Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก Taiwan Tour ตลอดปี 2560 พบกับโปรโมชั่น ราคาถูกที่สุด เที่ยวครบ ไกด์มืออาชีพ นำเที่ยวประทับใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน Let's Go Taiwan เที่ยวไต้หวัน สนุก ช้อปจุใจ

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ไต้หวัน ด้านล่างนี้

TaiwanNok ScootTW281845 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เมืองไถจง  COSMETIC SHOP  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดหลงซาน  ร้านนาฬิกา  ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 10-14, 17-21 กรกฎาคม 61 ราคา: 12,987.-
วันเดินทาง:
25-29, 27-31 กรกฎาคม 61 ราคา: 15,987.-

วันเดินทาง: 4-8, 7-11, 18-22, 21-25, 25-29 สิงหาคม 61 ราคา: 12,987.-
วันเดินทาง:
9-13, 10-14 สิงหาคม 61 ราคา: 15,987.-

วันเดินทาง: 1-5, 8-12, 11-15, 15-19, 18-22, 25-29 กันยายน 61 ราคา: 12,987.-
 

TaiwanChina AirlinesTW281865 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ผิงซี  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  วัดหลงซาน  COSMETIC SHOP  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา + ที่พักระดับ 4 ดาว + เที่ยวครบ 3 ตลาดดัง

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 12-15, 13-16 กรกฎาคม 61 ราคา: 12,777.- (ปรับลดจาก 13,777.-) 
วันเดินทาง: 19-22, 20-23 กรกฎาคม 61
ราคา: 13,777.-

วันเดินทาง: 3-6, 17-20, 24-27 สิงหาคม / 31 สิงหาคม-3 กันยายน 61 ราคา: 13,777.-
วันเดินทาง:
11-14 สิงหาคม 61 ราคา: 14,777.-
วันเดินทาง:
10-13 สิงหาคม 61 ราคา: 15,777.-

วันเดินทาง: 7-10, 14-17 กันยายน / 28 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 13,777.-
วันเดินทาง:
21-24 กันยายน 61 ราคา: 14,777.-
 

TaiwanChina AirlinesTW281849 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เมืองเจียอี้ ร้านใบชาอาลีซาน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไถจง ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  COSMETIC SHOP  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู๊ดแบบไต้หวัน + แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 5 ดาว 

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 9-12, 10-13 สิงหาคม 61 ราคา: 21,777.- 
 

TaiwanNok ScootTW281760 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง  เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติ TAROKO  ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตลาดซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู้ด
พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน) พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
**เที่ยวครบ 3 อุทยาน**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 28 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 61 ราคา: 22,777.-

วันเดินทาง: 4-10, 18-24, 25-31 สิงหาคม 61 ราคา: 21,777.-
วันเดินทาง: 
11-17 สิงหาคม 61 ราคา: 23,777.-

วันเดินทาง: 1-7, 8-14, 15-21, 22-28 กันยายน 61 ราคา: 21,777.-
วันเดินทาง: 
29 กันยายน-5 ตุลาคม 61 ราคา: 22,777.-

TaiwanNok ScootTW281853 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไถจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  COSMETIC SHOP  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ผิงซี  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  ปล่อยโคมขงหมิง  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดซงซานฉือโย่ว  ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! เมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 3-8 กรกฎาคม 61 ราคา: 15,987.-
วันเดินทาง:
10-15 กรกฎาคม 61 ราคา: 14,987.- (ปรับลดจาก 16,987.-)

วันเดินทาง: 7-12, 10-15 สิงหาคม 61 ราคา: 18,987.-
วันเดินทาง:
17-22 สิงหาคม 61 ราคา: 15,987.-
วันเดินทาง:
24-29 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 16,987.-

วันเดินทาง: 4-9 กันยายน 61 ราคา: 15,987.-
วันเดินทาง:
11-16, 18-23, 25-30 กันยายน 61 ราคา: 16,987.-
 

TAIWANCHINA AIRLINESTW261854 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน GLORIA OUTLET ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ ชิมชาอู่หลง เจียอี้ นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ) ตลาดซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี,สเต็ก+สลัดบาร์

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 4-8 กรกฎาคม 61 ราคา: 23,899.-
วันเดินทาง:
26-30 กรกฎาคม 61 ราคา: 24,899.-
วันเดินทาง:
 9-13 สิงหาคม 61 ราคา: 24,899.-
วันเดินทาง: 
5-9, 26-30 กันยายน 61 ราคา: 23,899.-
วันเดินทาง:
12-16, 19-23, 20-24 ตุลาคม 61
ราคา: 24,899.-

TAIWANCHINA AIRLINESTW261863 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน MITSUI OUTLET วัดจูหลินซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว น้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย (2 ท่าน / 1 โคม) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น จีหลงไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ร้านสร้อย GERMANIUM ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) 
เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 5-8, 19-22 กรกฎาคม 61 ราคา: 22,333.-
วันเดินทาง:
27-30 กรกฎาคม 61 ราคา: 23,333.-
วันเดินทาง:
 2-5, 23-26 สิงหาคม 61 ราคา: 22,333.-
วันเดินทาง:
 10-13 สิงหาคม 61 ราคา: 23,333.-
วันเดินทาง:
 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 กันยายน 61 ราคา: 22,333.-
วันเดินทาง:
4-7 ตุลาคม 61
 ราคา: 24,333.-
วันเดินทาง:
12-15, 21-24 ตุลาคม 61 ราคา: 25,333.-
วันเดินทาง:
8-11, 15-18 พฤศจิกายน 61 ราคา: 24,333.-
วันเดินทาง:
2-5 ธันวาคม 61 ราคา: 25,333.-
วันเดินทาง:
16-19, 21-24, 25-28, 26-29 ธันวาคม 61 ราคา: 24,333.-

TaiwanThai Lion AirTW281860 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไถจง  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  วัดหลงซาน  ร้านนาฬิกา ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด และกุ้งมังกร + ที่พักระดับ 4-5 ดาว + เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง + ช้อปปิ้งมันส์ 3 ตลาดดัง

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
23-29 กรกฎาคม 61 ราคา: 23,777.-
วันเดินทาง:
27 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 21,777.-
วันเดินทาง:
24-30 กันยายน 61 ราคา: 22,777.-
วันเดินทาง:
8-14, 22-28 ตุลาคม 61 ราคา: 23,777.-
วันเดินทาง:
15-21 ตุลาคม / 29 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 22,777.-
 

TaiwanThai Lion AirTW281859 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เมืองไถจง  COSMETIC SHOP –ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  วัดหลงซาน  ร้านนาฬิกา ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด และกุ้งมังกร + เที่ยวสุดคุ้ม ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
22-26 กรกฎาคม 61 ราคา: 13,900.-

วันเดินทาง:
19-23, 26-30 สิงหาคม 61 ราคา: 13,900.-

วันเดินทาง:
2-6, 16-20, 23-27 กันยายน 61 ราคา: 13,900.-
วันเดินทาง:
30 กันยายน-4 ตุลาคม 61 ราคา: 14,900.-

วันเดินทาง:
7-11, 14-18 ตุลาคม / 28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 61 ราคา: 14,900.-
วันเดินทาง:
21-25 ตุลาคม 61 ราคา: 16,900.-
 

TaiwanEva AirTW281852 ทัวร์ไต้หวัน ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง วัดซงซานฉือโย่ว ตลาดกลางคืนเหราเหอ วัดหลงซาน ร้าน COSMETIC ถนนโบราณต้าซี Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เสี่ยวหลงเปา+เมนูซีฟู้ด+เมนูอาหารจีนท้องถิ่น

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 4-7 สิงหาคม 61 ราคา: 17,777.- 
วันเดินทาง: 
8-11 กันยายน 61 ราคา: 17,777.- 
วันเดินทาง:
 11-14 ตุลาคม 61 ราคา: 19,777.- 
วันเดินทาง: 
18-21 ตุลาคม 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง: 
3-6 พฤศจิกายน 61ราคา: 18,777.-  

TAIWANCHINA AIRLINESTW281821 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไทจง  เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  วัดจงไถซานซื่อ  เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เกาสง  ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต วัดฝอกวงซาน  Dragon Tiger Tower  ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง  Dome of  Light  แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River)  รถไฟความเร็วสูง  เมืองไทเป ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้าน Cosmetic  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก / พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เมนูพระกระโดดกำแพง

