fbpx
พบ 29 แพ็คเกจ

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524032
ระยะเวลา : 7D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ปักกิ่ง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เมืองโฮฮอท  พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน  เนินทรายเสี่ยงซานวาน (รวมกระเช้า)  รวมกิจกรรมในทะเลทราย  เมืองออร์ดอส  ทุ่งหญ้าออร์โดส  ระบำเชิญสุรา และการแสดงรอบกองไฟ  ทุ่งหญ้าออร์ดอส (รวมกิจกรรมในทุ่งหญ้า)  เขตเมืองใหม่คังปาสือ  สุสานเจงกีสข่าน  อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย  เมืองโฮฮอท  หมู่บ้านโม่วหนีซาน  วัดต้าเจา  ถนนโบราณไซ้ซ่างเหล่าเจีย  เมืองโฮฮอท  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ปักกิ่ง  ย่านซานหลี่ถุน **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…สุกี้เนื้อแพะ / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น + พักกระโจมมองโกเลียแบบทันสมัย 1 คืน / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน Inner Mongolia Beijing ปักกิ่ง มองโกเลียใน (CA) 7วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม3-947,999
กรกฎาคม
3-947,999
กันยายน4-10 / 13-1944,999
กันยายน
4-10 / 13-1944,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524300
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ไหโข่ว  ถนนโบราณฉีโหลว  ยอดเขาตงซานหลิง(รวมกระเช้าขึ้น-ลง)  หมู่บ้านบาหลีซิงหลง  ซานย่า  ATLANTIS SANYA  อุทยานวัดหนานซาน (รวมรถราง)  เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน 108 เมตร  SANYA ROMANCE PARK  หาดต้าตงไห่  ยอดเขาเฟิ่งหวง (รวมกระเช้า)  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ห้องสมุดหยุนตง   อิสระช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : อาหารพิเศษ…ไก่ไหหลำ / อาหารซีฟู้ด / อาหารเจภายในวัดหนานซาน / สุกี้หม่าล่า
พิเศษ : พัก 5 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน เกาะไหหลำ ไหโข่ว ซานย่า (3U) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม25-2927,999
พฤษภาคม
25-2927,999
มิถุนายน1-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 8-12 / 15-19 / 22-2627,999
มิถุนายน
1-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 8-12 / 15-19 / 22-2627,999
กรกฎาคม6-10 / 13-1727,999
20-24 (วันอาสาฬหบูชา) / 27-31 (วันเฉลิม ร.10)28,999
กรกฎาคม
6-10 / 13-1727,999
20-24 (วันอาสาฬหบูชา) / 27-31 (วันเฉลิม ร.10)28,999
สิงหาคม3-7 / 17-21 / 10-14 (วันแม่)27,999
24-2826,999
สิงหาคม
3-7 / 17-21 / 10-14 (วันแม่)27,999
24-2826,999
กันยายน7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-2 ต.ค.28,999
กันยายน
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-2 ต.ค.28,999
ตุลาคม12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 (ันปิยมหาราช)31,999
26-3030,999
ตุลาคม
12-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 (ันปิยมหาราช)31,999
26-3030,999
พฤศจิกายน2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-2730,999
พฤศจิกายน
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-2730,999
ธันวาคม7-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 14-18 / 21-25 (วันคริสต์มาส)30,999
ธันวาคม
7-11 (วันรัฐธรรมนูญ) / 14-18 / 21-25 (วันคริสต์มาส)30,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824214
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ฉางซา เมืองหนานซาง  หอเถิงหวัง  เมืองอู้หยวน  ล่องเรือพร้อมชมโชว์แสงสียามค่ำคืนอู้หนี่โจว  เมืองซ่างเหรา  หุบเขาวั่งเซียน หรือหุบเขาเทวดา  ถนนซุยเซียน  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า  ภูเขาหลิงซาน  กระจกแห่งท้องฟ้า  เมืองหนานชาง  ถนนโบราณวานชู  เมืองฉางซา  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ถนนคนเดินหวงซิงลู่  ตึก IFS  ร้านป๊อปมาร์ท **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูหม่าล่า
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHINA ฉางซา หนานซาง อู้หยวน หลิงซาน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ (VZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน7-1121,990
16-2022,990
19-23 / 28-2 ก.ค.24,990
มิถุนายน
7-1121,990
16-2022,990
19-23 / 28-2 ก.ค.24,990
กรกฎาคม7-11 / 28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)23,990
10-14 / 31-4 ส.ค.24,990
19-23 (วันอาสาฬหหบูชา)25,990
กรกฎาคม
7-11 / 28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)23,990
10-14 / 31-4 ส.ค.24,990
19-23 (วันอาสาฬหหบูชา)25,990
สิงหาคม9-13 (วันแม่)25,990
18-2223,990
21-25 / 30-3 ก.ย.24,990
สิงหาคม
9-13 (วันแม่)25,990
18-2223,990
21-25 / 30-3 ก.ย.24,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524411
