fbpx
พบ 26 แพ็คเกจ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 2567 – 2568 มีให้เลือกแบบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล  เฉินตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เที่ยวจิ่วไจ้โกว

รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

📣📣ประกาศ อุทยานต้ากู่ปิงชวน ปิดปรับปรุง เนื่องจากเส้นทางเข้าอุทยานชำรุด จึงปิดการจราจร ตั้งแต่ 9 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป (ยังไม่ประกาศเวลาสิ้นสุด)

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924028
ระยะเวลา : 7D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเฉิงตู  เมืองโบราณลั่วไต้  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า  เขตอุทยานฉางผิง  ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกู่เหนี่ยงซาน)  หุบเขาซวงเฉียวโกว ทะเลสาบเต๋อซี  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  เมืองโบราณซงพาน  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เมืองเฉิงตู  ถนนไท่กู่หลี่  วัดต้าฉือ  หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS  ถนนคนเดินชุนซี่ลู่  สะพานอันชุ่น  ถนนโบราณจินหลี่   ถนนซอยกว้างซอยแคบ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHENGDU จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี (8L) 7วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม20-26 (วันวิสาขบูชา)28,999
27-2 มิ.ย.27,999
พฤษภาคม
20-26 (วันวิสาขบูชา)28,999
27-2 มิ.ย.27,999
มิถุนายน3-9 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 10-16 / 17-23 / 24-3028,999
มิถุนายน
3-9 (วันเฉลิมราชินี ร.10) / 10-16 / 17-23 / 24-3028,999
กันยายน2-8 / 9-15 / 16-22 / 23-2931,999
กันยายน
2-8 / 9-15 / 16-22 / 23-2931,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924124
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเฉิงตู  สถานีรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู  อุทยานหวงหลง  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เฉิงตู  ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณพงซาน  สะพานอันชุน  ศูนย์หมีแพนด้า  ถนนซอยกว้างซอยแคบ  ถนนไท่กู่หลี่  วัดต้าฉือ  หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS  ถนนคนเดินชุนซี่ลู่  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ถนนโบราณจินหลี่ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHENGDU จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม22-27 (วันวิสาขบูชา)24,999
26-3123,999
29-3 มิ.ย. / 31-5 มิ.ย. (วันเฉลิมราชิรนี ร.10)25,999
พฤษภาคม
22-27 (วันวิสาขบูชา)24,999
26-3123,999
29-3 มิ.ย. / 31-5 มิ.ย. (วันเฉลิมราชิรนี ร.10)25,999
มิถุนายน2-7 (วันเฉลิมราชิรนี ร.10)25,999
5-10 / 7-12 / 12-17 / 14-19 / 19-24 / 21-26 / 26-1 ก.ค. / 28-3 ก.ค. / 30-5 ก.ค.24,999
9-14 / 16-21 / 23-2823,999
มิถุนายน
2-7 (วันเฉลิมราชิรนี ร.10)25,999
5-10 / 7-12 / 12-17 / 14-19 / 19-24 / 21-26 / 26-1 ก.ค. / 28-3 ก.ค. / 30-5 ก.ค.24,999
9-14 / 16-21 / 23-2823,999
กันยายน1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-2728,999
4-9 / 6-11 / 11-16 / 13-18 / 18-23 / 20-25 / 25-3029,999
กันยายน
1-6 / 8-13 / 15-20 / 22-2728,999
4-9 / 6-11 / 11-16 / 13-18 / 18-23 / 20-25 / 25-3029,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5424111
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจิ่วจ้ายโกว เมืองโบราณซงพาน  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน)   อุทยานแห่งชาติหวงหลง(รวมกระเช้า+รถรางขาขึ้น)  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  แพนด้าเซลฟี  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟเที่ยวชม)  ถนนโบราณควานจ่าย  ถนนโบราณจินหลี่  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก  วัดเหวินซู  วัดต้าฉือ  ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่  ถนนคนเดินชุนซีลู่  แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS **ไม่รวมค่าวีซ่า** 
กิน : เมนูพิเศษ สุกี้หม่าล่า
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHENGDU จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (SL) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน28-3 พ.ค. (วันแรงงาน)23,99920,999
เมษายน
28-3 พ.ค. (วันแรงงาน)23,99920,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924052
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเฉิงตู  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เมืองโบราณซงพาน  เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  เมืองเม่าเสี้ยน  เมืองตูเจียงเอี้ยน  ร้านยา  ร้านยางพารา  จัตุรัสย่างเทียนวู่  หมีแพนด้าเซลฟี่  เมืองเฉิงตู  ถนนโบราณจินหลี่  ถนนซอยกว้างซอยแคบ  ถนนไท่กู๋หลี  ถนนคนเดินชุนซี่ลู่  หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHENGDU จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (SL) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม3-8 (วันฉัตรมงคล)23,99921,999
24-2921,999
29-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)23,999
พฤษภาคม
3-8 (วันฉัตรมงคล)23,99921,999
24-2921,999
29-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)23,999
มิถุนายน14-19 / 19-2423,999
มิถุนายน
14-19 / 19-2423,999
กรกฎาคม5-1025,999
กรกฎาคม
5-1025,999
กันยายน6-11 / 11-16 / 16-2125,999
กันยายน
6-11 / 11-16 / 16-2125,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5424237
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีเฉิงตูไปยังสถานีเจิ้นเจียงกวน  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถราง)  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน)  เมืองโบราณซงพาน  ทะเลสาบเต๋อซี  กลับเมืองเฉิงตู  แวะชมสะพานอันชุน  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟเที่ยวชม)  ถนนโบราณควานจ่าย  วัดต้าฉือ  ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่  ถนนคนเดินชุนซีลู่  แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ถนนโบราณจินหลี่ **ไม่รวมค่าวีซ่า**   
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHENGDU จิ่วจ้ายโกว หวงหลง V.2 (MU) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม3-8 (วันฉัตรมงคล) / 10-1524,99922,999
17-22 (วันวิสาขบูชา) / 31-5 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)24,999
พฤษภาคม
3-8 (วันฉัตรมงคล) / 10-1524,99922,999
17-22 (วันวิสาขบูชา) / 31-5 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)24,999
มิถุนายน14-1925,999
มิถุนายน
14-1925,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924220
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเฉิงตู  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองเจิ้นเจียงกวน  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณซงพาน  เมืองตูเจียงเอี้ยน  สะพานใต้ตูเจียงเอี้ยน (น้ำตาสีฟ้า)  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  เมืองเฉิงตู  ถนนซอยกว้างซอยแคบ  เมืองเฉิงตู  ถนนไท่กู๋หลี  วัดต้าฉือ  ถนนคนเดินชุนซี่ลู่  หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS **ไม่รวมค่าวีซ่า** 
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHENGDU จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ตูเจี้ยงเอี้ยน (VZ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม29-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)23,999
พฤษภาคม
29-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)23,999
มิถุนายน11-1621,999
25-3022,999
มิถุนายน
11-1621,999
25-3022,999
กรกฎาคม10-15 / 17-22 (วันอาสาฬหบูชา) / 24-29 (วันเฉลิม ร.10)24,999
กรกฎาคม
10-15 / 17-22 (วันอาสาฬหบูชา) / 24-29 (วันเฉลิม ร.10)24,999
สิงหาคม7-12 (วันแม่)24,999
21-2623,999
สิงหาคม
7-12 (วันแม่)24,999
21-2623,999
กันยายน4-9 / 17-2226,999
กันยายน
4-9 / 17-2226,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5424264
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีเฉิงตูไปยังสถานีเจิ้นเจียงกวน  เดินทางไปเมืองจิ่วจ่ายโกว เมืองโบราณซงพาน  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน)  เข้าพักเมืองชวนจู่ซื่อ  อุทยานแห่งชาติหวงหลง(รวมกระเช้า+รถรางขาขึ้น)   จัตุรัสหย่างเทียนวู่  แพนด้าเซลฟี  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟเที่ยวชม)  ถนนโบราณควานจ่าย  ถนนโบราณจินหลี่  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก  วัดเหวินซู  วัดต้าฉือ  ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่  ถนนคนเดินชุนซีลู่  แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS
กิน : เมนูพิเศษ สุกี้หม่าล่า
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHENGDU เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง V.2 (SL) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม3-8 (วันฉัตรมงคล) / 10-1522,99920,999
17-22 (วันวิสาขบูชา) / 24-29 / 31-5 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)22,999
พฤษภาคม
3-8 (วันฉัตรมงคล) / 10-1522,99920,999
17-22 (วันวิสาขบูชา) / 24-29 / 31-5 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)22,999
มิถุนายน7-12 / 14-19 / 21-2623,999
มิถุนายน
7-12 / 14-19 / 21-2623,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824193
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  เมืองเฮยสุ่ย  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน  เมืองเม่าเสี้ยน  เมืองเฉิงตู  ร้านชา  ซอยกว้างซอยแคบ  ถนนโบราณจิ๋นหลี่  สวนดอกไม้ไห่ตี้  ร้านยางพารา  ถนนคนเดินชุนซีลู่  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่  วัดต้าฉือ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟเสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย (SL) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน26-1 พ.ค. (วันแรงงาน)24,990
เมษายน
26-1 พ.ค. (วันแรงงาน)24,990
พฤษภาคม3-8 (วันฉัตรมงคล)23,990
พฤษภาคม
3-8 (วันฉัตรมงคล)23,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824311
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองจิ่วจ้ายโกว  ร้านหยก  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  เมืองเฉิงตู  ร้านถังเช่า  ซอยกว้างซอยแคบ  เมืองโบราณหวงหลงซี  ร้านผ้าไหม  เมืองเฉิงตู  ตึกแฝดเฉิงตู  ถนนโบราณจิ๋นหลี่  ร้านยางพารา  ถนนคนเดินชุนซีลู่  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่  วัดต้าฉือ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟเสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลงซี จิ่วจ้ายโกว (SL) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน28-3 พ.ค. (วันแรงงาน)19,990
เมษายน
28-3 พ.ค. (วันแรงงาน)19,990
พฤษภาคม5-10 (วันฉัตรมงคล) / 12-17 / 19-23 (วันวิสาขบูชา) / 31-5 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)19,990
พฤษภาคม
5-10 (วันฉัตรมงคล) / 12-17 / 19-23 (วันวิสาขบูชา) / 31-5 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)19,990
มิถุนายน16-2118,990
มิถุนายน
16-2118,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824355
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  สวนเชอรี่  กิจกรรมเก็บเชอรี่  เมืองตูเจียงเอี้ยน  สะพานหนานเฉียว  การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  ร้านผ้าไหม  เมืองโบราณลั่วไต้  ร้านหยก  ถนนโบราณจิ๋นหลี่  วัดเหวินซู  ร้านยา  ถนนคนเดินชุนซีลู่  ร้านหมอนโอโซน  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่  วัดต้าฉือ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / เก็บเชอรี่สดๆจากสวน

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ตูเจียงเอี้ยน เมืองโบราณลั่วไต้ (VZ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม2-7 (วันฉัตรมงคล) / 22-27 (วันวิสาขบูชา) / 30-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)19,990
พฤษภาคม
2-7 (วันฉัตรมงคล) / 22-27 (วันวิสาขบูชา) / 30-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)19,990
มิถุนายน13-18 / 27-2 ก.ค.18,990
มิถุนายน
13-18 / 27-2 ก.ค.18,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924203
ระยะเวลา : 7D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเฉิงตู  สนามบินลาซ่าก้งก๋า (เที่ยวบินภายใน)  เมืองลาซา  เขาเหย้าหวังซาน  พระราชวังโปตาลา  วัดเซรา  วัดโจคัง  ตลาดบาเคอร์  เมืองเจียนเซ่  ทะเลสาบยัมดรก  เมืองซิกัตเซ่  ธารน้ำแข็งคาโนลา  อารามเพลกอร์โชเด  วัดจาสือหลุนปู้  เมืองลาซา  พระราชวังโนร์บูลิงกา (พระราชวังฤดูร้อน)  พิพิธภัณฑ์ทิเบต  สนามบินลาซาก่งก๋า (เที่ยวบินภายใน)  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่  เมืองเฉิงตู  ถนนโบราณจินหลี่  ถนนไท่กู๋หลี่  วัดต้าฉือ  หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS  ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ **รวมวีซ่าเข้าทิเบตแล้ว (เนื่องจากทิเบตเป็นเขตปกครองพิเศษ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการยกเลิกวีซ่า)**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / บินภายใน 2 ครั้ง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ TIBET เฉิงตู ลาซา เจียนเซ่ ชิกัดเซ่ (8L) 7วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน2-8 / 9-15 / 16-22 / 23-2953,999
กันยายน
2-8 / 9-15 / 16-22 / 23-2953,999
ตุลาคม14-2052,999
ตุลาคม
14-2052,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824186
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมค่ากระเช้าแล้ว)  ร้านชาหรือร้านยา  เมืองตูเจียงเอี้ยน  หุบเขาแพนด้า  เมืองเฉิงตู แพนด้ายักษ์  ร้านยางพาราหรือร้านผ้าไหม  ถนนคนเดินชุนซีลู่  สะพานโบราณ  OPTION โชว์เปลี่ยนหน้ากาก **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้หม่าล่า
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่งจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี (FD) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม11-16 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 19-24 / 23-28 (วันปิยมหาราช)29,990
16-21 / 17-22 / 20-2527,990
ตุลาคม
11-16 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 19-24 / 23-28 (วันปิยมหาราช)29,990
16-21 / 17-22 / 20-2527,990
พฤศจิกายน1-6 / 6-11 / 8-13 / 14-19 / 20-25 / 22-27 / 29-4 ธ.ค.24,990
พฤศจิกายน
1-6 / 6-11 / 8-13 / 14-19 / 20-25 / 22-27 / 29-4 ธ.ค.24,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924488
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเฉิงตู  สถานีรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู  อุทยานหวงหลง  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  เมืองโบราณซงพาน  ทะเลสาบเต๋อซี  สะพานอันชุน   ศูนย์หมีแพนด้า  ถนนซอยกว้างซอยแคบ  ถนนไท่กู่หลี่  วัดต้าฉือ  หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS  ถนนคนเดินชุนซี่ลู่  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ถนนโบราณจินหลี่ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ JIUZHAIGOU เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน28เม.ย.-3 พ.ค. (วันแรงงาน)23,999
เมษายน
28เม.ย.-3 พ.ค. (วันแรงงาน)23,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924218
ระยะเวลา : 7D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเฉิงตู  สนามบินซีหนิงเกาเบาเจีย (เที่ยวบินภายใน)  เมืองซีหนิง  อารามถ่าเอ๋อร์  ถนนคนเดินหลี่เหมิง  สถานีรถไฟซีหนิง  นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก เส้นทางชิงไห่-ทิเบต  สถานีรถไฟลาซา  เมืองลาซา  เขาเหย้าหวังซาน  พระราชวังโปตาลา  วัดเซรา  วัดโจคัง  ตลาดบาเคอร์  เมืองเจียนเซ่  ทะเลสาบยัมดรก  เมืองลาซา  พระราชวังโนร์พูลิงกา  สนามบินลาซาก้งก๋า (บินภายใน)  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่  เมืองเฉิงตู  ถนนโบราณจินหลี่  ถนนไท่กู๋หลี่  วัดต้าฉือ  หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS  ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ **รวมวีซ่าเข้าทิเบตแล้ว (เนื่องจากทิเบตเป็นเขตปกครองพิเศษ จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขการยกเลิกวีซ่า)**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / บินภายใน 2 ครั้ง / นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก ชิงไห่-ทิเบต + นอนบนรถไฟ 1 คืน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / แถมฟรี ประกันสุขภาพ

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ TIBET เฉิงตู ลาซา ซีหนิง (8L) 7วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม14-2059,999
ตุลาคม
14-2059,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824364
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  เมืองอู่หลง  ระเบียงแก้วอู่หลง  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์  ลิฟท์แก้ว  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองฉงชิ่ง  มหาศาลาประชาคม  หงหยาตง  ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย  เมืองเฉิงตู  สถานนีรถไฟเจิ้นเจียงกวน  นั่งรถไฟความเร็วสูง  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  ร้านขนมของฝาก  เมืองโบราณซงพาน  ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองตูเจียงเอี้ยน  สะพานหนานเฉียว  การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  ร้านหมอนโอโซน  ร้านยา  เมืองเฉิงตู  สะพานโบราณ  ถนนคนเดินชุนซีลู่  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่ **ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟเสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ชมการแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า

ทัวร์จีน CHINA ฉงชิ่ง อู่หลง เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (FD) 7วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม28 พ.ค.-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)28,990
พฤษภาคม
28 พ.ค.-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)28,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824148
ระยะเวลา : 8D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  มหาศาลาประชาคม  หงหยาตง  ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย  เมืองอู่หลง  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์  ระเบียงแก้วอู่หลง  ลิฟท์แก้ว  อุทยานเขานางฟ้า  สถานนีรถไฟเจิ้นเจียงกวน  นั่งรถไฟความเร็วสูง  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  ร้านขนมของฝาก  เมืองโบราณซงพาน  ทะเลสาบเต๋อซี  ร้านยา  เมืองตูเจียงเอี้ยน  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  ร้านหยก  เมืองเล่อซาน  ล่องเรือชมวัดหลวงพ่อโตเล่อซาน  เมืองเฉิงตู  ร้านหมอนโอโซน  ถนนคนเดินชุนซีลู่  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่  ถนนโบราณจิ๋นหลี่ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟเสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน CHINA ฉงชิ่ง อู่หลง เล่อซาน เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (FD) 8วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม21-28 (วันวิสาขบูชา)29,990
พฤษภาคม
21-28 (วันวิสาขบูชา)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824194
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณซงพาน  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง  นั่งรถแบตเตอรี่  เมืองซงพาน  เมืองเฉิงตู  ร้านยา  ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ  ร้านหมอนโอโซน  แพนด้ายักษ์  ถนนคนเดินชุนซีลู่  ถนนโบราณจิ๋นหลี่ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ...เมนูหม้อไฟเสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (MU) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม8-13 / 22-27 (วันวิสาขบูชา)23,990
พฤษภาคม
8-13 / 22-27 (วันวิสาขบูชา)23,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824205
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  เมืองซงพาน  เมืองตูเจียงเอี้ยน  ร้านหยก  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  เมืองโบราณลั่วไต้  วัดเหวินซู  ร้านยา  ถนนคนเดินชุนซีลู่  ร้านหมอนโอโซน  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่  วัดต้าฉือ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ (VZ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน25-30 22,990
เมษายน
25-30 22,990
กรกฎาคม18-23 / 19-24 (วันอาสาฬหบูชา) / 25-30 / 26-31 (วันเฉลิม ร.10)23,990
กรกฎาคม
18-23 / 19-24 (วันอาสาฬหบูชา) / 25-30 / 26-31 (วันเฉลิม ร.10)23,990
สิงหาคม8-13 (วันแม่)23,990
22-2722,990
สิงหาคม
8-13 (วันแม่)23,990
22-2722,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824055
ระยะเวลา : 7D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉงชิ่ง  มหาศาลาประชาคม  หงหยาตง  ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย  เมืองอู่หลง  อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า สะพานสวรรค์  ระเบียงแก้วอู่หลง  ลิฟท์แก้ว  อุทยานเขานางฟ้า  เมืองตูเจียงเอี้ยน  ร้านหนังสือจงซูเก๋อ  สะพานหนานเฉียว  การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า  ภูเขาสี่ดรุณี (รวมรถอุทยาน)  หุบเขาชวงเฉียวโกว  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  ร้านยา  เมืองเฉิงตู  สะพานโบราณ  ถนนคนเดินชุนซีลู่  ร้านหมอนโอโซน  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่  ถนนโบราณจิ๋นหลี่ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟเสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA ฉงชิ่ง อู่หลง เฉิงตู หุบเขาสี่ดรุณี (FD) 7วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กรกฎาคม16-22 (วันอาสาฬหบูชา)24,990
กรกฎาคม
16-22 (วันอาสาฬหบูชา)24,990
สิงหาคม10-16 (วันแม่)25,990
สิงหาคม
10-16 (วันแม่)25,990
กันยายน10-1625,990
กันยายน
10-1625,990
ตุลาคม12-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-25 / 22-28 (วันปิยมหาราช)28,990
29-4 พ.ย.26,990
ตุลาคม
12-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-25 / 22-28 (วันปิยมหาราช)28,990
29-4 พ.ย.26,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824159
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  เมืองซงพาน  เมืองตูเจียงเอี้ยน  ร้านหยก  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  เมืองโบราณลั่วไต้  วัดเหวินซู  ร้านยา  ถนนคนเดินชุนซีลู่  ร้านหมอนโอโซน   แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่  วัดต้าฉือ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ชมใบไม้เลี่ยนสีที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เมืองโบราณลั่วไต้ ใบไม้เปลี่ยนสี (VZ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กันยายน4-9 / 5-10 / 11-16 / 12-17 / 18-23 / 19-24 / 25-30 / 26-1 ต.ค.23,990
กันยายน
4-9 / 5-10 / 11-16 / 12-17 / 18-23 / 19-24 / 25-30 / 26-1 ต.ค.23,990
ตุลาคม10-15 / 11-16 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 19-24 / 22-27 / 23-28 (วันปิยมหาราช)29,990
13-18 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 17-22 / 20-25 / 21-26 (วันปิยมหาราช)27,990
ตุลาคม
10-15 / 11-16 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 19-24 / 22-27 / 23-28 (วันปิยมหาราช)29,990
13-18 / 14-19 / 15-20 / 16-21 / 17-22 / 20-25 / 21-26 (วันปิยมหาราช)27,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824199
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  เมืองเฮยสุ่ย  นั่งกระเช้าไฟฟ้า  อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน  เมืองเม่าเสี้ยน  เมืองเฉิงตู  ร้านยางพารา หรือ ร้านผ้าไหม  แพนด้ายักษ์  ถนนคนเดินชุนซีลู่  สะพานโบราณ  OPTION โชว์เปลี่ยนหน้ากาก **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้หม่าล่า
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานภูผาหิมะการ์เซีย (FD) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม4-9 / 6-11 (วันพ่อ + วันรัฐธรรมนูญ)24,990
13-18 / 18-23 / 19-2423,990
27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)29,990
ธันวาคม
4-9 / 6-11 (วันพ่อ + วันรัฐธรรมนูญ)24,990
13-18 / 18-23 / 19-2423,990
27-1 ม.ค. / 28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 68 (วันขึ้นปีใหม่)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5424461
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู นั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีเฉิงตูไปยังสถานีเจิ้นเจียงกวน  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถราง)  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน)  เมืองโบราณซงพาน  ทะเลสาบเต๋อซี  กลับเมืองเฉิงตู  แวะชมสะพานอันชุน  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟเที่ยวชม)  ถนนโบราณควานจ่าย  วัดต้าฉือ  ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่  ถนนคนเดินชุนซีลู่  แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS  ถนนโบราณจินหลี่ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHENGDU จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (MU) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็ม (วันสงกรานต์)30,99928,999
เมษายน
เต็ม (วันสงกรานต์)30,99928,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924489
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเฉิงตู  อุทยานแห่งชาติฉางผิง  ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนี่ยงซาน)  หุบเขาซวงเฉียวโกว  เขตอุทยานฉางผิง  เมืองฉวนจู่ซื่อ  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  เมืองโบราณซงพาน  ร้านหยก  SKP GLOBAL CENTER  ชมการแสดงแสงสี TWIN TOWER  เมืองเฉิงตู  ร้านยางพารา  ถนนไท่กู๋หลี  วัดต้าฉือ  ร้านยา  ถนนคนเดินชุนซี่ลู่  หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS **ไม่รวมวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHENGDU จิ่วจ้ายโกว ภูเขาสี่ดรุณี (SL) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนSold Out23,999
เมษายน
Sold Out23,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924128
ระยะเวลา : 7D6N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเฉิงตู  เมืองโบราณลั่วไต้  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า  เขตอุทยานฉางผิง  ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกู่เหนี่ยงซาน)  หุบเขาซวงเฉียวโกว   ทะเลสาบเต๋อซี  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน)  เมืองโบราณซงพาน  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ถนนไท่กู่หลี่  วัดต้าฉือ  หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS  ถนนคนเดินชุนซี่ลู่  สะพานอันชุ่น  ถนนโบราณจินหลี่  ถนนซอยกว้างซอยแคบ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHENGDU จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี (8L) 7วัน 6คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็ม29,999
เมษายน
เต็ม29,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924248
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองตูเจียงเอี้ยน  ร้านหนังสือจงซูเก๋อ  จัตุรัสหย่างเทียนวู  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  เขตอุทยานฉางผิง  อุทยานแห่งชาติฉางผิง  ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกูเหนี่ยงซาน)  หุบเขาซวงเฉียวโกว  เมืองตันปา   ป้อมปราการเตียวโหลว  หมู่บ้านทิเบตเจียจู  สะพานซ่อหลูติ้ง  เขตอุทยานภูเขาวาวู่  อุทยานภูเขาวาวู่  ภูเขาหิมะวาวู่  เมืองเจี๋ยเจียง  เมืองเฉิงตู  ร้านยางพารา  ถนนไท่กู๋หลี  วัดต้าฉือ  ถนนโบราณจินหลี่  ถนนคนเดินชุนซี่ลู่  หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ CHENGDU ตันปา ฉางผิง ภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาหิมะวาวู่ (VZ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนSold Out22,999
เมษายน
Sold Out22,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524190
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน  จิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน)  ชวนจู่ซื่อ   ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า)  เม่าเซี่ยน   เมืองตูเจียงเยี่ยน  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นหมีแพนด้าเซลฟี่  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเยี่ยน (รวมรถแบตเตอรี่)  เฉิงตู  ถนนคนเดินชุนซีลู่  แพนด้าปืนตึก  วัดต้าฉือ  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ…สุกี้เสฉวน
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู (CA) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็ม28,999
มีนาคม
เต็ม28,999