ

ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ Let’s Go India ตลอดปี 2565 พร้อมนำเที่ยว เดินทางสู่เมืองแห่งศาสนา ประตู่สู่แคชเมียร์

รายการทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822182
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มืองชัยปุระ  ฮาวา มาฮาล  ซิตี้พาเลส  ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท  เมืองอัครา  ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  กุตับมีนาร์  ประตูเมืองอินเดีย  ตลาดพื้นเมืองจันปาท **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**
กิน : อาหารไทย
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / พิเศษ!! นั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท / พิเศษ!! ชมพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัสความงดงามแสงแรกของยามเช้าที่ทัชมาฮาล **

ทัวร์อินเดีย INDIA ชัยปุระ อัคร เดลี (6E) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม25-2819,990
สิงหาคม
25-2819,990
กันยายน8-11 / 22-2519,990
กันยายน
8-11 / 22-2519,990
ตุลาคม13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)21,990
ตุลาคม
13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-24 (วันปิยมหาราช)21,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822230
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  สวนแอปเปิ้ล  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : พักบ้านเรือระดับ 4 ดาวทั้ง 3 คืน

ทัวร์อินเดีย KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม EP.2 พักบ้านเรือ 3 คืน วิมานบนน้ำแห่งแคชเมียร์ (6E) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม5-9 / 19-23 / 26-3026,990
11-15 / 12-16 (วันแม่)27,990
สิงหาคม
5-9 / 19-23 / 26-3026,990
11-15 / 12-16 (วันแม่)27,990
กันยายน2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 / 30-4 ต.ค.26,990
กันยายน
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 / 30-4 ต.ค.26,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822216
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  สวนแอปเปิ้ล  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : พักบ้านเรือ 3 คืน ระดับ 4 ดาว

ทัวร์อินเดีย KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม พักบ้านเรือ 3 คืน วิมานบนน้ำแห่งแคชเมียร์ (6E) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม24-2826,990
สิงหาคม
24-2826,990
กันยายน28-2 ต.ค.26,990
กันยายน
28-2 ต.ค.26,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822231
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  แวะชมทุ่งฝรั้น  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่แคชเมียร์ / พักบ้านเรือระดับ 4 ดาวทั้ง 3 คืน

ทัวร์อินเดีย KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม พักบ้านเรือ 3 คืน วิมานบนน้ำแห่งแคชเมียร์ (6E) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม7-1127,990
23-27 (วันปิยมการาช)29,990
ตุลาคม
7-1127,990
23-27 (วันปิยมการาช)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822221
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  แวะชมทุ่งฝรั้น  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท  โซนามาร์ค  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี / นอนบ้านเรือระกับ 4 ดาว 3 คืน / นอนกุลมาร์ค 1 คืน

ทัวร์อินเดีย KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค พักบ้านเรือ 3 คืน วิมานบนน้ำแห่งแคชเมียร์ (6E) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม4-9 / 15-2029,990
8-13 / 10-15 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-2330,990
11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 (วันปิยมหาราช)31,990
ตุลาคม
4-9 / 15-2029,990
8-13 / 10-15 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-2330,990
11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 (วันปิยมหาราช)31,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I5422251
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  ล่องเรือชมตลาดเช้า  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ทุ่งหญ้า Saffron  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : พักบ้านเรือ 1 คืน / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหม (6E) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-9 / 6-10 / 15-19 / 17-21 / 18-2227,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-1828,999
ตุลาคม
5-9 / 6-10 / 15-19 / 17-21 / 18-2227,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-1828,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I5422212
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  ล่องเรือชมตลาดเช้า  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  โซนามาร์ค  ทาจิวาส กราเซียร์  ศรีนาคา  ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : พักบนเรือ1 คืน

ทัวร์อินเดีย KASHMIR หากเปลี่ยนฉันเป็นเขา (6E) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม10-14 / 11-15 (วันแม่)27,999
17-21 / 24-2826,999
สิงหาคม
10-14 / 11-15 (วันแม่)27,999
17-21 / 24-2826,999
กันยายน7-11 / 8-12 / 14-18 / 21-2526,999
กันยายน
7-11 / 8-12 / 14-18 / 21-2526,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822244
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมุมไบ  ประตูสู่อินเดีย  โรงแรมสุดหรูในมุมไบ “Taj Mahal Palace”  สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี เมืองปูเน่  เมืองโมเรกาวน์  เทวสถานศรีมยุเรศวร  เมืองเทอูร์  เทวสถานศรีจินดามณี  เมืองปูเน่  เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์  เมืองโอซาร์  วัดศรีวิฆเนศวา  เมืองมหัต  เทวสถานศรีวรทาวินายัก  เมืองมุมไบ  วัดสิทธิวินายัก  วัดพระแม่ลักษมี **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**

ทัวร์อินเดีย MUMBAI ปุเน่ สักการะขอพรพระพิฆเนศ 6 องค์ + พระแม่ลักษมีทองคำ (SL) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม28-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)22,990
กรกฎาคม
28-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)22,990
สิงหาคม11-15 (วันแม่)23,990
24-28 / 25-2919,990
สิงหาคม
11-15 (วันแม่)23,990
24-28 / 25-2919,990
กันยายน7-11 / 8-12 / 21-25 / 22-2619,990
กันยายน
7-11 / 8-12 / 21-25 / 22-2619,990
ตุลาคม12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันปิยมหาราช)23,990
15-19 / 26-3022,990
ตุลาคม
12-16 / 13-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันปิยมหาราช)23,990
15-19 / 26-3022,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I0922252
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดสิทธิวินายัก  เมืองมหัต  เทวสถานศรีวรทาวินายัก  เทอูร์  เทวสถานศรีจินดามณี  โมเรกาวน์  เทวสถานศรีมยุเรศวร  สิทธิเทก  เทวสถานศรีสิธิวินายกะ  วัดศรีมหาคณปติ  รันยันกาวน์  โอซาร์  วัดศรีวิฆเนศวา  เลนยาตรี  วัดศรีคีรีจัตมา  วัดศรีมันต์ ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปติ  เมืองปาลี  เทวสถานศรีบัลลาเลศวา  มุมไบ  ประตูสู่อินเดีย  วัดพระแม่ลักษมี  **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์อินเดีย อัษฎวินายัก สักการะพระพิฆเนศครบ 10 พระองค์ (SL) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม11-16 (วันแม่)29,999
24-2926,999
สิงหาคม
11-16 (วันแม่)29,999
24-2926,999
กันยายน14-1927,999
7-12 (ช่วงเทศกาลคเณศจตุรถี) / 21-26 / 28-3 ต.ค.28,999
กันยายน
14-1927,999
7-12 (ช่วงเทศกาลคเณศจตุรถี) / 21-26 / 28-3 ต.ค.28,999
ตุลาคม5-1028,999
12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 (วันปิยมหาราช)30,999
ตุลาคม
5-1028,999
12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 (วันปิยมหาราช)30,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I0922209
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมุมไบ  วัดสิทธิวินายัก  เมืองมหัต  เทวสถานศรีวรทาวินายัก  เมืองปูเน่  เทอูร์  เทวสถานศรีจินดามณี  โมเรกาวน์  เทวสถานศรีมยุเรศวร  สิทธิเทก  เทวสถานศรีสิธิวินายกะ  รันยันกาวน์  วัดศรีมหาคณปติ  โอซาร์  วัดศรีวิฆเนศวา  เลนยาตรี  วัดศรีคีรีจัตมา  วัดฮินดู  องค์ดั๊กดูเศรษฐ์ ฮาลไว คณาปิติ  เมืองปาลี  เทวสถานศรีบัลลาเลศวา  มุมไบ  ประตูสู่อินเดีย  วัดพระแม่ลักษมี **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย อัษฎวินายัก ไหว้พระพิฆเนศ 8 องค์ (TG) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม24-29 (วันเฉลิม ร.10)34,999
กรกฎาคม
24-29 (วันเฉลิม ร.10)34,999
สิงหาคม30-4 ก.ย.33,999
สิงหาคม
30-4 ก.ย.33,999
กันยายน6-1133,999
กันยายน
6-1133,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I0922210
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองพุทธคยา  หมู่บ้านนางสุชาดา  แม่น้ำเนรัญชรา  เมืองราชคฤห์  มหาลัยนาลันทา  ที่คุมขังพรเจ้าพิมพิสาร  วัดเวฬุวันมหาวิหาร  ตโปธาราม  เขาคิชฌกูฏ  เมืองพาราณสี  สังเวชนียสถาน สารนาถ  ล่องเรือแม่น้ำคงคา  ชมพิธีคงคาอารตี (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา)  ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น  พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / ตามรอยพระพุทธบาท

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย พุทธคยา พาราณสี (WE) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน2-627,999
30-4 ธ.ค.25,999
พฤศจิกายน
2-627,999
30-4 ธ.ค.25,999
ธันวาคม7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)29,999
28-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)31,999
ธันวาคม
7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)29,999
28-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)31,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822143
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  สวนแอปเปิ้ล  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / พักบ้านเรือ 1 คืน

ทัวร์อินเดีย KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม (6E) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน14-1825,990
กันยายน
14-1825,990