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เซี่ยเหมิน  วัดหนานผู่โถว  สะพานเหยียนหวู่เฉียว  ถนนจงซาน  เซี่ยเหมิน  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ซ่างเหรา  เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ)   กระจกแห่งท้องฟ้า  หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่  (ชมบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน)  อู้หยวน  หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ)  สะพานกระจก  อู้นวี่โจว  ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน  จิ่งเต๋อเจิ้น  ลานวัฒนธรรมเถาชีชวน  เซรามิกชามยักษ์ (ชมด้านนอก)  จิ่วเจียง  พระใหญ่ตงหลิน  หนานชาง  เซี่ยเหมิน **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…อาหารทะเล / สุกี้หม่าล่า / เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / พักในเขตท่องเที่ยวอู้นวี่โจว 1 คืน

ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน เซี่ยเหมิน (MF) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม17-22 (วันอาสาฬหบูชา) / 24-29 (วันเฉลิม ร.10)31,999
กรกฎาคม
17-22 (วันอาสาฬหบูชา) / 24-29 (วันเฉลิม ร.10)31,999
สิงหาคม7-12 (วันแม่) / 21-2631,999
สิงหาคม
7-12 (วันแม่) / 21-2631,999
กันยายน4-9 / 11-1631,999
18-2330,999
กันยายน
4-9 / 11-1631,999
18-2330,999
ตุลาคม9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-26 (วันปิยมหาราช)32,999
16-2131,999
ตุลาคม
9-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 21-26 (วันปิยมหาราช)32,999
16-2131,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524299
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เสิ่นหยาง  ผานจิ่น  หาดหญ้าแดง   พระราชวังเสิ่นหยางกู้กง  ถนนโบราณหม่านชิง  ถนนคนเดินจงเจีย  รถไฟความเร็วสูง  ฉางไป๋ซาน  อุทยานฉางไป๋ซาน (รวมรถอุทยาน)  สระมรกต น้ำตกฉางไป๋  ทะเลสาบเทียนฉือ  บ่อน้ำร้อนจี้หลง  หมู่บ้านโบราณเกาหลี  สวมชุดฮันบกของเกาหลี   รถไฟความเร็วสูง  ฮาร์บิน  จัตุรัสโบสถ์เซ็นโซเฟีย  สะพานรถไฟปินโจว  อนุสาวรีย์ฝั่งหง  ถนนคนเดินจงยาง  โดมแกะสลักน้ำแข็ง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ...อาหารพื้นเมืองเหลียวหนิง / อาหารเกาหลี / เกี๊ยวตงเป่ย
พิเศษ : หาดหญ้าแดงแห่งผานจิ่น 1 ปีมีครั้งเดียว / พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / บินภายใน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉางไป๋ซาน ผานจิ่น เสิ่นหยาง ฮาร์บิน (CZ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน19-2447,999
มิถุนายน
19-2447,999
กันยายน4-9 / 18-2343,999
กันยายน
4-9 / 18-2343,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524144
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : จางเจียเจี้ย  แกรนด์แคนยอน(นั่งบอลลูน+ซิปไลน์+สไลเดอร์กระจก+ล่องเรือ+ลิฟต์แก้ว)  สะพานแก้วที่ยาวที่สุด  เมืองฟูหรงเจิ้น  น้ำตกฟูหรงเจิ้น  เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน)  ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)  ประตูสวรรค์  โชว์นางจิ้งจอกขาว  เขาอวตาร (ลิฟท์แก้ว)  เขาเทียนจื่อซาน (นั่งกระเช้า)  สวนจอมพลเฮ่อหลง  ภาพวาดทราย  ถนนคนเดิน  จางเจียเจี้ย  ซัวเถา  เฮียงบู้ซัว  ไต่ฮงกง  ชมเมืองเก่าซัวเถา **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…ปิ้งย่างเกาหลี / เป็ดปักกิ่ง / หม้อไฟทะเลรวมมิตร / สุกี้พะโล้ซัวเถา
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น + พักในเขตหมู่บ้านฟูหรงเจิ้น 1 คืน / บินภายใน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น อวตาร ซัวเถา (CZ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน20-2533,999
มิถุนายน
20-2533,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524308
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ซีอาน  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ลั่วหยาง  วัดเส้าหลิน  ป่าเจดีย์  โชว์การแสดงวิทยายุทธเส้าหลิน  เมืองเจียวจั้ว  อุทยานหยุนไถซาน  ลั่วหยาง  เมืองโบราณลั่วอี้  ศาลเจ้ากวนอู  ถ้ำหินหลงเหมิน  เมืองหัวซาน  ซีอาน  สุสานทหารจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)  ถนนคนเดินวัฒนธรรมต้าถัง  โชว์ราชวงศ์ถัง  กำแพงเมืองโบราณซีอาน  วัดลามะ  ตลาดมุสลิม **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…เกี๊ยวซีอาน / เป็ดปักกิ่ง / สุกี้หม่าล่า
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
สิงหาคม9-14 (วันแม่)33,999
สิงหาคม
9-14 (วันแม่)33,999
ตุลาคม18-23 (วันปิยมหาราช)34,999
ตุลาคม
18-23 (วันปิยมหาราช)34,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524100
