Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก Taiwan Tour ตลอดปี 2560 พบกับโปรโมชั่น ราคาถูกที่สุด เที่ยวครบ ไกด์มืออาชีพ นำเที่ยวประทับใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา Let's Go Taiwan เที่ยวไต้หวัน สนุก ช้อปจุใจ

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ไต้หวัน ด้านล่างนี้

TaiwannokscootTW281601 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านใบชา พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ซีเหมินติง ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน (ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์)/ เสี่ยวหลงเปา/ซีฟู๊ด/พระกระโดดกำแพง) **ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไป-กลับ**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-7, 4-8, 5-9, 10-14 พฤษภาคม 60 ราคา: 20,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-15, 12-16 พฤษภาคม 60 ราคา: 19,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 18-22, 24-28, 26-30 พฤษภาคม/ 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 60 ราคา: 17,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwannokscootTW281734 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านใบชา พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว COSMETIC SHOP  ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ซีเหมินติง ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ พิเศษ !!! ชิมอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน (ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์)/ เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง) **ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไป-กลับ**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-5, 7-11, 9-13, 14-18, 16-20 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม / 30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 60 ราคา: 17,777.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-9-, 6-10 กรกฎาคม 60 ราคา: 19,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 12-16, 13-17, 19-23, 26-30, 27-31 กรกฎาคม 60 ราคา: 17,777.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-6, 3-7, 16-20, 23-27 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 60 ราคา: 16,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 9-13, 10-14, 11-15 สิงหาคม 60 ราคา: 21,777.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-5, 6-10, 13-17, 20-24 กันยายน 60 ราคา: 16,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 29 กันยายน-3 ตุลาคม 60 ราคา: 17,777.-

Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW281726 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ เจียอี้ ร้านชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา) ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89) พิพิธภัณฑ์กู้กง ร้าน Cosmetic ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง และอาบน้ำแร่ระดับ 5 ดาวแบบส่วนตัวในห้องพัก

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-4 พฤษภาคม 60 ราคา: 25,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261730 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง เจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ชิมชาอูหลง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองไทเป ชิมพายสับปะรด ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อาบน้ำแร่ในโรงแรม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว ศูนย์สร้อย germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง พักระดับ 4 ดาว พิเศษ..แช่น้ำแร่สส่วนตัวภายในห้องพัก

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 15-18, 19-22, 21-24, 25-28, 28-31 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 60 ราคา: 22,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-7, 6-9, 12-15, 18-21, 21-24, 25-28, 27-30 มิถุนายน 60 ราคา: 22,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-5, 4-7, 11-14, 14-17, 17-20, 23-26, 25-28 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 60 ราคา: 22,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-10 กรกฎาคม 60 ราคา: 23,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-5, 6-9, 8-11, 14-17, 16-19, 20-23, 22-25, 27-30 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-1 กันยายน 60 ราคา: 22,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-13, 11-14 สิงหาคม 60 ราคา: 23,999.-

Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEvaAirTW261711 สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต แช่น้ำแร่5ดาว ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น DUTY FREE TAIPEI FISH MARKET MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ แช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า/ อาหารจีนซีฟู้ด / พระกระโดดกำแพง/ เสี่ยวหลงเปา /สุกี้ชาบู ชาบู / อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง / สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / เมนูปลาประธานาธิบดี

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-18, 18-22 พฤษภาคม/ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 60 ราคา: 20,555.- 

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-18, 19-23, 21-25 มิถุนายน 60 ราคา: 20,555.- 

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-5, 9-13, 12-16, 15-19, 20-24, 26-30 กรกฎาคม 60 ราคา: 20,555.- 

