fbpx
พบ 9 แพ็คเกจ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 2566 เฉินตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เที่ยวจิ่วไจ้โกว

รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523760
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน  จิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน)  จิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ)  เมืองตูเจียงเยี่ยน  เฉิงตู  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)  ถนนโบราณจินหลี่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก   วัดเหวินซู  ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวื้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (CA) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน29-4 ก.ค.25,999
มิถุนายน
29-4 ก.ค.25,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0923647
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองตูเจียงเยี่ยน จัตุรัสหย่างเทียนวู  รูปปั้นแพนด้ายักษ์  เมืองตูเจียงเยี่ยน  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น-รถแบตตารี่)  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว  (รวมรถประจำอุทยาน)  โชว์วัฒนธรรมทิเบต  จิ่วไจ้โกว  ร้าหยก  เมืองโบราณซงพาน   ทะเลสาบเต๋อซี  ร้านชา  เมืองตูเจียงเยี่ยน  เฉินตู  ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ  ถนนควนไจ่เซี่ยงจื้อ (ซอยกว้างซอยแคบ)  ถนนโบราณจินหลี่  ร้านหมอนยางพรา  ถนนไท่กู่ลี่หลิน  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / เที่ยวอุทยานหวงหลง + อุทยานจิ่วจ้ายโกว / ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ JIUZHAIGOU หวงหลง (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายน15-20 / 23-28 / 29-4 ก.ค.20,999
มิถุนายน
15-20 / 23-28 / 29-4 ก.ค.20,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5523683
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : นครเฉิงตู  ทะเลสาบเตี๋ยซี  เมืองซงพาน  กำแพงเมืองโบราณพงซาน  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว)  อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้า)  เม่าเสี้ยน  เฉิงตู  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า  วังแพะเขียว  ถนนคนเดินจิ๋นหลี่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ถนนคนเดินชุนซีลู่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**   
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / เมนูเสฉวน
พิเศษ : พิเศษ!!! นำท่านชมโชว์ The Romantic Show of Songcheng / ที่พัก 4-5 ดาว / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน PREMIUM CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู (TG) 6วัน5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม6-1143,999
กรกฎาคม
6-1143,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2823722
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองตูเจียงเอียน  ทะเลสาบเต๋อซี  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง  เมืองจิ่วไจ้โกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  เมืองโบราณซงพาน  จตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  ร้านหยก  ร้านยา  เมืองเฉิงตู  วัดเหวินซู  ร้านหมอนโอโซน  ร้านใบชา  ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่  ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ  แพนด้ายักษ์  ถนนคนเดินชุนซีลู่  สะพานโบราณ  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้เสฉวน
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว / พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน5-10 / 12-17 / 19-2329,990
กันยายน
5-10 / 12-17 / 19-2329,990
ตุลาคม13-18 / 14-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 (วันปิยมหาราช)32,990
15-20 / 16-21 / 17-22 / 22-27 / 23-28 (วันปิยมหาราช)30,990
ตุลาคม
13-18 / 14-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 19-24 / 20-25 / 21-26 (วันปิยมหาราช)32,990
15-20 / 16-21 / 17-22 / 22-27 / 23-28 (วันปิยมหาราช)30,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523739
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เม่าเสี้ยน  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ)  เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน)  โชว์ทิเบต  จิ่วจ้ายโกว  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน  ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  เฉิงตู  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)  วัดเหวินซู  ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ถนนโบราณจินหลี่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน14-19 / 21-2636,999
กันยายน
14-19 / 21-2636,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523740
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เม่าเสี้ยน  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ)  เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว   อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)   โชว์ทิเบต  จิ่วจ้ายโกว  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน  ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  เฉิงตู  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)  วัดเหวินซู  ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ถนนโบราณจินหลี่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว / ที่พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-31 44,999
ตุลาคม
26-31 44,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523759
ระยะเวลา : 8D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ง้อไบ๊  ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)  องค์ผู่เสียนทรงช้าง  วัดเป้ากั๋ว  ง้อไบ๊  เล่อซาน  ล่องเรือชมหลวงพ่อโต  เม่าเสี้ยน   อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ)  เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)   โชว์ทิเบต  จิ่วจ้ายโกว  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน  ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  เฉิงตู  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)  วัดเหวินซู  ถนนคนเดินชุนซีลู่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ถนนโบราณจินหลี่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป / ชมช่วงที่สวยที่สุด ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ (TG) 8วัน 7คืน (รวมรถเหมา)

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม24-31 / 26-2 พ.ย.49,999
ตุลาคม
24-31 / 26-2 พ.ย.49,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523666
ระยะเวลา : 8D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน  จิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน)  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ)  เม่าเสี้ยน  เล่อซาน  ล่องเรือชมหลวงพ่อโต  ง้อไบ๊   วัดเป้ากั๋ว  ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)  องค์ผู่เสียนทรงช้าง  เฉิงตู  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)  ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่  ถนนโบราณจินหลี่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ (CA) 8วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคมเต็มกรุ๊ป29,999
พฤษภาคม
เต็มกรุ๊ป29,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2823560
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเม่าเสี้ยน  นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง  นั่งรถแบตเตอรี่  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  เมืองจิ่วไจ้โกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วไจ้โกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  เมืองโบราณซงพาน  ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองเฉิงตู  แพนด้ายักษ์  ถนนคนเดินชุนซีลู่  วัดเหวินซู  ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ  ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่  สะพานโบราณ  **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : สุกี้หมาล่าเสฉวนต้นตำรับ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วไจ้โกว (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มิถุนายนเต็มกรุ๊ป23,990
มิถุนายน
เต็มกรุ๊ป23,990