fbpx
พบ 27 แพ็คเกจ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 2566 เฉินตู อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เที่ยวจิ่วไจ้โกว

รายการทัวร์จิ่วจ้ายโกว และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523800
ระยะเวลา : 8D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  อุทยานภูเขาสี่ดรุณี  หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน)  เมืองตันปา  หมู่บ้านทิเบตเจี่ยจูจังไช่  ปาเหม่ย  ทุ่งหญ้าถ่ากง  วัดถ่ากง  เมืองซินตูเฉียว  หย่าเจียง  หลี่ถัง  ผ่านชมภูเขาไหจื่อ  เต้าเฉิง  เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า  ย่าติง  อุทยานย่าติง(รวมรถอุทยาน+รถกอล์ฟ)  ทะเลสาบไข่มุก  วัดชงกู่  ทุ่งหญ้าลั่วหรง  วัดบางผู่  วัดหลี่ถัง  เมืองซินตูเฉียว  ภูเขาตัวเจ๋อซาน  เฉิงตู  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ถนนโบราณจินหลี่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง / อาหารสมุนไพร
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ย่าติง เต้าเฉิง ซินตูเฉียว ภูเขาสี่ดรุณี เฉิงตู (CA) 8วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-2 พ.ย. / 29-5 พ.ย.44,999
ตุลาคม
26-2 พ.ย. / 29-5 พ.ย.44,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH09231207
ระยะเวลา : 7D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเฉินตู  ภูเขาง้อไบ๊  ขึ้นยอดเขาจินติ่ง (รวมกระเช้า)  วัดหัวจ้าง  องค์พระโพธิสัตว์ผู่เสียน วัดเป้ากว๋อ  อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่   เมืองง้อไบ๊  เมืองเล่อซาน   ล่องเรือชมพระใหญ่เล่อซาน  อำเภอตูเจียงเยียน  ร้านหนังสือจงซูเก๋อ  อำเภอเม่าเสี้ยน  อำเภอเฮยสุ่ย  อุทยานน้ำแข็งต้ากู่ปิงชวน  นั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นจุดสูงสุดที่ 4,860 เมตร  เมืองตูเจียงเยี่ยน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า  เมืองเฉินตู  ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ  ถนนคนเดินชุนซีลู่  แพนด้ายักษ์  สะพานอันชุน **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ทานอาหารบนยอดเขาจินติ่ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจจรย์ CHENGDU ต้ากู่ปิงชวน ภูเขาหิมะวาวู่ ง๊อไบ๊ เล่อซาน (FD) 7วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ธันวาคม5-12 (วันพ่อ + วันรัฐธรรมนูญ)29,999
20-26 (วันคริสต์มาส)27,999
27-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)31,999
ธันวาคม
5-12 (วันพ่อ + วันรัฐธรรมนูญ)29,999
20-26 (วันคริสต์มาส)27,999
27-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)31,999
มกราคม10-16 / 24-3028,999
มกราคม
10-16 / 24-3028,999
กุมภาพันธ์21-27 (วันมาฆบูชา)28,999
กุมภาพันธ์
21-27 (วันมาฆบูชา)28,999
มีนาคม6-12 / 20-2628,999
มีนาคม
6-12 / 20-2628,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523769
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน  จิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) (รอบที่หนึ่ง)  โชว์ทิเบต  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน) (รอบที่สอง)  ชวนจู่ซื่อ  อุทยานแห่งชาติหวงหลง(รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ)  เฉิงตู  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า  ถนนคนเดินซุนชีลู่  ถนนโบราณจิ่นหลี่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน !! / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว เข้าอุทยาน 2 รอบ (รวมรถเหมา) หวงหลง (SL) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม19-24 / 21-26 (วันปิยมหาราช)42,999
ตุลาคม
19-24 / 21-26 (วันปิยมหาราช)42,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH54231145
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณซงพาน  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาส่วนตัวในอุทยาน)   อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถราง)  ศูนย์หมีแพนด้า  ถนนโบราณจินหลี่  สะพานอันชุน  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว** 
พิเศษ : ชมฤดูใบไม้เปลี่ยนสี / พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHENGDU เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (FD) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม16-21 / 17-2228,99924,999
19-23 / 23-28 (วันปิยมหาราช) / 27-1 พ.ย.28,999
ตุลาคม
16-21 / 17-2228,99924,999
19-23 / 23-28 (วันปิยมหาราช) / 27-1 พ.ย.28,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2823880
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณซงพาน  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า (รวมรถในอุทยาน)  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง  นั่งรถแบตเตอรี่  เมืองเฉิงตู  ร้านยา  สะพานโบราณ  ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่  ถนนคนเดินชุนซีลู่  แพนด้ายักษ์ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้หม่าล่า
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (FD) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-3127,990
ตุลาคม
26-3127,990
พฤศจิกายน 23-2823,990
30-5 ธ.ค. (วันพ่อ)25,990
พฤศจิกายน
23-2823,990
30-5 ธ.ค. (วันพ่อ)25,990
ธันวาคม7-12 (วันรัฐธรรมนูญ)25,990
14-1924,990
21-26 (วันคริสต์มาส)27,990
28-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)31,990
ธันวาคม
7-12 (วันรัฐธรรมนูญ)25,990
14-1924,990
21-26 (วันคริสต์มาส)27,990
28-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)31,990
มกราคม4-924,990
มกราคม
4-924,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH28231014
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองตูเจียงเอี้ยน  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง  การแสดงโชว์ทิเบต (Option ไม่รวมในค่าทัวร์)  นั่งรถแบตเตอรี่  เมืองตูเจียงเอี้ยน  ร้านหินทิเบต  หุบเขาแพนด้า  เมืองเฉิงตู  แพนด้ายักษ์  ถนนคนเดินชุนซีลู่  สะพานโบราณ  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (Option ไม่รวมในค่าทัวร์)  **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูหม้อไฟหม่าล่าเสฉวนต้นตำรับ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเดือน ตค

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (FD) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม27-1 พ.ย27,99025,990
26-31 / 31-5 พ.ย.27,990
ตุลาคม
27-1 พ.ย27,99025,990
26-31 / 31-5 พ.ย.27,990
พฤศจิกายน9-14 / 24-2923,990
พฤศจิกายน
9-14 / 24-2923,990
ธันวาคม1-6 (วันพ่อ) / 7-12 / 8-13 (วันรัฐธรรมนูญ)25,990
15-20 / 19-2424,990
28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)31,990
ธันวาคม
1-6 (วันพ่อ) / 7-12 / 8-13 (วันรัฐธรรมนูญ)25,990
15-20 / 19-2424,990
28-2 ม.ค. / 29-3 ม.ค. / 30-4 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)31,990
มกราคม12-17 / 13-1822,990
มกราคม
12-17 / 13-1822,990

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH54231235
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณซงพาน  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เต็มวัน (รวมรถในอุทยานแล้ว)  อุทยานแห่งชาติหวงหลง เต็มวัน (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถราง)  ศูนย์หมีแพนด้า  ถนนโบราณจินหลี่  สะพานอันชุน  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**   
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHENGDU จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (FD) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน14-19 / 21-26 / 28-3 ธ.ค.24,999
พฤศจิกายน
14-19 / 21-26 / 28-3 ธ.ค.24,999
ธันวาคม5-10 / 6-11 (วันพ่อ + วันรัฐธรรมนูญ)26,999
12-1724,999
ธันวาคม
5-10 / 6-11 (วันพ่อ + วันรัฐธรรมนูญ)26,999
12-1724,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0923953
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ผ่านชมทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณซงพาน  เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบกระจก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบไผ่ลุกศร  ทะเลสาบแพนด้า  ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบแรด  ทะเลสาบยาว  นั่งกระเช้าหวงหลง  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  เมืองเม่าเสี้ยน  เมืองเฉินตู  ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ  วัดเหวินซู  ถนนโบราณจินหลี่  ถนนคนเดินซุนซีลู่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ชมใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (FD) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน15-20 / 22-2723,999
พฤศจิกายน
15-20 / 22-2723,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH28231208
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณซงพาน  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง  นั่งรถแบตเตอรี่  เมืองตูเจียงเอียน  ร้านยางพารา  หุบเขาแพนด้า  เมืองตูเจียงเอียน  เมืองเฉิงตู  ถนนคนเดินซุนซีลู่  ถนนไทกู่หลี่หลิน  ซอยกว้างซอยแคบ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ...เมนูสุกี้หม่าล่าเสฉวนต้นตำรับ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (3U) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน3-8 / 7-12 / 10-15 / 14-19 / 17-22 / 21-26 / 24-29 / 28-3 ธ.ค.24,990
พฤศจิกายน
3-8 / 7-12 / 10-15 / 14-19 / 17-22 / 21-26 / 24-29 / 28-3 ธ.ค.24,990
ธันวาคม1-6 / 5-10 (วันพ่อ) / 8-13 (วันรัฐธรรมนูญ)26,990
12-17 / 15-20 / 19-2425,990
22-27 (วันคริสต์มาส)27,990
26-31 (วันสิ้นปี)28,990
ธันวาคม
1-6 / 5-10 (วันพ่อ) / 8-13 (วันรัฐธรรมนูญ)26,990
12-17 / 15-20 / 19-2425,990
22-27 (วันคริสต์มาส)27,990
26-31 (วันสิ้นปี)28,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523760
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน  จิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน)  จิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ)  เมืองตูเจียงเยี่ยน  เฉิงตู  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)  ถนนโบราณจินหลี่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก   วัดเหวินซู  ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (CA) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน4-932,999
พฤศจิกายน
4-932,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH28231058
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณซงพาน  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง  นั่งรถแบตเตอรี่  เมืองตูเจียงเอียน  ร้านหินทิเบต  หุบเขาแพนด้า  เมืองตูเจียงเอียน  เมืองเฉิงตู  ถนนซุนซีลู่  ถนนไทกู่หลี่หลิน  ซอยกว้างซอยแคบ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ...เมนูสุกี้หม้อไฟหม่าล่าเสฉวนต้นตำรับ
พิเศษ : ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (3U) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-25 (วันปิยมหาราช)32,990
29-3 พ.ย.28,990
ตุลาคม
20-25 (วันปิยมหาราช)32,990
29-3 พ.ย.28,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2823881
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มืองตูเจียงเอียน  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า (รวมรถในอุทยานแบบกรุ๊ปส่วนตัว)  ทะเลสาบเต๋อซี  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  ร้านหินทิเบต  ร้านยางพารา  เมืองตูเจียงเอียน  เมืองเฉิงตู  วัดเหวินซู  ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ  แพนด้ายักษ์  สะพานโบราณ  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ซอยกว้างแคบ-เมืองเฉิงตู **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้เสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลวง จิ่งจ้ายโกว (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน16-2131,990
พฤศจิกายน
16-2131,990
ธันวาคม7-12 (วันรัฐธรรมนูญ)35,990
21-26 (วันคริสต์มาส)33,990
ธันวาคม
7-12 (วันรัฐธรรมนูญ)35,990
21-26 (วันคริสต์มาส)33,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0923873
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ผ่านชมทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณซงพาน  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถในอุทยาน) เมืองฉวนจูซื่อ  นั่งกระเช้าหวงหลง  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  เมืองตูเจียงเยี่ยน  จัตุรัสหย่างเทียนวู  รูปปั้นหมีแพนด้ายักษ์  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า  เมืองเฉิงตู  ถนนไท่กู่ลี่หลิน  สะพานอันชุน  ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี / พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (9C) 6วัน 5คืน BT-TFU02-9C

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม12-17 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 19-24 (วันปิยะมหาราช)33,999
17-22 / 21-26 (วันปิยะมหาราช)33,99930,999
ตุลาคม
12-17 / 13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 18-23 / 19-24 (วันปิยะมหาราช)33,999
17-22 / 21-26 (วันปิยะมหาราช)33,99930,999

** วันหยุด ** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2823897
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณซงพาน  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมค่าอุทยานแบบกรุ๊ปส่วนตัว)  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง  นั่งรถแบตเตอรี่  เมืองตูเจียงเอียน  หุบเขาแพนด้า  ชมสินค้าหอวัฒนธรรมทิเบต  เมืองเฉิงตู  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (9C) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม15-20 33,99031,990
ตุลาคม
15-20 33,99031,990

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523740
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เม่าเสี้ยน  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ)  เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว   อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)   โชว์ทิเบต  จิ่วจ้ายโกว  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน  ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  เฉิงตู  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)  วัดเหวินซู  ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ถนนโบราณจินหลี่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
พิเศษ : ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อุทยานจิ่วจ้ายโกว / ที่พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม26-31 (ว่าง 2 ที่สุดท้าย)44,999
ตุลาคม
26-31 (ว่าง 2 ที่สุดท้าย)44,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523902
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน  จิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)  โชว์ทิเบต  จิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ)  เมืองตูเจียงเยี่ยน  เฉิงตู  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)  ถนนโบราณจินหลี่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  เฉิงตู  วัดเหวินซู  ถนนชุนซีลู่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ชมช่วงที่สวยที่สุด...ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (CA) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม20-25 / 21-26 / 23-28 (วันปิยมหาราช)44,999
ตุลาคม
20-25 / 21-26 / 23-28 (วันปิยมหาราช)44,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523901
ระยะเวลา : 8D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน  จิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)  โชว์ทิเบต  จิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ)  เม่าเสี้ยน  เล่อซาน  ล่องเรือชมหลวงพ่อโต  ง้อไบ๊   วัดเป้ากั๋ว  ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)  องค์ผู่เสียนทรงช้าง  เฉิงตู  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)  ถนนโบราณจินหลี่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  วัดเหวินซู  ถนนชุนซีลู่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ (CA) 8วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคม13-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-27 (วันปิยมหาราช) / 26-2 พ.ย. 49,999
29-5 พ.ย.45,999
ตุลาคม
13-20 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 20-27 (วันปิยมหาราช) / 26-2 พ.ย. 49,999
29-5 พ.ย.45,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523849
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองตูเจียงเยี่ยน  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นหมีแพนด้าเซลฟี่  เมืองโบราณกวนเซี่ยน  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)  ภูเขาสี่ดรุณี  หุบเขาซวงเฉียวโกว(รวมรถอุทยาน)  ภูเขาสี่ดรุณี  เขาเจ้อกู่ซาน  เล่นสกี(รวมไม้สกี รองเท้าสกี แผ่นเลื่อนหิมะ)  เมืองเฮยสุ่ย  ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า)  หมู่บ้านทิเบต  เม่าเสี้ยน  เฉิงตู  วัดเหวินซู  ถนนคนเดินชุนซีลู่  ชมแสงสียามค่ำคืนที่ลานห้างสรรพสินค้า SKY  ถนนโบราณจินหลี่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน ภูเขาสี่ดรุณี สกีเจ้อกู่ซาน เฉิงตู (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน23-2833,999
30-5 ธ.ค. (วันพ่อ)34,999
พฤศจิกายน
23-2833,999
30-5 ธ.ค. (วันพ่อ)34,999
ธันวาคม7-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 21-26 (วันคริสต์มาส)36,999
28-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)39,999
ธันวาคม
7-12 (วันรัฐธรรมนูญ) / 21-26 (วันคริสต์มาส)36,999
28-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)39,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2823982
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง  นั่งรถแบตเตอรี่  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  ทะเลสาบเต๋อซี  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  ร้านหินทิเบต  ร้านยางพารา  เมืองตูเจียงเอียน  เมืองเฉิงตู  วัดเหวินซู  ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ  แพนด้ายักษ์  สะพานโบราณ  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ซอยกว้างแคบ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้หมาล่าเสฉวนต้นตำรับ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว EP.2 (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน23-2832,990
30-5 ธ.ค. (วันพ่อ)34,990
พฤศจิกายน
23-2832,990
30-5 ธ.ค. (วันพ่อ)34,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH55231070
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  ทะเลสาบเตี๋ยซี  เมืองซงพาน  กำแพงเมืองโบราณซงพาน  จิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว)  พิเศษ..ชม The Romantic Show of Songcheng  อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้า)  เมืองเม่าเสี้ยน  เฉิงตู  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า  วังแพะเขียว  ถนนคนเดินจิ๋นหลี่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ถนนคนเดินชุนซีลู่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว** 
กิน : บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 2 มื้อ / เมนูสุกี้เสฉวน
พิเศษ : พัก 5 ดาว 4 คืน + 4 ดาว 1 คืน / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ELEGANCE CHINA หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เม่าเสี้ยน เฉิงตู (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤศจิกายน9-1444,999
30-5 ธ.ค. (วันพ่อ)42,999
พฤศจิกายน
9-1444,999
30-5 ธ.ค. (วันพ่อ)42,999
ธันวาคม7-12 (วันรัฐธรรมนูญ)42,999
21-26 (วันคริสต์มาส)43,999
28-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)45,999
ธันวาคม
7-12 (วันรัฐธรรมนูญ)42,999
21-26 (วันคริสต์มาส)43,999
28-2 ม.ค. 67 (วันขึ้นปีใหม่)45,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824014
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เฉิงตู  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  OPTION การแสดงโชว์ทิเบต (ไม่รวมในค่าทัวร์)  เมืองโบราณตูเจียงเอียน  ร้านหินทิเบต  เมืองเฉิงตู  ถนนคนเดินซอยกว้างซอยแคบ  สะพานโบราณอันชุน  ภูเขาหิมะซีหลิง  นั่งกระเช้าซีหลิง  เมืองเฉิงตู  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่  OPTION โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ไม่รวมในค่าทัวร์) **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ...เมนูสุกี้เสฉวน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งกระเช้าไฟฟ้าตะลุยภูเขาหิมะซีหลิง + สนุกกับกิจกรรมสกี

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ซีหลิงซาน (FD) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม16-2123,990
19-24 / 23-28 / 26-3124,990
มกราคม
16-2123,990
19-24 / 23-28 / 26-3124,990
กุมภาพันธ์20-25 / 22-27 / 23-28 / 24-2924,990
21-26 (วันมาฆบูชา)25,990
กุมภาพันธ์
20-25 / 22-27 / 23-28 / 24-2924,990
21-26 (วันมาฆบูชา)25,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824010
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองโบราณตูเจียงเอียน  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานมู่นี่โกว  น้ำตกจากา  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  ทะเลสาบเต๋อซี  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  ร้านหินทิเบต  ร้านยางพารา  เมืองตูเจียงเอียน  ภูเขาหิมะซีหลิง  นั่งกระเช้าซีหลิง  เมืองเฉิงตู  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่  สะพานโบราณ  ถนนโบราณจิ๋นหลิ่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ...เมนูสุกี้เสฉวน
พิเศษ : นั่งกระเช้าไฟฟ้าตะลุยภูเขาหิมะซีหลิง สนุกกับกิจกรรมเล่นสกี / พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู จิ่งจ้ายโกว ซีหลิงซาน (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มกราคม25-3030,990
มกราคม
25-3030,990
กุมภาพันธ์15-2030,990
22-27 (วันมาฆบูชา)31,990
กุมภาพันธ์
15-2030,990
22-27 (วันมาฆบูชา)31,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824018
ระยะเวลา : 6D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  ร้านหินทิเบต  OPTION การแสดงโชว์ทิเบต (ไม่รวมในค่าทัวร์)  เมืองตูเจียงเอี้ยน  หุบเขาแพนด้า  เมืองเฉิงตู  แพนด้ายักษ์  ถนนคนเดินชุนซีลู่  สะพานโบราณ  OPTION โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ไม่รวมในค่าทัวร์)
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้หม่าล่าเสฉวนต้นตำรับ
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (FD) 6วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม1-622,990
5-10 / 6-11 / 8-13 / 12-17 / 13-18 / 15-20 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 23-2823,990
มีนาคม
1-622,990
5-10 / 6-11 / 8-13 / 12-17 / 13-18 / 15-20 / 19-24 / 20-25 / 21-26 / 22-27 / 23-2823,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824019
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองตูเจียงเอียน  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  ทะเลสาบเต๋อซี  จัตุรัสหย่างเทียนวู่  รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่  ร้านหินทิเบต  ร้านยางพารา  เมืองตูเจียงเอียน  เมืองเฉิงตู  วัดเหวินซู  ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ  แพนด้ายักษ์  สะพานโบราณ  ซอยกว้างแคบ-เมืองเฉิงตู **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้หม่าล่าเสฉวนต้นตำรับ
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม14-19 / 21-26 / 28-2 เม.ย.29,990
มีนาคม
14-19 / 21-26 / 28-2 เม.ย.29,990
เมษายน4-9 (วันจักรี)32,990
18-23 / 25-3031,990
เมษายน
4-9 (วันจักรี)32,990
18-23 / 25-3031,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2823949
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณซงพาน  เมืองจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง  นั่งรถแบตเตอรี่  เมืองตูเจียงเอียน  หุบเขาแพนด้า  เมืองเฉิงตู  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่หลิน และวัดต้าฉือ  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (9C) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมเต็มกรุ๊ป32,99030,990
ตุลาคม
เต็มกรุ๊ป32,99030,990

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH28231123
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบเต๋อซี  เมืองโบราณซงพาน  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  ทะเลสาบแรด  น้ำตกธารไข่มุก  ทะเลสาบนกยูง  ทะเลสาบแพนด้า  อุทยานแห่งชาติหวงหลง  นั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลง  นั่งรถแบตเตอรี่  เมืองตูเจียงเอียน  ร้านหินทิเบต  หุบเขาแพนด้า– เมืองโบราณตูเจียงเอียน  เมืองเฉิงตู  ร้านยางพารา  ถนนโบราณจิ๋นหลี่  สะพานโบราณอันชุน  วัดเหวินซู  ซอยกว้างซอยแคบ  แพนด้ายักษ์  ถนนไทกู่หลี่  OPTION ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก (ไม่รวมในค่าทัวร์) **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ...เมนูสุกี้หม่าล่า
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์จีน CHINA เฉิงตู หวงหลง จิ่วจายโกว (SL) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมเต็มกรุ๊ป32,99024,990
ตุลาคม
เต็มกรุ๊ป32,99024,990

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1523759
ระยะเวลา : 8D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ง้อไบ๊  ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้าไฟฟ้า)  องค์ผู่เสียนทรงช้าง  วัดเป้ากั๋ว  ง้อไบ๊  เล่อซาน  ล่องเรือชมหลวงพ่อโต  เม่าเสี้ยน   อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ)  เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)   โชว์ทิเบต  จิ่วจ้ายโกว  ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน  ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  เฉิงตู  ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)  วัดเหวินซู  ถนนคนเดินชุนซีลู่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  ถนนโบราณจินหลี่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป / ชมช่วงที่สวยที่สุด ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ (TG) 8วัน 7คืน (รวมรถเหมา)

เดือนวันที่เดินทางราคา
ตุลาคมเต็ม49,999
ตุลาคม
เต็ม49,999