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-7, 5-9, 14-18, 19-23, 27-31 สิงหาคม 60 ราคา: 20,555.- 
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanThai AirwaysTW261732 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ชิมชาอู่หลง อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว ชิมพายสับปะรด ศูนย์ Germanium พิพิธภัณฑ์กู้กง DUTY FREE ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 25-28, 27-30 พฤษภาคม 60 ราคา: 21,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 10-13, 24-27 มิถุนายน 60 ราคา: 21,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 60 ราคา: 21,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 12-15 สิงหาคม 60 ราคา: 22,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 24-27 สิงหาคม 60 ราคา: 21,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanTGTW281705 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินสุวรรณภูมิ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ร้านชาอู่หลง อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว โรงงานพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ พิพิธภัณฑ์กู้กง ศูนย์ COSMETIC ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) ตลาดซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก / นอนโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป / อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) /เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 %

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับรับจอง:  13-16, 25-28, 27-30 พฤษภาคม 60 ราคา: 22,900.- 
วันเดินทางที่เปิดรับรับจอง:  1-4, 10-14 มิถุนายน 60 ราคา: 22,900.- 
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanThai AirwaysTW281703 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ร้านชาอู่หลง อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว ไทจง โรงงานพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) ตลาดซีเหมินติง ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว COSMETIC SHOP
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
นอนโรงแรม 4 ดาว 3 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทางที่เปิดรับรับจอง: 17-21 พฤษภาคม 60 ราคา: 25,777.-

วันเดินทางที่เปิดรับรับจอง: 7-11, 10-14, 24-28 มิถุนายน 60 ราคา: 25,777.- 

วันเดินทางที่เปิดรับรับจอง: 19-23 สิงหาคม/ 30 สิงหาคม-3 กันยายน 60 ราคา: 25,777.- 
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEvaAirTW281720 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ร้านชาอู่หลง ไทจง อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภา พิพิธภัณฑ์กู้กง COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตีก) ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ (อาหาร ซีฟู๊ด/พระกระโดดกำแพง/เสี่ยวหลงเปา/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน)

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-6 มิถุนายน 60 ราคา: 22,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261728 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ไถจง วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต อาบน้ำแร่ 5 ดาวแบบส่วนตัวในห้องพัก เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ germanium อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซีเหมินติง DUTYFREE GLORIA OUTLET (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-24, 27-31 พฤษภาคม 60 ราคา: 19,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 มิถุนายน 60 ราคา: 19,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 กรกฎาคม / 29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 60 ราคา: 19,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-9, 12-16, 19-23, 26-30 สิงหาคม 60 ราคา: 19,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต่หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261731 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน GLORIA OUTLET ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ชิมชาอู่หลง ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อาบน้ำแร่ GERMANIUM POWER CENTER ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) DUTY FREE วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...เมนูพระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา สุกี้ชาบู ปลาประธานาธิบดี + อาบน้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 8-12 กรกฎาคม 60 ราคา: 19,888.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 12-16 สิงหาคม 60 ราคา: 19,888.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 23-27 กันยายน 60 ราคา: 19,888.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-18, 21-25 ตุลาคม 60 ราคา: 19,888.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261733 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน  Gloria Outlet เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ ชิมชาอู่หลง เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซีเหมินติง DUTY FREE อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-27, 27-31 พฤษภาคม 60 ราคา: 17,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 มิถุนายน 60 ราคา: 17,999.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-5, 8-12, 15-19, 22-26 กรกฎาคม / 29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 60 ราคา: 19,999.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-9, 19-23, 26-30 สิงหาคม 60 ราคา: 19,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanNok ScootTW281630 สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่  วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ร้านชาอู่หลง อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว ไทจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติ TAROKO ร้านหยก ไทเป อุทยานเย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) 
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
นอนโรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน ณ เมืองเจียอี้ / กรุงไทเป / และเมืองฮัวเหลียน
อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-13, 8-14 พฤษภาคม 60 ราคา: 25,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-20, 21-27, 22-28 พฤษภาคม / 28 พฤษภาคม-3 มิถุนายน / 29 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 60 ราคา: 23,777.-

Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwannokscootTW281736 สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่  วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ร้านชาอู่หลง อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว ไทจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติ TAROKO ร้านหยก ไทเป อุทยานเย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) 
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมอาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
นอนโรงแรมระดับ 4 ดาว 4 คืน ณ เมืองเจียอี้ / กรุงไทเป / และเมืองฮัวเหลียน
อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน /เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-10, 11-17, 18-24 มิถุนายน / 25 มิถถุนายน-1 กรกฎาคม 60 ราคา: 22,777.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-8 กรกฎาคม 60 ราคา: 22,777.- 
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 9-15, 10-16 กรกฎาคม 60
ราคา: 23,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 16-22, 23-29 กรกฎาคม / 31 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 60 ราคา: 21,777.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 6-12, 13-19 สิงหาคม 60 ราคา: 23,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 20-26 สิงหาคม / 27 สิงหาคม-2 กันยายน 60 ราคา: 21,777.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-9, 11-17 กันยายน 60 ราคา: 21,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 17-23 กันยายน / 25 กันยายน-1 ตุลาคม 60 ราคา: 22,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanNok ScootTW281719 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ร้านชาอู่หลง ไทจง อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ซีเหมินติง เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง พักระดับ 4 และ 5 ดาว

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-6 พฤษภาคม 60 ราคา: 22,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 13-18, 20-25 พฤษภาคม / 27 พฤษภาคม-1 มิถุนายน / 30 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 60 ราคา: 20,777.-

Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwannokscootTW281735 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานอาลีซาน ร้านชาอู่หลง ไทจง อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC พิพิธภัณฑ์กู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ซีเหมินติง เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง พักระดับ 4 และ 5 ดาว

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-8, 6-11, 10-15, 13-18, 17-22, 20-25, 24-29 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 60 ราคา: 19,777.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 4-9 กรกฎาคม 60 ราคา: 20,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 8-13 กรกฎาคม 60 ราคา: 21,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-16 กรกฎาคม 60 ราคา: 19,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 15-20, 18-23, 22-27, 25-30 กรกฎาคม 60 ราคา: 18,777.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 1-6, 15-20, 22-27 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-3 กันยายน 60 ราคา: 18,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-12 สิงหาคม 60 ราคา: 20,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 8-13 สิงหาคม 60 ราคา: 22,777.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-7, 5-10, 9-14, 12-17, 19-24, 23-28 กันยายน 60 ราคา: 18,777.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 26 กันยายน-1 ตุลาคม / 30 กันยายน-5 ตุลาคม 60 ราคา: 19,777.-

Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261709 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป TAIPEI FISH MARKET ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองไถจง นั่งเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ germanium อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ในโรงแรม ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง 18-21, 26-29 พฤษภาคม 60 ราคา: 20,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanTiger AirTW261724 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน ผูหลี่ วัดจงไถชานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ แวะชิมชาอูหลง ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต ไถจง ไทเป D.I.Y. ขนมพายสับปะรด ดิวตี้ฟรี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค GERMAIUM POWER CENTER ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) ตลาดซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)

สายการบิน TIGER AIR
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-14, 25-28 พฤษภาคม 60 ราคา: 17,888.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 16-19 มิถุนายน 60 ราคา: 17,888.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

Taiwanchina_airlinesTW261718 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองเจียอี้ เหวินฮว่าลู่ ไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติอารีซัน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดหวินอู่ ไทเป GERMANIUM POWER CENTER ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) ไทเป นั่งกระเช้าเมาคง ร้านขนมพายสับปะรด ดิวตี้ฟรี วัดหลงซาน ซีเหมินติง อาบน้ำแร่ อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง MITSUI OUTLET สนามบินเถาหยวน
เมนูพิเศษ!! ชาบู สไตล์ไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี/สเต็ก/ เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง/เป็ดย่าง

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 25-29 พฤษภาคม 60 ราคา: 32,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-18, 21-25 มิถุนายน 60 ราคา: 32,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 12-16, 26-30 กรกฎาคม 60 ราคา: 32,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEva AirTW261729 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี บึงสองพี่น้อง ชิมชาอูหลง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต พายสับปะรด ศูนย์ germanium ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก) ตลาดปลา ช้อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเหย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น DUTY FREE Mitsui Outlet Park แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 5 ดาว + เมนูพิเศษ!! พระกระโดดกำแพง ปูอลาสก้า เสี่ยวหลงเปา

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-11 กรกฎาคม 60 (หยุดอาสาฬหบูชา) ราคา: 26,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

Taiwanchina_airlinesTW261719 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต GERMANIUM POWER CENTER ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ช้อปปิ้งซีเหมินติง DUTY FREE อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น MITSUI OUTLEL สนามบินเถาหยวน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาหารพิเศษ..สเต๊ก+สลัดบาร์,เสี่ยวหลงเปา และ อาหารจีนซีฟู๊ด
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด 

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 9-12 พฤษภาคม 60 ราคา: 26,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 14-17, 16-19, 22-25 พฤษภาคม/ 29 พฤษภาคม-1 มิถุนายน/ 31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 60 ราคา: 25,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-8, 11-14, 13-16, 19-22, 23-26, 26-29 มิถุนายน/ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 60 ราคา: 25,900.-

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 3-6 กรกฎาคม 60 ราคา: 25,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-10, 8-11 กรกฎาคม 60 ราคา: 26,900.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 12-15, 16-19, 18-21, 24-27 กรกฎาคม/ 30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 60 ราคา: 25,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261717 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน GLORIA OUTLET ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ชิมชาอู่หลง ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) GERMANIUM POWER CENTER DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี สุกี้ชาบูชาบู เสี่ยวหลงเปา อาหารจีนซีฟู้ด และพักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 5-8 พฤษภาคม 60 ราคา: 24,888.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 25-28 พฤษภาคม 60 ราคา: 23,888.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 22-25 มิถุนายน 60 ราคา: 23,888.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 7-10 กรกฎาคม 60 ราคา: 24,888.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 27-30 กรกฎาคม 60 ราคา: 23,888.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261716 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ไถจง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ ชิมชาอู่หลง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ช้อปปิ้งห้าง SOGO ไทเป นั่งกระเช้าเมาคง ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) GERMAIUM POWER CENTER DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง ชิมชานมไข่มุกขึ้นชื่อ และพักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-5, 15-18 มิถุนายน 60 ราคา: 24,500.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 8-11 กรกฎาคม 60 ราคา: 25,500.-
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 13-16 กรกฎาคม 60 ราคา: 24,500.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEvaAirTW281739 สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ร้านชาอู่หลง อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว ไทจง นั่งกระเช้าเหมาคง ร้านสร้อยสุขภาพ โรงงานพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
นอนโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน / ซีฟู๊ด / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 16-20, 20-24, 27-31 
พฤษภาคม 60 ราคา: 20,777.- 

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 11-15, 18-22, 22-26 มิถุนายน 60 ราคา: 20,777.- 

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-6, 11-15, 16-20, 19-23, 21-25, 25-29 กรกฎาคม 60 ราคา: 19,777.- 

วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 2-6, 7-11, 16-20, 18-22 สิงหาคม 60 ราคา: 19,777.- 
วันเดินทางที่เปิดรับจอง: 12-16 สิงหาคม 60 ราคา: 20,777.- 

Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEVA AIRTW281702 สนามบินเถาหยวน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ร้านชาอู่หลง อาบน้ำแร่โรงแรม5ดาว ไทจง นั่งกระเช้าเหมาคง ร้านสร้อยสุขภาพ โรงงานพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตีก) (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน เมืองไถจง พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก
นอนโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ณ เมืองเจียอี้ และ กรุงไทเป
อาหารพิเศษ ชาบูไต้หวัน / ซีฟู๊ด / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทางที่เปิดรับจอง:
พฤษภาคม 60 ราคา: 20,777.- (เต็มทุกกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน