Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก Taiwan Tour ตลอดปี 2560 พบกับโปรโมชั่น ราคาถูกที่สุด เที่ยวครบ ไกด์มืออาชีพ นำเที่ยวประทับใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน Let's Go Taiwan เที่ยวไต้หวัน สนุก ช้อปจุใจ

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ไต้หวัน ด้านล่างนี้

TaiwanThai AirwaysTW281747 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101(ชั้น86)  ร้าน Cosmetic  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตลาดซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  Mitsui Outlet Park พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง เมนูซีฟู้ด
สุดคุ้ม..ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 5 ดาว
สะสมไมล์การบินไทยได้ 50 %

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 17-20 ธันวาคม 60  ราคา: 22,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEva AirTW281806 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไถจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  COSMETIC SHOP  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา  / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / เที่ยวครบ 3 อุทยาน (ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 25-29 มกราคม 61 ราคา: 21,777.-

วันเดินทาง: 17-21 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 23,777.-

วันเดินทาง: 13-17 มีนาคม 61 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง:
28 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 21,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanThai AirwaysTW281805 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน   ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไถจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101(ชั้น 86 + ทานอาหารกลางวัน)  COSMETIC SHOP  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ย่านซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  MITSUI OUTLET PARK  พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / สะสมไมล์ได้ 50% (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
4-7, 6-9, 12-15, 13-16, 18-21, 20-23, 25-28, 27-30 มกราคม 61 ราคา: 22,900.-

วันเดินทาง:
 2-5, 3-6, 4-7 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง: 
22-25, 23-26, 24-27 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 23,900.-

วันเดินทาง: 3-6, 22-25 มีนาคม / 29 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 23,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanThai AirwaysTW281804 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไถจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)  COSMETIC SHOP ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (รวมมื้ออาหารกลางวันชั้น 86)  อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค  ย่านซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  Mitsui Outlet Park พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน (บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด/ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ระดับ 5 ดาว / สะสมไมล์ได้ 50% (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
3-7, 6-10, 10-14, 13-17, 17-21, 20-24, 24-28, 27-31 มกราคม 61 ราคา: 25,777.-

วันเดินทาง: 
4-8, 8-12 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 25,777.-
วันเดินทาง: 
25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม / 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 61 ราคา: 26,777.-

วันเดินทาง: 8-12, 10-14, 11-15, 17-21, 24-28 มีนาคม 61 ราคา: 25,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanNok ScootTW281803 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไทจง ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!! เมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
1-5, 8-12, 21-25, 22-26 กุมภาพันธ์ / 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม / 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม / 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 61 ราคา: 17,777.-
วันเดินทาง:
5-9 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 15,777.-
วันเดินทาง:
24-28 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 16,777.-

วันเดินทาง: 3-7, 6-10, 10-14, 13-17, 17-21, 20-24 มีนาคม 61 ราคา: 16,777.-
วันเดินทาง: 7-11, 8-12, 14-18, 15-19, 21-25 มีนาคม 61 ราคา: 17,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanNok ScootTW281802 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  ไถจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)  COSMETIC SHOP เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)  พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว  (ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
1-6, 8-13, 22-27 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 19,777.-
วันเดินทาง:
5-10, 19-24 กุมภาพันธ์ / 26 กุมภาพันธ์-3มีนาคม 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง:
7-12 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง:
28 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 61 ราคา: 21,777.-

วันเดินทาง: 1-6 มีนาคม 61 ราคา: 21,777.-
วันเดินทาง:
5-10, 12-17, 19-24 มีนาคม 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง:
7-12 มีนาคม 61 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง:
8-13, 14-19, 15-20 มีนาคม 61 ราคา: 19,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW281801 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  ร้าน Cosmetic  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง ซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
2-7 มกราคม 61 ราคา: 19,888.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwannokscootTW281767 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไทจง Cosmetic Shop ตลาดฟ่งเจี๋ย ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้านนาฬิกา ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตลาดซีเหมินติง **ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไป-กลับ** (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ ที่ไต้หวัน) เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เมนูเสี่ยวหลงเปา  เมนูซีฟู้ด

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
 21-25 ธันวาคม 60 ราคา: 16,777.-
วันเดินทาง:
13-17 ธันวาคม 60 ราคา: 15,777.-
วันเดินทาง: 31 ธันวาคม-4 มกราคม 61 ราคา: 20,777.-

วันเดินทาง: 9-13, 16-20, 23-27 มกราคม 61 ราคา: 14,777.-
วันเดินทาง: 
10-14, 11-15, 17-21, 18-22, 24-28, 25-29 มกราคม / 31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 16,777.-
วันเดินทาง: 
13-17, 20-24, 27-31 มกราคม 61 ราคา: 15,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEvaAirTW281752 สนามบินเถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด เป่ยโถว ร้าน Cosmetic ตลาดซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู/เสี่ยวหลงเปา/เมนูพระกระโดดกำแพง

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 7-11 ธันวาคม 60 ราคา: 25,777.-
วันเดินทาง:
13-17, 17-21 ธันวาคม 60 ราคา: 22,777.- 
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanNok ScootTW281759 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ร้านใบชา  ไทจง ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  COSMETIC SHOP  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) สุดคุ้ม!!..พักหรู 5 ดาว(1 คืน) แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก และเมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู๊ด

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 21-26 ธันวาคม 60 ราคา: 22,777.-
วันเดินทาง:
14-19 ธันวาคม 60 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง:
20-25 ธันวาคม 60 ราคา: 21,777.-

วันเดินทาง: 10-15, 17-22, 24-29 มกราคม / 31 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง: 
8-13, 22-27 มกราคม / 29 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง:
 11-16, 18-23, 25-30 มกราคม 61 ราคา: 19,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TAIWANNok ScootTW281758  ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เมืองไทจง  ตลาดฟ่งเจี๋ย ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านชา  พิพิธภัณฑ์กู้กง   ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้าน Cosmetic  ตึกไทเป 101  (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ตลาดซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) 
พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน) พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา  เมนูซีฟู้ด
สุดคุ้ม!!..เต็มอิ่มไปกับ 3 ตลาดสุดฮิต

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 6-10 ธันวาคม 60 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง:
20-24 ธันวาคม 60 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง: 
30 ธันวาคม-3 มกราคม 61 ราคา: 23,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanNok ScootTW281760 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง  เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติ TAROKO  ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตลาดซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู้ด
พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน) พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
**เที่ยวครบ 3 อุทยาน**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 1-7, 8-14 ธันวาคม 60 ราคา: 24,777.- (ปรับลดจาก 25,777.-)
วันเดินทาง: 30 ธันวาคม-5 มกราคม 61 ราคา: 27,777.-

วันเดินทาง: 12-18, 19-25 มกราคม / 26 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 21,777.-

วันเดินทาง: 2-8, 3-9 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 22,777.-
วันเดินทาง: 
10-16 กุมภาพันธ์ / 23 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม / 24 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 61 ราคา: 24,777.-

วันเดินทาง: 2-8 มีนาคม 61 ราคา: 23,777.-
วันเดินทาง: 
3-9, 9-15, 10-16, 17-22 มีนาคม 61 ราคา: 22,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261755 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เมืองยีหลาน แช่น้ำแร่เจียวซี นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป หนิงเซียไนท์มาเก็ต ศูนย์ Germanium ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านเครื่องสำอาง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก ที่พักระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง ปลาประธานาธิบดี อาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน สเต็กจานร้อนพร้อมสลัดบาร์ **เที่ยวครบ 3 อุทยาน**

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทา: 1-5 ธันวาคม 60 ราคา: 26,999.- (ปรับลดจาก 27,555.-)
วันเดินทา: 
6-10, 13-17, 20-24 ธันวาคม 60 ราคา: 25,999.- (ปรับลดจาก 26,555.-)

วันเดินทาง:
17-21, 24-28 มกราคม/ 31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 25,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEvaAirTW261711 สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต แช่น้ำแร่5ดาว ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น DUTY FREE TAIPEI FISH MARKET MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ แช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า/ อาหารจีนซีฟู้ด / พระกระโดดกำแพง/ เสี่ยวหลงเปา /สุกี้ชาบู ชาบู / อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง / สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / เมนูปลาประธานาธิบดี แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พัก 4 ดาว 2 คืน และ 5 ดาว 1 คืน

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 60 ราคา: 22,555.-
วันเดินทาง: 11-15 ธันวาคม 60 ราคา: 21,555.- (ปรับลดจาก 22,555.-)
วันเดินทาง: 3-7 มกราคม 61 ราคา: 23,555.-
วันเดินทาง: 
23-27 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 22,555.-
วันเดินทาง: 
12-16, 16-20, 26-30 มีนาคม 61 ราคา: 22,555.-

Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanThai AirwaysTW281748 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ร้าน Cosmetic  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตลาดซีเหมินติง ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  Mitsui Outlet Park พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง เมนูซีฟู้ด
**สุดคุ้ม..เที่ยวครบ 3 อุทยาน**
พิเศษ!! ทานอาหารมื้อพิเศษบนตึกไทเป 101 ชั้น 86
แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 5 ดาว
สะสมไมล์การบินไทยได้ 50 %

