fbpx
พบ 29 แพ็คเกจ

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ย่าติง 2566-2567 มีให้เลือกแบบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เที่ยวคุนหมิง ทัวร์แชงกรีล่า

รายการทัวร์คุนหมิง และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5424353
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองเซียงหยุน  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิม  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  วัดซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง   ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ)  ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (รวมแบตเตอรี่)  เมืองโบราณซู่เหอ  ขึ้นรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียงกลับสู่เมืองคุนหมิง   เมืองคุนหมิง  สวนน้ำตกคุนหมิง  ประตูม้าทองไก่มรกต  วัดหยวนทง  **ไม่รวมค่าวีซ่า + รวมค่าทิปแล้ว**
กิน : สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 5 ดาวท้องถิ่น / รวมค่าทิปแล้ว / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน12-17 (วันสงกรานต์)43,999
เมษายน
12-17 (วันสงกรานต์)43,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524043
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ช่องแคบเสือกระโดด (รวมบันไดเลื่อนขึ้นลง)  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิง  เต๋อชิง  วัดตงจู๋หลิง  ชมภูเขาไป๋หม่าง  เจดีย์ 13 องค์  ชมภูเขาหิมะเหมยหลี่  วัดเฟยไหล  ลี่เจี่ยง  เมืองโบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถกอล์ฟ)  โชว์จางอวี้โหมว  สระน้ำมังกรดำ  ลี่เจียง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  คุนหมิง  วัดหยวนทง  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…สุกี้ปลาแซลมอน / อาหารกวางตุ้ง / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง (MU) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน13-18 (วันสงกรานต์)36,999
เมษายน
13-18 (วันสงกรานต์)36,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5424130
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองคุนหมิงไปเมืองต้าลี่  เมืองโบราณต้าหลี่   ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิม   เมืองจงเตี้ยน  เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  วัดซงจ้านหลิน (รวมค่ารถแบตเตอรี่ ไป-กลับ)  ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง   ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ)  ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ไม่รวมรถแบตเตอรี่)  เมืองฉู่สง  เมืองคุนหมิง  ตำหนักทองจินเตี้ยน  สวนน้ำตกคุนหมิง  ประตูม้าทองไก่มรกต  วัดหยวนทง   เมืองโบราณกวนตู้ **ไม่รวมค่าวีซ่า**         
กิน : สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (MU) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน3-8 / 4-9 (วันจักรี)26,999
11-16 / 13-18 (วันสงกรานต์)33,999
12-17 (วันสงกรานต์)34,999
เมษายน
3-8 / 4-9 (วันจักรี)26,999
11-16 / 13-18 (วันสงกรานต์)33,999
12-17 (วันสงกรานต์)34,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524103
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลี่เจียง  เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองจงเตี้ยน  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดกุยชาน  วัดลามะซงจ้านหลิง  ทุ่งหญ้านาพาไห่  ช่องแคบเสือกระโดด (รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  ลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  บ้านตระกูลมู่  ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถกอล์ฟ)  โชว์จางอวี้โหมว  อุทยานน้ำหยก  เมืองโบราณซู่เหอ **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…ปลาแซลม่อน / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป / บินตรงลี่เจียง

ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า (DR) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน4-9 (วันจักรี) / 18-23 / 25-3025,999
เมษายน
4-9 (วันจักรี) / 18-23 / 25-3025,999
พฤษภาคม2-7 (วันฉัตรมงคล) / 9-1425,999
16-2123,999
พฤษภาคม
2-7 (วันฉัตรมงคล) / 9-1425,999
16-2123,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824467
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  ร้านผ้าไหม  ช่องเขาแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  เมืองเก่าลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองฉูฉง  เมืองคุนหมิง  ตำหนักทองจินเตี้ยน  ร้านหยก  สวนน้ำตกคุนหมิง  วัดหยวนทง  ร้านบัวหิมะ 
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด / เมนูสุกี้ปลาแซลมอน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (MU) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน11-15 (วันสงกรานต์)27,990
12-16 / 13-17 (วันสงกรานต์)29,990
เมษายน
11-15 (วันสงกรานต์)27,990
12-16 / 13-17 (วันสงกรานต์)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924187
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  เขาซีซาน  ตำหนักทอง  สวนน้ำตกคุนหมิง  เมืองต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองโบราณต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  แชงกรีล่า  เมืองเก่าจงเตี้ยน  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  วัดลามะซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)  เมืองโบราณลี่เจียง  อุทยานมังกรหยก  นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)  อุทยานน้ำหยก  ทะลสาบไป๋สุยเหอ  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง  ประตูม้าทองไก่หยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : มื้อพิเศษ!! เมนูสุกี้ปลาแซลม่อน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (KY) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน9-14 (วันสงกรานต์)29,999
22-27 / 24-2926,999
เมษายน
9-14 (วันสงกรานต์)29,999
22-27 / 24-2926,999
พฤษภาคม8-13 / 10-15 / 13-18 / 15-20 / 24-29 / 26-31 / 28-2 มิ.ย.26,999
17-22 / 21-26 / 22-27 (วันวิสาขบูชา) / 29-3 มิ.ย. / 31-5 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)27,999
พฤษภาคม
8-13 / 10-15 / 13-18 / 15-20 / 24-29 / 26-31 / 28-2 มิ.ย.26,999
17-22 / 21-26 / 22-27 (วันวิสาขบูชา) / 29-3 มิ.ย. / 31-5 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)27,999
มิถุนายน3-8 (วันเฉลิมราชินี ร.10)27,999
มิถุนายน
3-8 (วันเฉลิมราชินี ร.10)27,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2823543
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิม  ร้านยา  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  เมืองเต๋อซิง  วัดเฟยไหล  เมืองลี่เจียง  ช่องเขาเสือกระโจน  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองโบราณซู้เหอ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้ปลาแซลมอน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / บินตรงลี่เจียง

ทัวร์จีน CHINA บินตรงลี่เจียง เต๋อชิง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (DR) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
กุมภาพันธ์ 29ก.พ.-5 มี.ค.24,990
กุมภาพันธ์
29ก.พ.-5 มี.ค.24,990

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924430
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  เขาซีซาน  ตำหนักทอง  สวนน้ำตกคุนหมิง  เมืองต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองโบราณต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  แชงกรีล่า  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน  วัดลามะซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)  เมืองโบราณลี่เจียง  อุทยานมังกรหยก  นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)  อุทยานน้ำหยก  ทะลสาบไป๋สุยเหอ  สถานีรถไฟความเร็วสูง  เมืองคุนหมิง  ร้านหยก  ร้านยา  วัดหยวนทง  ประตูม้าทองไก่หยก **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : มื้อพิเศษ!! เมนูสุกี้ปลาแซลม่อน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม11-16 / 18-23 / 27-1 เม.ย. / 29-3 เม.ย.23,999
มีนาคม
11-16 / 18-23 / 27-1 เม.ย. / 29-3 เม.ย.23,999
เมษายน8-13 (วันสงกรานต์) / 17-22 / 19-24 / 24-29 / 26-1 พ.ค. (วันแรงงาน)26,999
15-20 (วันสงกรานต์)27,999
22-2722,999
เมษายน
8-13 (วันสงกรานต์) / 17-22 / 19-24 / 24-29 / 26-1 พ.ค. (วันแรงงาน)26,999
15-20 (วันสงกรานต์)27,999
22-2722,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824274
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองโหลวผิง  ทุ่งดอกมัสตาร์ด  เมืองซิงอี้  ภูเขาหมื่นยอด  เมืองผิงป่า  สวนซากุระผิงป้า หรือซากุหมื่นไร่  เมืองกวนหลิง  เมืองตงชวน  ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน  ลู่ช่วน  ภูเขาหิมะเจียวจื่อ  เมืองคุนหมิง  ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก  วัดหยวนทง  ร้านบัวหิมะ  ตำหนักทองจินเตี้ยน  ร้านหยก  สวนน้ำตกคุนหมิง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด / เมนูขนมจีนข้ามสะพาน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ชมความงามซากุระหมื่นลี้กุ้ยโจว + ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง กุ้ยโจว โหลงผิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม7-12 / 9-1421,99020,990
14-19 / 26-3122,990
30 มี.ค.-4 เม.ย.23,990
มีนาคม
7-12 / 9-1421,99020,990
14-19 / 26-3122,990
30 มี.ค.-4 เม.ย.23,990

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5424460
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : สวนน้ำตกคุนหมิง  ประตูม้าทองไก่มรกต  เดินทางสู่เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองเก่าจงเตี้ยน  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดซงจ้านหลิน (รวมค่ารถแบตเตอรี่ ไป-กลับ)  ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ)  ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ไม่รวมรถแบตเตอรี่)  ร้านบัวหิมะ  นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง  เมืองโบราณกวนตู้  ร้านหยก  ร้านผ้าไหม **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ตาหลี่ (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน1-6 / 3-8 (วันจักรี)22,999
5-10 (วันจักรี)24,999
10-15 (วันสงกรานต์)25,999
12-17 (วันสงกรานต์)27,999
29-4 พ.ค. (วันแรงงาน)23,999
เมษายน
1-6 / 3-8 (วันจักรี)22,999
5-10 (วันจักรี)24,999
10-15 (วันสงกรานต์)25,999
12-17 (วันสงกรานต์)27,999
29-4 พ.ค. (วันแรงงาน)23,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824458
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองลี่เจียง  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  ช่องเขาแคบเสือกระโจน  เมืองฉูฉง  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง  ร้านบัวหิมะ  ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก  ถนนคนเดินหนานผิง  สวนน้ำตกคุนหมิง  เมืองโบราณกวนตู้  ร้านหยก **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้เห็ด / เมนูขนมจีนข้ามสะพาน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน2-7 / 4-9 (วันจักรี)21,990
11-16 / 13-18 / 14-19 (วันสงกรานต์)26,990
28-3 พ.ค. / 30-5 พ.ค. (วันแรงงาน)24,990
เมษายน
2-7 / 4-9 (วันจักรี)21,990
11-16 / 13-18 / 14-19 (วันสงกรานต์)26,990
28-3 พ.ค. / 30-5 พ.ค. (วันแรงงาน)24,990
พฤษภาคม2-7 (วันฉัตรมงคล)24,990
9-14 / 18-23 (วันวิสาขบูชา) / 30-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)19,990
21-26 (วันวิสาขบูชา)20,990
พฤษภาคม
2-7 (วันฉัตรมงคล)24,990
9-14 / 18-23 (วันวิสาขบูชา) / 30-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)19,990
21-26 (วันวิสาขบูชา)20,990
มิถุนายน6-11 / 13-18 / 20-25 / 27-2 ก.ค.19,990
มิถุนายน
6-11 / 13-18 / 20-25 / 27-2 ก.ค.19,990
กันยายน12-17 / 17-22 / 19-2420,990
กันยายน
12-17 / 17-22 / 19-2420,990
ตุลาคม10-15 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 / 22-27 (วันปิยมหาราช)24,990
13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-20 / 17-22 / 24-29 / 26-3122,990
ตุลาคม
10-15 / 12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 19-24 / 22-27 (วันปิยมหาราช)24,990
13-18 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-20 / 17-22 / 24-29 / 26-3122,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH54231146
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิม  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  วัดซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง   ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ)  ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ไม่รวมแบตเตอรี่)  นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองคุนหมิง  เมืองคุนหมิง  วัดหยวนทง  สวนน้ำตกคุนหมิง  ประตูม้าทองไก่มรกต **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**   
กิน : สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / น่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม20-25 (3 ที่สุดท้าย) / 29มี.ค.-3 เม.ย. (2 ที่สุดท้าย)26,999
มีนาคม
20-25 (3 ที่สุดท้าย) / 29มี.ค.-3 เม.ย. (2 ที่สุดท้าย)26,999
เมษายน11-16 / 13-18 (วันสงกรานต์) ** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า **32,999
17-22 / 20-25 ** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า **24,999
เมษายน
11-16 / 13-18 (วันสงกรานต์) ** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า **32,999
17-22 / 20-25 ** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า **24,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524360
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ลี่เจียง  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  แชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิง  เมืองยื่อหวา  อุทยานย่าติง (รวมรถราง)  วัดชงกู่  ทุ่งหญ้าลั่วหรง  ทะเลสาบไข่มุก  ย่าติง  เต๋อชิง  วัดตงจู๋หลิง  ภูเขาหิมะไป๋หม่าง  ภูเขาหิมะเหมยหลี่  โค้งแรกแม่น้ำจินซาเจียง  ลี่เจียง  เมืองโบราณลี่เจียง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ…ปลาแซลมอน / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน บินตรง ลี่เจียง ย่าติง เต๋อชิง แชงกรีล่า (DR) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน4-9 (วันจักรี) / 18-2335,999
เมษายน
4-9 (วันจักรี) / 18-2335,999
พฤษภาคม2-7 (วันฉัตรมงคล) / 9-14 / 16-2134,999
พฤษภาคม
2-7 (วันฉัตรมงคล) / 9-14 / 16-2134,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5423302
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : คุนหมิง  นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองต้าลี่   เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองเก่าจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  วัดซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน (รวมค่าบันไดเลื่อน)  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไปและกลับ)  ชมโชว์จางอี้โหมว IMPRESSION LIJIANG  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ (ไม่รวมแบตเตอรี่)  ร้านบัวหิมะ  เมืองโบราณซูเหอ  เมืองคุนหมิง  สวนน้ำตกคุนหมิง  ประตูม้าทองไก่มรกต  ร้านผ้าไหม  วัดหยวนทง  เมืองโบราณกวนตู้  ร้านหยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**   
กิน : สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน KUNMING ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม13-18 23,99921,999
15-20 (บัส 2) / 22-27 (บัส 2) / 27-1 เม.ย. / 29-3 เม.ย.24,999
มีนาคม
13-18 23,99921,999
15-20 (บัส 2) / 22-27 (บัส 2) / 27-1 เม.ย. / 29-3 เม.ย.24,999

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524175
ระยะเวลา : 4D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ิคุนหมิง  เมืองอี้เหลียง  หุบเขาซากุระ  อุทยานป่าหิน  เมืองโหลวผิง  เทือกเขาไก่ทอง  ทุ่งดอกมัสตาร์ด  น้ำตกเก้ามังกร  คุนหมิง  PARK 1903  เขื่อนไห่เกิง  สวนต้ากวนโหลว  วัดหยวนทง  ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ…เป็ดอี้เหลียง / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / ชมหุบเขาซากุระ และทุ่งดอกคัสตาร์ด

ทัวร์จีน คุนหมิง หุบเขาซากุระ ทุ่งดอกมัสตาร์ด (MU) 4วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม16-1923,999
มีนาคม
16-1923,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0923980
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองจงเตี้ยน (แชง-กรีล่า)  เมืองเก่าจงเตี้ยน  วัดกุยชาน  วัดซงจ้านหลิน  เมืองเต๋อชิง  โค้งแรกแม่น้ำทรายทอง  จุดชมวิวภูเขาหิมะเหมยลี่  เจดีย์ 13 องค์  วัดเฟยไหล  เมืองลี่เจียง  ช่องแคบเสือกระโจน  สระมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  อุทยานมังกรหยก  นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)  ทะลสาบไป๋สุยเหอ  อุทยานน้ำหยก  เมืองโบราณซูเหอ **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : มื้อพิเศษ!! เมนูสุกี้ปลาแซลม่อน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล / บินตรงสู่ลี่เจียง

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ LIJIANG ต้าหลี่ แชงกรีล่า เต๋อชิง (DR) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม9-1423,999
มีนาคม
9-1423,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924188
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย  แชงกรีล่า  เมืองเก่าจงเตี้ยน  วัดลามะซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ (เหยหลงถัน)  เมืองโบราณลี่เจียง  อุทยานมังกรหยก  นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว)  อุทยานน้ำหยก  ทะลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองโบราณซูเหอ  เมืองลี่เจียง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  เมืองคุนหมิง  ตำหนักทอง  ร้านบัวหิมะ (บริการนวดฝ่าเท้า)  สวนน้ำตกคุนหมิง  ร้านหยก  ประตูม้าทองไก่หยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : มื้อพิเศษ!! สุกี้แซลมอน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ KUNMING ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม7-12 / 13-1824,999
มีนาคม
7-12 / 13-1824,999
เมษายน12-17 (วันสงกรานต์) ว่าง 1 ที่สุดท้าย27,999
เมษายน
12-17 (วันสงกรานต์) ว่าง 1 ที่สุดท้าย27,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824076
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  ช่องเขาเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองคุนหมิง  ร้านหยก  ตำหนักทองจินเตี้ยน  ร้านบัวหิมะ  ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก  ถนนคนเดินหนานผิง  สวนน้ำตกคุนหมิง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูปลาแซลมอน / เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม9-14 / 16-21 / 23-2823,990
30-4 มื.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)24,990
พฤษภาคม
9-14 / 16-21 / 23-2823,990
30-4 มื.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)24,990
มิถุนายน13-18 / 27-2 ก.ค.22,990
มิถุนายน
13-18 / 27-2 ก.ค.22,990
กรกฎาคม4-922,990
กรกฎาคม
4-922,990
สิงหาคม22-2725,990
29-3 ก.ย.22,990
สิงหาคม
22-2725,990
29-3 ก.ย.22,990
กันยายน5-10 / 12-1723,990
กันยายน
5-10 / 12-1723,990
ตุลาคม10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)26,990
17-22 / 24-29 25,990
ตุลาคม
10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)26,990
17-22 / 24-29 25,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524346
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : อุดรธานี  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  นครหลวงเวียงจันทน์  พระธาตุหลวง  วัดศรีเมือง ประตูชัย  เวียงจันทน์  นั่งรถไฟความเร็วสูง  บ่อเต็น  บ่อหาน  เมืองเชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)  เมืองใหม่ 9 จอง 12 เชียง  ถนนคนเดินสิบสองปันนา  ตลาดเช้าไทลื้อ  หมู่บ้านโบราณไทลื้อ “ม่านหัวนา”  สวนป่าดงดิบ (โชว์นกยูง  หมู่บ้านเผ่าไอ้นีน้ำตกเก้ามังกร)  วัดหลวงเมืองลื้อ  โชว์พาราณสี  สิบสองปันนา  นั่งรถไฟความเร็วสูง  คุนหมิง  เขาซีซาน  ประตูมังกร (รวมรถราง)  ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่  อุทยานป่าหิน (รวมรถราง)  ตำหนักทอง  วัดหยวนทง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง / เป็ดย่างอี๋เหลียง / สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน อุดร เวียงจันทน์ สิบสองปันนา คุนหมิง (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม2-734,999
9-14 / 16-21 / 23-2835,999
มีนาคม
2-734,999
9-14 / 16-21 / 23-2835,999
เมษายน20-2535,999
เมษายน
20-2535,999
พฤษภาคม11-16 / 25-30 / 18-23 (วันวิสาขบูชา)36,999
พฤษภาคม
11-16 / 25-30 / 18-23 (วันวิสาขบูชา)36,999
มิถุนายน8-13 / 15-20 / 22-2736,999
มิถุนายน
8-13 / 15-20 / 22-2736,999
กรกฎาคม6-11 / 13-1837,999
กรกฎาคม
6-11 / 13-1837,999
สิงหาคม3-8 / 17-22 / 24-2937,999
สิงหาคม
3-8 / 17-22 / 24-2937,999
กันยายน7-12 / 14-19 / 21-2636,999
กันยายน
7-12 / 14-19 / 21-2636,999
ตุลาคม19-24 (วันปิยมหาราช) / 26-3137,999
ตุลาคม
19-24 (วันปิยมหาราช) / 26-3137,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524184
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉู่สง  ต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิง  ช่องแคบเสือกระโดด(รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  ลี่เจียง  เมืองโบราณลี่เจียง   ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถกอล์ฟ)  โชว์จางอวี้โหมว  สะพานแก้วลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองโบราณซู่เหอ  ลี่เจียง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  คุนหมิง  ตำหนักทองจินเตี้ยน  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน  วัดหยวนทง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน / อาหารกวางตุ้ง / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า (MU) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม20-25 / 30มี.ค.-4 เม.ย.30,999
มีนาคม
20-25 / 30มี.ค.-4 เม.ย.30,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524089
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองฉู่สง  ต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิง  ช่องแคบเสือกระโดด(รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี(ผ่านชม)  ลี่เจียง  เมือง โบราณลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถกอล์ฟ)   โชว์จางอวี้โหมว  สะพานแก้วลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองโบราณซู่เหอ  ลี่เจียง  นั่งรถไฟความเร็วสูง  คุนหมิง  ตำหนักทองจินเตี้ยน  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน  วัดหยวนทง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน / อาหารกวางตุ้ง / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (MU) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน7-12 / 21-2629,999
เมษายน
7-12 / 21-2629,999
พฤษภาคม7-1229,999
21-26 (วันวิสาขบูชา)27,999
พฤษภาคม
7-1229,999
21-26 (วันวิสาขบูชา)27,999
มิถุนายน4-9 / 25-3027,999
มิถุนายน
4-9 / 25-3027,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524009
ระยะเวลา : 8D7N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : คุนหมิง  สวนน้ำตก  นั่งรถไฟความเร็วสูง  แชงกรีล่า  อุทยานปู่ต๋าซั่ว (รถแบตเตอรี่)  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิง  เต๋อชิง  โค้งแรกแม่น้ำจินซาเจียง  ภูเขาหิมะไป๋หม่าง  วัดเฟยไหล  ภูเขาหิมะเหมยหลี่  วัดตงจู๋หลิน  ย่าติง  อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)  ทุ่งหญ้าลั่วหรง  ทะเลสาบน้ำนม  ทะเลสาบห้าสี  อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน)  วัดชงกู่  ทะเลสาบไข่มุก  จงเตี้ยน  แชงกรีล่า  นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง  ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่  ตำหนักทอง **ไม่รวมค่าวีซ่า** 
กิน : ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4-5 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูงไป-กลับ / เข้าอุทยานย่าติง 2 รอบจุใจ / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน ย่าติง(เข้าอุทยาน 2 รอบ) เต๋อชิง แชงกรีล่า คุนหมิง (TG) 8วัน 7คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน11-18 (วันสงกรานต์)45,999
เมษายน
11-18 (วันสงกรานต์)45,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824428
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-ลี่เจียง  วัดซงจ้านหลิน  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  ช่องเขาเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  อุทยานน้ำหยก   ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  ร้านบัวหิมะ  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  เมืองคุนหมิง  สวนดอกไม้ตามฤดูกาล  วัดหยวนทง  ร้านหยก **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูสุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า ต้าหลี่ (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน4-9 / 6-11 (วันจักรี)23,990
9-14 (วันสงกรานต์)25,990
13-18 (วันสงกรานต์)29,990
18-23 / 20-25 / 23-28 / 25-3024,990
27-2 พ.ค. / 30-5 พ.ค. (วันแรงงาน)26,990
เมษายน
4-9 / 6-11 (วันจักรี)23,990
9-14 (วันสงกรานต์)25,990
13-18 (วันสงกรานต์)29,990
18-23 / 20-25 / 23-28 / 25-3024,990
27-2 พ.ค. / 30-5 พ.ค. (วันแรงงาน)26,990
พฤษภาคม2-7 (วันฉัตรมงคล)26,990
9-14 / 11-16 / 21-26 (วันวิสาขบูชา) / 30-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)23,990
พฤษภาคม
2-7 (วันฉัตรมงคล)26,990
9-14 / 11-16 / 21-26 (วันวิสาขบูชา) / 30-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)23,990
มิถุนายน13-18 / 20-25 / 27-2 ก.ค.22,990
มิถุนายน
13-18 / 20-25 / 27-2 ก.ค.22,990
กรกฎาคม4-9 / 11-16 / 16-21 25,990
กรกฎาคม
4-9 / 11-16 / 16-21 25,990
สิงหาคม27-1 ก.ย. / 29-3 ก.ย.21,990
สิงหาคม
27-1 ก.ย. / 29-3 ก.ย.21,990
กันยายน3-8 / 5-10 / 10-15 / 12-17 / 17-22 / 19-24 / 24-2922,990
กันยายน
3-8 / 5-10 / 10-15 / 12-17 / 17-22 / 19-24 / 24-2922,990
ตุลาคม10-15 / 12-17 (วันตล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-20 / 17-22 / 24-29 / 26-31 / 19-23 / 22-27 (วันปิยมหาราช)26,990
ตุลาคม
10-15 / 12-17 (วันตล้ายวันสวรรคต ร.9) / 15-20 / 17-22 / 24-29 / 26-31 / 19-23 / 22-27 (วันปิยมหาราช)26,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824049
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  ร้านบัวหิมะ  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  ช่องเขาเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  นั่งรถไฟความเร็วสูงคุนหมิง-ลี่เจียง  เมืองคุนหมิง  สวนน้ำตกคุนหมิง  ร้านหยก  ตำหนักทองจินเตี้ยน  ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูปลาแซลมอน / เมนูสุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน10-15 (วันสงกรานต์)33,990
เมษายน
10-15 (วันสงกรานต์)33,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5224289
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  เมืองต้าหลี่  วัดเจ้าแม่กวนอิม  ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า  หมู่บ้านสี่โจว  เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า)  เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  วัดลามะซงจ้านหลิน  ช่องแคบเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองโบราณลี่เจียง  เมืองลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก  ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่)  อุทยานน้ำหยก  โชว์ Impression Lijiang  นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่ เมืองคุนหมิง  สวนน้ำตกคุนหมิง  ตำหนักทอง  ถนนคนเดินจินปี้ลู่  ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ สุกี้แซลม่อน / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ตาหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม9-14 / 16-21 / 23-2825,888
30-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)27,888
พฤษภาคม
9-14 / 16-21 / 23-2825,888
30-4 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)27,888
มิถุนายน6-11 / 13-18 / 20-25 / 27-2 ก.ค.26,888
มิถุนายน
6-11 / 13-18 / 20-25 / 27-2 ก.ค.26,888
กรกฎาคม4-924,888
กรกฎาคม
4-924,888
สิงหาคม22-27 / 29-3 ก.ย.26,888
สิงหาคม
22-27 / 29-3 ก.ย.26,888
กันยายน5-10 / 12-1726,888
กันยายน
5-10 / 12-1726,888
ตุลาคม10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)27,888
17-22 / 24-2926,888
ตุลาคม
10-15 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)27,888
17-22 / 24-2926,888

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH28231221
ระยะเวลา : 5D4N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น  วัดเจ้าแม่กวนอิม  เมืองแชงกรี-ล่า  เมืองโบราณแชงกรี-ล่า  วัดซงจ้านหลิน  ช่องเขาเสือกระโจน  เมืองลี่เจียง  สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก  โชว์จางอี้โหม่ว  ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง  วัดหยวนทง  ร้านหยก **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : พิเศษ ... เมนูปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน CHINA คุนหมิง ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า (TG) 5วัน 4คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
พฤษภาคม2-6 (วันฉัตรมงคล)30,990
30-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)29,990
พฤษภาคม
2-6 (วันฉัตรมงคล)30,990
30-3 มิ.ย. (วันเฉลิมราชินี ร.10)29,990

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH4824322
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองคุนหมิง  เขาหยวนทงซาน+ชมดอกซากุระ  เมืองต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  เมืองโบราณต้าหลี่  แชงกรีล่า  ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน)  พิพิธภัณฑ์จามรี  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิง  ทะเลสาบนาพาไห่  เมืองลี่เจียง  สระมังกรดำ  ร้านบัวหิมะ  เมืองเก่าลี่เจียง  ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่  ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถรางไป-กลับ)  เมืองฉู่สง  เมืองคุนหมิง  ร้านหยก  เมืองโบราณกวนตู้  ร้านผ้าไหม **ไม่รวมค่าวีซ่า**
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ชมดอกซากุระที่ เขาหยวนทงซาน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ชมซากุระ (8L) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็มค่ะ19,888
มีนาคม
เต็มค่ะ19,888

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524156
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่  ผ่านชมเจดีย์สามองค์  จงเตี้ยน  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  เมืองโบราณแชงกรีล่า  วัดลามะซงจ้านหลิง  ช่องแคบเสือกระโดด(รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)  ลี่เจียง  เมืองโบราณซู่เหอ  ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)  หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถกอล์ฟ)  โชว์จางอวี้โหมว  สระน้ำมังกรดำ  สะพานแก้วลี่เจียง  เมืองโบราณลี่เจียง  ลี่เจียง  นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง  ตำหนักทอง  อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน  วัดหยวนทง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน / สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (TG) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายนเต็มกรุ๊ป34,999
เมษายน
เต็มกรุ๊ป34,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5224293
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : มืองต้าหลี่  เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองต้าหลี่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า หมู่บ้านสี่โจว   เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)  เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า) เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) วัดลามะซงจ้านหลิน ช่องแคบเสือกระโจน เมืองลี่เจียง สระมังกรดำ เมืองโบราณลี่เจียง เมืองลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวม ค่ารถแบตเตอรี่) อุทยานน้ำหยก นั่งรถไฟความเร็วสูงจากเมืองลี่เจียง สู่ เมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง ตำหนักทอง ถนนคนเดินจินปี้ลู่ ซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก 
กิน : สุกี้แซลม่อน + สุกี้เห็ด

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ซุปตาร์...หว่อเหิ่นเสียงหนี่คุนหมิง ลี่เจียง (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
เมษายน9-14 (วันสงกรานต์)29,888
เมษายน
9-14 (วันสงกรานต์)29,888

** วันหยุด