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน  จิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น + รถกอล์ฟ)  เมืองเม่าเสี้ยน  อุทยานปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน + รถแบตเตอร์รี่)  เมืองตูเจี่ยงเยี่ยน  เมืองโบราณก้วนเซี่ยน  ลำธารสีฟ้า  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นหมีแพนด้าเซลฟี่  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเยี่ยน (รวมรถแบตเตอรี่)  เฉิงตู  ถนนคนเดินชุนซีลู่ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : อาหารกวางตุ้ง / สุกี้เสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว เฉิงตู (SL) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน4-9 / 18-23 31,999
กันยายน
4-9 / 18-23 31,999
ตุลาคม9-14 / 11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-21 / 20-25 / 25-30 (วันปิยมหาราช)37,999
ตุลาคม
9-14 / 11-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 16-21 / 20-25 / 25-30 (วันปิยมหาราช)37,999
พฤศจิกายน1-629,999
พฤศจิกายน
1-629,999
ธันวาคม27-1 ม.ค. / 29-3 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)32,999
ธันวาคม
27-1 ม.ค. / 29-3 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)32,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524002
ระยะเวลา : 7D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  เม่าเสี้ยน  อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้นและรถแบตเตอรี่)  จิ่วจ้ายโกว  อุทยานจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)  โชว์ทิเบต  จิ่วจ้ายโกว  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน  ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี  เฉิงตู  ถนนคนเดินชุนซีลู่  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)  เล่อซาน  ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน  ง้อไบ๊  โชว์ง้อไบ๊  ยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้าขึ้นลง + รถอุทยาน)  องค์ผู่เสียนทรงช้าง  เฉิงตู  ถนนโบราณจินหลี่ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน / เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ (TG) 7วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน3-939,999
พฤศจิกายน
3-939,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924013
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหยุนเฉิง  เมืองเจิ้งโจว  อุทยานหยุนไถซาน  เมืองลั่วหยาง  วัดเส้าหลิน  ป่าเจดีย์  โชว์กังฟู  ถ้ำผาหลงเหมิน  ศาลเจ้ากวนอู  เมืองโบราณลั่วยี้  สุสานทหารดินเผา  เจดีย์ห่านป่าใหญ่  ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง  OPTION โชว์ราชวงศ์ถัง  กำแพงเมืองโบราณแห่งซีอาน  พิพิธภัณฑ์ซีอาน  วัดลามะกว่างเหริน  จัตุรัสหอระฆัง  ถนนอิสลาม   บ้านเกิดเจ้าพ่อกวนอู **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ XIAN หยุนเฉิง ลั่วหยาง หยุนไถซาน (ZH) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม26-3128,999
พฤษภาคม
26-3128,999
มิถุนายน2-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10)30,999
9-14 / 16-21 / 23-28 / 30-5 ก.ค.29,999
มิถุนายน
2-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10)30,999
9-14 / 16-21 / 23-28 / 30-5 ก.ค.29,999
กรกฎาคม7-12 / 14-1929,999
21-26 (วันอาสาฬหบูชา) / 28-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)30,999
กรกฎาคม
7-12 / 14-1929,999
21-26 (วันอาสาฬหบูชา) / 28-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)30,999
สิงหาคม4-9 / 18-23 / 25-3029,999
11-16 (วันแม่)30,999
สิงหาคม
4-9 / 18-23 / 25-3029,999
11-16 (วันแม่)30,999
กันยายน1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 / 29-4 ต.ค.29,999
กันยายน
1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 / 29-4 ต.ค.29,999
ตุลาคม6-11 / 27-1 พ.ย.29,999
13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-25 (วันปิยมหาราช)30,999
ตุลาคม
6-11 / 27-1 พ.ย.29,999
13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-25 (วันปิยมหาราช)30,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH4824317
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหนานชาง  หอเถิงหวัง  เมืองอู้หยวน  ล่องเรืออู้หนี่โจว+ชมโชว์แสดงแสงสียามค่ำคืน  เมืองซ่างเหรา  หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่+ชมวิวกลางคืน  OPTION หมู่บ้านหวงหลิง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)   ภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)  กระจกแห่งท้องฟ้า  เมืองหนานชาง  ถนนโบราณ WAN SHOU PALACE ฉางซา  ถนนคนเดินหวงซิงลู่ +ตึก IFS + ร้าน POPMART **ไม่รวมค่าวีซ่า** 
กิน : เมนูพิเศษ!! ซุปหม้อดินหนานชาง / สุกี้หม่าล่ารสเด็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉางซา หุบเขาเทวดา วั่งเซียนกู่ อู้หยวน เขาหลิงซาน (VZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน5-9 / 16-20 / 30-4 ก.ค.21,888
มิถุนายน
5-9 / 16-20 / 30-4 ก.ค.21,888
กรกฎาคม10-14 / 31-4 ส.ค. / 21-25 (วันอาสาฬหบูชา)22,888
กรกฎาคม
10-14 / 31-4 ส.ค. / 21-25 (วันอาสาฬหบูชา)22,888
สิงหาคม14-18 / 28-1 ก.ย.22,888
สิงหาคม