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 20-24 ธันวาคม 60 ราคา: 26,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261756 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านขนมพาสับปะรด ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) อี๋หลาน แช่น้ำแร่ นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป  หนิงเซียไนท์มาร์เก็ต GERMANIUM POWER CENTER หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้ อุทยานอาลีซาน นั่งรถโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง ไถจง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ดิวตี้ฟรี อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..พระกระโดดกำแพง ปลาประธานาธิบดี + Free wifi on bus **เที่ยวครบ 3 อุทยาน**

สายการบิน CHINA AIRLNES
วันเดินทาง:
18-22 พฤศจิกายน 60 ราคา: 26,333.-

วันเดินทาง:
1-5, 25-29 ธันวาคม 60 ราคา: 27,333.-
วันเดินทาง:
7-11, 20-24, 21-25 ธันวาคม 60 ราคา: 26,333.-

วันเดินทาง: 25-29 ธันวาคม 60 ราคา: 27,333.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanThai AirwaysTW261732 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ชิมชาอู่หลง อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว ชิมพายสับปะรด ศูนย์ Germanium พิพิธภัณฑ์กู้กง DUTY FREE ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พัก 5 ดาว 1 คืน / 4 ดาว 2 คืน + เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา/สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / อาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง

สายการบิน THAI AIRWAYS 
วันเดินทาง: 2-5 ธันวาคม 60 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
7-10, 9-12, 21-24 ธันวาคม 60 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
16-19 ธันวาคม 60 ราคา: 22,999.-

วันเดินทาง:
18-21, 25-28 มกราคม 61 ราคา: 22,999.-

วันเดินทาง:
1-4, 8-11, 22-25 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 22,999.-

วันเดินทาง:
22-25 มีนาคม/ 29 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง:
6-9, 26-29 เมษายน 61 ราคา: 23,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEva AirTW261753 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านพายสับปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต เมืองไถจง เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ หมู่บ้านเก้าชนเผ่า กระเช้าพาโนรามาชมวิว ศูนย์ Germanium ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) พิพิธภัณฑ์กู้กง ตลาดซีเหมินติง เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา / ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ชาบู ชาบู / พระกระโดดกำแพง พิเศษ..แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 1-4 ธันวาคม 60 ราคา: 22,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261728 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ไถจง วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต อาบน้ำแร่ 5 ดาวแบบส่วนตัวในห้องพัก เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ germanium อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซีเหมินติง DUTYFREE GLORIA OUTLET (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พัก 4 ดาว 3 คืน และพัก 5 ดาว 1 คืน + เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี และเสี่ยวหลงเปา

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 9-13, 16-20, 23-27 ธันวาคม 60 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
6-10, 13-17, 20-24 มกราคม 61 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
3-7, 24-28 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
3-7, 10-14, 17-21 มีนาคม 61 ราคา: 21,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต่หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261731 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน GLORIA OUTLET ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ชิมชาอู่หลง ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ GERMANIUM POWER CENTER ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) DUTY FREE วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...เมนูพระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา สุกี้ชาบู ปลาประธานาธิบดี + อาบน้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 9-13 ธันวาคม 60 ราคา: 20,888.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261763 ทัวร์ไต้หวัน กรุงเทพฯ สนามบินเถาหยวน ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง DUTY FREE ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร่วมนับถอยหลัง COUNT DOWN 2018 ไถจง หนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ร้านสร้อย ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) วัดหลงซาน ซีเหมินติง แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบูหมาล่า+ เบียร์ดื่มไม่อั้น และ ไอศกรีม Haggendazs
ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง+ปูอลาสก้า,เสี่ยวหลงเปา
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด + Free wifi on bus 

สายการบิน CHINA AIRLNES
วันเดินทาง:
31 ธันวาคม 60-4 มกราคม 61 ราคา: 36,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261762 ทัวร์ไต้หวัน กรุงเทพฯ สนามบินเถาหยวน ไทเป ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร่วมนับถอยหลัง COUNT DOWN 2018 ไถจง หนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ร้านสร้อย DUTY FREE อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว ตึกไทเป 101 ( รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบูหมาล่า+ เบียร์ดื่มไม่อั้น และ ไอศกรีม Haggendazs
ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,อาหารจีน+ปูอลาสก้า
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด
 + Free wifi on bus 