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 25-29 กรกฎาคม 61 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง:
8-12 สิงหาคม 61 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง:
3-7 ตุลาคม 61 ราคา: 25,900.-
วันเดินทาง:
10-14 ตุลาคม 61 ราคา: 26,900.-

TaiwanThai AirwaysTW281807 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจี่ยอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)  พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์)+เมนูซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / สะสมไมล์ได้ 50% (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 9-12, 10-13 สิงหาคม 61 ราคา: 25,900.-
วันเดินทาง: 13-16 กันยายน 61 ราคา: 22,900.-

TaiwanThai AirwaysTW151848 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ผูหลี่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี  อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว เจียวซี นั่งรถไฟสายผิงซี ปล่อยโคมลอยสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งซีเหมินติง ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) ช้อปปิ้งย่านซินอี้ ไทเป GLORIA OUTLETS (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู / สไตล์ผูหลี่เมนูนึ่ง / ไก่ย่างสูตรพิเศษ / อาหารทะเล **ไม่เข้าร้านรัฐบาล**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 16-19 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
8-11, 13-16, 15-18 กันยายน 61 ราคา: 24,999.-

TaiwanEvaAirTW261711 สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต แช่น้ำแร่5ดาว ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น DUTY FREE TAIPEI FISH MARKET MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ แช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า/ อาหารจีนซีฟู้ด / พระกระโดดกำแพง/ เสี่ยวหลงเปา /สุกี้ชาบู ชาบู / อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง / สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / เมนูปลาประธานาธิบดี แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พัก 4 ดาว 2 คืน และ 5 ดาว 1 คืน

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 11-15, 18-22 กรกฎาคม 61 ราคา: 19,555.- 

วันเดินทาง: 
9-13 สิงหาคม 61 ราคา: 20,555.- 
วันเดินทาง: 
22-26 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 19,555.- 

วันเดินทาง: 5-9, 12-16 กันยายน 61 ราคา: 19,555.- 
วันเดินทาง: 
30 กันยายน-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 21,555.- 

วันเดินทาง: 11-15, 20-24 ตุลาคม 61 ราคา: 22,555.- 

วันเดินทาง: 21-25 พฤศจิกายน 61 ราคา: 21,555.- 

วันเดินทาง: 26-30 ธันวาคม 61 ราคา: 22,555.- 

TaiwanEva AirTW281811 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ร้าน Cosmetic  พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง  ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว /พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดและกุ้งมังกร  

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 1-5 สิงหาคม 61 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง: 
29 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 19,777.-

วันเดินทาง: 6-10, 7-11 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 19,777.-

TaiwanEva AirTW281809 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  หมู่บ้านปีศาจ  ไทจง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้าน Cosmetic  ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ตั้นซุ่ย  สะพานแห่งความรัก  Fort San Domingo  Tamsui Church  ถนนโบราณตั้นสุย  ตลาดปลาไทเป  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  นั่งกระเช้าเหมาคง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านใบชาไต้หวัน MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด และกุ้งมังกร + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว
เนื่องจากกระเช้าเหมาคงทำการปิดปรับปรุง 14-18 พ.ค. 61 จึงมีการปรับโปรแกรมโดยเปลี่ยนจากกระเช้าเหมาคง เป็น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กงแทนคะ

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 15-19, 16-20, 23-27 สิงหาคม 61 ราคา: 20,900.-

วันเดินทาง: 5-9, 20-24 กันยายน/ 27 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 20,900.-
วันเดินทาง:
12-16 กันยายน 61 ราคา: 19,900.-

วันเดินทาง:
13-17 ตุลาคม 61 ราคา: 23,900.-
วันเดินทาง:
27-31 ตุลาคม 61 ราคา: 22,900.-

TaiwanThai AirwaysTW281835 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  นั่งกระเช้าเหมาคง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านสร้อยสุขภาพ  ย่านซีเหมินติง หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  วัดจงไถซานซื่อ ไทจง เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เกาสง  วัดฝอกวงซาน  ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL  DOME OF LIGHT  ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง  ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง   DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด)  สนามบินเกาสง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! เมนู เสี่ยวหลงเปา / เมนูซีฟู้ด / ชาบูไต้หวัน (บุฟเฟ่ต์) + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%
เนื่องจากกระเช้าเหมาคงทำการปิดปรับปรุง 14-18 พ.ค. 61 จึงมีการปรับโปรแกรมโดยเปลี่ยนจากกระเช้าเหมาคง เป็น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กงแทนคะ

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 25-30 กรกฎาคม 61 ราคา: 31,777.-
วันเดินทาง: 
8-13 สิงหาคม 61 ราคา: 29,777.-
 

TaiwanThai Lion AirTW261839 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง หนาวโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่  ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ศูนย์ Germanium  Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง +ปลาประธานาธิบดี+ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน+ Free wifi on bus

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 18-22 กรกฎาคม 61 ราคา: 12,555.- (ปรับลดจาก 14,900.-)
วันเดินทาง:
29 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 12,555.- (ปรับลดจาก 14,900.-)
วันเดินทาง:
19-23, 26-30 กันยายน 61 ราคา: 12,555.- (ปรับลดจาก 14,900.-)
วันเดินทาง:
3-7, 4-8 ตุลาคม 61 ราคา: 15,900.-
วันเดินทาง:
23-27 ตุลาคม 61 ราคา: 16,900.-

TaiwanChina AirlinesTW281823 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเกาสง DOME OF LIGHT  เจดีย์มังกรเสือ  ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง  นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน  เมืองเจียอี้  ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  COSMETIC SHOP  พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต สนามบินนานาชาติเถาหยวน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ !! ชิมอาหารพื้นเมืองชาวฮากกา / บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เมนูซีฟู้ด และกุ้งมังกร  และแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว
(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
25-30 กรกฎาคม 61 ราคา: 27,900.-
วันเดินทาง:
8-13 สิงหาคม 61 ราคา: 27,900.-

TaiwanThai AirwaysTW281836 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ร้าน Cosmetic  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตลาดซีเหมินติง ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  Mitsui Outlet Park พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง เมนูซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 / เที่ยวครบ 3 อุทยาน / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 26-30 กรกฎาคม 61 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
9-13 สิงหาคม 61 ราคา: 29,900.-
วันเดินทาง:
12-16 สิงหาคม 61 ราคา: 27,900.-
วันเดินทาง: 9-13 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 25,900.-
 

TaiwanThai AirwaysTW261858 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง ไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ชานมไข่มุก + ขนมเค้ก +สเต๊ก+สลัดบาร์+ปลาประธานาธิบดี 

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
 12-15 กรกฎาคม 61 ราคา: 19,888.-
วันเดินทาง: 
6-9, 27-30 กันยายน 61 ราคา: 19,888.-

TaiwanEvaAirTW261857 หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ร้านสร้อย GERMANIUM หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค DUTY FREE วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งซีเหมินติง ชานมไข่มุก + ขนม+ปลาประธานาธิบดี +สเต็ก+สลัดบาร์+สุกี้ชาบู ชาบู+เสี่ยวหลงเปา+พระกระโดดกำแพง+อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดย่าง

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
11-15, 19-23 กรกฎาคม 61 ราคา: 22,888.-
วันเดินทาง: 
1-5 สิงหาคม 61 ราคา: 22,888.-
วันเดินทาง: 
12-16, 26-30 กันยายน 61 ราคา: 22,888.-
วันเดินทาง:
 3-7 ตุลาคม/ 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 22,888.-
วันเดินทาง:
19-23 ตุลาคม 61 ราคา: 23,888.-
วันเดินทาง:
10-14 พฤศจิกายน 61 ราคา: 22,888.-
วันเดินทาง:
14-18 ธันวาคม 61 ราคา: 22,888.-

TAIWANCHINA AIRLINESTW261856 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร้านสร้อย อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว น้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย (2 ท่าน / 1 โคม) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซีเหมินติง กระเช้าเมาคง DUTY FREE อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร) นั่งรถไฟหัวจรวด GLORIA OUTLET สนามบินเถาหยวน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ชานมไข่มุก + ขนมเค้ก +ปลาประธานาธิบดี +อาหารจีนซีฟู้ด +สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน (ท่านละ 1 เซ็ต)

