Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก Taiwan Tour ตลอดปี 2560 พบกับโปรโมชั่น ราคาถูกที่สุด เที่ยวครบ ไกด์มืออาชีพ นำเที่ยวประทับใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน Let's Go Taiwan เที่ยวไต้หวัน สนุก ช้อปจุใจ

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ไต้หวัน ด้านล่างนี้

TaiwanChina AirlinesTW281948 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เมืองเจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)  ย่านซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านคอสเมติก  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนู เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดไต้หวัน

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
26-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 17,999.-
 

TaiwanNok ScootTW281941 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไทเป  วัดหลงซาน  ตลาดปลาไทเป  ร้านคอสเมติก  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89)  ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  GERMANIUM SHOP  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! เมนู เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 2-4, 6-8, 9-11, 20-22, 23-25 กรกฎาคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง: 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 62 ราคา: 9,999.-
วันเดินทาง: 16-18, 25-27, 26-28, 27-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 2-5, 5-8, 12-15, 16-19, 19-22, 23-26, 26-29 สิงหาคม/ 30 สิงหาคม-2 กันยายน 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง: 9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 2-5, 6-9, 9-12, 23-26 กันยายน 62 ราคา: 9,999.-
วันเดินทาง: 13-16, 16-19, 20-23, 27-30 กันยายน 62 ราคา: 10,999.-

TaiwanThai Lion AirTW281901 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง COFFEE SHOP ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน และเมนูเสี่ยวหลงเปา + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 12-16, 13-17, 25-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,999.-

TaiwanNok ScootTW281924 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ร้านกาแฟ  เมืองไทจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง  เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  วัดหลงซานซื่อ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  ร้านคอสเมติก  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนูซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 4 ดาว **เฉพาะเดือน ก.ค. มีปรับเที่ยวบิน**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 2-5, 6-9, 9-12, 16-19, 20-23, 21-24, 23-26 กรกฎาคม / 30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.- 
วันเดินทาง:
13-16, 14-17, 26-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
27-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 2-6, 23-27 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
3-7, 5-9, 12-16, 16-20, 17-21, 19-23, 24-28, 26-30 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
9-13 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
8-12, 10-14 สิงหาคม 62 ราคา: 17,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 7-11, 13-17, 14-18, 21-25 กันยายน / 28 กันยายน-2 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
6-10, 9-13, 20-24, 23-27 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 2-6, 3-7, 16-20, 17-21 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
9-13, 10-14 ตุลาคม 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
12-16 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
19-23, 20-24 ตุลาคม 62 ราคา: 15,999.-
 

TaiwanNok ScootTW281933 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  วัดจงไถฉานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง  ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  วัดหลงซานซื่อ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านคอสเมติก  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  ปล่อยโคมขงหมิง  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดซงซานฉือโย่ว  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 7-12 สิงหาคม 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง: 21-26 สิงหาคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 11-16 กันยายน 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
25-30 กันยายน 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 2-7 ตุลาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
9-14 ตุลาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
19-24 ตุลาคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
22-27 ตุลาคม 62 ราคา: 18,999.-
 

Taiwannok scootTW281932 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  วัดจงไถฉานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง  ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง  ย่านซีเหมินติง ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ร้านหยก  ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ร้านคอสเมติก  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  MITSUI  OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดไต้หวัน + ที่พักระดับ 4 ดาว + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 25 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 62 ราคา: 18,999.- (ปรับลดจาก 19,999.-) 

วันเดินทาง: 24-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 22,999.-

วันเดินทาง: 6-12, 8-14 สิงหาคม 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
 20-26 สิงหาคม 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 10-16 กันยายน 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง: 
24-30 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 8-14, 10-16, 17-23 ตุลาคม 62 ราคา: 22,999.-
 

TaiwanChina AirlinesTW281947 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไถจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  ร้านกาแฟ  ไทเป  ร้านคอสเมติก  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89)  ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ร้านคอสเมติก  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ..เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดไต้หวัน *้*เที่ยวครบ 3 ตลาดดัง** + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 27-30 มิถุนายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง:
11-14, 12-15, 19-22, 25-28 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง:
8-11 สิงหาคม 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
2-5, 15-18, 22-25 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง: 5-8, 19-22, 26-29 กันยายน 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
12-15 กันยายน 62 ราคา: 17,999.-
 

TaiwanThai AirwaysTW281937 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตลาดปลาไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  COSMETIC SHOP  ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เมนูซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
25-28 กรกฎาคม 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 8-11 สิงหาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
9-12 สิงหาคม 62 ราคา: 22,999.-

วันเดินทาง: 5-8, 19-22 กันยายน 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 5-8, 17-20, 19-22, 24-27, 26-29 ตุลาคม 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง:
10-13, 12-15 ตุลาคม 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
20-23 ตุลาคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
25-28 ตุลาคม 62 ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 2-5, 7-10, 9-12, 14-17, 16-19, 21-24, 23-26 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม / 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 5-8, 7-10 ธันวาคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
 14-17, 19-22 ธันวาคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
12-15 ธันวาคม 62 ราคา: 19,999.- (รับ waiting list)
วันเดินทาง:
21-24, 26-29 ธันวาคม 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-2 มกราคม / 31 ธันวาคม-3 มกราคม 63 ราคา: 28,999.-
 

TaiwanThai AirwaysTW281938 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)  ร้านกาแฟ ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นชั้น 86)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  COSMETIC SHOP  MITSUI OUTLET PARK พิเศษ!! เมนู STEAMER FEAST ที่รวมเมนูนึ่งมากหมายหลากหลายแบบ / บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด และ พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
17-21 กรกฎาคม 62 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
24-28 กรกฎาคม 62 ราคา: 26,999.-

วันเดินทาง: 7-11, 21-25 สิงหาคม 62 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
9-13 สิงหาคม 62 ราคา: 26,999.-

วันเดินทาง: 6-10, 20-24 กันยายน 62 ราคา: 24,999.-

วันเดินทาง: 2-6, 4-8, 18-22 ตุลาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
9-13, 11-15, 23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
25-29, 26-30 ตุลาคม 62 ราคา: 24,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 6-10, 8-12, 13-17, 15-19, 20-24, 22-26 พฤศจิกายน / 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม / 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 62 ราคา: 24,999.-

วันเดินทาง: 4-8 ธันวาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
6-10, 7-11 ธันวาคม 62 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
13-17, 18-22, 21-25, 25-29 ธันวาคม 62 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-3 มกราคม / 31 ธันวาคม-4 มกราคม 63 ราคา: 31,999.-
 

TaiwanEva AirTW261950 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ Germanium ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติง อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น Cosmetic shop Taipei Fish Market Mitsui Outlet Park เมนูพิเศษสเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ชาบู ชาบู / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / จีนซีฟู้ด / ปูอลาสก้า + แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน + Free wifi on bus 

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 62 ราคา: 21,555.- 
วันเดินทาง:
21-25, 22-26 สิงหาคม 62 ราคา: 21,555.- 
วันเดินทาง:
16-20 ตุลาคม 62 ราคา: 21,555.- 
วันเดินทาง:
13-17, 22-26 พฤศจิกายน 62 ราคา: 21,555.- 

TaiwanEva AirTW261951 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ Germanium  Cosmetic shop ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง เมนูพิเศษ..สุกี้+ชาบู เชียนเย่ / ปลาประธานาธิบดี / สเต็ก+สลัดบาร์ / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / จีนซีฟู้ด / ปูอลาสก้า + แช่น้ำแร่ระดับ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน + Free wifi on bus

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
15-19, 22-26 สิงหาคม 62 ราคา: 21,888.-
วันเดินทาง:
12-16, 26-30 กันยายน 62 ราคา: 21,888.-
วันเดินทาง:
3-7 ตุลาคม 62 ราคา: 21,888.-
วันเดินทาง:
14-18, 21-25 พฤศจิกายน 62 ราคา: 21,888.-

TaiwanEva AirTW261952 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosmetic shop ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) เมืองยีหลานเจียวซี นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป ศูนย์ Germanium เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน + แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน + Free wifi on bus **เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง**

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
4-9 กรกฎาคม 62 ราคา: 24,555.- 
วันเดินทาง:
26 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 24,555.- 
วันเดินทาง:
18-23 ตุลาคม 62 ราคา: 24,555.-  

TaiwanChina AirlinesTW261949 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ไทเป  วัดหลงซาน ซีเหมินติง ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  น้ำตกสือเฟิ่น  ปล่อยโคมลอย  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรชมวิว ชั้น 89)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  GERMANIUM POWER CENTER  วัดจูหลินซาน  GLORIA OUTLETS พิเศษ...เมนูอาหารจีนซีฟู๊ด / เสี่ยวหลงเปา + Free wifi on bus + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
 22-24 มิถุนายน 62 ราคา: 14,900.-

วันเดินทาง: 
1-3, 3-5, 7-9, 11-13, 14-16, 15-17, 16-18, 17-19, 18-20, 21-23, 23-25, 24-26 กรกฎาคม / 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 62 ราคา: 15,900.-
วันเดินทาง: 
6-8, 12-14, 19-21, 20-22, 27-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,900.-