สายการบิน CHINA AIRLNES
วันเดินทาง:
31 ธันวาคม 60-3 มกราคม 61 ราคา: 32,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261733 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน  Gloria Outlet เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ ชิมชาอู่หลง เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซีเหมินติง DUTY FREE อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (ไม่ร่วมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 9-13 ธันวาคม 60 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง: 
6-10, 13-17, 20-24 มกราคม 61 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
 3-7, 24-28 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
 3-7, 10-14, 17-21 มีนาคม 61 ราคา: 19,999.-

Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

Taiwanchina_airlinesTW261719 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต GERMANIUM POWER CENTER ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้งซีเหมินติง DUTY FREE อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น MITSUI OUTLEL สนามบินเถาหยวน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) 
อาหารพิเศษ..สเต๊ก+สลัดบาร์,เสี่ยวหลงเปา และ อาหารจีนซีฟู๊ด

ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด 
Free wifi on bus

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 1-4, 6-9, 12-15, 16-19, 21-24 ธันวาคม 60 ราคา: 25,899.-
วันเดินทาง:
2-5, 4-7, 10-13, 24-27, 26-29 ธันวาคม 60 ราคา: 26,899.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEva AirTW261754 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ชิมชาอู่หลง อาบน้ำแร่ ออนเซ็น ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชมวิว ชั้น 89) พิพิธภัณฑ์กู้กง วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานเย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น GLORIA OUTLETS 
เมนูพิเศษ ..ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟต์นานาชาติ เสี่ยวหลงเปา ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน เสริฟพร้อมขาปูยักษ์ เบียร์ดื่มไม่อั้น กุ้งมังกรและอาหารทะเล รสเลิศ ปูอลาสก้า
ที่พักระดับ 5 ดาวในไทเปย่านช้อปปิ้ง และแช่น้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก + Free wifi on bus

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 22-25 ธันวาคม 60 ราคา: 33,333.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwannokscootTW281764 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไทจง ตลาดฟ่งเจี๋ย ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านชา วัดหลงซาน ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้าน Cosmetic ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตลาดซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) **ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไป-กลับ** (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ ที่ไต้หวัน) เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เมนูเสี่ยวหลงเปา  เมนูซีฟู้ด

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 9-13 พฤศจิกายน 60 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 14,777.- (ปรับลดจาก 15,777.-)
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW281765 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ร้านชาอู่หลง  อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาวแบบส่วนตัวในห้องพัก ไทจง ร้านสร้อยสุขภาพ  โรงงานพายสับปะรด  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ร้าน Cosmetic  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว กระเช้าเหมาคง Mitsui Outlet  (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..ทานไม่อั้น !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนู ซีฟู๊ด และที่พักระดับ 5 ดาว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 16-19 ธันวาคม 60 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 22,888.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanNok ScootTW281757 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน  จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองเกาสง  Liuhe Night Market วัดฝอกวงซาน  Dragon Tiger Tower  ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง  Dome of Light  แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River)  รถไฟความเร็วสูง  เมืองไทป ไทเป  วัดหลงซาน  ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้าน Cosmetic  ตลาดซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พักระดับ 4 ดาว พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง เมนูซีฟู้ด

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:  พฤศจิกายน 60 ราคา: 23,777.- (เต็มกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEva AirTW261743 ทัวร์ไต้หวัน เมืองเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง
พิเศษ!!! เมนูพระกระโดดกำแพง ปูอลาสก้า ปลาประธานาธิบดี สุกี้+ชาบูเชียนเย่ สเต็ก+สลัดบาร์ เสี่ยวหลงเปา
ที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน และ 4 ดาว 3 คืน
แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
16-20 ธันวาคม 60 ราคา: 21,888.- (เต้มทุกกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW281766 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  ร้าน Cosmetic  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก เมนูพระกระโดดกำแพง / เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-3 มกราคม 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 29,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEva AirTW281751 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านปีศาจ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ระดับ 5 ดาว หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ ตลาดซีเหมินติง ตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก Fort San Domingo Tamsui Church ถนนโบราณตั้นสุย ตลาดปลาไทเป ร้าน Cosmetic ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) นั่งกระเช้าเหมาคง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้านใบชาไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ..แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ระดับ 5 ดาว *ที่พักระดับ 4 และ 5 ดาว* สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู/เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 9-13 ธันวาคม 60 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 25,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEva AirTW261768 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ร้านสร้อย หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค DUTY FREE วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน 
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน
เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง,สเต็ก+สลัดบาร์
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: ธันวาคม 60 ราคา: 22,555.- (เต็มทุกกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน