Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก Singapore Tour เที่ยวคุ้ม อาหารอร่อย มีหลากหลายโปรแกรมทัวร์ เที่ยวสิงคโปร์ Let's Go Singapore แบบ 4 วัน 3 คืน และ 3 วัน 2 คืน มี option เข้า UNIVERSAL STUDIO 

รายการทัวร์สิงคโปร์ และวันเดินทางที่เปิดรับได้ ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

SingaporejetstarSG281706 สิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง วัดเจ้าแม่กวนอิม การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) มารีน่าเบย์แซน ชมโชว์ Wonder Full Light อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการ และ ไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว ตลอดทั้งวัน) Merlion Park วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) **Flight ไปเช้ากลับค่ำ & นอนหรู 4 ดาวย่านออร์ชาร์ด**

สายการบิน JET STAR
วันเดินทาง: 2-4 มิถุนายน 60 ราคา: 10,900.- (ปรับลดจาก 12,900.-) 
วันเดินทาง: 9-11, 16-18, 23-25 มิถุนายน 60
ราคา: 12,900.-

วันเดินทาง: 7-9, 8-10 กรกฎาคม 60 ราคา: 13,900.-
วันเดินทาง: 21-23, 28-30 กรกฎาคม 60 ราคา: 11,900.-

วันเดินทาง: 11-13 สิงหาคม 60 ราคา: 16,900.-
วันเดินทาง: 18-20, 25-27 สิงหาคม 60 ราคา: 11,900.-

วันเดินทาง: 8-10, 22-24 กันยายน 60 ราคา: 11,900.-
วันเดินทาง: 29 กันยายน-1 ตุลาคม 60 ราคา: 12,900.-

วันเดินทาง: 6-8, 13-15, 27-29 ตุลาคม 60 ราคา: 13,900.-
วันเดินทาง: 20-22 ตุลาคม 60 ราคา: 14,900.-
วันเดินทาง: 21-23 ตุลาคม 60 ราคา: 15,900.-

Download โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

SingaporesqSG281705 สิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง MERLION PARK การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) มารีน่าเบย์แซน ชมโชว์ Wonder Full Light เกาะ SENTOSA UNIVERSAL STUDIO (รวมบัตรค่าเข้าแล้ว) วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)
** เดินทางตั้งแต่ เมษายน - มิถุนายน 2560 จะไม่รวมตั๋ว S.E.A AQUARIUM **

สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
วันเดินทาง: 16-18 มิถุนายน 60 ราคา: 14,555.- (ปรับลดจาก 15,555.-) 
วันเดินทาง: 23-25 มิถุนายน / 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 60
 ราคา: 15,555.-

Download โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

SingaporeSingapore AirlinesSG281704 ทัวร์สิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Merlion Park การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) มารีน่าเบย์แซน ชมโชว์ Wonder Full Light อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถให้บริการและไม่มีหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดทั้งวัน) วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านบูกิส ใกล้รถไฟใต้ดินเดินทางสะดวก

สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
วันเดินทาง: 3-5 มิถุนายน 60 ราคา: 9,900.- (ปรับลดจาก 12,900.-)  
วันเดินทาง: 10-12, 17-19, 24-26 มิถุนายน 60
ราคา: 12,900.-

วันเดินทาง: 8-10, 28-30 กรกฎาคม 60 ราคา: 14,900.-

วันเดินทาง: 12-14 สิงหาคม 60 ราคา: 15,900.-
วันเดินทาง: 25-27 สิงหาคม 60 ราคา: 12,900.-

วันเดินทาง: 29 กันยายน-1 ตุลาคม 60 ราคา: 13,900.-

วันเดินทาง: 7-9, 14-16, 28-30 ตุลาคม 60 ราคา: 13,900.-
Download โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

SingaporesqSG281707 สิงคโปร์ กรุงเทพฯ สิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง MERLION PARK การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) มารีน่าเบย์แซน ชมโชว์ Wonder Full Light  เกาะ SENTOSA UNIVERSAL STUDIO (รวมบัตรค่าเข้าแล้ว) (บริการโดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ) วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด กรุงเทพฯ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)

สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
วันเดินทาง: 7-9 กรกฎาคม 60 ราคา: 16,900.-
วันเดินทาง: 21-23 กรกฎาคม 60 ราคา: 15,900.-

วันเดินทาง: 4-6, 18-20 สิงหาคม 60 ราคา: 15,900.-
วันเดินทาง: 11-13 สิงหาคม 60 ราคา: 18,900.-

วันเดินทาง: 1-3, 22-24 กันยายน 60 ราคา: 15,900.-

วันเดินทาง: 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ตุลาคม 60 ราคา: 16,900.-
วันเดินทาง: 21-23 ตุลาคม 60 ราคา: 18,900.-
Download โปรแกรมทัวร์สิงคโปร์