วันเดินทาง: 1-3, 8-10, 12-14, 13-15, 19-21, 22-24, 26-28, 28-30, 29-31 สิงหาคม 62 ราคา: 15,900.-
วันเดินทาง:
 3-5, 24-26 สิงหาคม 62 ราคา: 16,900.-

TaiwanChina AirlinesTW261935 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซื่อหลินไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่  ร้านพายสับปะรด  Cosmetics Shop  ซีเหมินติง ศูนย์ GERMANIUM อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น DUTY FREE  หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ...แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 4 ดาว + เมนูปลาประธานาธิบดี / จีนซีฟู้ด + Free wifi on bus

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
20-23 กรกฎาคม 62 ราคา: 17,500.-
วันเดินทาง:
3-6, 9-12, 17-20 สิงหาคม / 31 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 17,500.-
วันเดินทาง:
21-24 กันยายน 62 ราคา: 17,500.-
วันเดินทาง:
5-8, 11-14 ตุลาคม 62 ราคา: 18,500.-
วันเดินทาง:
5-8, 7-10 ธันวาคม 62 ราคา: 18,500.-
 

TaiwanChina AirlinesTW261944 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ไทเป  COSMETIC SHOP  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว 1 คืน + เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง + Free wifi on bus

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
27-30 มิถุนายน 62 ราคา: 20,955.-
วันเดินทาง:
 11-14 กรกฎาคม 62 ราคา: 20,955.-
วันเดินทาง:
 
25-28 กรกฎาคม 62 ราคา: 21,955.-
วันเดินทาง:
8-11, 22-25 สิงหาคม 62 ราคา: 20,955.-
วันเดินทาง:
5-8, 19-22 กันยายน 62 ราคา: 20,955.-
วันเดินทาง:
3-6, 24-27 ตุลาคม 62 ราคา: 20,955.-

TaiwanEva AirTW261943 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไทเป  ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก )  COSMETIC SHOP  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินอู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซัน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  DUTY FREE  วัดหลงซานซื่อ  ช้อปปิ้งซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + เมนูพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา / จีนซีฟู้ด / ปลาประธานาธิบดี / สเต็ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู + Free wifi on bus

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
25-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 22,600.-
วันเดินทาง:
21-25 สิงหาคม 62 ราคา: 21,600.-
วันเดินทาง:
11-15 กันยายน 62 ราคา: 21,600.-
วันเดินทาง:
6-10 พฤศจิกายน 62 ราคา: 21,600.-

TaiwanThai AirwaysTW261942 ทัวร์ไต้หวัน  เถาหยวน  ไถจง  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ  เมืองเจียอี้  นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอูหลง  ไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต   หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  วัดหลงซาน  ตลาดซีเหมินติง  ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..สเต๊ก+สลัดบาร์ / ปลาประธานาธิบดี + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 26-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 23,900.-
วันเดินทาง:
26-29 กันยายน 62 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง:
11-14 ตุลาคม 62 ราคา: 24,900.-
วันเดินทาง:
7-10, 14-17 พฤศจิกายน 62 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง:
5-8 ธันวาคม 62 ราคา: 23,900.-
วันเดินทาง:
22-25 ธันวาคม 62 ราคา: 22,900.-

TaiwanThai AirwaysTW261945 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน  เมืองเจียอี้  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ  นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต  หนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด  ตลาดซีเหมินติง นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ไทเป  COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / พระกระโดดกำแพง + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% **เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
12-16 กรกฎาคม 62 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง:
10-14 ตุลาคม 62 ราคา: 27,900.-
วันเดินทาง:
19-23 ตุลาคม 62 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง:
6-10, 24-28 ธันวาคม 62 ราคา: 25,900.-

TaiwanTiger AirwaysTW261892 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 4 ดาว / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี + อาหารจีนซีฟู้ด + Free wifi on bus

สายการบิน TIGER AIR
วันเดินทาง: 11-14 กรกฎาคม 62 ราคา: 12,555.-

TaiwanChina AirlinesTW261946 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  ชิมชาอู่หลง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป  Cosmetic shop  ร้านพายสับปะรด  ศูนย์ Germanium  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซานซื่อ  ซีเหมินติง  Duty Free  หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น  ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย)  ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)  Gloria Outlet (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน / เมนูปลาประธานาธิบดี + เสี่ยวหลงเปา / ที่พักระดับ 4 ดาว 2 คืน / Free wifi on bus

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
24-27 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,555.-
วันเดินทาง:
7-10, 14-17, 28-31 สิงหาคม 62 ราคา: 16,555.-
วันเดินทาง:
4-7, 11-14, 18-21, 25-28 กันยายน 62 ราคา: 16,555.-
วันเดินทาง:
2-5, 9-12, 16-19, 23-26 ตุลาคม 62 ราคา: 17,555.-