Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก Taiwan Tour ตลอดปี 2560 พบกับโปรโมชั่น ราคาถูกที่สุด เที่ยวครบ ไกด์มืออาชีพ นำเที่ยวประทับใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน Let's Go Taiwan เที่ยวไต้หวัน สนุก ช้อปจุใจ

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ไต้หวัน ด้านล่างนี้

TaiwannokscootTW281767 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไทจง Cosmetic Shop ตลาดฟ่งเจี๋ย ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้านนาฬิกา ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตลาดซีเหมินติง **ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไป-กลับ** (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ ที่ไต้หวัน) เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เมนูเสี่ยวหลงเปา  เมนูซีฟู้ด

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 25-29 มกราคม 61 ราคา: 12,955.- (ปรับลดจาก 16,777.-)
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanNok ScootTW281803 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไทจง ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!! เมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
1-5, 8-12, 22-26 กุมภาพันธ์ / 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม / 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม / 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 61 ราคา: 17,777.-
วันเดินทาง: 5-9 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 15,777.-
วันเดินทาง:
24-28 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 16,777.-

วันเดินทาง: 3-7, 17-21, 20-24 มีนาคม 61 ราคา: 16,777.-
วันเดินทาง: 7-11, 8-12, 14-18, 15-19, 21-25 มีนาคม 61 ราคา: 17,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanNok ScootTW281759 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ร้านใบชา  ไทจง ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  COSMETIC SHOP  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) สุดคุ้ม!!..พักหรู 5 ดาว(1 คืน) แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก และเมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู๊ด

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 24-29 มกราคม 61 ราคา: 17,955.- (ปรับลดจาก 20,777.-) 
วันเดินทาง: 
25-30 มกราคม 61
 ราคา: 17,955.- (ปรับลดจาก 19,777.-)
วันเดินทาง: 
31 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 18,955.- (ปรับลดจาก 20,777.-) 
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanThai AirwaysTW281804 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไถจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)  COSMETIC SHOP ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (รวมมื้ออาหารกลางวันชั้น 86)  อนุสรณ์สถานเชียงไคเช็ค  ย่านซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  Mitsui Outlet Park พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน (บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด/ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ระดับ 5 ดาว / สะสมไมล์ได้ 50% (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 
20-24 มกราคม 61 ราคา: 23,900.-
วันเดินทาง: 27-31 มกราคม 61 ราคา: 25,900.-

วันเดินทาง: 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 61 ราคา: 26,900.-

วันเดินทาง: 10-14 มีนาคม 61 ราคา: 25,900.-

วันเดินทาง: 6-10 เมษายน 61 ราคา: 28,900.-
วันเดินทาง:
 
11-15 เมษายน 61 ราคา: 33,900.-
วันเดินทาง: 
14-18 เมษายน 61 ราคา: 30,900.-
วันเดินทาง:
 21-25 เมษายน 61 ราคา: 25,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanThai AirwaysTW281807 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจี่ยอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)  พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์)+เมนูซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / สะสมไมล์ได้ 50% (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 2-5, 3-6 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 18,555.- (ปรับลดจาก 22,900.-) 
วันเดินทาง: 4-7 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 18,955.- (ปรับลดจาก 22,900.-) 
วันเดินทาง: 22-25, 23-26, 24-27 กุมภาพันธ์ 61
ราคา: 22,900.-

วันเดินทาง: 22-25 มีนาคม / 29 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 22,900.-

วันเดินทาง: 1-4, 19-22, 21-24 เมษายน 61 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง: 
5-8 เมษายน 61 ราคา: 25,900.-

วันเดินทาง: 3-6, 4-7 พฤษภาคม 61 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง: 26-29 พฤษภาคม 61 ราคา: 25,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanNok ScootTW281802 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  ไถจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)  COSMETIC SHOP เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)  พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว  (ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
1-6, 8-13, 22-27 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 19,777.-
วันเดินทาง:
5-10 กุมภาพันธ์ / 26 กุมภาพันธ์-3มีนาคม 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง:
7-12 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง:
28 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 61 ราคา: 21,777.-

วันเดินทาง: 1-6 มีนาคม 61 ราคา: 21,777.-
วันเดินทาง:
5-10, 12-17 มีนาคม 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง:
7-12 มีนาคม 61 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง:
8-13, 14-19, 15-20 มีนาคม 61 ราคา: 19,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanNok ScootTW281760 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง  เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติ TAROKO  ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตลาดซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู้ด
พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน) พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
**เที่ยวครบ 3 อุทยาน**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 2-8, 3-9 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 22,777.-
วันเดินทาง: 
23 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม / 24 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 61 ราคา: 24,777.-

