Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก Taiwan Tour ตลอดปี 2560 พบกับโปรโมชั่น ราคาถูกที่สุด เที่ยวครบ ไกด์มืออาชีพ นำเที่ยวประทับใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน Let's Go Taiwan เที่ยวไต้หวัน สนุก ช้อปจุใจ

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ไต้หวัน ด้านล่างนี้

TaiwanNok ScootTW281845 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เมืองไถจง  COSMETIC SHOP  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดหลงซาน  ร้านนาฬิกา  ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
1-5, 12-16 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 61 ราคา: 13,987.-
วันเดินทาง:
15-19, 19-23 พฤษภาคม 61 ราคา: 12,987.-
วันเดินทาง:
10-14, 25-29 พฤษภาคม 61 ราคา: 14,987.-

วันเดินทาง: 2-6, 5-9, 19-23 มิถุนายน 61 ราคา: 12,987.-
วันเดินทาง:
20-24 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 61 ราคา: 13,987.-

วันเดินทาง: 3-7, 10-14, 17-21 กรกฎาคม 61 ราคา: 12,987.-
วันเดินทาง:
25-29, 27-31 กรกฎาคม 61 ราคา: 15,987.-

วันเดินทาง: 4-8, 7-11, 18-22, 21-25, 25-29 สิงหาคม 61 ราคา: 12,987.-
วันเดินทาง:
9-13, 10-14 สิงหาคม 61 ราคา: 15,987.-

วันเดินทาง: 1-5, 8-12, 11-15, 15-19, 18-22, 25-29 กันยายน 61 ราคา: 12,987.-
 

TaiwanNok ScootTW541850 ทัวร์ไต้หวัน เมืองไทเป (เถาหยวน) เทศมณฑลหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านชา ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ร้านพายสัปปะรด ร้านสร้อย ตึก 101 DUTY FREE ตลาดซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย่หลิว น้ำตกซือเฟิ่น สถานีรถไฟซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอยมงคล มิตซุย เอ้าท์เล็ท พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี +พระกระโดดกำแพง+เสี่ยวหลงเปา

สายการบิน NOK SCOOT
วัวันเดินทาง: 
26-30 เมษายน 61 ราคา: 14,998.-
 

TaiwanNok ScootTW281833 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เมืองไถจง  COSMETIC SHOP  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านนาฬิกา  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เมนูเสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดแบบไต้หวัน + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 24-28 พฤษภาคม 61 ราคา: 15,777.-

TaiwanNok ScootTW281760 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง  เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติ TAROKO  ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตลาดซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู้ด
พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน) พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
**เที่ยวครบ 3 อุทยาน**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 28 เมษายน-4 พฤษภาคม 61 ราคา: 18,995.- (ปรับลดจาก 23,777.-) 

วันเดินทาง: 12-18 พฤษภาคม / 26 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 61 ราคา: 22,777.-

วันเดินทาง: 2-8, 9-15, 16-22, 23-29 มิถุนายน / 30 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 61 ราคา: 21,777.-

วันเดินทาง: 7-13, 14-20 กรกฎาคม 61 ราคา: 21,777.-
วันเดินทาง: 
21-27 กรกฎาคม 61 ราคา: 23,777.-
วันเดินทาง: 
28 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 61 ราคา: 22,777.-

วันเดินทาง: 4-10, 18-24, 25-31 สิงหาคม 61 ราคา: 21,777.-
วันเดินทาง: 
11-17 สิงหาคม 61 ราคา: 23,777.-

วันเดินทาง: 1-7, 8-14, 15-21, 22-28 กันยายน 61 ราคา: 21,777.-
วันเดินทาง: 
29 กันยายน-5 ตุลาคม 61 ราคา: 22,777.-

TaiwanEva AirTW281852 ทัวร์ไต้หวัน ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง วัดซงซานฉือโย่ว ตลาดกลางคืนเหราเหอ วัดหลงซาน ร้าน COSMETIC ถนนโบราณต้าซี Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เสี่ยวหลงเปา+เมนูซีฟู้ด+เมนูอาหารจีนท้องถิ่น

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 7-10 กรกฎาคม 61 ราคา: 17,777.- 
วันเดินทาง:
4-7 สิงหาคม 61
ราคา: 17,777.- 
วันเดินทาง: 
8-11 กันยายน 61 ราคา: 17,777.- 
วันเดินทาง: 
3-6 พฤศจิกายน 61ราคา: 18,777.-  

TaiwanThai AirwaysTW281807 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจี่ยอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)  พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์)+เมนูซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / สะสมไมล์ได้ 50% (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 26-29 พฤษภาคม 61 ราคา: 25,900.-
วันเดินทาง: 8-11, 22-25 มิถุนายน 61 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง: 26-29, 27-31 กรกฎาคม 61 ราคา: 25,900.-
วันเดินทาง: 9-12, 10-13 สิงหาคม 61 ราคา: 25,900.-
วันเดินทาง: 13-16 กันยายน 61 ราคา: 22,900.-

TaiwanThai AirwaysTW151848 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ผูหลี่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี  อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว เจียวซี นั่งรถไฟสายผิงซี ปล่อยโคมลอยสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งซีเหมินติง ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) ช้อปปิ้งย่านซินอี้ ไทเป GLORIA OUTLETS (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู / สไตล์ผูหลี่เมนูนึ่ง / ไก่ย่างสูตรพิเศษ / อาหารทะเล **ไม่เข้าร้านรัฐบาล**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 26-29 พฤษภาคม 61 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
19-22 กรกฎาคม 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
16-19 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
6-9, 8-11, 13-16, 15-18, 27-30 กันยายน 61 ราคา: 24,999.-

TaiwanChina AirlinesTW261846 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน  แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก  เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง  ชิมชาอู่หลง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ร้านพายสับปะรด ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ศูนย์ GERMANIUM  Cosmetics Shop  อุทยานเหย่หลิว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น  ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 4-7, 16-19 พฤษภาคม 61 ราคา: 16,900.-
 

TaiwanThai AirwaysTW261841 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ชิมชาอู่หลง แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาวส่วนตัวในห้องพัก ร้านพายสับปะรด ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Cosmetic shop ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย่หลิว Mitsui Outlet Park เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี / สเต็ก+สลัดบาร์ / จิงผิงเสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / อาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน + ที่พักระดับ 4-5 ดาว

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
10-13, 17-20, 24-27 พฤษภาคม / 31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
14-17, 21-24 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 61 ราคา: 21,999.-
 

TaiwanEvaAirTW261711 สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต แช่น้ำแร่5ดาว ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น DUTY FREE TAIPEI FISH MARKET MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ แช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า/ อาหารจีนซีฟู้ด / พระกระโดดกำแพง/ เสี่ยวหลงเปา /สุกี้ชาบู ชาบู / อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง / สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / เมนูปลาประธานาธิบดี แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พัก 4 ดาว 2 คืน และ 5 ดาว 1 คืน

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 11-15, 14-18, 17-21 พฤษภาคม 61 ราคา: 20,555.- (ปรับลดจาก 22,555.-) 
วันเดินทาง: 
29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 61 ราคา: 20,555.- (ปรับลดจาก 23,555.-)

วันเดินทาง: 6-10, 12-16, 14-18, 19-23, 26-30 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 61 ราคา: 20,555.- (ปรับลดจาก 22,555.-) 

TaiwanEva AirTW281809 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  หมู่บ้านปีศาจ  ไทจง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้าน Cosmetic  ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ตั้นซุ่ย  สะพานแห่งความรัก  Fort San Domingo  Tamsui Church  ถนนโบราณตั้นสุย  ตลาดปลาไทเป  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  นั่งกระเช้าเหมาคง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านใบชาไต้หวัน MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด และกุ้งมังกร + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 9-13 มิถุนายน 61 ราคา: 19,900.-

TaiwanThai AirwaysTW281835 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  นั่งกระเช้าเหมาคง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านสร้อยสุขภาพ  ย่านซีเหมินติง หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  วัดจงไถซานซื่อ ไทจง เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เกาสง  วัดฝอกวงซาน  ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL  DOME OF LIGHT  ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง  ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง   DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด)  สนามบินเกาสง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! เมนู เสี่ยวหลงเปา / เมนูซีฟู้ด / ชาบูไต้หวัน (บุฟเฟ่ต์) + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 25-30 กรกฎาคม 61 ราคา: 31,777.-
วันเดินทาง: 
8-13 สิงหาคม 61 ราคา: 29,777.-
 

TaiwanThai Lion AirTW261839 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง หนาวโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่  ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ศูนย์ Germanium  Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง +ปลาประธานาธิบดี+ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน+ Free wifi on bus

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 25-29 เมษายน 61 ราคา: 14,900.-
วันเดินทาง:
 
2-6 พฤษภาคม/ 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 14,555.- (ปรับลดจาก 14,900.-)
วันเดินทาง:
13-17, 20-24 มิถุนายน 61 ราคา: 14,555.- (ปรับลดจาก 14,900.-)
วันเดินทาง:
4-8, 18-22 กรกฎาคม 61 ราคา: 14,555.- (ปรับลดจาก 14,900.-)
วันเดินทาง:
8-12 สิงหาคม/ 29 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 14,555.- (ปรับลดจาก 14,900.-)
วันเดินทาง:
19-23, 26-30 กันยายน 61 ราคา: 14,900.-
วันเดินทาง:
3-7, 4-8 ตุลาคม 61 ราคา: 15,900.-
วันเดินทาง:
23-27 ตุลาคม 61 ราคา: 16,900.-

TaiwanEva AirTW281811 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ร้าน Cosmetic  พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง  ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว /พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดและกุ้งมังกร  

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
15-19 พฤษภาคม 61 ราคา: 19,777.-
วันเดินทาง:
 
24-28 พฤษภาคม 61 ราคา: 20,777.-

วันเดินทาง: 5-9, 8-12, 20-24, 21-25 มิถุนายน 61 ราคา: 19,777.-
วันเดินทาง:
13-17 มิถุนายน 61 ราคา: 20,777.-

TaiwanThai AirwaysTW281836 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ร้าน Cosmetic  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตลาดซีเหมินติง ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  Mitsui Outlet Park พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง เมนูซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 / เที่ยวครบ 3 อุทยาน / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
16-20 พฤษภาคม 61 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง:
19-23 พฤษภาคม 61 ราคา: 25,900.-
วันเดินทาง:
25-29 พฤษภาคม 61 ราคา: 27,900.-

วันเดินทาง: 7-11, 24-28 มิถุนายน 61 ราคา: 25,900.-

วันเดินทาง:
26-30, 27-31 กรกฎาคม 61 ราคา: 29,900.-

วันเดินทาง:
9-13 สิงหาคม 61 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
12-16 สิงหาคม 61 ราคา: 27,900.-

วันเดินทาง: 9-13 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 25,900.-
 

TaiwanChina AirlinesTW281823 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเกาสง DOME OF LIGHT  เจดีย์มังกรเสือ  ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง  นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน  เมืองเจียอี้  ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  COSMETIC SHOP  พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต สนามบินนานาชาติเถาหยวน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ !! ชิมอาหารพื้นเมืองชาวฮากกา / บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เมนูซีฟู้ด และกุ้งมังกร  และแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว
(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 13-18 มิถุนายน 61 ราคา: 25,900.-
วันเดินทาง:
25-30 กรกฎาคม 61 ราคา: 27,900.-
วันเดินทาง:
8-13 สิงหาคม 61 ราคา: 27,900.-

TaiwanChina AirlinesTW281849 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เมืองเจียอี้ ร้านใบชาอาลีซาน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไถจง ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  COSMETIC SHOP  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู๊ดแบบไต้หวัน + แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 5 ดาว 

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
26-29, 27-30 กรกฎาคม 61 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
9-12, 10-13 สิงหาคม 61 ราคา: 21,999.-
 

TaiwanThai AirwaysTW261825 ทัวร์ไต้หวัน  เถาหยวน  ไถจง  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ  เมืองเจียอี้  นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน   ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต  หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  วัดหลงซาน  ตลาดซีเหมินติง  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..สเต๊ก+สลัดบาร์ / ปลาประธานาธิบดี + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 3-6, 10-13, 26-29 พฤษภาคม 61 ราคา: 19,888.-
วันเดินทาง:
7-10 มิถุนายน 61 ราคา: 19,888.-
วันเดินทาง:
5-8, 26-29 กรกฎาคม 61 ราคา: 19,888.-
วันเดินทาง: 6-9, 27-30 กันยายน 61 ราคา: 19,888.-

TaiwanNok ScootTW281832 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไถจง ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  COSMETIC SHOP  พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู๊ดแบบไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
4-9, 18-23 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 19,777.-
วันเดินทาง:
15-20 พฤษภาคม 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง:
11-16, 25-30 พฤษภาคม 61 ราคา: 20,777.-

วันเดินทาง: 5-10, 19-24 มิถุนายน / 26 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง:
12-17 มิถุนายน 61 ราคา: 19,777.-

วันเดินทาง: 3-8, 10-15, 17-22 กรกฎาคม 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง:
24-29 กรกฎาคม 61 ราคา: 21,777.-
วันเดินทาง:
27 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 61 ราคา: 20,777.-

วันเดินทาง: 7-12 สิงหาคม 61 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง:
10-15 สิงหาคม 61 ราคา: 21,777.-
วันเดินทาง:
17-22, 24-29 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 18,777.-

วันเดินทาง: 4-9, 11-16, 25-30 กันยายน 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง:
18-23 กันยายน 61 ราคา: 19,777.-

TaiwanNok ScootTW541851 ทัวร์ไต้หวัน เมืองไทเป (เถาหยวน) เทศมณฑลหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เทศมณฑลเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง ร้านชา ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ร้านพายสัปปะรด ร้านสร้อย ตึก 101 DUTY FREE ตลาดซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย่หลิว น้ำตกซือเฟิ่น สถานีรถไฟซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอยมงคล มิตซุย เอ้าท์เล็ท  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) เมนู ปลาประธานาธิบดี+อาหารจีนพื้นเมือง+พระกระโดดกำแพง+เสี่ยวหลงเปา                                     

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
24-29 เมษายน 61 ราคา: 16,998.- 

TaiwanEva AirTW261808 ทัวร์ไต้หวัน เมืองเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM COSMETIC SHOP  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี / สุกี้+ชาบู เชียนเย่ / สเต็ก+สลัดบาร์ / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ปูอลาสก้า

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 26-30 พฤษภาคม 61 ราคา: 20,888.- (ปรับลดจาก 21,888.-)
วันเดินทาง:
7-11, 21-25 มิถุนายน 61 ราคา: 20,888.- (ปรับลดจาก 21,888.-)

TAIWANCHINA AIRLINESTW281821 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไทจง  เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  วัดจงไถซานซื่อ  เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เกาสง  ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต วัดฝอกวงซาน  Dragon Tiger Tower  ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง  Dome of  Light  แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River)  รถไฟความเร็วสูง  เมืองไทเป ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้าน Cosmetic  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก / พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เมนูพระกระโดดกำแพง

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
2-6, 23-27 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 25,900.-
วันเดินทาง:
13-17 มิถุนายน 61 ราคา: 25,900.-

TaiwanChina AirlinesTW261824 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง ไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อย GERMANIUM ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง  
(ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน
เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง,สเต็ก+สลัดบาร์
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 26-29 เมษายน/ 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 61 ราคา: 26,888.-
วันเดินทาง:
3-6, 10-13, 17-20, 24-27, 25-28, 27-30 พฤษภาคม/ 31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 26,888.-
วันเดินทาง:
7-10, 21-24 มิถุนายน 61 ราคา: 26,888.-

TaiwanChina AirlinesTW261756 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านขนมพาสับปะรด ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) อี๋หลาน แช่น้ำแร่ นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป  หนิงเซียไนท์มาร์เก็ต GERMANIUM POWER CENTER หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้ อุทยานอาลีซาน นั่งรถโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง ไถจง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ดิวตี้ฟรี อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..พระกระโดดกำแพง ปลาประธานาธิบดี + Free wifi on bus **เที่ยวครบ 3 อุทยาน**

สายการบิน CHINA AIRLNES
วันเดินทาง: 25-29 เมษายน 61  ราคา: 28,777.-
วันเดินทาง: 2-6, 16-20, 23-27 พฤษภาคม 61  ราคา: 28,777.-
วันเดินทาง: 6-10, 20-24 มิถุนายน 61  ราคา: 28,777.-

TaiwanChina AirlinesTW261827 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน ขนมพายสับปะรด เถาหยวนไนท์มาเก็ต ศูนย์ Germanium ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านเครื่องสำอาง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / เมนูพระกระโดดกำแพง / ปลาประธานาธิบดี / สเต๊กจานร้อน / ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 2-6, 10-14 พฤษภาคม 61 ราคา: 22,999.- (ปรับลดจาก 25,999.-)
วันเดินทาง:
6-10, 11-15, 23-27 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 61 ราคา: 22,999.- (ปรับลดจาก 25,999.-)

TaiwanThai AirwaysTW261826 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน ขนมพายสับปะรด เถาหยวนไนท์มาเก็ต ศูนย์ Germanium ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านเครื่องสำอาง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ที่พักระดับ 4 ดาว / เมนู พระกระโดดกำแพง + ปลาประธานาธิบดี + สเต๊กจานร้อน + ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 9-13 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 61 ราคา: 24,999.-

TaiwanChina AirlinesTW281810 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  หมู่บ้านสายรุ้ง  เจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไทจง  ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้าน Cosmetic  ตั้นสุย  Fort San Domingo  สะพานแห่งความรัก  Tamsui Church  ถนนคนเดินตั้นสุย หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  Mitsui Outlet Park  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ด และกุ้งมังกร

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 
เต็มกรุ๊ป ราคา: 31,777.-

TaiwanEva AirTW281806 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไถจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  COSMETIC SHOP  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา  / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / เที่ยวครบ 3 อุทยาน (ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: เต็มทุกกรุ๊ป ราคา: 21,777.-

TaiwanThai Lion AirTW261828 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ Germanium  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  อุทยานเหย่หลิ่ว ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)  เมืองยีหลานเจียวซี นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน เถาหยวนไนท์มาเก็ต COSMETIC SHOP  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก + เมนู อาหารจีนซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟ่ต์เทปันยากิ + Free wifi on bus

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
18-24 มีนาคม 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 19,999.-

TaiwanThai AirwaysTW281804 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไถจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)  COSMETIC SHOP ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (รวมมื้ออาหารกลางวันชั้น 86)  อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค  ย่านซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  Mitsui Outlet Park พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน (บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด/ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ระดับ 5 ดาว / สะสมไมล์ได้ 50% (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
 เต็มทุกกรุ๊ป ราคา: 33,900.-

TaiwanChina AirlinesTW261831 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน  ตึกไทเป101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านเก้าชนเผ่า นั่งกระเช้าพาโนรามาชมวิวทะเลสาบ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองไทเป ร้านพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า / ประธานาธิบดี / สเต็กจานร้อน+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู เชียนเย่ / สลัดกุ้งมังกรซีฟู้ด / อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดปักกิ่ง
แช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
13-17 เมษายน 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 35,900.- 

TaiwanChina AirlinesTW261820 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  GLORIA OUTLET ไถจง  หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซัน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  DUTY FREE  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ไทเป  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พิพิธภัณฑ์กู้กง  ร้านสร้อย  ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์ / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / พระกระโดดกำแพง+ขาปูอลาสก้า / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดย่าง
แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว / เที่ยวครบ 3 อุทยาน / Free wifi on bus  

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
10-16 เมษายน 61 (ปิดกรุ๊ป) ราคา: 42,900.-

TaiwanChina AirlinesTW261830 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน เมืองไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง  ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) เมืองไถจง เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านเก้าชนเผ่า นั่งกระเช้าพาโนรามาชมวิว ฟาร์มแกะชิงจิ้ง+CINGJING SKYWALK ชิมชาอู่หลง หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ระดับ5ดาวภายในห้องพัก ไทเป ร้านพายสับปะรด Cosmeticshop ศูนย์สร้อย Germanium  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง เมนูพิเศษพระกระโดดกำแพง / ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / สเต็กจานร้อน+สลัดบาร์ / เสี่ยวหลงเปา / ขาปูยักษ์อลาสก้า + แช่น้ำแร่ระดับ5ดาวภายในห้องพัก

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
14-17 เมษายน 61 (ปิดกรุ๊ป) ราคา: 30,900.-

TaiwanNok ScootTW541837 ทัวร์ไต้หวัน เมืองไทเป (เถาหยวน) เทศมณฑลหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านชา ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต เมืองไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง ร้านพายสัปปะรด ร้านสร้อย อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ดิวตี้ ฟรี ตึก ไทเป 101 ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)
เมนู ปลาประธานาธิบดี+สุกี้ชาบูไต้หวัน+พระกระโดดกำแพง+อาหารจีนซีฟู๊ด+เสี่ยวหลงเปา 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: เมษายน 61 ราคา: 18,888.- (ปิดกรุ๊ป)

TaiwanNok ScootTW281803 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไทจง ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!! เมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 
เต็มกรุ๊ป ราคา: 13,995.-(ปรับลดจาก 29,777.-)

TaiwanNok ScootTW281802 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  ไถจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)  COSMETIC SHOP เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)  พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว  (ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
 27 เมษายน-2 พฤษภาคม 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 16,995.- (ปรับลดจาก 22,777.-)

TaiwanNok ScootTW541838 ทัวร์ไต้หวัน เมืองไทเป (เถาหยวน) เทศมณฑลหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เทศมณฑลเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง ร้านชา ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต เมืองไทเป พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ร้านพายสัปปะรด ร้านสร้อย อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ตลาดซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ดิวตี้ ฟรี ตึก ไทเป 101 ย่านซีเหมินติง(ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) เมนู ปลาประธานาธิบดี +อาหารจีนพื้นเมือง+สุกี้ชาบูไต้หวัน+พระกระโดดกำแพง+อาหารจีนซีฟู๊ด+เสี่ยวหลงเปา                                       

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
27 เมษายน-2 พฤษภาคม 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 21,888.-