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
 19-22 กรกฎาคม 61 ราคา: 23,333.-
วันเดินทาง:
2-5 สิงหาคม 61 ราคา: 23,333.-
วันเดินทาง: 1-4, 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 กันยายน 61 ราคา: 23,333.-
วันเดินทาง:
4-7, 18-21, 19-22, 25-28 ตุลาคม 61
ราคา: 25,333.-
วันเดินทาง:
11-14, 20-23, 21-24 ตุลาคม 61 ราคา: 26,333.-
วันเดินทาง:
1-4, 22-25 พฤศจิกายน 61 ราคา: 25,333.-
วันเดินทาง:
7-10 ธันวาคม 61 ราคา: 26,333.-
วันเดินทาง:
13-16, 20-23, 22-25, 26-29 ธันวาคม 61 ราคา: 25,333.-

TaiwanThai AirwaysTW261855 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง ไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไถจง หนานโถว วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ตลาดซีเหมินติง นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮวาเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ไทเป ร้านสร้อย ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ชานมไข่มุก+ขนมเค้ก +อาหารจีนพื้นเมือง +ไก่อบโอ่ง+ปลาประธานาธิบดี +พระกระโดดกำแพง

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
11-15 กรกฎาคม 61 ราคา: 22,555.-
วันเดินทาง: 
1-5, 9-13, 22-26 สิงหาคม 61 ราคา: 22,555.-
วันเดินทาง: 
12-16, 26-30 กันยายน 61 ราคา: 22,555.-

TaiwanEva AirTW261808 ทัวร์ไต้หวัน เมืองเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM COSMETIC SHOP  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี / สุกี้+ชาบู เชียนเย่ / สเต็ก+สลัดบาร์ / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ปูอลาสก้า

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
16-20, 23-27 สิงหาคม 61 ราคา: 19,888.-
วันเดินทาง: 13-17 กันยายน / 27 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 19,888.-
วันเดินทาง:
4-8 ตุลาคม 61 ราคา: 21,888.-
วันเดินทาง:
29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 21,888.-
วันเดินทาง: 
13-17, 20-24 ธันวาคม 61 ราคา: 21,888.-

TaiwanThai AirwaysTW261841 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ชิมชาอู่หลง แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาวส่วนตัวในห้องพัก ร้านพายสับปะรด ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Cosmetic shop ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย่หลิว Mitsui Outlet Park เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี / สเต็ก+สลัดบาร์ / จิงผิงเสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / อาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน + ที่พักระดับ 4-5 ดาว

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 5-8, 12-15 กรกฎาคม 61 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 2-5, 16-19 สิงหาคม 61 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 20-23, 27-30 กันยายน 61 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
4-7, 18-21 ตุลาคม 61 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง: 
22-25 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง: 
13-16 ธันวาคม 61 ราคา: 21,999.-
 

TaiwanChina AirlinesTW261827 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน ขนมพายสับปะรด เถาหยวนไนท์มาเก็ต ศูนย์ Germanium ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านเครื่องสำอาง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / เมนูพระกระโดดกำแพง / ปลาประธานาธิบดี / สเต๊กจานร้อน / ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
 
4-8, 11-15, 18-22 กรกฎาคม 61 ราคา: 21,999.- 
วันเดินทาง: 
25-29, 26-30 กรกฎาคม 61 ราคา: 25,999.- 
วันเดินทาง: 
9-13, 10-14 สิงหาคม 61 ราคา: 25,999.- 
วันเดินทาง: 
22-26 สิงหาคม 61 ราคา: 22,999.- 
วันเดินทาง: 
5-9, 19-23 กันยายน 61 ราคา: 22,999.- 
วันเดินทาง: 
10-14, 19-23 ตุลาคม 61 ราคา: 25,999.- 
วันเดินทาง: 
1-5, 8-12, 15-19, 22-26 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 25,999.- 
วันเดินทาง: 
13-17 ธันวาคม 61 ราคา: 25,999.- 

TaiwanNok ScootTW281862 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เมืองไถจง  COSMETIC SHOP  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดหลงซาน  ร้านนาฬิกา  ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา + ที่พักระดับ 4 ดาว  + มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องเฉพาะขากลับ

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
13-17 มิถุนายน 61  ราคา: 10,995.- (ปรับลดจาก 12,987.-)  (เต็มกรุ๊ป)

TaiwanNok ScootTW281833 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เมืองไถจง  COSMETIC SHOP  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านนาฬิกา  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เมนูเสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดแบบไต้หวัน + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 26-30 กรกฎาคม 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 18,777.-