วันเดินทาง: 2-8 มีนาคม 61 ราคา: 23,777.-
วันเดินทาง: 
9-15, 10-16, 17-23 มีนาคม 61 ราคา: 22,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEva AirTW281806 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไถจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน  ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  COSMETIC SHOP  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา  / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / เที่ยวครบ 3 อุทยาน (ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 17-21, 18-22, 24-28 เมษายน 61 ราคา: 21,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEva AirTW281809 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  หมู่บ้านปีศาจ  ไทจง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้าน Cosmetic  ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ตั้นซุ่ย  สะพานแห่งความรัก  Fort San Domingo  Tamsui Church  ถนนโบราณตั้นสุย  ตลาดปลาไทเป  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  นั่งกระเช้าเหมาคง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านใบชาไต้หวัน MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด และกุ้งมังกร + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
19-23 เมษายน 61 ราคา: 20,900.-
วันเดินทาง:
3-7, 19-23 พฤษภาคม 61 ราคา: 19,900.-
วันเดินทาง:
9-13 มิถุนายน 61 ราคา: 19,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TAIWANCHINA AIRLINESTW281821 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไทจง  เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  วัดจงไถซานซื่อ  เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เกาสง  ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต วัดฝอกวงซาน  Dragon Tiger Tower  ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง  Dome of  Light  แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River)  รถไฟความเร็วสูง  เมืองไทเป ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้าน Cosmetic  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก / พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เมนูพระกระโดดกำแพง

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
28 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 25,900.-
วันเดินทาง:
2-6, 23-27 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 25,900.-
วันเดินทาง:
9-13, 16-20 พฤษภาคม 61 ราคา: 26,900.-
วันเดินทาง:
13-17 มิถุนายน 61 ราคา: 25,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TAIWANCHINA AIRLINESTW261818 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  GLORIA OUTLET ไถจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น DUTY FREE ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว กระเช้าเมาคง ร้านสร้อย ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,เสี่ยวหลงเปา
พระกระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด 

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
14-18 เมษายน 61 ราคา: 33,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW281810 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  หมู่บ้านสายรุ้ง  เจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไทจง  ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้าน Cosmetic  ตั้นสุย  Fort San Domingo  สะพานแห่งความรัก  Tamsui Church  ถนนคนเดินตั้นสุย หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  Mitsui Outlet Park  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ด และกุ้งมังกร

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
11-15, 12-16 เมษายน 61 ราคา: 31,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261812 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไถจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต   หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่   ชิมชาอู่หลง  ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  DUTY FREE  วัดหลงซานซื่อ ซีเหมินติง  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พิพิธภัณฑ์กู้กง  ร้านสร้อย  ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  GLORIA OUTLET 
เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / พระกระโดดกำแพง+ขาปูอลาสก้า / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดย่าง / เสี่ยวหลงเปา   
แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 2 คืน / Free wifi on bus

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
11-14 เมษายน 61 ราคา: 34,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TAIWANChina AirlinesTW261822 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  GLORIA OUTLET ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินอู่  เจียอี้ นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต  ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 )  ตลาดซีเหมินติง เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / พระกระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์ **Free wifi on bus**

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
13-17 เมษายน 61 ราคา: 34,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TAIWANTHAI AIRWAYSTW261813 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ไถจง  หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซัน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดหลงซาน  ซีเหมินติง นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ไทเป ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดย่าง / ขาปูยักษ์ 
สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% / Free wifi on bus / เที่ยวครบ 3 อุทยาน

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
13-18 เมษายน 61 ราคา: 40,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TAIWANCHINA AIRLINESTW261817 ทัวร์ไต้หวัน GLORIA OUTLET ไถจง  หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ พิพิธภัณฑ์กู้กง ร้านสร้อย ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,กุ้งมังกรซีฟู๊ด,เสี่ยวหลงเปา
พระกระโดดกำแพง,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน,อาหารจีน+ขาปูยักษ์
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด 

