Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์อินเดีย พร้อมนำเที่ยว เดินทางสู่เมืองแห่งศาสนา ประตู่สู่ ทัวร์แคชเมียร์ Let's Go India Tour

รายการทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

IndiaThai AirwaysID281904 ทัวร์อินเดีย ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี  เมืองเดลี  เมืองชัยปุระ ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด (พิเศษ!! นำทุกท่านนั่งรถจิ๊บเพื่อขึ้นไปยังส่วนของพระราชวัง)  พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด  ซิตี้ พาเลซ  ฮาวา มาฮาล เมืองอัครา  อัครา ฟอร์ท ทัชมาฮาล  เมืองเดลี  กุตับมีนาร์  ประตูเมืองอินเดีย  ตลาดพื้นเมืองจันปาท  ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี พิเศษ..เมนูอาหารไทย + ที่พักระดับ 4 ดาว + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,000 บาท**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 13-17 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
20-24 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง: 4-8, 25-29 ตุลาคม 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
11-15, 20-24 ตุลาคม 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
18-22 ตุลาคม 62 ราคา: 22,999.-

วันเดินทาง: 8-12, 15-19, 22-26 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 62 ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 6-10, 7-11 ธันวาคม 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
13-17 ธันวาคม 62 ราคา: 22,999.-
 

IndiaThai AirwaysID281905 ทัวร์อินเดีย ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี บินภายในประเทศสู่ รัฐแคชเมียร์ เมืองศรีนาคา กุลมาร์ค  กุลมาร์ค กอนโดล่า  เทือกเขากุลมาร์ค  สวนโมกุล  สวนชาลิมาร์  สวนนิชาท  ทะเลสาบดาล สวนแอปเปิ้ล  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ บินภายในประเทศสู่ เมืองเดลี  เมืองอัครา ทัชมาฮาล  อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  ประตูเมืองอินเดีย  ตลาดพื้นเมืองจันปาท พิเศษ...พักบ้านเรือ 3 คืน / นั่งกระเช้ากุลมาร์คกอนโดล่า + ล่องเรือชิคารา + อาหารไทย 1 มื้อ + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,000 บาท**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 29 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 28,999.-
 

IndiaThai AirwaysID281906 ทัวร์อินเดีย ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี  สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์  ทะเลสาบดาล (ล่องเรือชิคารา) กุลมาร์ค  กุลมาร์ค กอนโดล่า  เทือกเขากุลมาร์ค  สวนโมกุล  สวนจัสม่า ชาฮี  สวนชาลิมาร์  ศูนย์ทอผ้า ทุ่งดอกแซฟรอน  สวนแอปเปิ้ล  พาฮาลแกม  ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย สนามบินศรีนาคา รัฐแคชเมียร์  ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี  เมืองเดลี  เมืองอัครา ทัชมาฮาล อัครา ฟอร์ท  เมืองเดลี  ประตูเมืองอินเดีย  ตลาดพื้นเมืองจันปาท  ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี พิเศษ...เมนูอาหารไทย + ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น + พักบ้านเรือ 3 คืน + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% **ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,000 บาท**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
6-11 กันยายน 62 ราคา: 26,999.- (ปรับลดจาก 27,999.-)
วันเดินทาง: 13-18, 20-25 กันยายน / 27 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 27,999.- (ปรับลดจาก 29,999.-)

วันเดินทาง: 25-30 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
17-22 ตุลาคม 62 ราคา: 30,999.-
วันเดินทาง:
10-15, 18-23, 19-24 ตุลาคม 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
11-16 ตุลาคม 62 ราคา: 32,999.-

วันเดินทาง: 7-12, 14-19, 21-26 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 62 ราคา: 29,999.-