14-18 / 28-1 ก.ย.22,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824079
ระยะเวลา : 8D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองลั่วหยาง  วัดเส้าหลิน  ชมการแสดงกังฟู  ป่าเจดีย์  เมืองเจิ้งโจว  วัดกวนอิมเมืองเจิ้งโจว  ถนนคนเดินหอกลองเมืองไคฟง  เมืองไคฟง  ศาลไคฟง หรือศาลท่านเปาปุ้นจิ้น  ศาลามังกร  เจดีย์เหล็ก  เมืองเจียวโจ้  อุทยานหยุนไถซาน  ระเบียงแห่งขุนเขา  บ่อฟ้าอุทยานสวรรค์  เมืองหัวยิน  สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้  ถนนคนเดินมุสลิม  OPTION: เขาหัวซาน  ป้อมปราการแห่งซีอาน  หอระฆังและหอกลอง  วัดลามะกวงเหริน  เมืองลั่วหยาง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ถ้ำหลงเหมิน  สุสานกวนอู  เมืองโบราณลั่วอี้ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูเป็ดย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHINA ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง หลงเหมิน ไคฟง หยุนไถ่ซาน (UQ) 8วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม24-3133,990
31-7 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)34,990
พฤษภาคม
24-3133,990
31-7 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)34,990
มิถุนายน7-1431,990
มิถุนายน
7-1431,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524024
ระยะเวลา : 8D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อูหลู่มู่ฉี  ผ่านทางด่วนทะเลทราย S21  ทะเลสาบอูหลุนกู่ (ล่องเรือ)  เมืองปู้เอ่อจิน  ผ่านชมเขาไป๋ซา  ผ่านชมทุ่งหญ้าอาเหอก้งไก้ที๋  หมู่บ้านเหอมู่ชุน (รวมรถอุทยาน)  คานาสือ (รอบแรก)  ทะเลสาบมังกรหลับ  ทะเลสาบเทวดา  จุดชมวิวคานาสือ  ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ   เจี่ยเติงอวี้  คานาสือ (รอบสอง)  ศาลาชมปลา  เมืองปู้เอ่อจิน  หาดห้าสี  ตลาดไนท์บาซาร์  เมืองปีศาจ  เมืองคาลามาอี้  แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ  อูหลู่มู่ฉี  ตลาดต้าปาจา **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : เข้าอุทยานคานาสือ 2 รอบ / พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ซินเจียง คานาสือ หมู่บ้านเหอมู่ชุน อูหลู่มู่ฉี (CZ) 8วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน7-1475,999
กันยายน
7-1475,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524130
ระยะเวลา : 8D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : คัชการ์  พิธีเปิดเมืองเก่า  เมืองโบราณคัชการ์ (รวมรถแบตเตอรี่)  มัสยิดอิดคาห์  ถนนคนเดินHandmade  โรงน้ำชาร้อยปี  ผ่านชมทะเลสาบไป๋ซาหู  ทะเลสาบคาลาคู่เล่อ  ผ่านชมภูเขาหิมะ Muztagh Peak   อาเค่อชู  ผ่านชมทะเลทรายทากลามากัน  จุดชมวิวทะเลแดง(รวมรถอุทยาน)  คู่เชอ  แกรนด์แคนยอนเทียนซาน  สวนต้นหูหยาง(รวมรถอุทยาน+รถไฟเล็ก)  คู่เอ๋อเล่อ  สวนหลงซาน  นั่งรถไฟความเร็วสูง  อูหลู่มู่ฉี  ตลาดต้าปาจา **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…สุกี้หม้อไฟ / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ซินเจียงใต้ คัชการ์ คู่เชอ อูหลู่มู่ฉี (CZ) 8วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-27 (วันปิยมหาราช)79,999
ตุลาคม
20-27 (วันปิยมหาราช)79,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524129
ระยะเวลา : 9D8N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : หลานโจว  ล่องเรือเขื่อนเจียเสีย   วัดปิ่งหลิงซื่อ  เมืองไป๋อิ๋น  ป่าหินแม่น้ำหวงเหอ (รวมรถแบตเตอรี่)  เมืองจางเย่  อุทยานจางเย่ตันเสียตี้จือกงหยวน (รวมรถอุทยาน)  เมืองเจียยวี่กวน  กำแพงเมืองด่านเจียยวี่กวน(รวมรถแบตเตอรี่)  เมืองตุนหวง  เนินทรายหมิงซาซาน (รวมค่าอูฐ)  สระน้ำวงพระจันทร์  ตลาดกลางคืนซาโจว  ถ้ำม่อเกาคู  ภาพยนต์ 3 มิติ  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ถู่หลู่ฟาน  ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน  ถ้ำพันองค์  เมืองโบราณเกาชางกู่เฉิง  หมู่บ้านอุยกูร์  อูหลู่มู่ฉี  เทือกเขาเทียนซาน(รวมรถแบตเตอรี่)  ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ  ตลาดต้าปาจา **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / บินภายใน 2 ครั้ง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี (CZ) 9วัน 8คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน1-9 (วันเฉลิมราชินี ร.10)63,999
มิถุนายน
1-9 (วันเฉลิมราชินี ร.10)63,999
สิงหาคม7-15 (วันแม่) / 14-2278,999
28-5 ก.ย.74,999
สิงหาคม
7-15 (วันแม่) / 14-2278,999
28-5 ก.ย.74,999
กันยายน4-12 / 11-1975,999
กันยายน
4-12 / 11-1975,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824004
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : วัดหยงชิ่ง  เจดีย์เหม่ยหลาง หรือเจดีย์สองพี่น้อง  ซานย่า  อุทยานหนานซาน  เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน  ร้านยาและร้านน้ำมันปลา  ถนนคนเดินอี้เหิง  OPTION โชว์ซานย่า  วนอุทยานสุดขอบฟ้า  ร้านจิวเวลรี่และร้านยางพารา  สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า  อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว  OPTION ล่องเรือยอร์ชหรือนั่งเฮลิคอปเตอร์  เมืองไหโข่ว  ถนนคนเดินฉีโหลว  ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานหู **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูอาหารเจ / เมนูข้าวมันไก่ไหหลำ
