fbpx
พบ 13 แพ็คเกจ

ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ Let’s Go India ตลอดปี 2565-2566 พร้อมนำเที่ยว เดินทางสู่เมืองแห่งศาสนา ประตู่สู่แคชเมียร์

รายการทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822318
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  แวะชมทุ่งฝรั้น  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   ทะเลสาบดาล  โซนามาร์ค  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนนิชาท และโมกุล / พัก 4 ดาวทุกคืน (บ้านเรือ3 คืน)

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ศรีนาคา พาฮาลแกรม กุลมาร์ค พักบ้านเรือ 3 คืน วิมานบนน้ำแห่งแคชเมียร์ (6E) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม15-2027,99025,990
21-26 / 22-27 (วันปิยมหาราช)28,99025,990
ตุลาคม
15-2027,99025,990
21-26 / 22-27 (วันปิยมหาราช)28,99025,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822317
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  สวนแอปเปิ้ล  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : พักบ้านเรือระดับ 4 ดาว ทั้ง 3 คืน

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ศรีนาคา พาฮาลแกรม กุลมาร์ค พักบ้านเรือ 3 คืน วิมานแห่งน้ำแห่งแคชมียร์ (6E) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน28-2 ต.ค. / 30-4 ต.ค.25,990
กันยายน
28-2 ต.ค. / 30-4 ต.ค.25,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I0922210
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองพุทธคยา  หมู่บ้านนางสุชาดา  แม่น้ำเนรัญชรา  เมืองราชคฤห์  มหาลัยนาลันทา  ที่คุมขังพรเจ้าพิมพิสาร  วัดเวฬุวันมหาวิหาร  ตโปธาราม  เขาคิชฌกูฏ  เมืองพาราณสี  สังเวชนียสถาน สารนาถ  ล่องเรือแม่น้ำคงคา  ชมพิธีคงคาอารตี (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา)  ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น  พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / ตามรอยพระพุทธบาท

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ อินเดีย พุทธคยา พาราณสี (WE) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน2-627,999
30-4 ธ.ค.25,999
พฤศจิกายน
2-627,999
30-4 ธ.ค.25,999
ธันวาคม7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)29,999
28-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)31,999
ธันวาคม
7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)29,999
28-1 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)31,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I5422251
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  ล่องเรือชมตลาดเช้า  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ทุ่งหญ้า Saffron  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : พักบ้านเรือ 1 คืน / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหม (6E) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม5-9 27,99922,999
15-19 / 17-21 / 18-2227,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-1828,999
ตุลาคม
5-9 27,99922,999
15-19 / 17-21 / 18-2227,999
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 14-1828,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822316
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมุมไบ  ประตูสู่อินเดีย  โรงแรมสุดหรูในมุมไบ “Taj Mahal Palace”  สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี เมืองปูเน่  เมืองโมเรกาวน์  เทวสถานศรีมยุเรศวร  เมืองเทอูร์  เทวสถานศรีจินดามณี  เมืองปูเน่  เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์  เมืองโอซาร์  วัดศรีวิฆเนศวา  เมืองมหัต  เทวสถานศรีวรทาวินายัก  เมืองมุมไบ  วัดสิทธิวินายัก  วัดพระแม่ลักษมี 

ทัวร์อินเดีย MUMBAI ปูเน่ สักการะขอพรพระพิฆเนศ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก 7 องค์ (SL) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันปิยมหาราช)20,990
ตุลาคม
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 / 20-24 / 21-25 / 22-26 (วันปิยมหาราช)20,990
ธันวาคม9-13 (วันรัฐธรรมนูญ)20,990
ธันวาคม
9-13 (วันรัฐธรรมนูญ)20,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822398
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองมุมไบ  ประตูสู่อินเดีย  โรงแรมสุดหรูในมุมไบ “Taj Mahal Palace”  สถานีรถไฟฉัตราปตีศิวาจี เมืองปูเน่  เมืองโมเรกาวน์  เทวสถานศรีมยุเรศวร  เมืองเทอูร์  เทวสถานศรีจินดามณี  เมืองปูเน่  เทวาลัยพระพิฆเนศวร ดั๊กดูเศรษฐ์  เมืองโอซาร์  วัดศรีวิฆเนศวา  เมืองมหัต  เทวสถานศรีวรทาวินายัก  เมืองมุมไบ  วัดสิทธิวินายัก  วัดพระแม่ลักษมี **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท** 

ทัวร์อินเดีย MUMBAI ปูเน่ สักการะขอพรพระพิฆเนศ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก EP.2 (SL) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน24-2818,990
พฤศจิกายน
24-2818,990
ธันวาคม1-5 (วันพ่อ)20,990
ธันวาคม
1-5 (วันพ่อ)20,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822397
ระยะเวลา : 6D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองชัยปุระ  ฮาวา มาฮาล  ซิตี้พาเลส  วัดพระพิฆเนศ โมติดุงกิ  อัลเบิร์ตฮอลล์  ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท  พระราชวังกลางน้ำ หรือ “Jal Mahal”  เมืองอัครา  ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  กุตับมีนาร์  ประตูเมืองอินเดีย  ตลาดพื้นเมืองจันปาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
กิน : อาหารไทย
พิเศษ : นั่งรถจี๊ปชมพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท / ที่พัก 4 ดาว

ทัวร์อินเดีย INDIA ชัยปุระ อัครา เดลี (SG) 6วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน16-2121,990
พฤศจิกายน
16-2121,990
ธันวาคม1-6 (วันพ่อ) / 8-13 (วันรัฐธรรมนูญ)23,990
29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)25,990
ธันวาคม
1-6 (วันพ่อ) / 8-13 (วันรัฐธรรมนูญ)23,990
29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 66 (วันขึ้นปีใหม่)25,990
มกราคม25-3022,990
มกราคม
25-3022,990
กุมภาพันธ์10-15 (วันวาเลนไทน์) / 24-1 มี.ค.22,990
กุมภาพันธ์
10-15 (วันวาเลนไทน์) / 24-1 มี.ค.22,990
มีนาคม2-7 (วันมาฆบูชา)23,990
17-22 / 24-29 / 29-3 เม.ย.22,990
มีนาคม
2-7 (วันมาฆบูชา)23,990
17-22 / 24-29 / 29-3 เม.ย.22,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822319
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  แวะชมทุ่งฝรั้น  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : พักบ้านเรือระดับ 4 ดาวทั้ง 3 คืน / ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนนิชาท สวนโมกุล

ทัวร์แคชเมียร์ KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม พักบ้านเรือ 3 คืน วิมานบนน้ำแห่งแคชเมียร์ (6E) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม7-1125,990
23-27 (วันปิยมหาราช)27,990
ตุลาคม
7-1125,990
23-27 (วันปิยมหาราช)27,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822143
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  สวนแอปเปิ้ล  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / พักบ้านเรือ 1 คืน

ทัวร์อินเดีย KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม (6E) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายนเต็มทุกกรุ๊ป25,990
กันยายน
เต็มทุกกรุ๊ป25,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822231
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  แวะชมทุ่งฝรั้น  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่แคชเมียร์ / พักบ้านเรือระดับ 4 ดาวทั้ง 3 คืน

ทัวร์อินเดีย KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม พักบ้านเรือ 3 คืน วิมานบนน้ำแห่งแคชเมียร์ (6E) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม(ปิดกรุ๊ป)27,990
ตุลาคม
(ปิดกรุ๊ป)27,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I5422212
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  ล่องเรือชมตลาดเช้า  เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  โซนามาร์ค  ทาจิวาส กราเซียร์  ศรีนาคา  ล่องเรือชิคาร่า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : พักบนเรือ1 คืน

ทัวร์อินเดีย KASHMIR หากเปลี่ยนฉันเป็นเขา (6E) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน(ปิดทุกกรุ๊ป)26,999
กันยายน
(ปิดทุกกรุ๊ป)26,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822230
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แคชเมียร์  สวนแอปเปิ้ล  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย   เทือกเขากุลมาร์ค  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค  ล่องเรือชมตลาดเช้า  ทะเลสาบดาล  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
พิเศษ : พักบ้านเรือระดับ 4 ดาวทั้ง 3 คืน

ทัวร์อินเดีย KASHMIR ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม EP.2 พักบ้านเรือ 3 คืน วิมานบนน้ำแห่งแคชเมียร์ (6E) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน(ปิดทุกกรุ๊ป)26,990
กันยายน
(ปิดทุกกรุ๊ป)26,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : I2822182
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มืองชัยปุระ  ฮาวา มาฮาล  ซิตี้พาเลส  ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ท  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท  เมืองอัครา  ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  กุตับมีนาร์  ประตูเมืองอินเดีย  ตลาดพื้นเมืองจันปาท **ยังไม่รวมวีซ่า 1,500 บาท**
กิน : อาหารไทย
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / พิเศษ!! นั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท / พิเศษ!! ชมพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัสความงดงามแสงแรกของยามเช้าที่ทัชมาฮาล **

ทัวร์อินเดีย INDIA ชัยปุระ อัคร เดลี (6E) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมเต็มกรุ๊ป21,990
ตุลาคม
เต็มกรุ๊ป21,990

** วันหยุด