fbpx
พบ 4 แพ็คเกจ

ทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ Let’s Go India พร้อมนำเที่ยว เดินทางสู่เมืองแห่งศาสนา ประตู่สู่แคชเมียร์

รายการทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : ID282001
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองชัยปุระ แชนด์เบารี  ฟเตหปุระสีกรี  เมืองอัครา ทัชมาฮาล  ชมพระอาทิตย์ขึ้น  อัครา ฟอร์ท  เมืองชัยปุระ  วัดพระพิฆเณศ ฮาวา มาฮาล  ซิตี้ พาเลซ  ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด  ถ่ายรูปคู่พระราชวังกลางน้ำ **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท** 
พิเศษ : ชมพระอาทิตย์ขึ้น สัมผัสความงดงามแสงแรกของยามเช้าที่ทัชมาฮาล / นั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง City Palace

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา ทัชมาฮาล ราคาถูก 5วัน 3คืน บิน Air Asia

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม08-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-2816,999
มีนาคม
08-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-2816,999
เมษายน05-09 / 26-3017,999
07-1115,999
12-1619,999
เมษายน
05-09 / 26-3017,999
07-1115,999
12-1619,999
พฤษภาคม03-0717,999
พฤษภาคม
03-0717,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : ID282004
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองชัยปุระ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด (พิเศษ!! นำทุกท่านนั่งรถจิ๊บ เพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง)  พระราชวังกลางน้ำ  ซิตี้ พาเลซ  ฮาวา มาฮาล  วัดพระพิฆเนศ แซนด์เบารี เมืองอัครา  อัครา ฟอร์ท ทัชมาฮาล  เมืองเดลี  กุตับมีนาร์  ประตูเมืองอินเดีย (ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท)
ช้อป : ตลาดพื้นเมืองจันปาท
กิน : อาหารไทย 1 มื้อ
พิเศษ : ที่พัก 4 ดาว / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี การบินไทย พัก 4 ดาว

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์14-18 / 20-24 / 21-25 / 27-02 มี.ค. / 28-03 มี.ค.21,999
กุมภาพันธ์
14-18 / 20-24 / 21-25 / 27-02 มี.ค. / 28-03 มี.ค.21,999
มีนาคม12-16 / 13-1719,999
19-23 / 20-24 / 26-30 / 27-3122,999
มีนาคม
12-16 / 13-1719,999
19-23 / 20-24 / 26-30 / 27-3122,999
เมษายน02-06 / 23-27 / 24-2822,999
03-07 / 09-13 / 13-17 / 30-04 พ.ค.23,999
10-14 / 11-15 / 12-1625,999
เมษายน
02-06 / 23-27 / 24-2822,999
03-07 / 09-13 / 13-17 / 30-04 พ.ค.23,999
10-14 / 11-15 / 12-1625,999
พฤษภาคม01-0523,999
08-1221,999
15-1919,999
พฤษภาคม
01-0523,999
08-1221,999
15-1919,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : ID282003
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : กุลมาร์ค กุลมาร์ค กอนโดล่า  เทือกเขากุลมาร์ค  สวนโมกุล  สวนจัสม่า ชาฮี  สวนชาลิมาร์  ศูนย์ทอผ้า พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท เมืองเดลี  เมืองอัครา ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  ประตูเมืองอินเดีย **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
ช้อป : ตลาดพื้นเมืองจันปาท
กิน : อาหารไทย
พิเศษ : ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล / พักบ้านเรือ 3 คืน / บินภายใน 2 ครั้ง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี การบินไทย 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม12-17 / 13-18 / 19-24 / 20-25 / 26-31 / 27-01 เม.ย.29,999
มีนาคม
12-17 / 13-18 / 19-24 / 20-25 / 26-31 / 27-01 เม.ย.29,999
พฤษภาคม01-0631,999
07-12 / 14-1929,999
21-26 / 28-02 มิ.ย.28,999
พฤษภาคม
01-0631,999
07-12 / 14-1929,999
21-26 / 28-02 มิ.ย.28,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : ID282002
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : รัฐแคชเมียร์ กุลมาร์ค กุลมาร์ค กอนโดล่า  เทือกเขากุลมาร์ค  สวนโมกุล (เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี)  ทะเลสาบดาล พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท เมืองเดลี  เมืองอัครา ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  ประตูเมืองอินเดีย **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท**
ช้อป : ตลาดพื้นเมืองจันปาท 
พิเศษ : สวนโมกุล (เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี) / พักบ้านเรือ 3 คืน / ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทัชมาฮาล / บินภายใน 2 ครั้ง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ อัครา เดลี เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี ช่วงวันหยุดจักรีและสงกรานต์

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน02-0730,999
09-14 / 13-1832,999
11-16 / 12-1735,999
24-2929,999
เมษายน
02-0730,999
09-14 / 13-1832,999
11-16 / 12-1735,999
24-2929,999

** วันหยุด