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ชมสวนกุหลาบแห่งเมืองซานย่า

ทัวร์จีน CHINA ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ (AQ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม29-2 มิ.ย.12,990
พฤษภาคม
29-2 มิ.ย.12,990
มิถุนายน3-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 10-14 / 17-21 / 24-2810,990
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-3012,990
มิถุนายน
3-7 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 10-14 / 17-21 / 24-2810,990
5-9 / 12-16 / 19-23 / 26-3012,990
กรกฎาคม1-5 / 22-26 (วันอาสาฬหบูชา) / 29-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)10,990
3-7 / 10-14 / 31-4 ส.ค.12,990
17-21 / 24-28 (วันเฉลิม ร.10)13,990
กรกฎาคม
1-5 / 22-26 (วันอาสาฬหบูชา) / 29-2 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)10,990
3-7 / 10-14 / 31-4 ส.ค.12,990
17-21 / 24-28 (วันเฉลิม ร.10)13,990
สิงหาคม5-9 / 19-23 / 26-30 / 12-16 (วันแม่)10,990
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1 ก.ย.12,990
สิงหาคม
5-9 / 19-23 / 26-30 / 12-16 (วันแม่)10,990
7-11 / 14-18 / 21-25 / 28-1 ก.ย.12,990
กันยายน2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 / 30-4 ต.ค.11,990
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-2912,990
กันยายน
2-6 / 9-13 / 16-20 / 23-27 / 30-4 ต.ค.11,990
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-2912,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824211
ระยะเวลา : 4D2N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ซานย่า  อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว  อุทยานหนานซาน  เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน  ถนนคนเดินอี้เหิง  ร้านยาและร้านน้ำมันปลา  OPTION ล่องเรือยอร์ชหรือเฮลิคอปเตอร์  OPTION โชว์ซานย่า  วนอุทยานสุดขอบฟ้า  ร้านจิวเวลรี่  สวนดอกกุหลาบแห่งเมืองซานย่า  ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานหู **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูอาหารเจ / ข้าวมันไก่ไหหลำ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ชมสวนกุหลาบแห่งเมืองซานย่า

ทัวร์จีน CHINA ซานย่า ไหโข่ว (AQ) 4วัน 2คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน2-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 9-12 / 16-19 / 23-26 / 30-3 ก.ค.9,990
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-1 ก.ค.10,990
มิถุนายน
2-5 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 9-12 / 16-19 / 23-26 / 30-3 ก.ค.9,990
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-1 ก.ค.10,990
กรกฎาคม5-8 / 12-1510,990
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 (วันเฉลิม ร.10)9,990
19-22 (วันอาสาฬหบูชา) / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)12,990
กรกฎาคม
5-8 / 12-1510,990
7-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 (วันเฉลิม ร.10)9,990
19-22 (วันอาสาฬหบูชา) / 26-29 (วันเฉลิม ร.10)12,990
สิงหาคม2-5 / 16-19 / 23-26 / 30-2 ก.ย.10,990
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-289,990
9-12 (วันแม่)12,990
สิงหาคม
2-5 / 16-19 / 23-26 / 30-2 ก.ย.10,990
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-289,990
9-12 (วันแม่)12,990
กันยายน1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 / 29-2 ต.ค.9,990
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-3010,990
กันยายน
1-4 / 8-11 / 15-18 / 22-25 / 29-2 ต.ค.9,990
6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-3010,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5424208
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหนานชาง  หอโบราณริมน้ำเถิงหวัง (ไม่ขึ้นหอ)  แวะถ่ายรูปหมู่บ้านจำลองลูเซิร์น  ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง  เมืองอู้หยวน  หมู่บ้านโบราณหวงหลิง (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ และแจกกาแฟหวงหลิงท่านละ 1 แก้ว)  สะพานกระจกหวงหลิง  ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว เมืองซ่างเหรา  อุทยานเขาหลิงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ)  หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ (ชมแสงสียามค่ำคืน)  สถานีรถไฟซ่างเหรา  นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเมืองฉางซา  วัดไคฟู  ถนนคนเดินหวงซิงลู่ **ไม่รวมค่าวีซ่า**   
