Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

RussiaThai AirwaysR021738 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ ถ่ายรูปกับความสวยงามของอาคารหลักของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ เมืองเมอร์มังส์ เมืองโลโวซีโร่ หมู่บ้านซามิ Sami Village หมู่บ้านชาวพื้นเมืองแห่งเขตทุนดร้า เมืองเมอร์มังส์ เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน Lenin Ice Breaker อนุสรณ์สถานอัลโยชา กรุงมอสโคว์ ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน ชม โบสถ์อัสสัมชัญ  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ จัตุรัสแดง วิหารเซ็นต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์ ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ Ismaylovsky Market  **สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%** และตามล่าหาแสงเหนือที่เมอร์มังส์

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 
ธันวาคม 60 (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 60,500.-
Download โปรแกรมทัวร์รัสเซีย