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
14-18 เมษายน 61 ราคา: 36,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261814 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  GLORIA OUTLET ไถจง  หนานโถว  วัดจงไถฉานซื่อ  ชิมชาอู่หลง  สวนสนุกหมู่บ้าน 9 ชนเผ่า+กระเช้าพาโนรามา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด วัดหลงซาน  ร้านสร้อย  พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)  ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน / ขาปูยักษ์ / ปลาประธานาธิบดี / สเต็ก+สลัดบาร์ / อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดย่าง / เสี่ยวหลงเปา 
Free wifi on bus

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
12-16 เมษายน 61 ราคา: 36,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261815 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  GLORIA OUTLET ไถจง  หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่   เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซัน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน   ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) ซีเหมินติง  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / ขาปูยักษ์ / สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
Free wifi on bus / แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
13-17 เมษายน 61 ราคา: 36,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261816 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  GLORIA OUTLET  เถาหยวน  หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซัน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  DUTY FREE  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พิพิธภัณฑ์กู้กง  ร้านสร้อย  ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)  วัดหลงซาน  ซีเหมินติง  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / พระกระโดดกำแพง+ขาปูอลาสก้า / เสี่ยวหลงเปา / อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดย่าง
แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 2 คืน / Free wifi on bus

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
10-15 เมษายน 61 ราคา: 39,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261820 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  GLORIA OUTLET ไถจง  หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซัน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  DUTY FREE  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ไทเป  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พิพิธภัณฑ์กู้กง  ร้านสร้อย  ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์ / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / พระกระโดดกำแพง+ขาปูอลาสก้า / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดย่าง
แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว / เที่ยวครบ 3 อุทยาน / Free wifi on bus  

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
10-16 เมษายน 61 ราคา: 42,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TAIWANCHINA AIRLINESTW261819 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  GLORIA OUTLET พิพิธภัณฑ์กู้กง  ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านขนมพายสับปะรด  วัดหลงซาน  ซีเหมินติง  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  DUTY FREE  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง  หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่   ร้านเครื่องสำอางค์  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซัน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  เมืองเกาสง  ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต เจดีย์เสือ เจดีย์มังกร  ทะเลสาบดอกบัว  ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULEVARD  ร้านสร้อย  สวนสนุก E-DA WORLD พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดฝอกวงซาน  สนามบินเกาสง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)
เมนูพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา / อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดย่าง / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์
แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว/ Free wifi on bus

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
10-16 เมษายน 61 ราคา: 43,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEva AirTW281811 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ร้าน Cosmetic  พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง  ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว /พิเศษ!! บริการท่านด้วย เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ดและกุ้งมังกร  

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 
1-5, 3-7, 24-28 พฤษภาคม 61 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง:
15-19 พฤษภาคม 61 ราคา: 19,777.-

วันเดินทาง: 5-9, 8-12, 20-24 มิถุนายน / 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 61 ราคา: 19,777.-
วันเดินทาง:
13-17 มิถุนายน 61 ราคา: 20,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261756 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านขนมพาสับปะรด ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) อี๋หลาน แช่น้ำแร่ นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟด่วนกลับไทเป  หนิงเซียไนท์มาร์เก็ต GERMANIUM POWER CENTER หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้ อุทยานอาลีซาน นั่งรถโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง ไถจง ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ดิวตี้ฟรี อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..พระกระโดดกำแพง ปลาประธานาธิบดี + Free wifi on bus **เที่ยวครบ 3 อุทยาน**

สายการบิน CHINA AIRLNES
วันเดินทาง: 24-28 มกราคม/ 28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 26,777.-

วันเดินทาง: 1-5 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 26,777.-
วันเดินทาง: 26 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม / 27 กุมภาพันธ์ -3 มีนาคม 61 ราคา: 27,777.-

วันเดินทาง: 7-11, 13-17, 14-18, 20-24, 21-25 มีนาคม 61  ราคา: 26,777.-

วันเดินทาง: 4-8 เมษายน 61 ราคา: 29,777.-
วันเดินทาง: 25-29 เมษายน 61  ราคา: 28,777.-

วันเดินทาง: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 พฤษภาคม 61  ราคา: 28,777.-

วันเดินทาง: 6-10, 20-24 มิถุนายน 61  ราคา: 28,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanThai AirwaysTW261732 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ชิมชาอู่หลง อาบน้ำแร่ส่วนตัว5ดาว ชิมพายสับปะรด ศูนย์ Germanium พิพิธภัณฑ์กู้กง DUTY FREE ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พัก 5 ดาว 1 คืน / 4 ดาว 2 คืน + เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา/สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / อาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง

สายการบิน THAI AIRWAYS 
วันเดินทาง:
25-28 มกราคม 61 ราคา: 22,999.-

วันเดินทาง:
1-4, 8-11 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 22,999.-

วันเดินทาง:
29 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง:
6-9, 26-29 เมษายน 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
5-8 เมษายน 61 ราคา: 24,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261728 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ไถจง วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟ่งเจี้ยไนท์มาเก็ต อาบน้ำแร่ 5 ดาวแบบส่วนตัวในห้องพัก เมืองไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ germanium อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ซีเหมินติง DUTYFREE GLORIA OUTLET (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อาบน้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พัก 4 ดาว 3 คืน และพัก 5 ดาว 1 คืน + เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี และเสี่ยวหลงเปา

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 3-7, 24-28 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
3-7, 17-21 มีนาคม 61 ราคา: 21,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต่หวัน

TaiwanEvaAirTW261711 สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต แช่น้ำแร่5ดาว ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น DUTY FREE TAIPEI FISH MARKET MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ แช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า/ อาหารจีนซีฟู้ด / พระกระโดดกำแพง/ เสี่ยวหลงเปา /สุกี้ชาบู ชาบู / อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง / สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / เมนูปลาประธานาธิบดี แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พัก 4 ดาว 2 คืน และ 5 ดาว 1 คืน

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 6-10, 12-16, 26-30 มีนาคม 61 ราคา: 21,555.- (ปรับลดจาก 22,555.-) 
วันเดินทาง: 16-20 มีนาคม 61 ราคา: 23,555.- 
วันเดินทาง: 18-22 มีนาคม
 61 ราคา: 22,555.- (ปรับลดจาก 23,555.-)

วันเดินทาง: 27 เมษายน-1 พฤษภาคม / 30 เมษายน-4 พฤษภาคม 61 ราคา: 21,555.- (ปรับลดจาก 22,555.-) 

วันเดินทาง: 2-6, 11-15, 14-18, 17-21 พฤษภาคม 61 ราคา: 21,555.- (ปรับลดจาก 22,555.-) 
วันเดินทาง: 
29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 61 ราคา: 21,555.- (ปรับลดจาก 23,555.-)

วันเดินทาง: 6-10, 12-16, 14-18, 19-23, 26-30 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 61 ราคา: 21,555.- (ปรับลดจาก 22,555.-) 
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEva AirTW261768 ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ร้านสร้อย Germanium หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค DUTY FREE วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง สนามบินเถาหยวน 
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน
เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง,สเต็ก+สลัดบาร์,อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดย่าง
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 21-25 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 22,888.-
วันเดินทาง:
6-10 มีนาคม 61 ราคา: 21,888.-

Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261755 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) เมืองยีหลาน แช่น้ำแร่เจียวซี นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป หนิงเซียไนท์มาเก็ต ศูนย์ Germanium ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านเครื่องสำอาง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก ที่พักระดับ 4 ดาว เมนูพิเศษ พระกระโดดกำแพง ปลาประธานาธิบดี อาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน สเต็กจานร้อนพร้อมสลัดบาร์ **เที่ยวครบ 3 อุทยาน**

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 9-13, 23-27 มีนาคม 61 ราคา: 25,999.-

วันเดินทาง: 
5-9 เมษายน 61 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง: 
20-24 เมษายน 61 ราคา: 25,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanEva AirTW261808 ทัวร์ไต้หวัน เมืองเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM COSMETIC SHOP  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี / สุกี้+ชาบู เชียนเย่ / สเต็ก+สลัดบาร์ / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ปูอลาสก้า

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
3-7 มีนาคม 61 ราคา: 22,888.-
วันเดินทาง:
26-30 เมษายน 61 ราคา: 22,888.-
วันเดินทาง:
26-30 พฤษภาคม 61 ราคา: 22,888.-
วันเดินทาง:
7-11, 21-25 มิถุนายน 61 ราคา: 22,888.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน

TaiwanChina AirlinesTW261733 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน  Gloria Outlet เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวิ่นอู่ ชิมชาอู่หลง เฟิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซีเหมินติง DUTY FREE อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (ไม่ร่วมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 3-7, 24-28 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
 3-7, 10-14, 17-21 มีนาคม 61 ราคา: 19,999.-

Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน