fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

ทัวร์ฉงชิ่ง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์

!! ลูกค้าที่เคยเดินทางไป ประเทศดังต่อไปนี้ (เฉพาะโปรแกรมที่เข้าจีน)
1. อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.อิหร่าน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.อียิปต์ 11.ซาอุดิอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอร์แดน 15.อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน์ 23.เยเมน 24.โอมาน 25.โซมาเรีย

ตั้งแต่วันที่ 01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น !! (แจ้งตอนจองเลยจ้า)

รายการทัวร์ฉงชิ่ง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2819108
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ และกิจกรรมกระดานเลื่อน) จุดชมวิวระเบีงแก้ว อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง ศาลาประชาคม
ช้อป : ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย ตลาดหงหยาต้ง
กิน : พิเศษ!! บริการท่านด้วยสุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง **ไม่ลงร้านช้อป**

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ราคาถูก

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์21-24 14,999
กุมภาพันธ์
21-24 14,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281998
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองอู่หลง  อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว)  จุดชมวิวระเบียงแก้ว อุทยานนางฟ้า (รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น)  เมืองฉงชิ่ง  ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  ศาลาประชาคม
ช้อป : ตลาดหงหยาต้ง 
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : อุทยานเขานางฟ้า ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง พัก 4 ดาวท้องถิ่น **ไม่ลงร้านช้อป**

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง พัก 4 ดาวท้องถิ่น 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม21-24 15,99913,999
ธันวาคม
21-24 15,99913,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH282010
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  อุทยานเขานางฟ้า (รวมค่ารถไฟ) เมืองอู่หลง  จุดชมวิวระเบียงแก้ว  อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าลิฟท์แก้ว) เมืองฉงชิ่ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  พิพิธภัณฑ์แห่งแม่น้ำแยงซีเกียง  ศาลาประชาคม
ช้อป : ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย  ตลาดหงหยาต้ง
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ / ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง / ที่พัก 4 ดาว **ไม่ลงร้านช้อป**

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน4-717,999
11-14 / 12-1521,999
24-2716,999
เมษายน
4-717,999
11-14 / 12-1521,999
24-2716,999
พฤษภาคม1-417,999
3-616,999
8-1113,999
พฤษภาคม
1-417,999
3-616,999
8-1113,999
กรกฎาคม3-615,999
กรกฎาคม
3-615,999
กันยายน18-2114,999
กันยายน
18-2114,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281959
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) จุดชมวิวระเบียงแก้ว อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ศาลาประชาคม
ช้อป : ตลาดหงหยาต้ง
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ราคาถูก

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH281978
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) จุดชมวิวระเบียงแก้ว อุทยานนางฟ้า (รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ศาลาประชาคม
ช้อป : ตลาดหงหยาต้ง
กิน : สุกี้หม้อไฟ
พิเศษ : พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น ไม่เข้าร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ราคาถูก