fbpx
พบ 6 แพ็คเกจ

ทัวร์ฉงชิ่ง 2567-2568 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ มีให้เลือกแบบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

รายการทัวร์ฉงชิ่ง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524123
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ต้าจู๋  พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋ (รวมรถราง)  วัดแซ่งสิ้ว  ฉงชิ่ง  ฟู่หลิง  พิพิธภัณฑ์ผักดองเสฉวน  หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน (รวมกระเช้า)  816 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์  อู่หลง  อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว + รถอุทยาน)  ระเบียงกระจก  อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถแบตเตอรี่)  ฉงชิ่ง  ศาลาประชาคม  ถนนโบราณตั้นจื้อ  นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก  หงหยาต้ง  อิสระช้อปปิ้งถนนเจี่ยฟ่างเป่ย **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้หม่าล่า
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลิงซาน อู่หลง ต้าจู๋ (FD) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม30-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)27,999
พฤษภาคม
30-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)27,999
มิถุนายน20-2426,999
มิถุนายน
20-2426,999
กรกฎาคม18-22 (วันอาสาฬหบูชา)26,999
25-28 (วันเฉลิม ร.10)27,999
กรกฎาคม
18-22 (วันอาสาฬหบูชา)26,999
25-28 (วันเฉลิม ร.10)27,999
สิงหาคม8-12 (วันแม่)27,999
สิงหาคม
8-12 (วันแม่)27,999
กันยายน12-1626,999
กันยายน
12-1626,999
ตุลาคม10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-24 / 23-27 (วันปิยมหาราช)28,999
ตุลาคม
10-14 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-24 / 23-27 (วันปิยมหาราช)28,999
พฤศจิกายน6-1026,999
20-2425,999
พฤศจิกายน
6-1026,999
20-2425,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524474
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  ต้าจู๋  พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋  ฉงชิ่ง  หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  อู่หลง  อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)  ระเบียงกระจก   อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถแบตเตอรี่)  ภูเขาไป่มา   Wulong Flying Kiss  ฉงชิ่ง  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย   อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง  ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม  นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เฉิงตู  ถนนโบราณจินหลี่  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้หมาล่า
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง เฉิงตู (CA) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม22-27 (วันวิสาขบูชา)29,999
พฤษภาคม
22-27 (วันวิสาขบูชา)29,999
มิถุนายน12-17 / 26-1 ก.ค.28,999
มิถุนายน
12-17 / 26-1 ก.ค.28,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824364
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  เมืองอู่หลง  ระเบียงแก้วอู่หลง  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์  ลิฟท์แก้ว  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองฉงชิ่ง  มหาศาลาประชาคม  หงหยาตง  ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย  เมืองเฉิงตู  สถานนีรถไฟเจิ้นเจียงกวน  นั่งรถไฟความเร็วสูง  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  ร้านขนมของฝาก  เมืองโบราณซงพาน  ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองตูเจียงเอี้ยน  สะพานหนานเฉียว  การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  ร้านหมอนโอโซน  ร้านยา  เมืองเฉิงตู  สะพานโบราณ  ถนนคนเดินชุนซีลู่  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่ **ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟเสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ชมการแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า

ทัวร์จีน CHINA ฉงชิ่ง อู่หลง เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (FD) 7วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม28 พ.ค.-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)28,990
พฤษภาคม
28 พ.ค.-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)28,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824148
ระยะเวลา : 8D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  มหาศาลาประชาคม  หงหยาตง  ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย  เมืองอู่หลง  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์  ระเบียงแก้วอู่หลง  ลิฟท์แก้ว  อุทยานเขานางฟ้า  สถานนีรถไฟเจิ้นเจียงกวน  นั่งรถไฟความเร็วสูง  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  ร้านขนมของฝาก  เมืองโบราณซงพาน  ทะเลสาบเต๋อซี  ร้านยา  เมืองตูเจียงเอี้ยน  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  ร้านหยก  เมืองเล่อซาน  ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน  เมืองเฉิงตู  ร้านหมอนโอโซน  ถนนคนเดินชุนซีลู่  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่  ถนนโบราณจิ๋นหลี่ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟเสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน CHINA ฉงชิ่ง อู่หลง เล่อซาน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (FD) 8วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม21-28 (วันวิสาขบูชา)29,990
พฤษภาคม
21-28 (วันวิสาขบูชา)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824055
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  มหาศาลาประชาคม  หงหยาตง  ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย  เมืองอู่หลง  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์  ระเบียงแก้วอู่หลง  ลิฟท์แก้ว  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองตูเจียงเอี้ยน  ร้านหนังสือจงซูเก๋อ  สะพานหนานเฉียว  การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า  ภูเขาสี่ดรุณี (รวมรถอุทยาน)  หุบเขาชวงเฉียวโกว  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  ร้านยา  เมืองเฉิงตู  สะพานโบราณ  ถนนคนเดินชุนซีลู่  ร้านหมอนโอโซน  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่  ถนนโบราณจิ๋นหลี่ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟเสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA ฉงชิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี (FD) 7วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม16-22 (วันอาสาฬหบูชา)24,990
กรกฎาคม
16-22 (วันอาสาฬหบูชา)24,990
สิงหาคม10-16 (วันแม่)25,990
สิงหาคม
10-16 (วันแม่)25,990
กันยายน10-1625,990
กันยายน
10-1625,990
ตุลาคม12-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-25 / 22-28 (วันปิยมหาราช)28,990
29-4 พ.ย.26,990
ตุลาคม
12-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-25 / 22-28 (วันปิยมหาราช)28,990
29-4 พ.ย.26,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524303
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  ต้าจู๋  พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋  ฉงชิ่ง  หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  อู่หลง  อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)  ระเบียงกระจก  อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถแบตเตอรี่)  ภูเขาไป่มา  Wulong Flying Kiss  ฉงชิ่ง  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย   อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง  ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม  นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เฉิงตู  ถนนโบราณจินหลี่  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้หมาล่า
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง เฉิงตู (CA) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็ม (วันสงกรานต์)35,999
เมษายน
เต็ม (วันสงกรานต์)35,999

** วันหยุด