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน WANG XIAN GU ฉางซา อู้หยวน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ (VZ) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-2924,999
มิถุนายน
4-8 / 11-15 / 18-22 / 25-2924,999
กรกฎาคม9-1324,999
กรกฎาคม
9-1324,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524095
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลี่เจียง   โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  แชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิง  เมืองยื่อหวา (ย่าติง)  อุทยานย่าติง (รวมรถราง)  ทุ่งหญ้าลั่วหรง  วัดชงกู่  ทะเลสาบไข่มุก  ย่าติง  เต๋อชิง  วัดตงจู๋หลิง  ผ่านชมภูเขาหิมะไป๋หม่าง  ชมภูเขาหิมะเหม่ยลี่  โค้งแรกแม่น้ำจินซาเจียง  ลี่เจียง  เมืองโบราณลี่เจียง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…อาหารกวางตุ้ง / สุกี้ปลาแซลมอน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง ย่าติง เต๋อชิง แชงกรีล่า (DR) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน6-1133,999
มิถุนายน
6-1133,999
กรกฎาคม18-23 (วันอาสาฬหบูชา) / 25-30 (วันเฉลิม ร.10)38,999
กรกฎาคม
18-23 (วันอาสาฬหบูชา) / 25-30 (วันเฉลิม ร.10)38,999
สิงหาคม8-13 (วันแม่)38,999
สิงหาคม
8-13 (วันแม่)38,999
กันยายน5-10 / 19-2434,999
กันยายน
5-10 / 19-2434,999
ตุลาคม10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 17-22 / 19-24 (วันปิยมหาราช)36,999
ตุลาคม
10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 17-22 / 19-24 (วันปิยมหาราช)36,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524346
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อุดรธานี  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  นครหลวงเวียงจันทน์  พระธาตุหลวง  วัดศรีเมือง ประตูชัย  เวียงจันทน์  นั่งรถไฟความเร็วสูง  บ่อเต็น  บ่อหาน  เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)  เมืองใหม่ 9 จอง 12 เชียง  ถนนคนเดินสิบสองปันนา  ตลาดเช้าไทลื้อ  หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา”  สวนป่าดงดิบ (โชว์นกยูง  หมู่บ้านเผ่าไอ้นีน้ำตกเก้ามังกร)  วัดหลวงเมืองลื้อ  โชว์พาราณสี  สิบสองปันนา  นั่งรถไฟความเร็วสูง  คุนหมิง  เขาซีซาน  ประตูมังกร (รวมรถราง)  ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่  อุทยานป่าหิน (รวมรถราง)  ตำหนักทอง  วัดหยวนทง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง / เป็ดย่างอี๋เหลียง / สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม25-3036,999
พฤษภาคม
25-3036,999
มิถุนายน8-13 / 15-20 / 22-2736,999
มิถุนายน
8-13 / 15-20 / 22-2736,999
กรกฎาคม6-11 / 13-1837,999
กรกฎาคม
6-11 / 13-1837,999
สิงหาคม3-8 / 17-22 / 24-2937,999
สิงหาคม
3-8 / 17-22 / 24-2937,999
กันยายน7-12 / 14-19 / 21-2636,999
กันยายน
7-12 / 14-19 / 21-2636,999
ตุลาคม19-24 (วันปิยมหาราช) / 26-3137,999
ตุลาคม
19-24 (วันปิยมหาราช) / 26-3137,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH4824063
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่  ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG  หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (รวมค่ารถรางไป-กลับ)  แชงกรีล่า  เมืองโบราณแชงกรีล่า  อุทยานปาลาเก๋อจง  หุบเขาพระสถูปเจดีย์ ปาลาเก๋อจง(หมู่บ้านปาลา กำแพงเสียง)  ระเบียงกระจก เต๋อชิง  วัดเฟยไหล+จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูเขาเหมยลี่  โค้งแม่น้ำทรายทองจินซาเจียง  แชงกรีล่า  ทะเลสาบนาพาไห่  วัดลามะซงจ้านหลิง  ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมบันไดเลื่อน)  พิพิธภัณฑ์จามรี  สระมังกรดำ  ร้านบัวหิมะ  เมืองโบราณลี่เจียง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : สุกี้ปลาแซลมอน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน LOST HORIZON ลี่เจียง เต๋อชิง แชงกรีล่า ปาลาเก๋อจง (DR) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม23-2823,888
พฤษภาคม
23-2823,888
มิถุนายน6-11 / 27-2 ก.ค.23,888
มิถุนายน
6-11 / 27-2 ก.ค.23,888

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524047
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ซัวเถา ชมเมืองเก่าซัวเถายามค่ำคืน  เทพเจ้าโจวซือกง  หย่งติ้ง  หมู่บ้านดินถู่โหลหย่งติ้ง  ชมแสงสีบ้านดินหย่งติ้ง  เมืองเหมยโจว  เจดีย์พระพันองค์  สวนชาเอี้ยนหนานเฟย  หมู่บ้านเก่าเหมยโจว  วัดหลิงกวง  เมืองซัวเถา  เฮียงบู้ซัว  ศาลเจ้าไต่ฮงกง  วัดแปะฮวยเจียม  ศาลเจ้าแม่ทับทิม  สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เมืองแต้จิ๋ว  วัดไคหยวน  ศาลเจ้ามังกรเขียว **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ...ห่านพะโล้
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ซัวเถา บ้านดินหย่งติ้ง เหมยโจว เฮียงบู้ซัว ไต่ฮงกง (CZ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน1-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 22-2729,999
มิถุนายน
1-6 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 22-2729,999
กรกฎาคม6-11 / 20-25 (วันอาสาฬหบูชา + วันเข้าพรรษา) / 27-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)29,999
กรกฎาคม
6-11 / 20-25 (วันอาสาฬหบูชา + วันเข้าพรรษา) / 27-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)29,999
สิงหาคม10-15 (วันแม่) / 24-29 / 31-5 ก.ย.29,999
สิงหาคม
10-15 (วันแม่) / 24-29 / 31-5 ก.ย.29,999
กันยายน14-19 / 21-2629,999
กันยายน
14-19 / 21-2629,999
ตุลาคม12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 (วันปิยมหาราช) / 26-3130,999
ตุลาคม
12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 (วันปิยมหาราช) / 26-3130,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824213
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเจิ้งโจว  วัดเส้าหลิน  ป่าเจดีย์  ชมการแสดงกังฟู  เมืองซานเหมินเสีย  เมืองซีอาน  สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้  ถนนคนเดินมุสลิม  ถนนคนเดินวัฒนธรรมราชวงศ์ถัง  OPTION โชว์ราชวงศ์ถัง+เกี๊ยวซีอาน  ป้อมปราการแห่งซีอาน  หอระฆังและหอกลอง  วัดลามะกวงเหริน  ซานเหมินเสีย  เมืองลั่วหยาง  ถ้ำหลงเหมิน  เมืองโบราณลั่วอี้ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูเป็ดย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHINA ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง กองทัพจิ๋นซีฮ่องเต้ (DD) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน11-1525,990
กันยายน
11-1525,990
ตุลาคม16-2026,990
ตุลาคม
16-2026,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524465
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เจิ้งโจว  เมืองฮูโต๋(สวี่ชาง)  เมืองโบราณเฉาเว่ย  หอชุนชิว   ห้างสรรพสินค้าพ้างตงหลาย  เมืองไคเฟิง  สวนชิงหมิงซ่างเหอหยวน  โชว์ราชวงศ์ซ่ง  ไคเฟิง  หลินโจว  แกรนด์แคนยอนไท่หังซาน (รวมรถอุทยาน)  หุบเขาดอกท้อ  ถนนลอยฟ้า  สะพานแก้วไท่หังซาน  หลินโจว  หุบเขาหมื่นเซียน  ถนนเจาะหน้าผา  หมู่บ้านกัวเลี่ยงชุน  โรงงานมี่เสวี่ยปิงเฉิง (แถมฟรีน้ำมะนาวมี่เสวี่ย 1 แก้ว)  เมืองเติงฟง  เติงฟง  วัดเส้าหลิน  โชว์การแสดงวิทยายุทธเส้าหลิน  ลั่วหยาง  ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่)  เมืองโบราณลั่วอี้  ลั่วหยาง  **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้หมาล่า / ฟรีน้ำมะนาวมี่เสวี่ยท่านละ 1 แก้ว
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน เจิ้งโจว หุบเขาหมื่นเซียน ไท่หังซาน ลั่วหยาง (CZ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน5-1032,999
มิถุนายน
5-1032,999
กรกฎาคม3-835,999
กรกฎาคม
3-835,999
สิงหาคม28-2 ก.ย.32,999
สิงหาคม
28-2 ก.ย.32,999
กันยายน18-2333,999
กันยายน
18-2333,999
ตุลาคม23-28 (วันปิยมหาราช)33,999
ตุลาคม
23-28 (วันปิยมหาราช)33,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524470
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว :  หังโจว  อู้หยวน  หมู่บ้านสุ่ยม่อซ่างเหอ  อู้นี่โจว  ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน  อู้หยวน  หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง(รวมกระเช้าไปกลับ)  สะพานกระจก  เมืองซ่างเหรา  อิสระช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า WUYUE  ซ่างเหรา  อี้หยาง  พระนอนอี้หยางที่ยาวที่สุด  หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่  (ชมบรรยากาศทั้ง  กลางวันและกลางคืน)  ซ่างเหรา   เขาหลิงซาน(รวมกระเช้าไปกลับ)  กระจกแห่งท้องฟ้า **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ….เต้าหู้หวงหลิ่ง / สุกี้หม่าล่า / ปลาหมักเบียร์อี้หยาง / เป็ดย่างซ่างเหรา / หมูตงโปหังโจว ขาหมูร่ำรวย
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น + พักในเขตท่องเที่ยวอู้นี่โจว 1 คืน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ อู้หยวน หังโจว (CA) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม25-2929,999
พฤษภาคม
25-2929,999
มิถุนายน8-12 / 22-2629,999
26-3027,999
มิถุนายน
8-12 / 22-2629,999
26-3027,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824116
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอี้ชาง  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง  เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง  บ้านเกิดชวีหยวน  ถนนคนเดินเมือง อี้ชาง  เมืองเฟิ่งหวง  ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง  สะพานสายรุ้ง  เมืองฝูหรงเจิ้น  เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น  เมืองจางเจียเจี้ย  ร้านบัวหิมะ และ ร้านหยก  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  เขาเทียนเหมินซาน  ถ้ำประตูสวรรค์  ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก  OPTION โชว์นางจิ้งจอกขาว/รักพันปี  OPTION สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย  ร้านชา และ ร้านผ้าไหม **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด / ปิ้งย่าง
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ล่องเรือชมเขื่อนสามผา

ทัวร์จีน CHINA จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน (QW) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 / 29-4 ธ.ค.17,990
3-8 / 10-15 / 17-22 / 24-2916,990
พฤศจิกายน
1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-27 / 29-4 ธ.ค.17,990
3-8 / 10-15 / 17-22 / 24-2916,990
ธันวาคม1-6 (วันพ่อ) / 6-11 (วันรัฐธรรมนูญ)19,990
8-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 13-18 / 20-25 / 22-27 (วันคริสต์มาส)17,990
15-2016,990
27-1 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)23,990
ธันวาคม
1-6 (วันพ่อ) / 6-11 (วันรัฐธรรมนูญ)19,990
8-13 (วันรัฐธรรมนูญ) / 13-18 / 20-25 / 22-27 (วันคริสต์มาส)17,990
15-2016,990
27-1 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)23,990
มกราคม1-6 (วันปีใหม่)19,990
มกราคม
1-6 (วันปีใหม่)19,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH4824167
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองลี่เจียง  นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่แชงกรีล่า  ย่าติง  ผ่านชมทุ่งหญ้า + หมู่บ้านทิเบต + วิวภูเขาหิมะ  อุทยานย่าติง ครั้งที่ 1 (รวมรถอุทยาน) ทุ่งหญ้าลั่วหยง  ทะเลสาบน้ำนม(ไม่รวมค่าขี่ม้าขึ้นทะเลสาบน้ำนม)  ทะเลสาบห้าสี  อุทยานย่าติง ครั้งที่ 2 (รวมรถอุทยาน)  วัดชงกู่  ทะเลสาบไข่มุก   นั่งรถบัสสู่แชงกรีล่า  แชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิน  ช่องแคบกระโจน(ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน)  เมืองลี่เจียง  ร้านบัวหิมะ  สระมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง**ไม่รวมค่าวีซ่า** 
กิน : สุกี้ปลาเแซลมอน / อาหารทิเบต
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน ย่าติง ลี่เจียง แชงกรีล่า (DR) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคมเต็ม25,888
พฤษภาคม
เต็ม25,888

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : VN5324074
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองหล่าวกาย  เมืองซาปา  โบสถ์หินซาปา  ถนนคนเดินซาปา  สถานีซาปานั่งรถราง  นั่งกระเช้าไฟฟ้า ฟานซีปัน  ยอดเขาฟานซีปัน  หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต  เช็คอิน โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  หล่าวกาย  ด่านชายแดนเวียดนาม -จีน  ด่านเหอโข่ว  เมืองเจียนสุ่ย  สะพาน 17 หลุม  จูเจียการ์เด้น  ตึก Zhao yang Lou(จัตรุรัสเทียนอันเหมิน ขนาดเล็ก)  ถนน Ming Than  ไนท์มาร์เก็ต  ถ้ำนกนางแอ่น  ร้านสินค้าพื้นเมือง  ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน  เมืองผิงเปียน  หมู่บ้านคนแม้ว  ด่านเหอโข่ว  หล่าวกาย  ร้านเยื่อไผ่  วัดเฉินก๊วก  ทะเลสาบคืนดาบ  ถนน 36 สาย
กิน : เมนูพิเศษ!! ชาบูปลาแซลมอน + ปลาสเตอร์เจียนหม้อไฟ + ไวน์แดง ดาลัด / บุฟเฟ่ต์พื้นเมืองบนเขาฟานซิปัน
พิเศษ : พักจีน 2 คืน / พักซาปา 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม จีน เที่ยว 2 แผ่นดิน VIETNAM CHINA ฮานอย ซาปา เจียนสุ่ย ผิงเปียน (TG) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม26-30 (วันเฉลิม ร.10)23,919
กรกฎาคม
26-30 (วันเฉลิม ร.10)23,919
สิงหาคม22-2623,919
สิงหาคม
22-2623,919
กันยายน26-3023,919
กันยายน
26-3023,919
ตุลาคม17-21 / 31-4 พ.ย.23,919
ตุลาคม
17-21 / 31-4 พ.ย.23,919
พฤศจิกายน21-2524,919
พฤศจิกายน
21-2524,919
ธันวาคม7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)24,919
ธันวาคม
7-11 (วันรัฐธรรมนูญ)24,919

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524445
ระยะเวลา : 8D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  หลานโจว  นั่งรถไฟความเร็วสูง  จางเย่  อุทยานจางเย่ตันเสียตี้จือกงหยวน (รวมรถอุทยาน)   เมืองเจียยวี่กวน  กำแพงเมืองด่านเจียยวี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่)  เมืองตุนหวง  เนินทรายหมิงซาซาน (รวมค่าอูฐ)  สระน้ำวงพระจันทร์  ตลาดกลางคืนซาโจว  ถ้ำม่อเกาคู  ภาพยนต์ 3 มิติ  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ถู่หลู่ฟาน  ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน  ถ้ำพันองค์  เมืองโบราณเกาชางกู่เฉิง  หมู่บ้านอุยกูร์  อูหลู่มู่ฉี  เทือกเขาเทียนซาน (รวมรถแบตเตอรี่)  ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ  ตลาดต้าปาจา **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : สุกี้หม่าล่า / ขาแกะย่าง / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / บินภายใน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม ถู่หลู่ฟาน ตุนหวง จางเย่ หลานโจว อูหลู่มู่ฉี เฉิงตู (3U) 8วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายนเต็ม56,999
มิถุนายน
เต็ม56,999

** วันหยุด