fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

ทัวร์ฉงชิ่ง 2566 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์

รายการทัวร์ฉงชิ่ง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0923675
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อู่หลิงซาน  816 ฐานวิศกรรมนิวเคลียร์  อู่หลิงซาน  หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน (รวมกระเช้า)  อู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า  สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว)  ระเบียงแก้ว  เมืองฉงชิ่ง  ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย  อำเภอต้าจู๋  ต้าจู๋  แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรี่)  เมืองโบราณฉือสือโข่ว  Optional Tour ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียง (2 แม่น้ำ) (ไม่รวมในค่าทัวร์)  ถนนริมผา  หงหย้าต้ง **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**
กิน : มื้อพิเศษ!! สุกี้หมาล่าต้นตำรับ / เป็ดปักกิ่ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHONGQING อู่หลง อู่หลิงซาน (FD) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม5-921,999
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)24,999
กรกฎาคม
5-921,999
28-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)24,999
สิงหาคม30-3 ก.ย.21,999
สิงหาคม
30-3 ก.ย.21,999
กันยายน13-1722,999
กันยายน
13-1722,999
ตุลาคม11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 (วันปิมหาราช)24,999
ตุลาคม
11-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-23 (วันปิมหาราช)24,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5223605
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816  หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน  เมืองอู่หลง   อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า  ระเบียงแก้วอู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองฉงชิ่ง  ศาลาประชานิคม  ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก  ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย **รวมค่าวีซ๋ากรุ๊ปแล้ว**
พิเศษ : ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน CHINA CHONGQING (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน24-2719,888
มิถุนายน
24-2719,888
กรกฎาคม1-4 / 8-1120,888
22-25 / 29-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)23,888
กรกฎาคม
1-4 / 8-1120,888
22-25 / 29-1 ส.ค. (วันเฉลิม ร.10)23,888
สิงหาคม12-15 (วันแม่)23,888
26-2920,888
สิงหาคม
12-15 (วันแม่)23,888
26-2920,888
กันยายน2-5 / 9-12 / 16-1920,888
กันยายน
2-5 / 9-12 / 16-1920,888
ตุลาคม5-8 / 12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)31,888
14-1730,888
19-22 / 20-23 / 21-24 (วันปิยมหาราช)22,888
ตุลาคม
5-8 / 12-15 / 13-16 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)31,888
14-1730,888
19-22 / 20-23 / 21-24 (วันปิยมหาราช)22,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0923591
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : แกะสลักหินต้าจู๋ (รถแบตเตอรรี่) เมือต้าจู๋ เมืองอู่หลง  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว)  ระเบียงแก้ว  เมืองอู่หลง  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองฉงชิ่ง รถไฟฟ้ารางเบาทะลุตึก ศาลาประชาคม (ด้านนอก) ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย  **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**   
กิน : มื้อพิเศษ!! สุกี้หมาล่าต้นตำหรับ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHONGQING ต้าจู๋ อู่หลง หลุมบ่อฟ้า สะพานสวรรค์ (FD) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม27-30 (วันเฉลิม ร 10)24,999
กรกฎาคม
27-30 (วันเฉลิม ร 10)24,999
สิงหาคม11-14 (วันแม่)24,999
24-2722,999
สิงหาคม
11-14 (วันแม่)24,999
24-2722,999
กันยายน7-10 / 21-2421,999
กันยายน
7-10 / 21-2421,999
ตุลาคม12-15 (วันสวรรคต ร .9)24,999
ตุลาคม
12-15 (วันสวรรคต ร .9)24,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523582
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อู่หลง  อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)  ระเบียงกระจก  อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่)  ภูเขาไป่มา  Wulong Flying Kiss  เมืองโบราณหยางเจี่ยว  ฉงชิ่ง  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย  ต้าจู๋  เมืองโบราณชางโจว  พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋  ฉงชิ่ง  อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง  หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม  นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดย่างปักกิ่ง / สุกี้หมาล่า
พิเศษ : Wulong Flying Kiss / ที่พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ (WE) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน4-8 (เต็มกรุ๊ป)24,999
มิถุนายน
4-8 (เต็มกรุ๊ป)24,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523606
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อู่หลง  อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)  ระเบียงกระจก  อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่)  ภูเขาไป่มา  Wulong Flying Kiss  เมืองโบราณหยางเจี่ยว  ฉงชิ่ง  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย  ต้าจู๋  เมืองโบราณชางโจว  พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋  ฉงชิ่ง  หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม  นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก  อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดย่างปักกิ่ง / สุกี้หมาล่า
พิเศษ : Wulong Flying Kiss / พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ (FD) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน3-7 (เต็มกรุ๊ป)24,999
มิถุนายน
3-7 (เต็มกรุ๊ป)24,999

** วันหยุด