Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก Taiwan Tour ตลอดปี 2560 พบกับโปรโมชั่น ราคาถูกที่สุด เที่ยวครบ ไกด์มืออาชีพ นำเที่ยวประทับใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน Let's Go Taiwan เที่ยวไต้หวัน สนุก ช้อปจุใจ

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ไต้หวัน ด้านล่างนี้

TaiwanNok ScootTW281889 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง ร้านกาแฟ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน COSMETIC SHOP ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูเสี่ยวหลงเป // + ที่พักระดับ 4 ดาว 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
 27-31 ตุลาคม/ 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)

วันเดินทาง:
 3-7, 7-11, 10-14, 14-18, 17-21, 21-25, 24-28 พฤศจิกายน 61 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง:
 12-16 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.- 
วันเดินทาง: 
8-12, 19-23, 20-24 ธันวาคม 61 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง: 
28 ธันวาคม- 1 มกราคม/ 29 ธันวาคม- 2 มกราคม  62 ราคา: 20,999.-

TaiwanNok ScootTW281890 ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง(ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูเสี่ยวหลงเปา // + ที่พักระดับ 4 ดาว 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
2-7, 9-14, 16-21, 23-28 พฤศจิกายน 61 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
 30 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 61 ราคา: 17,999.-

วันเดินทาง:
8-13 ธันวาคม 61 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง: 
14-19, 16-21 ธันวาคม 61 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง: 
28 ธันวาคม- 2 มกราคม/ 30 ธันวาคม- 4 มกราคม 62 ราคา: 22,999.-

TaiwanEva AirTW261866 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosmetic shop ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium  อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / จีนซีฟู้ด + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 17,999.-
 

TaiwanEva AirTW281852 ทัวร์ไต้หวัน ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง วัดซงซานฉือโย่ว ตลาดกลางคืนเหราเหอ วัดหลงซาน ร้าน COSMETIC ถนนโบราณต้าซี Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เสี่ยวหลงเปา+เมนูซีฟู้ด+เมนูอาหารจีนท้องถิ่น

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 
3-6 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 61 ราคา: 18,777.-  

DTaiwanChina AirlinesTW281887 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เมืองเจียอี้ ร้านใบชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไถจง  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  COSMETIC SHOP  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนู เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดไต้หวัน + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 2-5 พฤศจิกายน 61 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง: 
3-6, 9-12 ธันวาคม 61 ราคา: 19,999.-
 

TaiwanThai AirwaysTW281891 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด วัดหลงซาน ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้านคอสเมติก - MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูเสี่ยวหลงเปา+เมนูซีฟู้ด/ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก+พัก 4 ดาว + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 23-26 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม/ 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 17,999.- 
วันเดินทาง: 
14-17 ธันวาคม 61 ราคา: 18,999.- 
วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 26,999.- 
 

TaiwanNok ScootTW281874 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซานฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว วัดหลงซาน COSMETIC SHOP ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูเสี่ยวหลงเปา +เมนูซีฟู้ด // + ที่พักระดับ 4-5 ดาว  // พิเศษ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติในห้องส่วนตัว 1 คืน

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
 27 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 61 ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 19,999.-)

TaiwanThai Lion AirTW281860 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไถจง  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  วัดหลงซาน  ร้านนาฬิกา ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด และกุ้งมังกร + ที่พักระดับ 4-5 ดาว + เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง + ช้อปปิ้งมันส์ 3 ตลาดดัง

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
29 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 18,999.- (ปรับลดจาก 22,777.-)
 

TaiwanTiger AirTW261872 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี / อาหารจีนซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / Free wifi on bus

สายการบิน TIGER AIR
วันเดินทาง: 14-17, 21-24 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-
 

TaiwanTiger AirwaysTW261892 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 4 ดาว / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี + อาหารจีนซีฟู้ด

สายการบิน TIGER AIR
วันเดินทาง: 1-4, 3-6, 9-12, 10-13, 16-19, 23-26 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง:
14-17, 21-24 ธันวาคม 61 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง:
4-7, 11-14, 18-21, 26-29 มกราคม 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 15-18 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
22-25 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 มีนาคม / 29 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 12,999.-

TaiwanNok ScootTW281875 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต  ไทจง  ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ร้านหยก  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  วัดหลงซาน  COSMETIC SHOP  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนูซีฟู้ด  + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4-5 ดาว + เที่ยวครบ 3 อุทยาน + ช้อปปิ้งมันส์ 3 ตลาดดัง

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 27 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 61 ราคา: 18,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-)

วันเดินทาง: 2-8, 9-15 พฤศจิกายน 61 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง: 16-22 พฤศจิกายน 61 ราคา: 22,999.-
 
วันเดินทาง: 1-7, 8-14 ธันวาคม 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
4-10 ธันวาคม 61 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง: 17-23 ธันวาคม 61 ราคา: 22,999.-  
วันเดินทาง: 25-31 ธันวาคม 61 ราคา: 25,999.-  
วันเดินทาง: 26 ธันวาคม-1 มกราคม/ 27 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 27,999.-

TAIWANCHINA AIRLINESTW281821 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไทจง  เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  วัดจงไถซานซื่อ  เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เกาสง  ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต วัดฝอกวงซาน  Dragon Tiger Tower  ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง  Dome of  Light  แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River)  รถไฟความเร็วสูง  เมืองไทเป ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้าน Cosmetic  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก / พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เมนูพระกระโดดกำแพง

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 61 ราคา: 25,900.-
วันเดินทาง: 
12-16 ธันวาคม 61 ราคา: 25,900.-  

TaiwanEva AirTW281809 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  หมู่บ้านปีศาจ  ไทจง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้าน Cosmetic  ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ตั้นซุ่ย  สะพานแห่งความรัก  Fort San Domingo  Tamsui Church  ถนนโบราณตั้นสุย  ตลาดปลาไทเป  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  นั่งกระเช้าเหมาคง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านใบชาไต้หวัน MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด และกุ้งมังกร + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว
เนื่องจากกระเช้าเหมาคงทำการปิดปรับปรุง 14-18 พ.ค. 61 จึงมีการปรับโปรแกรมโดยเปลี่ยนจากกระเช้าเหมาคง เป็น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กงแทนคะ

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 27-31 ตุลาคม 61 ราคา: 22,900.-

TaiwanThai Lion AirTW281876 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เมืองไถจง  COFFEE SHOP  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  COSMETIC SHOP  MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนูบุฟเฟต่์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนูซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
27-31 ตุลาคม 61 ราคา: 13,999.- (ปรับลดจาก 14,999.-) 
วันเดินทาง: 28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 61 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 13,999.-) 
วันเดินทาง:
31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 3-7, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28 พฤศจิกายน / 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม / 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม / 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 61 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง
: 4-8, 11-15, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24 พฤศจิกายน / 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 1-5, 4-8, 5-9, 7-11, 8-12, 24-28, 25-29, 26-30 ธันวาคม 61 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
2-6, 21-25, 22-26, 23-27 ธันวาคม 61 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
 13-17, 14-18, 15-19, 19-23, 20-24 ธันวาคม 61 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
16-20, 17-21 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
27-31 ธันวาคม 61 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม / 29 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-3 มกราคม 62 ราคา: 21,999.-
 

TaiwanEva AirTW281869 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านปีศาจ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก Fort San Domingo Tamsui Church ถนนโบราณตั้นสุย ตลาดปลาไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งกระเช้าเหมาคง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้านใบชาไต้หวัน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ชาบูไต้หวัน+เมนูพระกระโดดกำแพง+เมนูเสี่ยวหลงเปา+เมนูซีฟู้ด กุ้งมังกร / พิเศษ!! แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 
22-26 พฤศจิกายน 61 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
 6-10 ธันวาคม 61 ราคา: 27,999.-
วันเดินทาง:
 12-16 ธันวาคม 61 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง: 
19-23 ธันวาคม 61 ราคา: 22,999.-

TaiwanEva AirTW281870 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด เป่ยโถว COSMETIC SHOP ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูซีฟู้ด+เมนูเสี่ยวหลงเปา+เมนูพระกระโดดกำแพง +แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 21-25, 23-27 พฤศจิกายน/ 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 20,999.-  
วันเดินทาง:
 22-26 พฤศจิกายน 61 ราคา: 19,999.-  

วันเดินทาง: 2-6, 7-11 ธันวาคม 61 ราคา: 22,999.- 
วันเดินทาง: 
12-16 ธันวาคม 61 ราคา: 19,999.- 
วันเดินทาง: 
19-23 ธันวาคม 61 ราคา: 20,999.- 
 
วันเดินทาง:
27-31 ธันวาคม 61 ราคา: 27,999.-
 

TaiwanThai AirwaysTW281867 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK เมนู STEAMER FEAST +บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน +พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101+เมนูเสี่ยวหลงเปา / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 15-18, 22-25 พฤศจิกายน/ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 22,999.- 
วันเดินทาง: 
2-5, 9-12, 23-26 พฤศจิกายน 61 ราคา: 23,999.- 

วันเดินทาง: 13-16, 14-17, 20-23, 21-24 ธันวาคม 61 ราคา: 23,999.- 
วันเดินทาง: 
7-10 ธันวาคม 61 ราคา: 27,999.- 
 

TaiwanThai AirwaysTW281868 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK เมนู STEAMER FEAST +บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 +เมนูพระกระโดดกำแพง+เมนูซีฟู้ด /แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 26,999.- 

วันเดินทาง: 13-17, 15-19 ธันวาคม 61 ราคา: 26,999.- 
วันเดินทาง:
 22-26 ธันวาคม 61 ราคา: 27,999.- 
วันเดินทาง: 8-12 ธันวาคม 61 ราคา: 29,999.- 
วันเดินทาง:
1-5, 6-10 ธันวาคม 61 ราคา: 30,999.- 
วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-3 มกราคม 62 ราคา: 33,999.- 
วันเดินทาง:
31 ธันวาคม-4 มกราคม 61 ราคา: 32,999.- 

TAIWANCHINA AIRLINESTW261863 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน MITSUI OUTLET วัดจูหลินซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว น้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย (2 ท่าน / 1 โคม) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น จีหลงไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ร้านสร้อย GERMANIUM ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด / Free wifi on bus 

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 21-24 ตุลาคม 61 ราคา: 25,333.-
วันเดินทาง:
8-11, 15-18, 16-19 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 24,333.-
วันเดินทาง:
2-5 ธันวาคม 61 ราคา: 25,333.-
วันเดินทาง:
16-19, 21-24, 25-28, 26-29 ธันวาคม 61 ราคา: 24,333.-

TaiwanThai AirwaysTW281877 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ไทเป  อิสระให้ทุกท่านได้ไปเคาท์ดาวน์ที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101(ชั้น86)  COSMETIC SHOP  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ไทจง  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เจียอี้  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 / เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เมนู STEAMER FEAST ที่รวมเมนูนึ่งมากหมายหลากหลายแบบ + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ระดับ 5 ดาว 1 คืน + ที่พักระดับ 4-5 ดาว / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
31 ธันวาคม-3 มกราคม 62 ราคา: 31,999.-

TaiwanThai AirwaysTW281878 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101(ชั้น86)  COSMETIC SHOP  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต อิสระทุกท่านเต็มวัน ให้ทุกท่านได้ไปชมพลุที่ตึกไทเป 101 หรือตามอัธยาศัย ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 + บริการท่านด้วย เมนู STEAMER FEAST ที่รวมเมนูนึ่งมากหมายหลากหลายแบบ / บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว 1 คืน + ที่พักระดับ 4-5 ดาว / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 32,999.-

TaiwanThai AirwaysTW261858 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง ไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ชานมไข่มุก + ขนมเค้ก +สเต๊ก+สลัดบาร์+ปลาประธานาธิบดี / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 1-4, 15-18, 22-25 พฤศจิกายน 61 ราคา: 21,388.-
วันเดินทาง: 5-8, 13-16 ธันวาคม 61 ราคา: 21,388.-

TaiwanEvaAirTW261857 หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ร้านสร้อย GERMANIUM หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค DUTY FREE วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งซีเหมินติง ชานมไข่มุก + ขนม+ปลาประธานาธิบดี +สเต็ก+สลัดบาร์+สุกี้ชาบู ชาบู+เสี่ยวหลงเปา+พระกระโดดกำแพง+อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดย่าง / Free wifi on bus

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 22,888.-

วันเดินทาง:
10-14 พฤศจิกายน 61 ราคา: 22,888.-

วันเดินทาง:
14-18 ธันวาคม 61 ราคา: 22,888.-
วันเดินทาง: 
25-29 ธันวาคม 61 ราคา: 24,888.-

TAIWANCHINA AIRLINESTW261856 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร้านสร้อย อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว น้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย (2 ท่าน / 1 โคม) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดซีเหมินติง กระเช้าเมาคง DUTY FREE อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร) นั่งรถไฟหัวจรวด GLORIA OUTLET สนามบินเถาหยวน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ชานมไข่มุก + ขนมเค้ก +ปลาประธานาธิบดี +อาหารจีนซีฟู้ด +สุกี้ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน (ท่านละ 1 เซ็ต)

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 25-28 ตุลาคม 61
ราคา: 25,333.-
วันเดินทาง:
20-23, 21-24 ตุลาคม 61 ราคา: 26,333.-

วันเดินทาง:
1-4, 22-25 พฤศจิกายน 61 ราคา: 25,333.-

วันเดินทาง:
7-10 ธันวาคม 61 ราคา: 26,333.-
วันเดินทาง:
13-16, 20-23, 22-25, 25-28, 26-29 ธันวาคม 61 ราคา: 25,333.-

TaiwanThai AirwaysTW261855 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง ไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไถจง หนานโถว วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ตลาดซีเหมินติง นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮวาเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ไทเป ร้านสร้อย ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ชานมไข่มุก+ขนมเค้ก +อาหารจีนพื้นเมือง +ไก่อบโอ่ง+ปลาประธานาธิบดี +พระกระโดดกำแพง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 19-23 ตุลาคม 61 ราคา: 25,055.-
วันเดินทาง: 
14-18 พฤศจิกายน 61 ราคา: 24,055.-
วันเดินทาง:
 1-5, 12-16 ธันวาคม 61 ราคา: 24,055.-

TaiwanEva AirTW261808 ทัวร์ไต้หวัน เมืองเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM COSMETIC SHOP  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี / สุกี้+ชาบู เชียนเย่ / สเต็ก+สลัดบาร์ / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ปูอลาสก้า

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 21,888.-
วันเดินทาง: 
13-17, 20-24 ธันวาคม 61 ราคา: 21,888.-

TaiwanChina AirlinesTW261827 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน ขนมพายสับปะรด เถาหยวนไนท์มาเก็ต ศูนย์ Germanium ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านเครื่องสำอาง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / เมนูพระกระโดดกำแพง / ปลาประธานาธิบดี / สเต๊กจานร้อน / ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 19-23 ตุลาคม 61 ราคา: 24,999.- (ปรับลดจาก 25,999.-) 
วันเดินทาง: 
1-5, 8-12, 15-19, 22-26 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 25,999.- 
วันเดินทาง: 
13-17, 21-25, 27-31 ธันวาคม 61 ราคา: 25,999.- 

TaiwanThai AirwaysTW261881 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองเจียอี้  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถัมซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ไทเป   ร้านขนมพายสับปะรด  ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  ร้านสร้อย GERMANIUM  ซีเหมินติง ร่วมนับถอยหลัง COUNTDOWN 2019 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เมนูพิเศษ..สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / อาหารจีน+เป็ดย่าง / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / พระกระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์  + แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัวระดับ 4 ดาว 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% + เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
27 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 43,900.-

TaiwanEva AirTW261888 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองไถจง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเสวียนกง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป  Cosmetic shop  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)  ซีเหมินติง  ศูนย์ Germanium  อุทยานเหย่หลิ่ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น  ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) เมืองยีหลานเจียวซี  นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานทาโรโกะ  นั่งรถไฟกลับเมืองยีหลาน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ...เมนูปลาประธานาธิบดี / พระกระโดดกำแพง / จีนซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ภายในห้องพักระดับ 4 ดาว 1 คืน / เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-3 มกราคม 62 ราคา: 27,900.-

TaiwanThai AirwaysTW261879 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถัมซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านสร้อย GERMANIUM  ซีเหมินติง  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัวระดับ 5 ดาว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์) เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษสุด!!! รับประทานอาหารบนตึก 101 ชั้น 86 + เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / สเต๊ก+สลัดบาร์ + แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัวระดับ 4 ดาว 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 35,900.-

TaiwanThai AirwaysTW261885 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ไทเป  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ร้านขนมพายสับปะรด  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านสร้อย GERMANIUM  ซีเหมินติง  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถัมซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอูหลง  ไถจง  ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์)  เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา / ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / อาหารจีนซิตี้สูท+ขาปูยักษ์ + แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 4 ดาว 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 40,900.-

TaiwanThai AirwaysTW261883 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไถจง  สวนดอกไม้จงเซ่อ  ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถัมซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า + กระเช้าพาโนรามา  ชิมชาอู่หลง  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ร้านสร้อย GERMANIUM  ซีเหมินติง  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / กุ้งมังกรซีฟู๊ด  + แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัวระดับ 5 ดาว 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 37,900.-

TaiwanEva AirTW261886 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosmetic shop ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)  ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) เมืองยีหลานเจียวซี นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป ศูนย์ Germanium เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน + เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง + ช้อปปิ้งสุดมันส์ 3 ตลาดดัง / แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 25-30 ตุลาคม 61 ราคา: 23,555.-
วันเดินทาง:
8-13, 15-20 พฤศจิกายน 61 ราคา: 23,555.-
วันเดินทาง:
20-25 ธันวาคม 61 ราคา: 23,555.-
 

TaiwanThai AirwaysTW261884 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ไถจง  สวนดอกไม้จงเซ่อ  หนานโถว  วัดเหวินหวู่  สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า + กระเช้าพาโนรามา ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านสร้อย GERMANIUM  ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  วัดจูหลินซาน สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์)  เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษสุด!!! รับประทานอาหารบนตึก 101 ชั้น 86 + เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / สเต๊ก+สลัดบาร์ + Free wifi on bus +สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% + **ที่พักย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 41,900.-

TaiwanThai AirwaysTW261880 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถัมซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ซีเหมินติง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / กุ้งมังกรซีฟู๊ด + แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัวระดับ 4 ดาว 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 36,900.-

TaiwanThai AirwaysTW261882 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์)  ถนนโบราณต้าซี หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  วัดจงไถฉานซื่อ  ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านสร้อย GERMANIUM  ซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษสุด!!! รับประทานอาหารบนตึก 101 ชั้น 86 + เมนูพิเศษ..สเต๊ก+สลัดบาร์ / ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%  **ที่พักย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 35,900.-

TaiwanNok ScootTW281873 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูเสี่ยวหลงเปา + ที่พักระดับ 4-5 ดาว  // พิเศษ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติในห้องส่วนตัว 1 คืน

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: ตุลาคม 61 (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 13,999.- (ปรับลดจาก 16,999.-) 

TaiwanThai Lion AirTW281859 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เมืองไถจง  COSMETIC SHOP –ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  วัดหลงซาน  ร้านนาฬิกา ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด และกุ้งมังกร + เที่ยวสุดคุ้ม ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 13,900.- (ปรับลดจาก 14,900.-)
 

TaiwanEvaAirTW261711 สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต แช่น้ำแร่5ดาว ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น DUTY FREE TAIPEI FISH MARKET MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ แช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า/ อาหารจีนซีฟู้ด / พระกระโดดกำแพง/ เสี่ยวหลงเปา /สุกี้ชาบู ชาบู / อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง / สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / เมนูปลาประธานาธิบดี แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พัก 4 ดาว 2 คืน และ 5 ดาว 1 คืน

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: ธันวาคม 61 ราคา: 22,555.- (ปิดกรุ๊ป)