Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เที่ยวคุนหมิง ทัวร์แชงกรีล่า

!! ลูกค้าที่เคยเดินทางไป ประเทศดังต่อไปนี้ 
1. อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.อิหร่าน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.อียิปต์ 11.ซาอุดิอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอร์แดน 15.อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน์ 23.เยเมน 24.โอมาน 25.โซมาเรีย

ตั้งแต่วันที่ 01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น !! (แจ้งตอนจองเลยจ้า)

รายการทัวร์คุนหมิง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ChinaChina Eastern AirlinesCH151785 ทัวร์จีน ฉู่สง ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ จงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซี
เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน จงเตี้ยน ลี่เจียง ร้านใบชา เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก สาหร่ายเกลียวทอง ลี่เจียง ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านหยก วัดหยวนทง ร้านไข่มุก อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน, สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง / ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA EASTER AIRLINES
วันเดินทาง: 28 ธันวาคม-2 มกราคม 61 ราคา: 28,799.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

CHINAChina Eastern AirlinesCH151796 ทัวร์จีน คุนหมิง เมืองฉู่สง ต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย หมู่บ้านซีโจว ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง โชว์ลี่สุ่ยจินซา ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) อุทยานน้ำหยก ฉู่ส่ง คุนหมิง ร้านหยก วัดหยวนทง ร้านไข่มุก อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ... สุกี้แซลมอล อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด / ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
วันเดินทาง: 28 ธันวาคม-1 มกราคม 61 ราคา: 23,900.-                         
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaThai AirwaysCH281765 ทัวร์จีน ต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  ช่องเขาเสือกระโจน  วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)  เมืองเก่าจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)  ลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า)  IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว)  อุทยานน้ำหยก ฉู่ฉง  คุนหมิง  ร้านบัวหิมะ  เมืองโบราณกวนตู้  ร้านหยก ร้านชา วัดหยวนทง  ร้านผ้าไหม พร้อมชิมอาหารมื้อพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน  สุกี้เห็ดไก่ และอาหารกวางตุ้ง / พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 17-22, 18-23 มกราคม / 31 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 24,777.-

วันเดินทาง: 1-6, 22-27 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 25,777.-
วันเดินทาง:
28 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 61 ราคา: 26,777.-

วันเดินทาง: 1-6 มีนาคม 61 ราคา: 26,777.-
วันเดินทาง:
14-19, 21-26, 22-27 มีนาคม 61 ราคา: 25,777.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaChina Eastern AirlinesCH281804 ทัวร์จีน นครคุนหมิง  เมืองฉู่ฉง เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง   ช่องเขาเสือกระโจน  เจดีย์จ้วงจิง  เมืองเก่าจงเตี้ยน เต๋อชิง  ภูเขาหิมะเหม่ยลี่  ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ภูเขาหิมะเหม่ยลี่สะท้อนแสงทอง  วัดเฟยไหล  ลี่เจียง  เมืองเก่าลี่เจียง สระน้ำมังกรดำ  คุนหมิง  ร้านบัวหิมะ  ร้านหยก ร้านใบชา  คุนหมิง พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้ปลาแซลมอล / สุกี้เห็ดไก่ดำ / ที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
วันเดินทาง:
25-30 มกราคม 61 ราคา: 22,777.-
วันเดินทาง:
1-6 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 22,777.-
วันเดินทาง:
1-6 มีนาคม / 28 มีนาคม-2 เมษายน 61 ราคา: 23,777.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน