Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เที่ยวคุนหมิง ทัวร์แชงกรีล่า

!! ลูกค้าที่เคยเดินทางไป ประเทศดังต่อไปนี้ Isael / Afghanistan / Pakistan / Uzbekistan / Tajikistan / Turmenistan / Iran / Iraq / Turkey / Egypt / Saudi Arabia / Syria / Lebanon / Jordan / India / Sri Lanka / El and Leah / Libya / Sultan / Nigeria
ตั้งแต่วันที่ 01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น !! (แจ้งตอนจองเลยจ้า)

รายการทัวร์คุนหมิง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ChinaChina Eastern AirlinesCH151761 ทัวร์จีน คุนหมิง อำเภอป่าหิน เจ่อเฮย อุทยานผู่เจ่อเฮย ล่องเรือชมทะเลสาบ ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ถ้ำคบเพลิง สระบัว ผู่เจ่อเฮย ป่าหินดำ ร้านผ้าไหม คุนหมิง ร้านหยก ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) วัดหยวนทง ร้านใบชา คุนหมิง ที่พักระดับ 4 ดาว ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด อาหารกวางตุ้ง **ยังไม่รวมค่าวีซ่่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
วันเดินทาง: 28-31 สิงหาคม 60 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง: 3-6, 16-19 กันยายน 60 ราคา: 11,999.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaChina Eastern AirlinesCH151760 ทัวร์จีน คุนหมิง ร้านหยก คุนหมิง อุทยานป่าหิน (รวมรถราง) ถ้ำจิ่วเซียง เขาซีซาน ประตูมังกร (รวมรถราง) ร้านผ้าไหม ตำหนักทองจินเตี้ยน ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน วัดหยวนทง ที่พักระดับ 4 ดาว ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง

สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
วันเดินทาง: 20-23 ตุลาคม 60 ราคา: 21,799.- 
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaThai AirwaysCH281765 ทัวร์จีน ต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  ช่องเขาเสือกระโจน  วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)  เมืองเก่าจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)  ลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า)  IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว)  อุทยานน้ำหยก ฉู่ฉง  คุนหมิง  ร้านบัวหิมะ  เมืองโบราณกวนตู้  ร้านหยก ร้านชา วัดหยวนทง  ร้านผ้าไหม พร้อมชิมอาหารมื้อพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน  สุกี้เห็ดไก่ และอาหารกวางตุ้ง / พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
17-22 ตุลาคม 60 ราคา: 25,777.-

วันเดินทาง:
22-27 พฤศจิกายน 60 ราคา: 23,777.-

วันเดินทาง:
1-6, 7-12 ธันวาคม 60 ราคา: 25,777.-
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-2 มกราคม 61 ราคา: 28,777.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaChina Eastern AirlinesCH151766 ทัวร์จีน คุนหมิง เมืองฉู่สง ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ จงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซี เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้า) จงเตี้ยน ลี่เจียง ร้านใบชา เมืองโบราณลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)  IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว)  อุทยานน้ำหยก สาหร่ายเกลียวทอง  ลี่เจียง ต้าหลี่ คุนหมิง ร้านหยก วัดหยวนทง ร้านไข่มุก อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน, สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง / ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA EASTER AIRLINES
วันเดินทาง: 12-17, 19-24 กันยายน 60 ราคา: 22,799.-

วันเดินทาง:
18-23, 19-24 ตุลาคม 60 ราคา: 26,799.-
วันเดินทาง:
24-29 ตุลาคม 60 ราคา: 23,799.-

วันเดินทาง:
6-11 พฤศจิกายน / 26 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 60 ราคา: 23,799.-

วันเดินทาง:
5-10 ธันวาคม 60 ราคา: 26,799.-
วันเดินทาง: 
19-24 ธันวาคม 60 ราคา: 23,799.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน