fbpx
พบ 5 แพ็คเกจ

ทัวร์ซีอาน 2566-2567 สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน ไคเฟิง มีให้เลือกแบบ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

รายการทัวร์ซีอาน และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924401
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซีอาน  ถนนอิสลาม  สุสานทหารจิ๋นซี  เมืองยุนเฉิง  ศาลเจ้ากวนอู  อุทยานหยุนชิวซาน  หมู่บ้านถ่าร์เอ๋อป๋อ  ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี  เมืองซานเหมิน  บ้านใต้ดินซานโจว  เมืองลั่วหยาง  เมืองโบราณลั่วอี้  วัดเส้าหลิน  ชมโชว์กังฟูเส้าหลิน  อุทยานป่าเจดีย์  ถ้ำผาหลงเหมิน  สถานีรถไฟความเร็วสูงลั่วหยาง  เมืองซีอาน  วัดลามะกว่างเหริน  เจดีย์ห่านป่าใหญ่  **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**   
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ XIAN ลั่วหยาง หยุนชิวซาน ซานเหมินเสีย (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็มกรุ๊ป30,999
มีนาคม
เต็มกรุ๊ป30,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH0924402
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองลั่วหยาง  เทศกาลดอกโบตั๋น  วัดเส้าหลิน  ป่าเจดีย์  โชว์กังฟูเส้นหลิน  เมืองซานเหมินเสีย  สุสานทหารดินเผา  เจดีย์ห่านป่าใหญ่  ถนนคนเดินวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง  OPTION โชว์ราชวงศ์ถัง  กำแพงเมืองโบราณแห่งซีอาน  พิพิธภัณฑ์ซีอาน  วัดลามะกว่างเหริน  ถนนอิสลาม  สถานีรถไฟความเร็วสูงซีอาน  เมืองลั่วหยาง  ถ้ำผาหลงเหมิน  เมืองเจิ้งโจว  อุทยานหยุนไถซาน  เมืองไคเฟิง  ศาลเปาบุ้นจิ้น  ศาลามังกร  เจดีย์เหล็กไคเฟิง **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
พิเศษ : เทศกาลดอกโบตั๋น / พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ XIAN ลั่วหยาง หยุนไถซาน ซานเหมินเสีย ไคฟง (UQ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคมเต็ม26,999
มีนาคม
เต็ม26,999

ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH1524399
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : ซีอาน  ตลาดมุสลิม  สุสานทหารจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)  เจดีย์ห่านป่าใหญ่  ถนนคนเดินวัฒนธรรมต้าถัง  โชว์ราชวงศ์ถัง  ซีอาน  นั่งรถไฟความเร็วสูง  ลั่วหยาง  วัดเส้าหลิน  ป่าเจดีย์  โชว์การแสดงวิทยายุทธเส้าหลิน  เมืองเจียวจั่ว  อุทยานหยุนไถซาน  เมืองลั่วหยาง  เมืองโบราณลั่วอี้  ศาลเจ้ากวนอู  ถ้ำหินหลงเหมิน  ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : เมนูพิเศษ…เป็ดย่าง / เกี๊ยวซีอาน / สุกี้หม่าล่า
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / นั่งรถไฟความเร็วสูง / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน (CZ) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม20-2532,999
มีนาคม
20-2532,999
พฤษภาคม22-27 (วันวิสาขบูชา)33,999
พฤษภาคม
22-27 (วันวิสาขบูชา)33,999
มิถุนายน26-1 ก.ค.33,999
มิถุนายน
26-1 ก.ค.33,999

** วันหยุด
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH2824339
ระยะเวลา : 5D3N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองลั่วหยาง  ถ้ำหลงเหมิน  ถนนคนเดินหลีจิ้นเหมิน  วัดเส้าหลิน  ป่าเจดีย์  ชมการแสดงกังฟู  เมืองซานเหมินเสีย  หมู่บ้านโบราณใต้ขอบฟ้า  พิพิธภัณฑ์สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้  เจดีย์ห่านป่าใหญ่  ถนนคนเดินวัฒนธรรมราชวงศ์ถัง  OPTION โขว์ราชวงศ์ถัง  ป้อมปราการแห่งซีอาน  หอระฆังและหอกลอง **ไม่รวมค่าวีซ่า**
กิน : พิเศษ ... เมนูเป็ดย่าง
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น / ไม่ลงร้านช้อป

ทัวร์จีน CHINA บินตรงลั่วหยาง ซีอาน (UQ) 5วัน 3คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม13-1722,99019,990
20-2422,990
มีนาคม
13-1722,99019,990
20-2422,990

** ลดราคา
ดูรายละเอียด

รหัสทัวร์ : CH5524266
ระยะเวลา : 6D5N

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
เที่ยว : เมืองซีอาน  กำแพงเมืองโบราณแห่งซีอาน  ถนนคนเดินอิสลาม  สถานีรถไฟความเร็วสูงซีอาน  เมืองเจิ้งโจว  ศาลไคฟง  ศาลามังกรหลงถิง  เจดีย์เหล็ก  อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน  วัดเส้าหลิน (ชมโชว์กังฟูเส้าหลิน)  อุทยานป่าเจดีย์  เมืองลั่วหยาง  ถ้ำผาหลงเหมิน  ศาลเจ้ากวนอู  สถานีรถไฟความเร็วสูงลั่วหยาง  เมืองซีอาน  สุสานทหารดินเผา  วัดลามะแห่งซีอาน  ชมโชว์ราชวงศ์ถัง  เจดีย์ห่านป่าใหญ่  **รวมค่าวีซ่ากรุ๊ปแล้ว**
กิน : เมนูพิเศษ!!! เกี๊ยวซีอาน
พิเศษ : พัก 4 ดาวท้องถิ่น + นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 เที่ยว / ไม่ลงร้านช้อปรัฐบาล

ทัวร์จีน CHINA ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง (FD) 6วัน 5คืน

เดือนวันที่เดินทางราคา
มีนาคม16-21 / 23-2836,999
มีนาคม
16-21 / 23-2836,999